Fontos felvételi információk 2018. - a központi felvételi írásbeli megírása után

1., Az írásbeli felvételivel kapcsolatos további határidõk:

Betekintés az írásbeli dolgozatok javításába
(mind a központi, mind pedig a német nyelvi dolgozatokba)

2018. január 26. (péntek)
8-16 óráig

Értékelõlap átvétele

2018. január 26. (péntek)
8-16 óráig

Fénymásolat igénylése a kijavított írásbeli dolgozatokról
(200 Ft/darab)

2018. január 26. (péntek)
8-16 óráig

Jogorvoslati kérelem benyújtása

2018. január 29. (hétfõ)
16 óráig

Fénymásolat átvétele

2018. január 29. (hétfõ)
8-16 óráig

2., A jelentkezéssel kapcsolatos további határidõ:

A jelentkezési lapok postára adása az általános iskolákkal együttmûködve
(szükséges csatolásokkal együtt)

2018. február 19. (hétfő)

3., A felvételi eljárás további idõpontjai pedig a következõk:

Szóbeli felvételi idõpontok publikálása az iskola honlapján

2018. február 14. (szerdától) a jelentkezési lapok beérkezése után folyamatosan

Hozott pontok kontrollprogramjának közzététele az iskola honlapján

2018. február 14. (szerdától) a jelentkezési lapok beérkezése után folyamatosan

Angol és német nyelvi szóbeli felvételi a német nemzetiségi és a kiemelt angol nyelvi képzésre jelentkezõk számára

2018. február 26. (hétfő) 14 órától, február 27. (kedd) 14 órától és február 28. (szerda) 15 órától
az iskola honlapján publikált beosztás szerint folyamatosan

Az angol és a német szóbeli felvételi eredmények publikálása (az iskola honlapján lekérdezhetõ módon)

2018. március 1. (csütörtök)

Észrevétel benyújtása az angol és a német szóbeli eljárással valamint a hozott pontok kiszámításával kapcsolatban

2018. március 2. (péntek)
16 óráig

Felvételi jegyzékek közzététele (ideiglenes)

2018. március 9. (péntek)

Felhívjuk a jelentkezõk figyelmét, hogy a felvételi idõpontokról külön postai értesítest NEM küldünk!


Tájékoztatás a kiértékelt feladatlapok megtekintéséről, észrevétel benyújtásáról

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. fényképezőgéppel, telefonnal) másolatot készíthet , és - kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. (Az iskolánkban a másolatot azonnal elkészíteni nem tudjuk, így az csak a betekintést követő munkanapon vehető át.) A megtekintéshez - az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül - egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le . Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja . Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával . A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2018. Lovassy László Gimnázium, Veszprém