FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

I. A Házirend fontosabb változásai 2015. szeptember 1-től:

1. Az elektronikus napló igénybevételének szabályai

7.18. Az iskola a diák megszerzett osztályzatairól, a magatartás és szorgalom minősítéséről, a félév során szerzett érdemjegyekről, a szülői értekezletek és a fogadóórák időpontjáról valamint az iskola által kiadott, a szülőknek szóló hivatalos értesítésekről az ellenőrzőben tájékoztatja a diák szüleit. Elektronikus napló használata esetén a szülőnek az ellenőrző-könyvben nyilatkoznia kell, hogy az adott tanévben a tanuló által megszerzett érdemjegyekről, a szülői értekezletek és a fogadóórák időpontjáról valamint az iskola által kiadott, a szülőknek szóló hivatalos értesítésekről az elektronikus naplóban vagy ellenőrző-könyvben kíván-e tájékoztatást kapni. Az elektronikus napló választása esetén a szülőnek meg kell adnia azt az elektronikus címet, amin keresztül hozzáférhet az elektronikus naplóhoz. Az iskola a diák félévi osztályzatait továbbra is az ellenőrző útján tudatja a szülővel.

2. A 8.14-es pont kiegészítése a következő mondattal

8.14... Tilos a jó ízlést, etikai normákat vagy jogszabályokat sértő (szexuális, agresszív, rasszista, politikai stb.) tartalmak elektronikus és egyéb formákban való megjelenítése.

3. A 8.18-as pont kiegészítése a következő mondattal

8.18... Amennyiben a tanuló az iskola területét engedély nélkül vagy a fentiektől eltérő időpontban elhagyja, az 1. alkalom után a szülők értesítése mellett szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben, a 2. alkalom után írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben, az 5. alkalom után írásbeli igazgatói figyelmeztetésben részesül. A 10. alkalom után a nevelőtestület a tanuló ellen fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

4. A 17.3-as pont kiegészítése a következő mondattal valamint a jelölt mondat törlése:

17.3 ... A mobiltelefont a tanítási órák alatt néma üzemmódban a táskában kell tartani. Kivételt képez, ha arra az órát tartó pedagógus szerint a tananyag feldolgozásához szükség van. Amennyiben a tanuló a tanítási órán is használja a telefonját, akkor azt köteles átadni a nevelőnek. A telefont a tanuló a tanítási óra végén visszakapja.

II. A testnevelés helyi tanterv változásai 2015. szeptember 1-től:

A 10. évfolyam tanulóinak illetve a 11.B osztály diákjainak az 5. testnevelés óra teljesítésének szabályai és eljárásrendje:

A Pedagógiai Programban rögzített összes óraszám miatt a délelőtti órakeretben ezen az évfolyamon az iskolának 4 testnevelés óra megszervezésére van lehetősége.
Ezért a 10. évfolyamon - a 2011. évi CXC. törvény 27.§ (12) bekezdésben foglaltak szerint -, minden képzési forma esetén lehetőséget biztosítunk arra, hogy a diákok az ötödik testnevelés órát iskolai sportkörben vagy egyesületben történő sportolással váltsák ki.
Egyesületben történő sportolás esetén a diáknak szeptember 5-ig kell benyújtania a kérelmet az iskola igazgatójának, melyre az iskola igazgatója 15 napon belül határozatban engedélyezi az ötödik testnevelés óra kiváltását az egyesületi sportolással. A kérelemhez csatolni kell az egyesület által kiállított igazolást, mely tartalmazza a sportolással töltött heti időkeretet is. A II. félévre vonatkozó kérelmet legkésőbb január 20-ig kell az igazolással együtt benyújtani.
A 10. évfolyamon lehetőséget biztosítunk a diákoknak arra, hogy az ötödik testnevelés órát hétvégi túrákkal teljesítsék. Az iskola szeptember 5-ig megadja azt a hat szombati napot amelyeken az adott tanévben túrát szervez a diákok számára. A diáknak legalább négyen kell részt vennie ahhoz, hogy teljesítse az ötödik testnevelés órát hétvégi túrákkal. Ezt a vállalását az ellenőrzőkönyvbe írt nyilatkozattal a szülő rögzíti szeptember 10-ig. Ezekre a szombatokra orvosi, szülői igazolást nem fogadunk el, távollét esetén a túrát a diáknak egy másik szombati napon kell pótolnia.
Az iskolai sportkörben való részvétel esetében a diáknak a testnevelő tanárokkal egyeztetve, előre rögzítetten, legalább heti egy alkalommal kell délutáni foglalkozáson részt vennie.


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém