FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Felvételi pontszámításunk a 2019/2020-as tanévre beiskolázandó diákok esetében

A., Pontszámításunk alapelvei:

Minden képzési specialitásunk esetén 200 pontos felvételi rendszert dolgoztunk ki. Az összpontszám a hozott pontok (60 pont) és a szerzett pontok (140 pont) összessége.

A HOZOTT PONTOKat minden specializáció esetén a a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi jegyekbõl számítjuk a következõ módon: magyar nyelv és magyar irodalom átlaga (max. 10 pont), matematika (max. 10 pont), történelem (max. 10 pont), fizika (max. 10 pont), idegen nyelv (max. 10 pont), biológia, földrajz és kémia közül az egyik, azzal a megkötéssel, hogy a 7. évvégi és a 8. félévi tárgy ugyanaz a kell, hogy legyen (max. 10 pont). Így az általános iskolából maximum 60 pontot hozhatnak a diákok.
 
A SZERZETT PONTOKat az írásbeli dolgozatok valamint a specializációnak megfelelõen szóbeli felvételi eredménye adja (feltéve, hogy az van) az alább ismertetett módon. Ezzel maximálisan 140 pont szerezhetõ.

A HOZOTT és a SZERZETT pontszámok számításánál keletkezõ esetleges törtpontszámokat végig megõrizzük, s csak a végén az összpontszám kiszámításánál kerekítünk 2 tizedesjegyre.

B., A rangsor kialakításának általános elvei:

Minden képzési formánkon a HOZOTT és a SZERZETT pontszámok összege alapján sorbarendezzük a jelentkezõket a következõk szerint:

 1. Kiszámítjuk a HOZOTT és a SZERZETT pontok összegét és ez alapján sorbarendezzük a jeletkezõket.

 2. Sorrendazonosság esetén a specializációnak megfelelõ felvételi pontszámot hasonlítjuk össze és a jobbat soroljuk elõre:

  • Matematika emelt szintû képzés esetén: a központi matematika dolgozat pontszámát

  • Német nemzetiségi képzés esetén: a német írásbeli dolgozat és a szóbeli összpontszámát

  • Kiemelt angol nyelvi képzés esetén: a központi anyanyelvi dolgozat és az angol szóbeli összpontszámát

  • Informatika emelt szint képzés esetén: a központi matematika dolgozat pontszámát

  • Általános képzés esetén: a központi matematika dolgozat pontszámát

 3. Amennyiben még mindig fennáll sorrendazonosság, akkor a HOZOTT pontszámot hasonlítjuk össze és a jobbat soroljuk elõre.

 4. Az így kialakult sorrend adja egyben a felvételizõk rangsorát.

Amennyiben a rangsorban továbbra is egyezõség áll fenn a következõket sorban követve állapítjuk meg a diák végsõ rangsorszámát:

 1. A hátrányos helyzetû tanulót elõnyben részesítjük.

 2. Akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Veszprém.

 3. Német nemzetiségi tagozatra jelentkezõ esetében a német nemzetiséghez tartozó tanulót.

 4. A sajátos nevelési igényû tanulónak nyilvánított jelentkezõt.

 5. Azt a tanulót, akinek testvére az iskolával jelenleg is tanulói jogviszonyban áll.

 6. Azt a tanulót, akinek testvére, szülõje az iskolának diákja volt.

C., A képzéseink pontszámítási módszerei:

1. Matematika emelt szintû képzés esetén

0001

A képzésnek megfelelõen a központi matematika írásbeli eredménye nagy súllyal számít a szerzett pontokba.

 

2. Német nemzetiségi képzés esetén

0002

A képzésnek megfelelõen az iskola által összeállított kompetencia alapú német nyelvi írásbeli és szóbeli eredményét számítjuk nagy súllyal a szerzett pontokba.

 

3. Kiemelt angol nyelvi képzés esetén

0003

Ezen a képzésen a központi feladatlapok eredménye és az iskolai angol nyelvi szóbeli eredménye adja a szerzett pontokat.

 

4. Informatika emelt szintû képzés esetén

0004

A képzésnek megfelelõen a központi matematika eredményét számítjuk nagy súllyal a szerzett pontokba.

 

5. Általános tantervű képzés esetén

0005

A képzésen a központi matematika és anyanyelvi dolgozat eredményét azonos súllyal számítjuk bele a szerzett pontokba.

 


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém