FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Lovassy Alapítvány a Jövőért

Neve: Lovassy Alapítvány a Jövõért

Adószáma: 19263580-1-19

Számlaszáma: TAKARÉKBANK ZRT. 73200189-11316859-00000000

Kuratóriumi elnök: Schultz Zoltán

Köszönjük felajánlásaikat!


1., Az alapítvány története

Az iskola kiemelten közhasznú alapítványát - melynek elnevezése Lovassy Alapítvány a Jövõért - 1991-ben alapította az iskola tantestülete és Szülõi Munkaközössége 150.000 Ft alaptõkével. Az alapítvány eredetileg a hátrányos helyzetû, de tehetséges diákokat igyekezett támogatni ösztöndíjjal illetve ösztöndíj-támogatással, valamint az iskola tárgyi feltételeit hivatott javítani. Eleinte csak a szülõi és szponzori támogatásokra számíthatott, de ebben az idõben is jelentõs bevételt tudhatott évente magáénak, így jó néhány diák részesülhetett szociális- és külföldi ösztöndíjban illetve támogatásban valamint az iskola felújításához és az informatikai rendszer fejlesztéséhez adhatott segítséget.
Nagymértékû javulás az alapítvány anyagi helyzetében akkor következett be, amikor lehetõség nyílt - közhasznú alapítvány lévén - az adó 1%-os felajánlásának befogadására. Ez megfelelõ anyagi lehetõséget biztosított az alapítvány tevékenységi területének lényeges kibõvítésére és az kiosztható támogatások értékének növelésére is.
Az 1999-es évtõl kezdõdõen az alapítvány kiemelkedõen közhasznú nyilvántartásba került.

2., Az alapítvány tevékenységi területei

Az 1991-ben megalapított, majd az alapító okiratát 1999-ben módosított alapítvány a mai napon a következõ tevékenységi területekre használhatja fel anyagi forrásait:

 • Nehéz szociális helyzetben lévõ, de az iskolai élet valamely területén kifejezetten tehet-séges tanulók anyagi támogatására.

 • Tiszta és világos feltételrendszer alapján az iskolai élet teljességet érintõ diákteljesítmé-nyek anyagi elismerésére, kitüntetett szerepe azonban a tanulmányi munkának van.

 • Az oktató-nevelõ munka eszközrendszerének, feltételeinek javítására, különös tekintet-tel az iskola mindenkori speciális feladatai ellátásának színvonalnövelése érdekében.

 • Iskolai szervezésû hazai és külföldi tanulmányutak támogatása.

 • Hazai és külföldi tanulmányutak szervezése.

 • A hagyományõrzés és a gimnázium öregdiák baráti köre céljainak támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége a következõ területekre terjed ki:

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

 • Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.

 • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.

 • Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése.

 • Euroatlanti integráció elõsegítése.

3., Az Alapítvány támogatásai az adók 1%-ának felhasználásából

A Lovassy Alapítvány a Jövõért alapítványtól a 2007-es évi adók 1 %-ának felajánlásából 2.090.172 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következõ célokra fordította:

Támogatott cél

Kifizetett összeg

Diákok támogatása

176 880 Ft

Egyesület kiadvány, emléktábla

110 000 Ft

Eszközfejlesztés

1 009 427 Ft

Hangosító rendszer kiépítése

793 865 Ft

MINDÖSSZESEN:

2 090 172 Ft

A Lovassy Alapítvány a Jövõért alapítvány a 2008-as évi adók 1%-ának felajánlásából 2.270.670 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következõ célokra fordította:

Támogatott cél

Kifizetett összeg

Diákok támogatása, tanulmányutak támogatása

318 500 Ft

Egyesületi kiadvány támogatása

90 000 Ft

Eszközfejlesztés, oktatás feltételeinek javítása

1 691 019 Ft

Hagyományápolás / 300 éves évforduló rendezvényei

171 151 Ft

MINDÖSSZESEN:

2 270 670 Ft

A Lovassy Alapítvány a Jövõért alapítvány a 2009-es évi adók 1%-ának felajánlásából 2.270.670 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következõ célokra fordította:

Támogatott cél

Kifizetett összeg

Diákok támogatása, tanulmányutak támogatása

488 000 Ft

Eszközfejlesztés, oktatás feltételeinek javítása

377 825 Ft

Hagyományápolás / 300 éves évforduló rendezvényei

1 336 119 Ft

MINDÖSSZESEN:

2 201 944 Ft

A Lovassy Alapítvány a Jövõért alapítvány a 2010-es évi adók 1%-ának felajánlásából 2.185.562 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következõ célokra fordította:

Támogatott cél

Kifizetett összeg

Oktató-nevelõ munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása

1 309 179 Ft

Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása

758 910 Ft

Hagyományörzés, a gimnázium baráti körének támogatása

37 973 Ft

Nehéz szociális helyzetben lévõ tanulók támogatása

79 500 Ft

MINDÖSSZESEN:

2 185 562 Ft

A Lovassy Alapítvány a Jövõért alapítvány a 2011-es évi adók 1%-ának felajánlásából 1.956.522 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következõ célokra fordította:

Támogatott cél

Kifizetett összeg

Oktató-nevelõ munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása

1 583 178 Ft

Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása

273 160 Ft

Hagyományörzés, a gimnázium baráti körének támogatása

39 624 Ft

Nehéz szociális helyzetben lévõ tanulók támogatása

60 560 Ft

MINDÖSSZESEN:

1 956 522 Ft

A Lovassy Alapítvány a Jövõért alapítvány a 2012-es évi adók 1%-ának felajánlásából 1.746.828 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következõ célokra fordította:

Támogatott cél

Kifizetett összeg

Oktató-nevelõ munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása

1 227 228 Ft

Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása

489 600 Ft

Hagyományörzés, a gimnázium baráti körének támogatása

30 000 Ft

MINDÖSSZESEN:

1 746 828 Ft

A Lovassy Alapítvány a Jövõért alapítvány a 2013-as évi adók 1%-ának felajánlásából 1.692.219 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következõ célokra fordította:

Támogatott cél

Kifizetett összeg

Oktató-nevelõ munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása

775 362 Ft

Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása

445 302 Ft

Hagyományörzés, a gimnázium baráti körének támogatása

471 555 Ft

MINDÖSSZESEN:

1 692 219 Ft

A Lovassy Alapítvány a Jövõért alapítvány a 2014-es évi adók 1%-ának felajánlásából 1.879.360 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következõ célokra fordította:

Támogatott cél

Kifizetett összeg

Oktató-nevelõ munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása

856 734 Ft

Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása

502 793 Ft

Hagyományörzés, a gimnázium baráti körének támogatása

519 833 Ft

MINDÖSSZESEN:

1 879 360 Ft

A Lovassy Alapítvány a Jövõért alapítvány a 2015-ös évi adók 1%-ának felajánlásából 2.328.230 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következõ célokra fordította:

Támogatott cél

Kifizetett összeg

Oktató-nevelõ munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása

1 992 277 Ft

Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása

285 153 Ft

Hagyományörzés, a gimnázium baráti körének támogatása

50 800 Ft

MINDÖSSZESEN:

2 328 230 Ft

A Lovassy Alapítvány a Jövõért alapítvány a 2016-os évi adók 1%-ának felajánlásából 2.360.336 Ft támogatáshoz jutott. Az alapítvány az összeget a következõ célokra fordította:

Támogatott cél

Kifizetett összeg

Oktató-nevelõ munka eszközrendszerének, feltételeinek javítása

1 389 079 Ft

Hazai és külföldi tanulmányutak, táborok szervezése, támogatása

375 000 Ft

Hagyományörzés, a gimnázium baráti körének támogatása

569 257 Ft

MINDÖSSZESEN:

2 360 336 Ft

4., Az Alapítvány hivatalos dokumentumai

Az Alapítvány alapító okirata innen letölthető... (2017)
Az Alapítványról szóló törvényszéki végzés innen letölthető... (2018)

5., Az Alapítvány közhasznúsági jelentései

Az Alapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése innen letölthető...

Az Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése innen letölthető...

Az Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése innen letölthető...

Az Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése innen letölthető...

Az Alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentése innen letölthető...

Az Alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentése innen letölthető...

Az Alapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentése innen letölthetõ...

Az Alapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentése innen letölthetõ...

Az Alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentése innen letölthetõ...

Az Alapítvány 2017. évi közhasznúsági jelentése innen letölthetõ...

Az Alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentése innen letölthetõ...

6., Az Alapítvány 1%-os felajánlásainak felhasználásáról készített beszámolók

A 2007. évi 1%-os felajánlások felhasználásáról az adóhatóságnak küldött jelentés innen letölthető...

A 2008. évi 1%-os felajánlások felhasználásáról az adóhatóságnak küldött jelentés innen letölthető...

A 2009. évi 1%-os felajánlások felhasználásáról az adóhatóságnak küldött jelentés innen letölthető...

A 2010. évi 1%-os felajánlások felhasználásáról az adóhatóságnak küldött jelentés innen letölthető...

A 2011. évi 1%-os felajánlások felhasználásáról az adóhatóságnak küldött jelentés innen letölthető...

A 2012. évi 1%-os felajánlások felhasználásáról az adóhatóságnak küldött jelentés innen letölthetõ...

A 2013. évi 1%-os felajánlások felhasználásáról az adóhatóságnak küldött jelentés innen letölthetõ...

A 2014. évi 1%-os felajánlások felhasználásáról az adóhatóságnak küldött jelentés innen letölthetõ...

A 2015. évi 1%-os felajánlások felhasználásáról az adóhatóságnak küldött jelentés innen letölthetõ...

A 2016. évi 1%-os felajánlások felhasználásáról az adóhatóságnak küldött jelentés innen letölthetõ...

7., Az Alapítvány határozatai

1-1/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium oktató-nevelo munkáját szolgáló alábbi eszközöket az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja:
az 1-23/2018. (IX.24.) határozat alapján beszerzett hordozható vetítovásznat,
az 1-24/2018. (IX.24.) határozat alapján a 109. terembe beszerzett iskolabútorokat,
az 1-26/2018. (IX.24.) határozat alapján beszerzett lány röplabdamezeket,
az 1-27/2018. (IX.24.) határozat alapján beszerzett hirdetofelületet.

2
-2/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium 9.C osztályos tanulójának osztálykiránduláson történo részvételét. Felkéri Korbacsics Ildikó osztályfonököt, hogy a felhasználásról 2019. augusztus 31-ig számoljon el.

1-3/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja 600.000,- Ft keretösszeg biztosítását a Lovassy László Gimnázium számára, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, muvészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási, szállás költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység vezetot, hogy a felhasználásról három ütemben: 2019. augusztus 31-ig, 2019. december 31-ig és 2020. március 31-ig számoljon el.

1-4/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 119.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Kamarazenekar nyári tréningjének megrendezését. Felkéri Bertha Orsolya tanárnot, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el.

1-5/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 150.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltség) a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelasic - Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Eich Mária tanárnot, hogy az utazás költségeirol, az alapítványi támogatásról 2019. december 31-ig számoljon el.

1-6/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 70.000,- Ft-tal támogatja az Öregdiák Baráti Kör éves értesítojének megjelentetését minden évben. Egyben felkéri Pálffy Zoltán elnökségi tagot, hogy a felhasználásról minden évben április 30-ig számoljon el. A határozat visszavonásig érvényes.

1-7/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 350.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését iskolabútorok beszerzéséhez a 108. és 106. tanterembe. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a beszerzésrol és felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A beszerzett bútorokat az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja.

1-8/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja német nyelvu kötelezo olvasmányok beszerzését a Lovassy László Gimnázium könyvtára számára, melynek várható összege 97.340,- Ft. Felkéri Márkus Csaba tanár urat, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el.

1-9/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elutasítja a Lovassy László Gimnázium német nyelvi munkaközösségének kérését, tanári példányok beszerzésére az új tankönyv bevezetéséhez.

1-10/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 80.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését a tuzfal szoftver licenc frissítéséhez (ZyXEL LIC-IDP,E-iCard 2 YR IDP license for Zy WALL 110 & USG110). Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a beszerzésrol és felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A licencet az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja.

1-11/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium biológia munkaközösségének kérését 1 db fagyasztószekrény beszerzéséhez. A várható bekerülési összeg: 75.000,- Ft. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnot, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja.

1-12/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium biológia munkaközösségének kérését 1 db mikrohullámú süto beszerzéséhez. A várható bekerülési összeg: 30.000,- Ft. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnot, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja.

1-13/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elutasítja a Lovassy László Gimnázium biológia munkaközösségének kérését, termosztát beszerzésére.

1-14/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium biológia munkaközösségének kérését 1 db vegyszertároló szekrény beszerzéséhez. A várható bekerülési összeg: 120.000,- Ft. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnot, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A beszerzett bútort az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja.

1-15/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének kérését 2 db monitor beszerzéséhez az informatika IV. terembe. A várható bekerülési összeg: 70.000,- Ft. Felkéri Szabó László munkaközösség-vezetot, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja.

1-16/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének kérését 1 db prezenter beszerzéséhez az informatika III. terembe. A várható bekerülési összeg: 10.000,- Ft. Felkéri Szabó László munkaközösség-vezetot, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközt az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja.

1-17/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elutasítja a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének kérését tanári eszközök és bútorok beszerzésére.

1-18/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 80.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését 1 db színes nyomtató beszerzéséhez. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a beszerzésrol és felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el. A nyomtatót az intézmény számára ingyenes használatbavételre átadja.

1-19/2019. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 50.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Színpad kérését a nyári tréning, tréningvezetoi díjának kifizetéséhez. Felkéri Fürj Katalin tanárnot, hogy a felhasználásról 2019. december 31-ig számoljon el.


1-1/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2017. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

1-2/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az adó 1%-ának felhasználásáról szóló beszámolót és támogatja a 16KOZ nyomtatvány benyújtását az elokészített tartalommal.

1-3/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2018. évi költségvetés tervezetét.

1-4/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10-10.000,- Ft-tal (összesen 30.000,- Ft) támogatja a Lovassy László Gimnázium 10.C osztálya három tanulójának osztálykiránduláson történo részvételét. Felkéri Márffy Katalin osztályfonököt, hogy a felhasználásról 2018. augusztus 31-ig számoljon el.

1-5/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja 600.000,- Ft keretösszeg biztosítását a Lovassy László Gimnázium számára, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, muvészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási, szállás költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység vezetot, hogy a felhasználásról három ütemben: 2018. augusztus 31-ig, 2018. december 31-ig és 2019. március 31-ig számoljon el.

1-6/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 100.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium fiú röplabdacsapatának kérését mezek beszerzéséhez és feliratozásához. Felkéri Bagi Péter tanár urat és Simon Ruben Lionel 12.D osztályos tanulót, hogy a felhasználásról 2018. augusztus 31-ig számoljon el.

1-7/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 50.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését 1 db UAP-AC-PRO UniFi Acces Point, AC PRO + hálózati kellékek beszerzéséhez. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a beszerzésrol és felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-8/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 105.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Kamarazenekar nyári tréningjének megrendezését. Felkéri Bertha Orsolya tanárnot, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-9/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 200.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak utazását a 2018-as Helikoni Ünnepségekre. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a felhasználásról 2018. augusztus 31-ig számoljon el.

1-10/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 120.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium taekwon-do szakkörének védofelszerelés beszerzését. Felkéri Mucsy Petra tanárnot, hogy a felhasználásról 2018. augusztus 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-11/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 250.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi tagozatának 25 éves évfordulójára kiadásra kerülo DVD és képeskönyv szerkesztését és kinyomtatását. Egyben felkéri Eich Mária tanárnot, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-12/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 150.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltség) a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelasic - Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Eich Mária tanárnot, hogy az utazás költségeirol, az alapítványi támogatásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-13/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 225.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltség) a I. Gimnazija Celje - Lovassy László Gimnázium szlovén-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Holubné Szita Zsuzsanna tanárnot, hogy az utazás költségeirol, az alapítványi támogatásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-14/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium 2017/2018. tanév évkönyvének megjelentetését. Várható költség: arculattervezés és nyomdai elokészítés, összesen 650.000,- Ft. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-15/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 380.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium tanulói számára a Szociopoly címu eloadás megtartását (4 eloadás). Egyben felkéri Márffy Katalin munkaközösség-vezetot, hogy a felhasználásról 2019. március 31-ig számoljon el.

1-16/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 192.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzatának kérését diákszigetek beszerzéséhez. Felkéri Németh Gabriella intézményvezeto-helyettest és Fónagy Zsanna diákönkormányzati elnököt, hogy a felhasználásról 2018. augusztus 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-17/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 210.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzatának kérését kanapék beszerzéséhez. Felkéri Németh Gabriella intézményvezeto-helyettest és Fónagy Zsanna diákönkormányzati elnököt, hogy a felhasználásról 2018. augusztus 31-ig számoljon el. A beszerzett eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja.

1-18/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 130.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Színpad hagyományos évadnyitó táborának megrendezését (szállás, étkezés). Felkéri Fürj Katalin tanárnot, hogy a felhasználásról 2018. szeptember 30-ig számoljon el.

1-19/2018. (III.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium oktató-nevelo munkáját szolgáló alábbi eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja:
az 1-28/2017. (IX.25.) határozat alapján beszerzett OTT TV box,
az 1-29/2017. (IX.25.) határozat alapján beszerzett LCD eszközök,
az 1-30/2017. (IX.25.) határozat alapján beszerzett beltéri AP menedzselo eszközök,
az 1-31/2017. (IX.25.) határozat alapján beszerzett kültéri AP menedzselo eszközök,
az 1-32/2017. (IX.25.) határozat alapján beszerzett LCD eszközök,
az 1-33/2017. (IX.25.) határozat alapján beszerzett notebook és kellékei.

1-20/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" Alapítvány pályázatot ír ki nyelvvizsgák támogatására a 2018/2019. tanévben a Lovassy László Gimnázium szociálisan rászoruló diákjai számára. A pályázatok előzetes elbírálására felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot, Korbacsics Ildikó idegen nyelvi, Márkus Csaba német nyelvi és Márffy Katalin osztályfőnöki munkaközösség- vezetőket. A pályázat kiírására 2018. október 1-ig, elbírálására 2018. december 3-ig kerül sor. A pályázattal kapcsolatos beszámoló elkészítésére felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot 2019. augusztus 31-ig.

1-21/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium oktató-nevelő munkáját szolgáló alábbi eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja:
az 1-6/2018. (III.26.) határozat alapján beszerzett fiú mezeket,
az 1-7/2018. (III.26.) határozat alapján beszerzett WIFI hálózati eszközöket,
az 1-10/2018. (III.26.) határozat alapján beszerzett taekwon-do felszereléseket,
az 1-16/2018. (III.26.) határozat alapján beszerzett diákszigeteket,
az 1-17/2018. (III.26.) határozat alapján beszerzett kanapékat.

1-22/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium udvari sporteszközök telepítésének tervezését, árajánlat kérését, az ehhez szükséges pénzeszközöket biztosítja. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a lehetőségekről, a telepítés költségeiről a kuratórium számára 2019. március 31-ig nyújtson tájékoztatást.

1-23/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 650.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára új hordozható vetítővászon beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-24/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 1.400.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium 109. tantermébe iskolabútorok beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2019. március 31-ig számoljon el.

1-25/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 116.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium 109. tantermébe poszterek elkészítését és felfüggesztését. Egyben felkéri Csizmaziáné Fazekas Beáta tanárnőt, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-26/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 67.500,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium lány röplabdacsapata számára 15 db versenymez beszerzését. Egyben felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnőt, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el.

1-27/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 70.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzatának hirdetőfelület beszerzését. Egyben felkéri Borbély Bálintot és Ferenc Pannát, a DÖK elnökeit, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljanak el.

1-28/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 15.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium angol nyelvi munkaközösségének jutalomkönyv beszerzését. Egyben felkéri Korbacsics Ildikó munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2019. május 31-ig számoljon el

1-29/2018. (IX.24.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 40.000,- Ft-tal támogatja, a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi tagozata 25 éves évfordulójának rendezvényeit. A támogatást kézműves foglalkozás alapanyagokhoz nyújtja. Egyben felkéri Schindler László intézményegység-vezetőt, hogy a felhasználásról 2018. december 31-ig számoljon el.


1-1/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2016. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

1-2/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az adó 1%-ának felhasználásáról szóló beszámolót és támogatja a 15KOZ nyomtatvány benyújtását az előkészített tartalommal.

1-3/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2016. évi költségvetés tervezetét.

1-4/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 20.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódó filmvetítését a Hangvillában. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettes urat, hogy a felhasználásról 2017. június 30-ig számoljon el.

1-5/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 160.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium testnevelés munkaközösségének kérését 2 db kerekes ping-pong asztal beszerzésére. Felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnőt, hogy a felhasználásról 2017. szeptember 30-ig számoljon el.

1-6/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 45.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium testnevelés munkaközösségének kérését a fiú labdajáték mezek beszerzéséhez és feliratozásához. Felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnőt, hogy a felhasználásról 2017. szeptember 30-ig számoljon el.

1-7/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 71.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium testnevelés munkaközösségének kérését dobbantó beszerzéséhez. Felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnőt, hogy a felhasználásról 2017. szeptember 30-ig számoljon el.

1-8/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 20.500,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium testnevelés munkaközösségének kérését 1 db vérnyomásmérő beszerzéséhez. Felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnőt, hogy a felhasználásról 2017. szeptember 30-ig számoljon el.

1-9/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 228.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltségét, belépőit, szállásdíját) a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelasic - Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Eich Mária tanárnőt, hogy az utazás költségeiről, az alapítványi támogatásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-10/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 450.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzatának kérését diákszigetek beszerzéséhez. Felkéri Schindler László intézményegység-vezetőt és Stadinger Johanna Helena diákönkormányzati elnököt, hogy a felhasználásról 2017. augusztus 31-ig számoljon el.

1-11/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 106.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését új órarendkészítő program beszerzéséhez (aScÓrarend Standard 2 éves frissítéssel). Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-12/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 230.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését 1 db notebook (aScÓrarend program futtatására is képes) beszerzésére, adminisztratív feladatok ellátásához. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-13/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 35.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését 1 db INVOTONE DR-12/15 12 csatornás csoportkábel beszerzéséhez. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-14/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 30.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését Roxotone SMXX200L5XLR kábelek beszerzéséhez. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1 -15/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 50.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését a tűzfal szoftver licenc frissítéséhez (ZyXEL LIC-IDP,E-iCard 1 YR IDP license for Zy WALL 110 & USG110). Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-16/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 85.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését 2 db UAP-AC-LR UniFi Acces Point, AC Long Range + hálózati kellékek beszerzéséhez. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-17/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 35.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium idegen nyelvi munkaközösségének kérését a Gimnazija I. Celje szlovén iskolával lebonyolítandó projekthez szükséges eszközök beszerzéséhez. Felkéri Holubné Szita Zsuzsanna tanárnőt, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-18/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja 600.000,- Ft keretösszeg biztosítását a Lovassy László Gimnázium számára, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, művészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási, szállás költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység vezetőt, hogy a felhasználásról három ütemben: 2017. augusztus 31-ig, 2017. december 31-ig és 2018. március 31-ig számoljon el.

1-19/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 300.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium tanulói számára a Soha senkinek című előadás megtartását és az azt követő beszélgetést (2 előadás). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-20/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 52.000,- Ft-tal támogatja a Veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre évente megjelenő tájékoztató kiadványának kivitelezését. Felkéri Pálffy Zoltán elnökségi tagot, hogy a felhasználásról 2017. június 30-ig számoljon el.

1-21/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium 2016/2017. tanév évkönyvének megjelentetését. Várható költség: arculattervezés és nyomdai előkészítés – 210.000,- Ft, nyomdai előállítás – 390.000,- Ft. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-22/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 100.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Színpad hagyományos évadnyitó táborának megrendezését (szállás, étkezés). Felkéri Fürj Katalin tanárnőt, hogy a felhasználásról 2017. szeptember 30-ig számoljon el.

1-23/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 80.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjai számára szervezett 8 hetes társastánc tanfolyam részvételi díját. Egyben felkéri Szintay Gertrúd tanárnőt, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-24/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy az alapítvány a Lovassy László Gimnázium 4 diákjának ingyenes étkezését a 2017/2018. tanév októberétől. Egyben felkéri a Lovassy László Gimnázium ifjúságvédelmi felelősét, hogy a felhasználásról minden tanév zárását követően június 30-ig számoljon be.

1-25/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy az 1-21/2017. (III.20.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT szerint a Lovassy László Gimnázium 2016/2017. tanév évkönyvének megjelentetésére megítélt költségekkel (arculattervezés és nyomdai előkészítés – 210.000,- Ft, nyomdai előállítás – 390.000,- Ft) Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettes 2018. március 31-ig számoljon el.

1-26/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" Alapítvány pályázatot ír ki nyelvvizsgák támogatására a 2017/2018. tanévben a Lovassy László Gimnázium szociálisan rászoruló diákjai számára. A pályázatok előzetes elbírálására felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot, Korbacsics Ildikó idegen nyelvi, Márkus Csaba német nyelvi és Márffy Katalin osztályfőnöki munkaközösség- vezetőket. A pályázat kiírására 2017. október 15-ig, elbírálására 2017. december 15-ig kerül sor. A pályázattal kapcsolatos beszámoló elkészítésére felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot 2018. augusztus 31-ig.

1-27/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium oktató-nevelő munkáját szolgáló alábbi eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja:
az 1-5/2017. (III.20.) határozat alapján beszerzett ping-pong asztal,
az 1-7/2017. (III.20.) határozat alapján beszerzett dobbantó,
az 1-8/2017. (III.20.) határozat alapján beszerzett vérnyomásmérő,
az 1-10/2017. (III.20.) határozat alapján beszerzett diákszigetek,
az 1-11/2017. (III.20.) határozat alapján beszerzett órarendkészítő program,
az 1-12/2017. (III.20.) határozat alapján beszerzett notebook.

1-28/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 20.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára OTT TV box beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-29/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 190.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára új információs LCD eszközök beszerzését (LCD TV konzollal, OTT TV boksz, kábelezés). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-30/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 38.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára a beltéri AP-k menedzselő eszközének beszerzését (UniFi Cloud Key, szükséges táp). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-31/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 47.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára a kültéri AP-k menedzselő eszközének beszerzését (CRM Point, WISP központi menedzsment). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-32/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 160.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára a dráma terembe LCD TV és kellékeinek beszerzését (LCD TV konzollal, kábelezés). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-33/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 298.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára az intézményi ünnepségekhez szükséges eszközök cseréjét (technikusi notebook és kellékei). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-34/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 60.000,- Ft-tal támogatja az Öregdiák Baráti Kör 2017. évi értesítőjének megjelentetését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán elnökségi tagot, hogy a felhasználásról 2018. április 30-ig számoljon el.

1-35/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 200.000,- Ft-tal támogatja, a Lovassy László Gimnázium és az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság által közösen rendezett Egészségbiológiai Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntőjének megrendezését a Lovassy László Gimnáziumban, 2017. október 6-án (diákok jutalmazása, résztvevők ellátása). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-36/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 300.000,- Ft-tal támogatja, a Lovassy László Gimnázium matematika munkaközössége által a speciális matematika tagozat 50 éves évfordulója alkalmából 2017. november 30-án és december 1-jén megtartandó ünnepséget (kiállítási alapanyagok, nyomdai tervezés és kivitelezés, előadással és gálával kapcsolatos költségek, rendezvényszervezés). Egyben felkéri Tolnerné Csörgő Veronika munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2017. december 31-ig számoljon el.

1-37/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 15.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium angol nyelvi munkaközösségének jutalomkönyv beszerzését. Egyben felkéri Korbacsics Ildikó munkaközösség-vezetőt, hogy a felhasználásról 2018. május 31-ig számoljon el.

1-38/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma egyhangúlag elutasította Pipó Tímea és Pipó József kérését, lányuk: Pipó Fanni 9/NY.A osztályos tanuló Sudoku világbajnokságon való részvételének alapítványi forrásból történő támogatását.

1-39/2017. (IX.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma egyhangúlag elutasította Stark Péterné Zöldvári Ildikó tanárnő könyvtárfejlesztési támogatásának kérését alapítványi forrásból.


1-1/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2015. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

1-2/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az adó 1%-ának felhasználásáról szóló beszámolót és támogatja a 14KOZ nyomtatvány benyújtását az előkészített tartalommal.

1-3/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy bál közös megrendezését a Lovassy László Gimnázium közösségeivel és a báli támogatás határozatlan ideig történő felhasználását.

1-4/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2016. évi költségvetés tervezetét.

1-5/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 112.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium német nyelvet tanuló diákjai számára német nyelvű irodalom könyvek könyvtári beszerzését. Felkéri Márkus Csaba tanár urat, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-6/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 100.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Színpad hagyományos évadnyitó táborának megrendezését (szállás, étkezés). Felkéri Fürj Katalin tanárnőt, hogy a felhasználásról 2016. szeptember 30-ig számoljon el.

1-7/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 270.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium informatikai hálózatának fejlesztését, Zywall USG-110 tűzfal és újrakábelezési kellékanyagok beszerzését. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-8/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium könyvtára számára az Élet és Tudomány folyóirat féléves, míg a TermészetBúvár folyóirat egyéves előfizetését. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnőt, hogy a felhasználásról 2016. szeptember 30-ig számoljon el.

1-9/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium Egészség-honlapjának szerkesztésében résztvevő diákok tanulmányi kirándulását a SE Genetikai Intézetébe és az MTA Immunológia Napjára. Várható költség 90.000,- Ft. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnőt, hogy a felhasználásról 2016. szeptember 30-ig számoljon el.

1-10/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 1.108.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak nevezési díját a 2016. évi Helikoni Ünnepségeken való részvételhez, amennyiben azt a működtető nem biztosítja. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2016. június 30-ig számoljon el.

1-11/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 430.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak utazási költségét a 2016. évi Helikoni Ünnepségeken való részvételhez, amennyiben azt a működtető nem biztosítja. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a beszerzésről és felhasználásról 2016. június 30-ig számoljon el.

1-12/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 228.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltségét, belépőit, szállásdíját) a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelacic - Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Eich Mária tanárnőt, hogy az utazás költségeiről, az alapítványi támogatásról 2016. június 30-ig számoljon el.

1-13/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 85.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium röplabda szakköre számára 6 db GÁLA versenyröplabda beszerzését. Felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnőt, hogy a felhasználásról 2016. június 30-ig számoljon el.

1-14/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja 600.000,- Ft keretösszeg biztosítását a Lovassy László Gimnázium számára, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, művészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási, szállás költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység vezetőt, hogy a felhasználásról három ütemben: 2016. augusztus 31-ig, 2016. december 31-ig és 2017. március 31-ig számoljon el.

1-15/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 280.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium tanulói számára A gyáva című előadás és drogprevenciós foglalkozás megtartását (2 előadás). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-16/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 40.000,- Ft-tal támogatja a Veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre évente megjelenő tájékoztató kiadványának kivitelezését. Felkéri Imre Frigyesné elnök asszonyt, hogy a felhasználásról 2016. június 30-ig számoljon el.

1-17/2016. (III.7.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium 2015/2016. tanév évkönyvének megjelentetését. Várható költség: arculattervezés és nyomdai előkészítés – 210.000,- Ft, nyomdai előállítás – 390.000,- Ft. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezető-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-18/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium oktató-nevelo munkáját szolgáló alábbi eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja:
1-5/2016. (III.7.) határozat alapján beszerzett német nyelvu könyvek,
1-7/2016. (III.7.) határozat alapján beszerzett informatikai eszközök és szoftver (Zywall USG-110 tuzfal).

1-19/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 1-20/2015.(IX.21) határozatát a következoképpen módosítja: A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium két tanulójának ingyenes étkezését a 2015/2016. tanév októberétol. Egyben felkéri a Lovassy László Gimnázium ifjúságvédelmi felelosét, hogy a felhasználásról minden tanév zárását követoen június 30-ig számoljon be.

1-20/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 18.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára SSL tanúsítvány beszerzését a Sulixerverhez. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-21/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 64.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 2 db NanoStation M5 airMAX 5GHz kültéri AP/Kliens + felszerelési kellékek beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-22/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 658.500,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 55 db 4GB DDR 4-es RAM és 16 db 4GB DDR 3-as RAM beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-23/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 95.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Lovassy Színpada számára a játszóhely függönyözéséhez függönykarnis és kellékei beszerzését. Egyben felkéri Fürj Katalin tanárnot, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-24/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 50.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium idegen nyelvi munkaközösségének könyvtárfejlesztését (France-Euro-Express, Orosz-Magyar Magyar-Orosz szótár, Képes orosz szótár, angol nyelvu olvasmányok). A beszerzett könyveket a Lovassy László Gimnázium könyvtára számára átadja. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna tanárnot, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-25/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma egyhangúlag elutasította speciális teafu, kockacukor és pirog beszerzését a "Nyitva van az aranykapu" rendezvényhez.

1-26/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 60.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium felvételi tájékoztató kiadványának megjelentetését abban az esetben, amennyiben a fenntartó a költséget nem fedezi. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-27/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 400.000,- Ft-tal kiegészíti az 1-14/2016. (III.7.) alapítványi határozattal a Lovassy László Gimnázium számára nyújtott 600.000,- Ft-os keretösszeget, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, muvészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási, szállás költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység-vezetot, hogy a két határozatban szereplo összegek felhasználásáról három ütemben: 2016. augusztus 31-ig, 2016. december 31-ig és 2017. március 31-ig számoljon el.

1-28/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 84.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Kamarazenekarának kottarendelését, plakátkészítését és nyomtatását, iratrendezo beszerzését. Egyben felkéri Bertha Orsolya szülot, hogy a felhasználásról 2017. június 30-ig számoljon el.

1-29/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 18.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium angol nyelvi munkaközösségének jutalomkönyv beszerzését. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna munkaközösség-vezetot, hogy a felhasználásról 2017. május 31-ig számoljon el.

1-30/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 350.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak bemutatkozó látogatását a szlovéniai Celje I. sz. Gimnáziumába (utazással kapcsolatos költségek). Egyben felkéri Schindler László intézményegység-vezetot, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-31/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 78.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjai számára szervezett 8 hetes társastánc tanfolyam részvételi díját. Egyben felkéri Szintay Gertrúd tanárnot, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-32/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium és az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság által közösen rendezett Egészségbiológiai Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntojének megrendezését a Lovassy László Gimnáziumban, 2016. október 14-én (diákok jutalmazása, résztvevok ellátása). Egyben felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnot, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-33/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 27.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 85x200-as roll-up grafikai tervezését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. december 31-ig számoljon el.

1-34/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" Alapítvány pályázatot ír ki nyelvvizsgák támogatására a 2016/2017. tanévben a Lovassy László Gimnázium szociálisan rászoruló diákjai számára. A pályázatok elozetes elbírálására felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot, Holubné Szita Zsuzsanna idegen nyelvi, Márkus Csaba német nyelvi és Korbacsics Ildikó osztályfonöki munkaközösség- vezetoket. A pályázat kiírására 2016. október 15-ig, elbírálására 2016. december 15-ig kerül sor. A pályázattal kapcsolatos beszámoló elkészítésére felkéri Bagi Péter kuratóriumi tagot 2017. augusztus 31-ig.

1-35/2016. (IX.19.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" Alapítvány pályázatot nyújt be a Lovassy László Gimnáziummal, mint társpályázóval, nyári röplabdatábor megszervezésére a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány 2016. évi pályázatára. A pályázat megvalósításáért felelos személynek felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnot. Megbízza a Kuratórium elnökét a pályázat benyújtásának segítésével és a pályázattal kapcsolatos beszámoló elkészítésével az alapítvány számára. Határido: 2017. szeptember 30.

1-36/2016. (XII.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta Hornisch Bálint Péter 12.A osztályos tanuló nyelvvizsga díját legfeljebb 25.000,- Ft értékben. Felkéri a kuratórium elnökét, hogy a döntésről és a felhasználás feltételeiről a diákot 2016. december 15-ig tájékoztassa.

1-37/2016. (XII.12.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta László Luca Patrícia 12.D osztályos tanuló nyelvvizsga díját legfeljebb 25.000,- Ft értékben. Felkéri a kuratórium elnökét, hogy a döntésről és a felhasználás feltételeiről a diákot 2016. december 15-ig tájékoztassa.


1-1/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2014. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.

1-2/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az adó 1%-ának felhasználásáról szóló beszámolót és támogatja a 13KOZ nyomtatvány benyújtását az elokészített tartalommal.

1-3/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Nemzeti Együttmuködési Alap Közösségi környezet kollégium civil szervezetek szakmai programjának támogatására kiírt pályázaton (NEA-KK-15-SZ) való részvételt és a 2000,- Ft-os pályázati díj befizetését.

1-4/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Nemzeti Együttmuködési Alap Közösségi környezet kollégium civil szervezetek szakmai programjának támogatására kiírt pályázaton (NEA-KK-15-SZ) való részvételt és 10% pályázati önrész (várhatóan 70.000,- Ft) biztosítását. A pályázat benyújtásakor kéri a 100%-os támogatási eloleg folyósítását.

1-5/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 30.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2015. évi "Tájékoztató kiadványának" megjelentetését. Kéri az öregdiák baráti kör Ügyvezeto Elnökét, hogy az alapítvány nevére szóló számlát 2015. június 15-ig benyújtani szíveskedjék.

1-6/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 60.000,- Ft-tal támogatja WI-FI eszközök beszerzését a Lovassy László Gimnázium számára. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a beszerzésrol és felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon be.

1-7/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja 600.000,- Ft keretösszeg biztosítását a Lovassy László Gimnázium számára, melyet az intézmény a diákjainak tanulmányi, muvészeti és sportversenyek nevezési költségeinek, részvételi díjainak és utazási költségeinek fedezésére fordíthat. Felkéri Schindler László intézményegység vezetot, hogy a felhasználásról három ütemben: 2015. augusztus 31-ig, 2015. december 31-ig és 2016. március 31-ig számoljon be.

1-8/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 120.000,- Ft-tal támogatja KOPTER alkatrészek beszerzését a Lovassy László Gimnázium szakköre számára. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a beszerzésrol és felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon be.

1-9/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 442.500,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kórusának és Zenekarának részvételét a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium 250 éves évfordulós rendezvényén. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a felhasználásról 2015. június 15-ig számoljon be.

1-10/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatja Koós-Hutás Édua, a Lovassy László Gimnázium 12.B osztályos tanulójának részvételét az osztálykiránduláson. A támogatás a szállásköltségre és utazási költségre fordítható. Felkéri Lendvai László osztályfonököt és a tanulót, hogy a felhasználásról 2015. június 15-ig számoljanak be.

1-11/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 75.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Muvészeti Önképzokörének nyári muvészeti táborát. Felkéri Merencsics Tibor tanár urat, az önképzokör vezetojét, hogy a felhasználásról 2015. szeptember 15-ig számoljon el.

1-12/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 153.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltségét és belépoit) a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelacic - Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Eich Mária tanárnot, hogy az utazás költségeirol, az alapítványi támogatásról 2015. június 15-ig számoljon el.

1-13/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 45.000,- Ft-tal támogatja SWICH beszerzését patch kábellel a Lovassy László Gimnázium számára. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a beszerzésrol és felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon be.

1-14/2015. (III.16.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium oktató-nevelo munkáját szolgáló alábbi eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja:
1-14/2014. (VI.23.) alapítványi határozat alapján beszerzett 3 db notebook, 3 db WIFI router;
1-15/2014. (VI.23.) alapítványi határozat alapján beszerzett antenna;
1-16/2014. (VI.23.) alapítványi határozat alapján beszerzett német nyelvi könyvek;
1-17/2014. (VI.23.) alapítványi határozat alapján beszerzett kották;
1-23/2014. (VI.23.) alapítványi határozat alapján beszerzett Ambu baba.

1-15/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium oktató-nevelo munkáját szolgáló alábbi eszközöket az intézmény számára ingyenes használatba vételre átadja:
1-6/2015. határozat alapján beszerzett WI-FI eszközök,
1-8/2015. határozat alapján beszerzett KOPTER alkatrészek,
1-13/2015. határozat alapján beszerzett switch eszköz .

1-16/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 24.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 2 db prezenter beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon el.

1-17/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 140.500,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára a gyógytestnevelés lebonyolításához szükséges eszközök (polifoam, bójakészlet, fitball, smr henger) beszerzését. Egyben felkéri Mucsy Petra és Petofiné Pál Zsuzsanna kollégákat, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljanak el.

1-18/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium 2014/2015. tanév évkönyvének megjelentetését. Várható költség: arculattervezés és nyomdai elokészítés – 180.000,- Ft, nyomdai eloállítás – 370.000,- Ft. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon el.

1-19/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 60.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium felvételi tájékoztató kiadványának megjelentetését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon el.

1-20/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium két tanulójának ingyenes étkezését a 2015/2016. tanév októberétol. Egyben felkéri Bereginé Simon Ágnes ifjúságvédelmi felelost, hogy a felhasználásról 2016. június 30-ig számoljon be.

1-21/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 254.000,- Ft-tal támogatja A gyáva címu eloadás és drogprevenciós foglalkozás megtartását a Lovassy László Gimnáziumban (2 eloadás). Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a felhasználásról 2016. március 31-ig számoljon el.

1-22/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 51.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium könyvtára számára 17 db spanyol nyelvkönyv (Bánki Tímea-Csete Beatrix-Nagy Erika: Correcto) vásárlását. Egyben felkéri Stark Péterné Zöldvári Ildikót, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon el.

1-23/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 18.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium angol nyelvi munkaközösségének jutalomkönyv beszerzését. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna munkaközösség-vezetot, hogy a felhasználásról 2016. május 31-ig számoljon el.

1-24/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 170.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 1 db projektor és hozzá tartozó vetítovászon beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon el.

1-25/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül
170.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 1 db digitalizáló berendezés és 1 db NAS médiaszerver beszerzését. Egyben felkéri Pálffy Zoltán intézményvezeto-helyettest, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon el.

1-26/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriumának jelenlevo tagjai egyhangúlag nem támogatják a Lovassy László Gimnázium 2 tanulója számára 1-1 db digitális fényképezogép beszerzésének segítését.

1-27/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriumának jelenlevo tagjai egyhangúlag nem támogatják a Lovassy László Gimnázium 1 tanulója számára a nyelvvizsga költségeihez való hozzájárulást.

1-28/2015. (IX.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövoért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium és az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság által közösen rendezett Kedves Egészségünkre! Értsd! Csináld! Szeresd! Tisztelet Semmelweis Ignácnak - Egészségbiológiai Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntojének megrendezését a Lovassy László Gimnáziumban, 2015. október 16-án (diákok jutalmazása, résztvevok ellátása). Egyben felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnot, hogy a felhasználásról 2015. december 31-ig számoljon el.

1-29/2015. (X.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja, hogy az alapítvány, a Szülői Munkaközösség és a Lovassy László Gimnázium közössége együtt rendezze, az alapítvány támogatását is biztosító 2016. évi Lovassy bált.


1-1/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az adó 1%-ának felhasználásáról szóló 12KOZ nyomtatvány benyújtását az elõkészített tartalommal.

1-2/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2013. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét, valamint az elõkészítés szerinti benyújtását.

1-3/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a nemzetiségi célokra 2013-ban felajánlott és fel nem használt 58.435 Ft 2014. évben történõ nemzetiségi céloknak megfelelõ felhasználását.

1-4/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az alapítvány 1-19/2013. (VI.26.) számú határozata alapján beszerzett függöny ingyenes használatba történõ átadását a Lovassy László Gimnázium számára.

1-5/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 30.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2014. évi "Tájékoztató kiadványának" megjelentetését. Kéri az öregdiák baráti kör Ügyvezetõ Elnökét, hogy az alapítvány nevére szóló számlát 2014. április 15-ig benyújtani szíveskedjék.

1-6/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 134.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltségét és belépõit) a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelacic - Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Eich Mária tanárnõt, hogy az utazás költségeirõl, az alapítványi támogatásról 2014. december 31-ig számoljon el.

1-7/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 30.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium könyvtára számára 1 db lézernyomtató beszerzését. Felkéri Csonka Anikó könyvtáros-tanárt, hogy a beszerzésrõl és felhasználásról 2014. június 30-ig számoljon be.

1-8/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 580.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára az iskolarádió mûködtetéséhez szükséges hangosító berendezés beszerzését. Felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a beszerzésrõl és felhasználásról 2014. december 31-ig számoljon be.

1-9/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 25.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium 113. multimédiás tantermébe Philips hangszóró rendszer beszerzését. Felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a beszerzésrõl és felhasználásról 2014. december 31-ig számoljon be.

1-10/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül az utazási költség biztosításával támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét a SIASTOK fiataloknak szóló programján, Budapesten. Egyben kéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnõt, hogy az utazás költségeirõl, az alapítványi támogatásról 2014. június 30-ig számoljon el.

1-11/2014. (III.17.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét a Keszthelyen megrendezésre kerülõ Helikoni Ünnepi Játékokon. A támogatás mértéke az utazási költség, amennyiben azt a fenntartó nem biztosítja. Egyben kéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy az alapítványi támogatásról 2014. június 30-ig számoljon el.

1-12/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a nemzetiségi célokra 2013-ban felajánlott és fel nem használt, valamint a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Támogatási szerzõdés alapján rendelkezésre álló 17.541 Ft + 150.000 Ft nemzetiségi céloknak megfelelõ felhasználását 2014. december 15-ig. Egyben felkéri Schindler László intézményegység-vezetõt, valamint Eich Mária nemzetiségi népmûvelõt, hogy a felhasznált összegrõl 2014. december 31-ig számoljon el.

1-13/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az alapítvány 1-3/2014.(III.17.) alapján beszerzett háttértároló, diktafon, 1-7/2014. (III.17.) alapján vett könyvtári nyomtató, 1-8/2014.(III.17.) alapján vásárolt hangosító rendszer, 1-9/2014. (III.17.) alapján a 113-as tanterembe vásárolt hangszórók ingyenes használatba történõ átadását a Lovassy László Gimnázium számára.

1-14/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 560.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését az intézmény informatikai rendszerének fejlesztéséhez (3 db notebook, 3 db WI-FI router, szerelvények). Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezetõ-helyettest, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-15/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 45.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium internetes kapcsolatának fejlesztéséhez szükséges antennák beszerzését. Felkéri Pálffy Zoltán intézményvezetõ-helyettest, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-16/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 33.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium német nyelvi munkaközösségének idegen nyelvi könyvbeszerzését. Felkéri Márkus Csaba munkaközösség-vezetõt, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-17/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 40.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Zenekar kottabeszerzését. Felkéri Bertha Orsolya szülõt, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-18/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 55.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Mûvészeti Önképzõkörének nyári mûvészeti táborát. Felkéri Merencsics Tibor tanár urat, az önképzõkör vezetõjét, hogy a felhasználásról 2014. szeptember 15-ig számoljon el.

1-19/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 85.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy Színpad nyári táborát. Felkéri Fürj Katalin tanárnõt, a Lovassy Színpad vezetõjét, hogy a felhasználásról 2014. szeptember 15-ig számoljon el.

1-20/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 90.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak utazási költségét a romániai Nagyszebenbe, a COMENIUS projekt keretében. Felkéri Eich Mária tanárnõt és Schindler László intézményegység-vezetõt, hogy a felhasználásról 2014. november 15-ig számoljanak el.

1-21/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 100.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak utazási költségét a Richter Gyógyszergyárban történõ tanulmányi kiránduláson. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnõt, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-22/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatja az egészség honlap olvasói számára szervezett vetélkedõ legjobbjainak jutalmazását. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnõt, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-23/2014. (VI.23.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 125.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Ambu baba beszerzését. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnõt, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-24/2014. (XI.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 15.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium angol nyelvi munkaközösségének jutalomkönyv beszerzését. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna munkaközösség-vezetõt, hogy a felhasználásról 2015. május 31-ig számoljon el.

1-25/2014. (XI.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 64.400,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak utazási költségét a Semmelweis Egyetem Tehetségnapjára történõ tanulmányi kiránduláson. Felkéri dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnõt, hogy a felhasználásról 2014. december 15-ig számoljon el.

1-26/2014. (XI.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 180.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium 2013/2014. évkönyvének kiadását. Felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a felhasználásról 2014. december 31-ig számoljon el.

1-27/2014. (XI.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 230.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium elektronikus napló szolgáltatás biztosítását a 2014/2015. tanév hátralévõ részére. Felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a felhasználásról 2014. december 31-ig számoljon el.

1-28/2014. (XI.11.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja, hogy az alapítvány, a Szülõi Munkaközösség és a Lovassy László Gimnázium közössége együtt rendezze, az alapítvány támogatását is biztosító 2015. évi Lovassy bált.


1-1/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 40.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2013. évi "Tájékoztató kiadványának" megjelentetését. Kéri az öregdiák baráti kör Ügyvezetõ Elnökét, hogy az alapítvány nevére szóló számlát 2013. április 15-ig benyújtani szíveskedjék.

1-2/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 9.500 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium idegen nyelvi munkaközösségének könyvtárfejlesztését (dokumentum, illetve ismeretterjesztõ filmek). Kéri az idegen nyelvi munkaközösség-vezetõjét, hogy a felhasználásról 2013. június 30-ig számoljon el.

1-3/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 136.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét (útiköltségét) a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelacic - Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Bankó Mónika tanárnõt, hogy az utazás költségeirõl, az alapítványi támogatásról 2013. június 30-ig számoljon el.

1-4/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 33.000,- Ft-tal kiegészíti a Lovassy László Gimnázium kérését az Arnhoffer Mihály által készített fényképek negatívjainak digitalizásához, valamint a kiállítás elõkészítéséhez. Egyben módosítja az elszámolás határidejét, amelyet 2013. szeptember 30-ban határoz meg. Kéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy az alapítványi támogatásról az új határidõig számoljon el.

1-5/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 290.000,- Ft-tal támogatta a Lovassy László Gimnázium testnevelés munkaközösségének eszközbeszerzési kérését. Felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnõt, a testnevelési munkaközösség tanárát és dr. Szalainé Tóth Tündét, a biológia-kémia-testnevelés munkaközösség vezetõjét, hogy az eszközbeszerzésrõl 2013. június 30-ig számoljanak el.


1-6/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 320.000,- Ft-tal támogatta a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének szoftverbeszerzési kérését. Felkéri dr. Öveges Ferenc tanár urat, a munkaközösség vezetõjét, hogy a beszerzésrõl 2013. június 30-ig számoljon el.

1-7/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 15.000,- Ft-tal támogatta a Lovassy László Gimnázium Vegyeskarának kérését. A támogatásból a búcsúzó diákok egy-egy tárgyi ajándékának fedezetét biztosítja. Felkéri Tóth Mária karnagyot, a kórus vezetõjét, hogy az ajándékok beszerzésérõl és átadásáról 2013. június 30-ig számoljon el.

1-8/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 15.000,- Ft-tal támogatta Vörös Viktória 12.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét (dr. Füléné Pió Gabriella), hogy a kirándulás költségeirõl 2013. június 30-ig számoljanak el. A finanszírozás a költségek igazolása után, utólag történik.

1-9/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Dublecz Anett Zsuzsanna 10.D osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét (dr. Szalainé Tóth Tünde), hogy a kirándulás költségeirõl 2013. június 30-ig számoljanak el. A finanszírozás a költségek igazolása után, utólag történik.

1-10/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 12.000,- Ft-tal támogatta Seregély Cintia 10.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét (Lendvai László), hogy a kirándulás költségeirõl 2013. június 30-ig számoljanak el. A finanszírozás a költségek igazolása után, utólag történik.

1-11/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 12.000,- Ft-tal támogatta Koós-Hutás Édua Piroska 10.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét (Lendvai László), hogy a kirándulás költségeirõl 2013. június 30-ig számoljanak el. A finanszírozás a költségek igazolása után, utólag történik.

1-12/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 12.000,- Ft-tal támogatta Heizer Fanni 10.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét (Lendvai László), hogy a kirándulás költségeirõl 2013. június 30-ig számoljanak el. A finanszírozás a költségek igazolása után, utólag történik.

1-13/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 4.000,- Ft-tal támogatta Nárai Balázs 12.B osztályos tanuló színházlátogatáson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét (dr. Füléné Pió Gabriella), hogy a színházlátogatás költségeirõl 2013. június 30-ig számoljanak el. A finanszírozás a költségek igazolása után, utólag történik.

1-14/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 1-16/2012. (VI.25) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT-ban szereplõ 124.000,- Ft támogatás 129.540,- Ft-ra történõ emelését.

1-15/2013. (III.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Herendi Porcelánmanufaktúra által felajánlott Lovassy mellszobrok, valamint serlegváza ballagási ünnepélyen történõ átadását a nevelõtestület által kiválasztott végzõs tanulók számára.


1-16/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 95.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnáziumban az elektronikus napló bevezetését. felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon el.

1-17/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 121.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára az iskolai rendezvények dokumentálását és az oktatási anyagok digitalizálását segítõ monitor és 3 db szkenner beszerzését. Felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a beszerzésrõl és felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-18/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 205.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára az iskolai rendezvények, valamint a tánc és dráma oktatást segítõ mikroport és reflektorállvány beszerzését. Felkéri Kovács Károly iskolatechnikust, hogy a beszerzésrõl és felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-19/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 310.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára az alagsori zsibongó ideiglenes "játszóhellyé" alakításához szükséges függönyök és paravántakarók beszerzését. Felkéri dr. Vondervisztné Kapor Ágnes munkaközösség-vezetõt, hogy a beszerzésrõl és felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-20/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 140.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 4 db falitérkép beszerzését. Felkéri Bereginé Simon Ágnes munkaközösség-vezetõt, hogy a beszerzésrõl és felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-21/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 125.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára 1 db LEGO robot beszerzését. Felkéri Szabó László munkaközösség-vezetõt, hogy a beszerzésrõl és felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-22/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 34.500 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium számára német digitális tananyagok beszerzését. Felkéri Márkus Csaba munkaközösség-vezetõt, hogy a beszerzésrõl és felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-23/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 25.000 Ft-tal támogatja vendégelõadó meghívását a Lovassy Színpad nyári táborába. Felkéri Fürj Katalin tanárnõt, hogy a felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-24/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 150.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi tagozatos diákjainak szentendrei helyszínen megtartott projektnapját, a tagozat 20 éves évfordulóján. Felkéri Eich Mária nemzetiségi népmûvelõt, hogy a felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-25/2013. (VI.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 400.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Valeria Koch tantermének átalakítását a német nemzetiségi tagozatos képzés céljainak megfelelõen, új technikai eszközök beszerzését. Felkéri Eich Mária nemzetiségi népmûvelõt, hogy a felhasználásról, eszközbeszerzésrõl 2013. december 31-ig számoljon be.


1-26/2013. (XI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 7.200 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium angol nyelvi munkaközösségének jutalomkönyv beszerzését. Egyben felkéri Holubné Szita Zsuzsanna munkaközösség-vezetõt, hogy a felhasználásról 2014. március 31-ig számoljon el.

1-27/2013. (XI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 171.133,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium 2012/2013. évkönyvének kiadását. Felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a felhasználásról 2014. március 31-ig számoljon el.

1-28/2013. (XI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 45.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium 2014. évi fotókiállításának megrendezését Vajda Ilona nyugdíjas kolléganõ képeibõl. Egyben felkéri Páffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a beszerzésrõl és felhasználásról 2014. december 31-ig számoljon be.

1-29/2013. (XI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi tagozata 20 éves évfordulójára a nemzetiségi önkormányzatok, cégek által felajánlott pénzeszközök évfordulóhoz kapcsolódó felhasználását. Egyben felkéri Schindler László intézményegység-vezetõt, valamint Eich Mária nemzetiségi népmûvelõt, hogy a felhasználásról 2013. december 31-ig számoljon be.

1-30/2013. (XI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium számára az alábbi határozatok alapján beszerzett eszközök, szakmai anyagok ingyenes használatba adását:
1-2/2013. (III.25.) alapítványi határozat, 1-5/2013. (III.25.) alapítványi határozat, 1-6/2013. (III.25.) alapítványi határozat, 1-17/2013 (VI.26.) alapítványi határozat, 1-18/2013. (VI.26.) alapítványi határozat, 1-20/2013.(VI.26.) alapítványi határozat, 1-21/2013. (VI.26.) alapítványi határozat, 1-22/2013. (VI.26.) alapítványi határozat, 1-25/20/2013. (VI.26.) alapítványi határozat.


1-2/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Molnár Bálint 11.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét, hogy a kirándulás költségeirõl 2012. június 30-ig számoljanak el.

1-3/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Broczky Virág 11.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét, hogy a kirándulás költségeirõl 2012. június 30-ig számoljanak el.

1-4/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Nárai Balázs 11.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét, hogy a kirándulás költségeirõl 2012. június 30-ig számoljanak el.

1-5/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Vörös Viktória 11.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét, hogy a kirándulás költségeirõl 2012. június 30-ig számoljanak el.

1-6/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 14.500,- Ft-tal támogatta Horváth Eszter 12.A osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét, hogy a kirándulás költségeirõl 2012. június 30-ig számoljanak el.

1-7/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Herendi Porcelánmanufaktúra által felajánlott Lovassy mellszobrok, valamint serlegváza ballagási ünnepélyen történõ átadását a nevelõtestület által kiválasztott végzõs tanulók számára.

1-8/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül 50.000,- Ft-tal támogatta a Veszprémi Lovassy és Volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre által kiadott 2011-2012. évi Krónika címû kiadványt.

1-9/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 130.000,- Ft-tal támogatta, hogy a Lovassy László Gimnázium amatõr leány röplabdacsapata az országos döntõn részt vegyen. Felkéri Molnárné Bácskai Rita tanárnõt, a testnevelési munkaközösség vezetõjét, a csapat edzõjét és az intézmény gazdasági vezetõjét, hogy a költségekrõl 2012. június 30-ig számoljanak el.

1-10/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 225.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét a Zapresic Srednja Skola Ban Josip Jelacic - Lovassy László Gimnázium horvát-magyar kapcsolatok projektjében. Egyben kéri Bankó Mónika tanárnõt, hogy az utazás költségeirõl, az alapítványi támogatásról 2012. június 30-ig számoljon el.

1-11/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét a Keszthelyen megrendezésre kerülõ Helikoni Ünnepi Játékokon. A támogatás mértéke a nevezési díj (975.000,- Ft) városi támogatáson felüli része, de legfeljebb 750.000,- Ft. Egyben kéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy az alapítványi támogatásról 2012. június 30-ig számoljon el.

1-12/2012. (III.21.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 115.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzatának eszközbeszerzését (2 db "sziget"). Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és Tomor István tanár urat, a diákönkormányzatot segítõ pedagógust, hogy a felhasználásról 2012. június 30-ig számoljon be.

1-13/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja, hogy Horváth Eszter 12.A osztályos tanuló osztálykirándulására biztosított összeg fel nem használt részét (2150 Ft) a 13. évfolyamos kiránduláson használhassa fel. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét, hogy a kirándulás költségeirõl 2012. szeptember 30-ig számoljanak el.

1-14/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 25.000 Ft-tal támogatja Hõgye Norbert 13.D osztályos tanuló részvételét a Semmelweis Egyetem tehetséggondozó nyári táborában. Egyben kéri a tanulót, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 15-ig számoljon el.

1-15/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 31.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium mûvészeti önképzõkörének nyári alkotótáborát. Egyben kéri Merencsics Tibor tanár urat, hogy a felhasznált alapítványi támogatásról 2012. szeptember 15-ig számoljon el.

1-16/2012. (VI.25) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 124.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének eszközbeszerzését (HP LaserJet Pro P1606dn). Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és az informatika munkaközösség-vezetõt, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-17/2012. (VI.25) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 127.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének eszközbeszerzését (kompresszor, DVD meghajtó, tápegység, HDD 500GB). Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és az informatika munkaközösség-vezetõt, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-18/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 320.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kulturális küldöttségének részvételét a Lindenau-Schule-ban megrendezésre kerülõ "Kulturfest"-en és kísérõ rendezvényein Hanau-Großauheimben. Egyben kéri Eich Mária tanárnõt, hogy az utazás költségeirõl, az alapítványi támogatásról 2012. szeptember 30-ig számoljon el.

1-19/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 130.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium Diákönkormányzatának eszközbeszerzését (2 db "sziget"). Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és Tomor István tanár urat, a diákönkormányzatot segítõ pedagógust, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-20/2012. (VI.25) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 208.600,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium digitális taneszköz beszerzését (Középiskolai történelmi atlasz - Interaktív tanári oktatóanyag - 5 felhasználós, Cartographia Tankönyvkiadó). Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-21/2012. (VI.25) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 5.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium digitális taneszköz beszerzését (MS-7525W - Középiskolás MozaWeb Home licenc (1 év), Mozaik Kiadó). Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-22/2012. (VI.25) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 296.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium taneszköz beszerzését, az interaktív táblák hangrendszerének kialakításához, a TIOP 1.1.1 pályázatban elnyert eszközök kiegészítését. (11 db hangszóró, 13 db egér, anyagköltség). Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-23/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 76.620 Ft-tal támogatja a Lovassy Színpad nagyteveli nyári táborát. Egyben kéri Fürj Katalin tanárnõt, hogy a felhasznált alapítványi támogatásról 2012. szeptember 15-ig számoljon el.

1-24/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 16.200 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium idegen nyelvi munkaközösségének könyvtárfejlesztését (angol nyelvû könyvek). Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és idegen nyelvi munkaközösség-vezetõjét, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-25/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 350.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium fizika munkaközösségének eszközbeszerzését az elõterjesztésben szereplõ eszközökre. Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és a fizika munkaközösség-vezetõjét, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-26/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 250.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium könyvtári infrastruktúrájának fejlesztését (kölcsönzõpult, számítógépes munkahely). Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és könyvtáros tanárát, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-27/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 20.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium osztályfõnöki munkaközösségének eszközbeszerzését (fõzõprogramok). Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és az osztályfõnöki munkaközösség vezetõjét, hogy a felhasználásról 2012. szeptember 30-ig számoljon be.

1-28/2012. (VI.25.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény alapján a közhasznú jogállású szervezetek számára - 2012. január 1-jével - kötelezõvé tett könyvviteli áttéréssel kapcsolatos teendõket és a könyvviteli szolgáltatást a Lovassy László Gimnázium mindenkori gazdasági vezetõje végezze és támogatja az elõterjesztés szerinti könyvviteli program beszerzését.

1-29/2012. (X.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja Nárai Balázs és Vörös Viktória 12.B osztályos tanulók színházbérletének megvásárlását.

1-30/2012. (X.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését a 2011/2012. tanév évkönyvének kiadásához, melyhez összesen 127.000,- Ft összeget biztosít. Egyben kéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy az alapítványi támogatásról 2012. december 31-ig számoljon el.

1-31/2012. (X.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 157.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kérését az Arnhoffer Mihály által készített fényképek negatívjainak digitalizásához, valamint a kiállítás elõkészítéséhez. Egyben kéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, hogy az alapítványi támogatásról 2013. július 1-ig számoljon el.

1-32/2012. (X.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 37.800 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium mûvészeti önképzõkörének munkáját, az ének terem falának restaurálását (5.000,- Ft) és a kiemelkedõ diákmunkák kiállításra való elõkészítését (32.800,- Ft). Egyben kéri Merencsics Tibor tanár urat, hogy a felhasznált alapítványi támogatásról 2013. július 1-ig számoljon el.

1-33/2012. (X.15.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 32.400 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium idegen nyelvi munkaközösségének könyvtárfejlesztését (spanyol nyelvû könyvek). Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és idegen nyelvi munkaközösség-vezetõjét, hogy a felhasználásról 2012. december 31-ig számoljon el.


1-21/2011. (X.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 6.500 Ft-tal támogatja Broczky Virág 11.B osztályos tanuló színházbérletének megvásárlását.

1-22/2011. (X.26.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriumának jelenlevõ tagjai tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta, hogy kedvezõbb számlavezetési feltételek mellett az alapítvány számlavezetését a Kinizsi Bank Zrt. lássa el. Megbízza Kerékgyártó Jánosnét az egyedi feltételek tisztázására.


1-16/2011. (VI.08.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 20-20.000,- Ft-tal támogatta Stumpf Csaba 12.A osztályos tanuló és Hõgye Norbert 12.D osztályos tanuló részvételét a Semmelweis Egyetem nyári táborán. Egyben kéri a tanulókat és a biológia-kémia munkaközösség vezetõjét, dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnõt, hogy a tábor költségeirõl az alapítvány nevére kiállított számlával számoljanak el.

1-17/2011. (VI.08.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 80.000,- Ft-tal támogatta a 300 év - 300 km túramozgalom 2011 õszén megrendezésre kerülõ csapatépítõ táborát. A kuratórium kéri, hogy a túramozgalom szervezõi: Bertha Ágnes és Bana Márta tanárnõk a támogatás felhasználásáról 2011. december 31-ig számoljanak el. A pénzügyi beszámoló mellé rövid szakmai értékelést is mellékeljenek.

1-18/2011. (VI.08.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 45.800,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium testnevelési eszközbeszerzését (2 db tornaszõnyeg), kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és a testnevelés munkaközösség-vezetõt, hogy a felhasználásról 2011. október 31-ig számoljon be.

1-19/2011. (VI.08.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a jubileumi rendezvénysorozat kapcsán 2011. október 31-ig felmerülõ költségek fedezésére 700.000,- Ft-os keretet biztosít a Lovassy László Gimnázium számára, melynek cél szerinti felhasználásáról - hagyományápolás/kiállítás szervezés - az intézmény gazdasági vezetõje 2011. október 31-ig számoljon el.


1-1/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriumának jelenlevõ tagjai a közhasznúsági jelentést ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

1-2/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Molnár Bálint 10.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét, hogy a kirándulás költségeirõl 2011. június 30-ig számoljanak el.

1-3/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Nárai Balázs 10.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét, hogy a kirándulás költségeirõl 2011. június 30-ig számoljanak el.

1-4/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 10.000,- Ft-tal támogatta Vörös Viktória 10.B osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét, hogy a kirándulás költségeirõl 2011. június 30-ig számoljanak el.

1-5/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 8.000,- Ft-tal támogatta Váradi Petra 11.D osztályos tanuló osztálykiránduláson való részvételét. Egyben kéri a tanulót és osztályfõnökét, hogy a kirándulás költségeirõl 2011. június 30-ig számoljanak el.

1-6/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 250.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium kulturális küldöttségének részvételét a Lindenau-Schule-ban megrendezésre kerülõ "Kulturfest"-en és kísérõ rendezvényein Hanau-Großauheimben. Egyben kéri Eich Mária tanárnõt, hogy az utazás költségeirõl, az alapítványi támogatásról 2011. július 15-ig számoljon el.

1-7/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 200.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium diákjainak részvételét a passaui Lepoldinum Gimnáziummal kialakított cserekapcsolatban. Egyben kéri Eich Mária tanárnõt, hogy az utazás költségeirõl, az alapítványi támogatásról 2011. július 15-ig számoljon el.

1-8/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a Herendi Porcelánmanufaktúra által felajánlott Lovassy mellszobrok, valamint serlegváza ballagási ünnepélyen történõ átadását a nevelõtestület által kiválasztott végzõs tanulók számára.

1-9/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 172.150,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium testnevelési eszközbeszerzését (gerenda és dobbantó). Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és a testnevelés munkaközösség-vezetõt, hogy a felhasználásról 2011. október 31-ig számoljon be.

1-10/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 90.100,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium biológia-kémia munkaközösségének eszközbeszerzését (mikrometszet-készlet). Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és a biológia-kémia munkaközösség-vezetõt, hogy a felhasználásról 2011. október 31-ig számoljon be.

1-11/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 85.000 Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium idegen nyelvi munkaközösségének könyvtárfejlesztését (spanyol illetve francia nyelvû könyvek). Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és idegen nyelvi munkaközösség-vezetõjét, hogy a felhasználásról 2011. október 31-ig számoljon be.

1-12/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 29.000,- Ft-tal támogatja a Lovassy László Gimnázium informatika munkaközösségének eszközfejlesztését (Lego Mindstorms NXT Robot kiegészítés). Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét és az informatika munkaközösség-vezetõt, hogy a felhasználásról 2011. október 31-ig számoljon be.

1-13/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az alapítvány 50.000,- Ft-tal támogassa a június 10-i Mi utcánk címû koncertet, mely az intézmény 300. tanéve rendezvényeinek része. Kéri az intézmény gazdasági vezetõjét, hogy a felhasználásról 2011. október 31-ig számoljon be.

1-14/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a jubileumi rendezvénysorozat kapcsán 2011. június 30-ig felmerülõ költségek fedezésére 300.000,- Ft-os keretet biztosít a Lovassy László Gimnázium számára, melynek cél szerinti felhasználásáról - hagyományápolás - az intézmény gazdasági vezetõje 2011. június 30-ig számoljon el.

1-15/2011. (III.09.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT
A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra által elkészített és térítésmentesen átadott jubileumi plakettek dobozának beszerzéséhez a Lovassy László Gimnázium számára 390.000,- Ft támogatást biztosít, azzal a megkötéssel, hogy az intézmény a plaketteket a jubileumi rendezvényeken az Öregdiák Baráti Körrel egyeztetett módon az elõadóknak, a kiállítóknak, a kiemelt vendégeknek, szponzoroknak adja át, és arról név szerinti átvételi elismervényekkel elszámol.


1-18/2010. (X.06.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül 30-30.000,- Ft ösztöndíjjal támogatja Agócs Tamás és Hilbert Ádám 13.E osztályos tanulók TESLA transzformátor létrehozására irányuló tevékenységét. A kuratórium felkéri az elnököt, hogy a diákokkal az ösztöndíjas megállapodást kösse meg és ennek megtörténte után történjen meg az ösztöndíjak egy összegben történõ kifizetése legkésõbb 2010. november 15-ig.

1-19/2010. (X.06.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az alapítvány az október 8-i 4 évszak – 4 koncert rendezvénysorozat keretében megtartott, a Lovassytól a Mendelssohn Kamarazenekarig címû koncert megrendezését további 150.000,- Ft-tal (azaz összesen 250.000,- Ft-tal) támogassa.

1-20/2010. (X.06.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a jubileumi rendezvénysorozat kapcsán 2010. december 31-ig felmerülõ költségek fedezésére 500.000,- Ft-os keretet biztosít a Lovassy László Gimnázium számára, melynek cél szerinti felhasználásáról – hagyományápolás – az intézmény gazdasági vezetõje 2011. december 31-ig számoljon el.

1-21/2010. (X.06.) ALAPÍTVÁNYI HATÁROZAT

A "Lovassy Alapítvány a Jövõért" alapítvány kuratóriuma tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra által elkészített és térítésmentesen átadott jubileumi plaketteket a Lovassy László Gimnázium számára átadja azzal a megkötéssel, hogy az intézmény a plaketteket a jubileumi rendezvényeken az Öregdiák Baráti Körrel egyeztetett módon az elõadóknak, a kiállítóknak, a kiemelt vendégeknek, szponzoroknak adja át, és arról név szerinti átvételi elismervényekkel elszámol. Az elszámolásra felkéri Pálffy Zoltán igazgatóhelyettest, a rendezvényeket szervezõ bizottság tagját.


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém