FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Jelentkezési lapok - 2019/2020-as tanévre

Kérjük válaszolj a következõ kérdésre, hogy valóban a megfelelõ jelentkezési lapot küldd be hozzánk!

Jelentkezel-e német nemzetiségi tagozatos osztályba?

 

 

 

FONTOS!!! A köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 51.§ (5) bekezdésének megfelelõen az iskolánk az írásbeli és szóbeli vizsga megszervezésénél alkalmazkodik az SNI tanulók adottságaihoz. A sajátos helyzet figyelembevételére akkor van lehetõség, ha a tanuló törvényes képviselõje az írásbeli vizsgára történõ jelentkezéssel együtt benyújtja a felvételi vizsgával kapcsolatos kérését az iskola igazgatójához. A kérvényhez csatolni kell a szakértõi és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértõi véleményét, valamint a tanuló általános iskolájának az iskolai tanulmányok során a számonkéréssel kapcsolatos külön eljárási rendrõl szóló határozatát. Az intézmény igazgatója a tanuló általános iskolájának igazgatója valamint a szakmai munkaközösség-vezetõ véleményének figyelembe vételével dönt a felvételi eljárásban alkalmazható felmentésrõl, segédeszközökrõl, hosszabb felkészülési idõrõl. A döntésrõl a jelentkezõt és gondviselõjét a felvételi vizsgák megkezdése elõtt legalább 15 nappal értesíti.

Adatvédelmi tájékoztató a középfokú felvételi eljárás során kezelt személyes adatokról.


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém