FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

I. A Házirend változásai 2016. szeptember 1-től:

1. Az iskolában a tanítási órák kezdetének pontosítása

8.7. Az iskolában a tanítási órák 8.00-kor kezdődnek. Az uszodai órák valamint a gyógytestnevelés órák kezdésének időpontja: 7.15 lehet.
8.8. A tanítási órák 45 percesek, ez alól kivételt képeznek a 7.15-kor kezdődő gyógytestnevelés órák, melyek időtartama 40 perc.
8.9. A szünetek rendje: 7.55-8.00; 8.45-8.55; 9.40-9.50; 10.35-10.55; 11.40-11.50; 12.35-12.45; 13.30- 13.40; 14.25-14.35

2. Az iskola területének elhagyására vonatkozó pont kiegészítése a 6. óra utáni szünetre is

8.18. A tanulók az iskola területét a tanítási óráik befejezéséig csak szülői engedéllyel hagyhatják el lyukasóráik idején – becsöngetés után. A szülői kérést az ellenőrzőbe kell bejegyezni, az ellenőrzőt a tanulónak az ügyeletes tanár kérésére a távozáskor és visszaérkezéskor is fel kell mutatnia. Nagykorú tanulók a lyukasóráikban szülői engedély nélkül is elhagyhatják az iskola területét. Amennyiben a tanuló az iskola területét engedély nélkül vagy a fentiektől eltérő időpontban elhagyja, az 1. alkalom után a szülők értesítése mellett szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben, a 2. alkalom után írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben, az 5. alkalom után írásbeli igazgatói figyelmeztetésben részesül. A 10. alkalom után a nevelőtestület a tanuló ellen fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

II. A testnevelés helyi tanterv változásai 2016. szeptember 1-től:

A 12. évfolyam tanulóinak a 4-5. testnevelés óra teljesítésének szabályai és eljárásrendje:

12. évfolyamon is - a 2011. évi CXC. törvény 27.§ (12) bekezdésben foglaltak szerint -, minden képzési forma esetén lehetőséget biztosítunk arra, hogy a diákok a negyedik és az ötödik testnevelés órát iskolai sportkörben vagy egyesületben történő sportolással váltsák ki.
Egyesületben történő sportolás esetén a diáknak szeptember 5-ig kell benyújtania a kérelmet az iskola igazgatójának, melyre az iskola igazgatója 15 napon belül határozatban engedélyezi a negyedik és az ötödik testnevelés óra kiváltását az egyesületi sportolással. A kérelemhez csatolni kell az egyesület által kiállított igazolást, mely tartalmazza a sportolással töltött heti időkeretet is. A II. félévre vonatkozó kérelmet legkésőbb január 20-ig kell az igazolással együtt benyújtani.
A 12. évfolyamon lehetőséget biztosítunk a diákoknak arra, hogy

az I. félévben

-
a negyedik és ötödik testnevelés órát az iskola által szervezett táncpróbákkal teljesítsék. A táncpróbák heti időpontját szeptember 5-ig hozza az iskola a diákok tudomására, így ők szeptember 10-ig jelentkezhetnek a táncpróbákra.

- a negyedik és ötödik testnevelés órát az iskolai sportkörben való részvétellel teljesítsék. Ez esetben a diáknak a testnevelő tanárokkal egyeztetve, előre rögzítetten, legalább heti kettő alkalommal kell délutáni foglalkozáson részt vennie.

a II. félévben

- a negyedik és ötödik testnevelés órát a diákok hétvégi túrákkal teljesítsék.
Az iskola szeptember 5-ig megadja azt a három szombati napot, amelyeken a II. félévben túrát szervez a 12.-es diákok számára. A diáknak legalább kettőn kell részt vennie ahhoz, hogy teljesítse a negyedik és ötödik testnevelés órát hétvégi túrákkal. Ezt a vállalását az ellenőrzőkönyvbe írt nyilatkozattal rögzíti szeptember 10-ig. Ezekre a szombatokra orvosi, szülői igazolást nem fogadunk el, távollét esetén a túrát a diáknak egy másik szombati napon kell pótolnia.

- a negyedik és ötödik testnevelés órát az iskolai sportkörben való részvétellel teljesítse. Ez esetben a diáknak a testnevelő tanárokkal egyeztetve, előre rögzítetten, legalább heti kettő alkalommal kell délutáni foglalkozáson részt vennie.

III. A Házirend módosításai az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában is átvezetésre kerültek.


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém