FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Comenius program - Diktatúrától a demokráciáig, a széttagolt Európától az egységes Európáig címû projekt

Harmadik találkozó - 2014. május-június - Lengyelország

Május 26. hétfõ

2014. május 26-án délben indultunk az iskola elõl, hogy a nemzetközi Comenius projekt keretében egy hetet töltsünk el Lengyelországban. Elõször Budapestrõl, a Liszt Ferenc repülõtérrõl Varsóba, majd onnan átszállással Gdanskba repültünk. A reptéren már vártak ránk a cserediákjaink, hogy elvigyenek minket a szállásunkra. Bár fogadóink egy Gdansktól 180 km-re fekvõ lengyel kisvárosban, Dza³dowoban laknak, az elsõ 2 napot a Gdynia-Sopot-Gdansk várostrióban töltöttük egy diákszálláson. A szálló felülmúlta minden elképzelésünket - természetesen rossz értelemben… Meg kellett küzdenünk a hideggel, a rossz ágyakkal, a meleg víz hiányával, és a percekre lévõ zuhanyzóval, de az ellátás nagyon jó volt. Csak késõ este érkeztünk meg, szóval az ismerkedést sajnos el kellett napolnunk.

Am 26. Mai 2014 sind wir im Rahmen des Comenius Projekts nach Polen geflogen. Zuerst sind wir aus Budapest nach Warsaw, dann mit einem anderen Flugzeug, nach Danzig. Dort wurden wir von unseren Austauschschülerinnen empfangen. Obwohl sie in einer kleinen Stadt, in Dzialdowo leben, die etwa 180 km von Danzig entfernt liegt, haben wir die ersten 2 Tage in Gdynia-Sopot-Danzig verbracht. Wir haben in Gdynia in einem Pfadfinderstamm gewohnt. Das war eine große Herausforderung…wir mussten mit der kalten Temperatur, den schlechten Betten, mit dem weit liegenden Badezimmer und dem Mangel an warmem Wassers ringen. Aber die Speisen waren sehr lecker.
Leider sind wir nur am Abend angekommen, deshalb konnten wir uns am ersten Tag die anderen nicht treffen.

Május 27. kedd - Gdansk

A második napon az egykori hanzavárosba, Gdanskba kirándultunk. Mindannyian reggel kilenckor indultunk busszal az iskola elõl Dzialdowóból. Tizenegy óra felé végre megérkeztünk, és az ,,Út a szabadsághoz" nevet viselõ múzeumot tekintettük meg. Ott egy feladatlapot kellett kitöltenünk, ami a késõbbi projektmunkánál hasznos segítségnek bizonyult.
Ezután egy idegenvezetõ mesélt nekünk a város történetérõl és nevezetességeirõl, majd kaptunk két óra szabadidõt. Mindenkinek volt lehetõsége egyedül is megnézni a belvárost, enni és inni valamit.
16:45-re mindenkinek a Neptun kútnál kellett gyülekeznie. Ezután visszabuszoztunk Dzialdowoba, ahol az estét a fogadó családokkal tölthettük.

Május 28. szerda (3. nap)

A gdynai szállással adódott problémák miatt szerdán már a fogadó családoknál ébredtünk. Korábban kellett kelnünk, mivel az út Dzia³dowoból Gdyniáig körülbelül 3 óra volt busszal.
Amikor megérkeztünk Gdyniába az elõzõnapi (német) idegenvezetõnk is felszállt a buszra és elmondta az aznapi programot és a feladatainkat. Elõször vegyes csoportokat kellett kialakítanunk, ami azt jelentette, hogy 2 azonos (idegen) országból érkezett diák nem kerülhetett ugyanabba csapatba, tehát csak a hazaiak lehettek többen.
Miután összeálltak a csoportok, kaptunk egy térképet, valamint egy német nyelvû feladatsort is, amit csak úgy lehetett kitölteni, ha ellátogatunk a térképünkön kijelölt helyekre. Mindenki kapott ezenkívül még egy 10 órás bérletet, amivel bármely tömegközlekedési eszközön utazhattunk. Sajnos kevés idõ állt a rendelkezésünkre, így egyik csapatnak sem sikerült az összes kijelölt pontra eljutnia.
A térképes feladat után Sopotba látogathattunk el, amely híres a gyönyörû mólójáról, ám a hideg idõ miatt csak kevesen vállalták be, hogy megnézzék. A többség valamelyik gyorsétteremben lelt menedékre.
Fáradtan, átfázva, de élményekkel telve szálltunk vissza a buszra Sopotban, mivel még várt ránk egy 3 órás út vissza, Dzialdowoba. Körülbelül 7 óra felé értünk haza.

Mittwoch (3. Tag)

Wegen der Probleme mit unserer Unterkunft in Gdynia sind wir am Mittwoch schon bei den Gastfamilien in Dzialdowo erwacht. Wir sind früher aufgestanden, weil der Weg aus Dzialdowo nach Gdynia 3 Stunden lang mit dem Bus gedauert hatte.
Als wir in Gdynia angekommen sind, ist unsere Fremdenführerin von gestern in den Bus auch eingestiegen und sie hat die Programme von jenem Tag und unsere Aufgaben erzählt. Wir mussten zuerst gemischte Gruppen machen. Das bedeutete, dass 2 Schüler aus dem gleichen fremden Land in der gleichen Gruppe nicht sein durften, also konnten nur einige Heimischen zusammen sein.
Nachdem die Gruppen fertig gemacht wurden, bekamen wir einen Stadtplan und ein deutsches Aufgabenblatt, das wir nur so ausfüllen konnten, wenn wir die Orte besucht haben, die auf der Landkarte markiert waren. Alle haben noch eine Fahrkarte bekommen, die 10 Stunden lang gültig war und wir konnten damit die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Leider hatten wir wenig Zeit alle Orte zu besuchen und es gab keine solche Gruppe, die alle Orte sehen konnte.
Nach dieser Aufgabe sind wir nach Sopot gefahren. Diese wunderschöne Stadt ist von ihrer Mole berühmt, aber nur wenige Leute haben sich getraut, weil das Wetter sehr schlecht war. Fast alle sind in verschiedene Fastfood-Restaurants gegangen und dort sich erwärmt.

Május 29. csütörtök

Ettõl a naptól kezdve beigazolódott, hogy ez a projekt valóban nem csupán kirándulás. 9 órakor találkoztunk az iskolavezetéssel és körbevezettek minket vendéglátóink iskolájában, ahol egy emlékteremben egy kicsit az iskola múltjába is belátást kaptunk. Ezután nekiláttunk a projektmunkának. Számítógépek segítségével feldolgoztuk, az elõzõ napokon gyûjtött információkat. A finom ebéd után a városházán néztünk meg egy érdekes interaktív múzeumot a német lovagrendrõl. Ezután sokan hazamentünk készülõdni, mert egy közös vacsorára voltunk hivatalosak a diszkó "DOMINO"-ba. A vacsora után még sokáig táncoltak a diákok és a tanárok is, majd 11 óra felé hazamentünk, mert tudtuk, hogy holnap még kemény munka vár ránk.

29. Mai - Donnerstag

Von diesem Tag konnten wir echt sehen, dass das Projekt kein Urlaub ist. Um 9 Uhr trafen wir uns mit der Schulleitung der Schule unserer Gastgeber. Wir besichtigten auch ihre Schule und sahen uns eine ständige Ausstellung über das Leben der Schule an. Danach begann die Arbeit in einem modernen Gebäude, wo viele Computer uns zur Verfügung standen. Wir haben in internationalen Gruppen Präsentationen darüber zusammengestellt, was wir an den vorigen Tagen über die politische Wende in Polen erfuhren. Nach dem leckeren Mittagessen besuchten wir ein Museum im Rathaus in Dzialdowo, wo wir viel Interessantes über den Deutschen Ritterorden erfuhren. Danach hatten wir Freizeit. Viele von uns gingen nach Hause, um unsere Kleidung zu tauschen, weil wir zu einem gemeinsamen Abendessen in die Disco "DOMINO" eingeladen waren. Dort tanzten fast alle Schüler/innen und Lehrer/innen sehr viel, und etwa um 11 Uhr gingen wir müde nach Hause, weil wir wussten, dass wir morgen noch arbeiten und dann präsentieren müssen.

Május 30. péntek

A hét végére lassan már mindenki kicsit fáradt volt, de délelõtt még tökéletesítettük az elõzõ napi prezentációinkat. Ezen kívül szintén csoportokban logót terveztünk a projektnek, amik közül szavazással kiválasztottuk a legjobbat a Lengyelországi projektmunka logójának. Ebéd után kaptunk egy kis szabadidõt, mert 4-kor már kezdõdött a prezentációk elõadása, amin a cserediákjaink családja is részt vehetett. Elõször Dzialdowo tartott egy rövid beszédet, majd a lengyel rendszerváltásról prezentáltak a csoportok. Ezek után a vendégek bemutatták iskolájukat, városukat, országukat. Egyesek videót mutattak nekünk, mások táncoltak, mi/a magyarok pedig egy magyar népdalt tanítottunk/tanítottak a többieknek. Szerintem nagyon vidáman telt a délután és jó volt látni a munkánk gyümölcsét.

30. Mai - Freitag

Am Ende der Woche waren schon alle ein bisschen müde, aber an diesem Tag am Vormittag beendeten die Gruppen ihre Präsentationen, und zeichneten wunderschöne Logos des Projektes, unter denen am Ende das Beste zum Logo des COMENIUS Projektes in Polen ausgewählt wurde. Als wir fertig waren haben wir wieder warmes Mittagessen bekommen. Danach hatten wir bis 16 Uhr Freizeit. Um 16 Uhr begannen die Präsentationen. Erstens hielt der Bürgermeister von Dzialdowo eine Rede, dann präsentierten wir zuerst in den internationalen Gruppen das Material über die politische Lage, über die Wahl in Polen. Danach kamen die lustigen Präsentationen der Gäste. Einige zeigten Videos, über ihre Schule, tanzten oder wir/die Ungarn/ brachten den anderen zum Beispiel auch ein ungarisches Volkslied bei. Die Familie der Gastgeber konnten sich die Präsentationen ansehen. Meiner Meinung nach war es echt schön, die Ergebnisse unserer Arbeit zu sehen.

Május 31. szombat

Szombaton Torunban voltunk kirándulni. Mindenkinek a dzialdowoi iskolánál kellett lennie már fél kilencre, hogy a busz pontosan kilenckor elindulhasson. Délben érkeztünk Torunba, ahol egy kedves idegenvezetõ vezetésével végigsétáltunk a belvároson. Miután mindent megnéztünk, amit érdemes volt, kaptunk két és fél óra szabadidõt. Csak fél ötre kellett a Kopernikus szobránál lennünk. Ezután hazautaztunk Dzialdowoba, ahol végre kipihenhettük magunkat.

31. Mai - Samstag

Am Samstag machten wir nach Torun einen Ausflug. Alle mussten pünktlich um halb 9 an der Schule in Dzaldowio sein, damit wir um 9 Uhr losfahren konnten. Wir waren um 12 Uhr in der Stadt, wo schon eine nette Fremdenführerin auf uns wartete und alles Mögliche in der Stadt zeigte. Danach bekamen wir zwei und halb Stunden Freizeit, nur um halb fünf sollten wir am Kopernikus Denkmal sein. Danch fuhren wir nach Hause nach Dzaldowo, wo wir uns endlich ausruhen konnten.

Június 1. Vasárnap

A délelõttöt legfõképp alvással töltöttük. Reggeli után még egy kis beszélgetésre volt idõ, aztán elmentünk a közeli boltba, ahol lengyel édességet vettünk az otthoniaknak. Ebédre pirogit ettünk, majd elindultunk a városközpontba.
Minden év június elsõ vasárnapján van a gyereknap, amit az Egyház szervez. A részvétel ingyenes volt, a színpadon különbözõ mûsorokkal szórakoztatták a közönséget, a kisebbeknek légvár és mászó-fal biztosította a felhõtlen örömet. A mi feladatunk az adományok szétosztása volt. Ha egy gyerek teljesítette az adott feladatot (célba dobás, rajzolás, biciklis verseny stb.), akkor a ruhák, müzlik vagy játékok valamelyikét tudhatta magáénak. A fárasztó nap után egy kebabozóban pihentük ki a napi fáradalmakat. Este már csak a fürdésre és a pakolásra volt energiánk…

1. Juni - Sonntag

Am Morgen haben wir lange geschlafen. Nach dem Frühstück haben wir ein wenig mit der Familie gesprochen, danach sind wir zum Supermarkt gegangen, wo wir spezielle polnische Süßigkeiten kaufen konnten. Zum Mittagessen haben wir "Pirogi" gegessen, dann sind wir im Stadtzentrum spazieren gegangen.
Am ersten Sonntag im Juni findet der Kindertag statt. Diesen Tag organisiert die Kirche, daran man kostenlos teilnehmen kann. Auf der Bühne sind verschiedene Produktionen, für die Kinder sind Luftschlösse aufgestellt. Wir haben aus verschiedenen Spenden (Spielzeuge, Kleidungsstücke, etc.) den Kindern gegeben, wenn sie den Aufgaben (Geschicklichkeitsspiele) gelöst haben. Am Ende des Tages sind wir noch in eine Kebab-Bar gegangen. Am Abend hatten wir nur noch Energie zum Duschen und schnell unsere Koffer zu packen denn am Montag in der Früh um 6.30 war Abfahrt angesagt.

Június 2. hétfõ

Június 2-án reggel korán kellett kelnünk, hiszen hajnalban indultunk Dzialdowoból a gdanski reptérre. Mi magyarok könnyek között búcsúztunk el a cserediákjainktól, hiszen tudtuk, hogy a Comenius projekt keretében már nem találkozunk többet. Egy hosszúra nyúlt búcsúzkodás és néhány órás reptéri várakozás után - éppúgy, mint egy héttel korábban - elõször Varsóba, majd onnan már Budapestre repültünk. Ott már várt ránk egy kisbusz, ami visszahozott minket Veszprémbe. Kora esti megérkezésünkkel lezárult az izgalmakban bõvelkedõ, sok-sok emlékkel, ismerõssel és kalanddal szolgáló lengyelországi utazásunk.

Am 2. Juni mussten wir sehr früh aufstehen, weil wir am Morgen aus Dzialdowo nach Danzig gefahren sind. Als wir von unseren Austauschschülerinnen Abschied nehmen mussten, haben wir geweint, weil wir gewusst haben, dass wir in diesem Projekt uns nicht mehr treffen werden. Genau wie eine Woche früher, sind wir zuerst nach Warsaw, dann nach Budapest geflogen. Dort hat ein Bus gewartet, der uns nach Veszprém gebracht hat. Früh am Abend sind wir vor der Schule angekommen. Die Woche, die wir in Polen verbracht haben, war sehr aufregend, und hat uns viele neue Bekannte, Abenteuer und Erinnerungen gegeben.

Fényképek

Dzaldowo fényképei itt tekinthetõk meg
Gdansk fényképei itt tekinthetõk meg
Gdynia fényképét itt tekintheti meg
A projekten készült fényképeket itt tekintheti meg
Sopot fényképeit itt tekintheti meg
Thorun fényképeit itt tekintheti meg


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém