FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Elektronikus ügyintézés bevezetése a Lovassy László Gimnáziumban - 2018/2019-es tanév

A Veszprémi Tankerületi Központ felkérésére - kapcsolódva a Klebelsberg Központ un. KAFFEE pilot projektjéhez - a Lovassy László Gimnázium 2018. novemberétől bizonyos ügytípusokra bevezeti az elektronikus ügyintézés lehetőségét a gondviselők számára.

Ezek közül a leggyakoribb ügytípusok a következők:

1. Tanulói mulasztás igazolása
2. Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása
3. Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása
4. Emelt szint leadása/felvétele (csak félévkor és év végén)
5. Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása

Az elektronikus ügyintézés elindítását és nyomon követését ezzel a leírással segítjük.


1. lépés: Az elektronikus ügy elindítása a KRÉTA napló felületéről:

Lépjen be a KRÉTA napló felületére a http://lovassy.e-naplo.hu címen. (Fontos, hogy a gondviselői felhasználói névvel és jelszóval lépjen be, amit 2018. augusztusában mindenki e-mailben megkapott. Ha ezt a belépési lehetőséget nem ismeri, akkor a problémát írja le az e-naplo@mail.lovassy.hu címre küldött levélben és rövidesen megkapja a hozzáférését.)
Belépés után a menüben látja az e-Ügyintézés menüpontot:

Ezt kiválasztva a felület átírányításra kerül az e-ügyintézés felületére és a bejelentkeztetés is automatikusan megtörténik. Ez a felület így néz ki:

Megjegyzés: Erre a felületre be lehet jelentkezni a Kréta felületétől függetlenül is a https://eugyintezes.e-kreta.hu címen a KRÉTÁ-ban használt gondviselői felhasználói névvel és jelszóval.


2. lépés: Az ügy elindítása az e-ügyintézés felületén:

A Lovassy László Gimnáziumban indítható leggyakoribb ügyek a Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés részben találhatók, ott kell a megfelelőt kiválasztani. A kiválasztás után mindegyiknél egy űrlap jelenik meg a következő tartalmakkal:

ÜGY NEVE: Tanulói mulasztás igazolása

Ez az ügy akkor indítandó, ha

1. az orvos által kiadott igazolást szeretné eljuttatni az iskolába elektronikusan vagy
2.
a szülői igazolása terhére (évente 3 nap) szeretne a gondviselő benyújtani igazolást vagy
3. hivatalos távollétet szeretne bejelenteni (pl.: rendőrségi, bírósági igazolás) vagy
4. pályaválasztási célú igazolást szeretne benyújtani (csak 10-12. évfolyamon évente maximum 2 alkalommal)
5. iskolai házirendben rögzített egyéb igazolást szeretne benyújtani (minden, ami a többibe nem tartozik bele)
6. szolgáltatói igazolást szeretne benyújtani (pl.: busz késése miatt)
7. kikérő birtokában szeretné a mulasztást igazolni.

A tanuló adatain túl - melyek automatikusan megjelennek - kötelező megadni a mulasztás kezdetét és végét valamint ki kell választani, hogy milyen típusú igazolás benyújtását indítja. Ha orvosi igazolást választ ki, akkor csatolni kell az orvosi igazolást digitalizálva is (legegyszerűbb lefényképezni). A kérelem indoklása, bár nem kötelező, de segítheti annak könnyebb elbírálását.

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.
A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!
Az elbírálásról ezen a felületen kap visszajelzést, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer.


ÜGY NEVE: Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása

Ez az ügy akkor indítandó, ha a szülői 1 napnál hosszabb időszakra szeretné kikérni a gyermekét az iskolából.

A tanuló adatain túl - melyek automatikusan megjelennek - kötelező megadni a távollét kezdetét és végét. A kérelem indoklása, bár nem kötelező, de segítheti annak könnyebb elbírálását. Fontos, hogy ilyen típusú kérelem csak előre adható be, azaz az adott napnál korábbi kezdetű kérelem nem indítható.
Az iskola érvényben lévő házirendje ennél szigorúbb feltételeket szab, hiszen a kérelmet 15 nappal korábban kell benyújtani a Lovassy László Gimnáziumba. Kérjük, ezt is tartsa szem előtt!

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.
A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!
Az elbírálásról ezen a felületen kap határozatot, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer. A határozatot kinyomtatva, aláírással és pecséttel hitelesítve postai úton is meg fogja kapni.


ÜGY NEVE: Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása

Ez az ügy akkor indítandó, ha
- a 10. évfolyamon, a 11.B osztályban valamint a 12. évfolyamon a testnevelés órák egy részéről - a Pedagógiai Programban meghatározott mértékben - egyesületi igazolással szeretnének felmentést kérni vagy ha
- 11. évfolyamon - a Pedagógiai Programban meghatározott feltételek teljesülése esetén - osztályozóvizsgát szeretne tenni a diák idegen nyelvből és kéri az órák látogatása alóli felmentést

A tanuló adatain túl - melyek automatikusan megjelennek - kötelező megadni felmentés típusát, a felmentés kezdetét és végét. A kérelem indoklása, bár nem kötelező, de segítheti annak könnyebb elbírálását.
Fontos, hogy testnevelés óra alóli felmentési kérelem esetén kötelező csatolni az egyesületi igazolást.

Minta a testnevelés óra látogatása alóli részleges felmentésre:

Minta az idegen nyelv óra látogatása alóli teljes felmentésre:

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.
A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!
Az elbírálásról ezen a felületen kap határozatot, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer. A határozatot kinyomtatva, aláírással és pecséttel hitelesítve postai úton is meg fogja kapni.


ÜGY NEVE: Emelt szint leadása/felvétele (csak félévkor és év végén) olyan esetekben, ha a változtatás után a diák a tantárgyat továbbtanulja

Ez az ügy akkor indítandó, ha
- a 11-es diák félévkor vagy évvégén szeretné az emelt szinten tanult tárgyakat részben vagy egészben módosítani, s a tantárgy tanulása a másik szinten tovább folytatódik (pl.: 11. év végén biológia, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem)
- a 11-es vagy 12-es diák félévkor szeretné az emelt szinten tanult tárgyakat részben vagy egészben módosítani és a tantárgy tanulása folytatódik (pl.: 11. év végén biológia, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem)

Az OTCSK (Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása) ügyben a tanuló adatain túl - melyek automatikusan megjelennek - kötelező megadni jelenlegi csoportját és a leendő csoportját . A kérelem indoklása, bár nem kötelező, de segítheti annak könnyebb elbírálását.
Amennyiben valaki nem biztos abban, hogy melyik másik szintű csoportba van lehetősége az átsorolását kérni, akkor előtte arról érdeklődjön személyesen az igazgatóhelyettesi irodában, hiszen a választott csoport módosításának jogát az intézmény vezetése fenntartja magának.

Minta arra, hogy valaki az emelt szintű matematikáról középszintű matematikára változtassa választását:

Annyi kérelmet kell beadni, amennyi szintváltoztatási igénye van!

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.
A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!
Az elbírálásról ezen a felületen kap határozatot, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer. A határozatot kinyomtatva, aláírással és pecséttel hitelesítve postai úton is meg fogja kapni.


ÜGY NEVE: Emelt szint leadása/felvétele (csak félévkor és év végén) olyan esetekben, ha a tantárgyat a diák nem tanulja tovább

Ez az ügy akkor indítandó, ha
- a 11-es diák év végén vagy a 12-es diák félévkor az emelt szinten tanult tárgyat le szeretné adni, s a tantárgy tanulása középszinten nem folytatódik utána (pl.: fizika és kémia emelt szint esetében)

A TFMGK (Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása) indításával a tanuló adatain túl - melyek automatikusan megjelennek - kötelező megadni a felmenetés típusánál az Egyéb tantárgy mentességi kérelem-et valamint a tantárgyat és meg kell jelölni az igazgatói határkőrű elbírálást, valamint a kezdő és végdátumot. A kérelem indoklása, bár nem kötelező, de segítheti annak könnyebb elbírálását.

Minta arra, hogy valaki az emelt szintű fizika képzést a 11. év végével le szeretné adni:

Annyi kérelmet kell beadni, amennyi leadási igénye van!

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.
A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!
Az elbírálásról ezen a felületen kap határozatot, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer. A határozatot kinyomtatva, aláírással és pecséttel hitelesítve postai úton is meg fogja kapni.


ÜGY NEVE: Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása

Ez az ügy akkor indítandó, ha a diák közösség szolgálatot teljesített és az erről szóló igazolás a birtokában van.

A tanuló adatain túl - melyek automatikusan megjelennek - kötelező megadni napló sorszámát (ez megegyezik az együttműködési szerződés iktatószámával - ha nem tudják, akkor írjanak 1-et ide), a szervezet nevét, a dátumot és az igazolt órák számát. (Amennyiben intervallumról adnak ki igazolást, annak az utolsó napját kell berögzíteni teljesítés dátumának.) Meg kell adni a tevékenység megnevezését is, ami elvileg az igazoláson is szerepel. A kérelem indoklása, bár nem kötelező, de segítheti annak könnyebb elbírálását.
Fontos, hogy közösségi szolgálattal teljesítéséről szóló kérelem esetén kötelező csatolni az szervezet igazolását is.

Minta a közösségi szolgálat teljesítésének igazolására:

A kérelem a beküldés előtt az Előnézet gomb mögött megtekinthető (egy pdf dokumentum jön létre), s ha mindent rendben talál, akkor a Beküldés gombbal a kérelem beküldhető.
A kérelmet NEM kell nyomtatva is eljuttatni a gimnáziumba!
Az elbírálásról ezen a felületen kap visszajelzést, aminek megjelenéséről emailben is értesíti Önt a rendszer.
Az adott tanévben elfogadott közösségi szolgálatok az E-napló felületén az Információk menüben is lekérdezhetők.


3. lépés: A folyamatban lévő ügyek megtekintése:

Az elindított ügyek listája a baloldalon lévő Folyamatban lévő ügyek menüpont alatt érhetők el:

Amennyiben egy ügy Döntés vagy Lezárt státuszba került, akkor érdemes Megtekinteni. A megjelnő oldalon a Határozat fülön tudja a gondviselő megnézni az igazgatói döntést, ami a Megtekintés gombra pdf-ben le is tölthető.

A rendszer használatával kapcsolatos kérdéseiket, kéréseiket az e-naplo@mail.lovassy.hu címre küldhetik.


A rendszer teljes felhasználói kézikönyve itt megtekinthető.


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém