FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Változások a pontszámításban 2008-tól

Az új pontozási rendszer - felkészülési idõt hagyva a jelentkezõknek - 2008. január elsejétõl kerül bevezetésre. A 2008-as felvételi eljárásokban részt vevõknek, így a 2007/2008-as tanévben rendes érettségi vizsgát tevõknek már az új számítási rendszer alapján állapítják meg felvételi pontjaikat. A változás az alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre és felsõfokú szakképzésre történõ jelentkezésnél alkalmazott pontszámítást érinti.

2008-tól minden alapképzési szakon két érettségi tárgy eredményébõl állapítják meg a jelentkezõ érettségi pontjait. A sporttudományi képzési területbe tartozó szakokon 2008-tól a többi alapszakhoz hasonlóan érettségi eredményekbol állapítják meg a jelentkezõ érettségi pontjait. Felsõfokú szakképzést követõ alapképzésre való jelentkezéskor megszûnik 2008-tól a felsõfokú szakképzésen elért eredményekbõl számolható felvételi pont.

ALAPKÉPZÉS, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS PONTSZÁMÍTÁSA 2008-TÓL

A 2008. január 1-jétõl hatályba lépõ jogszabályok értelmében, a 2008-as felvételi eljárásban a következõképp alakul alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre való jelentkezés esetén a pontszámítás:
A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta számítási módszer lehetséges:
1. A tanulmányi + érettségi pontok összegének számítása.
2. Az érettségi pontok kétszerese.
A két számítási mód közül automatikusan a jelentkezõ számára kedvezõbb pontszámítást alkalmazzák idõkorlát nélkül. Mindkét esetben ehhez adják hozzá a többletpontokat (legfeljebb 80 többletpont).
A maximálisan elérheto összpontszám 480 pont.

Tanulmányi pontok (maximum 200 pont):

a) Magyar nyelv és irodalom (átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) és egy választott tárgy két utolsó tanult év végi tantárgyi érdemjegyek (legfeljebb 25-25) összegének kétszerese (legfeljebb 100 pont).
b) Ehhez adják hozzá az érettségivizsga-bizonyítványban szereplõ vizsgaeredmények közül a négy kötelezõ és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve (legfeljebb 100 pont).

Érettségi pontokat (maximum 200 pont):

Az adott képzési területen elõírt érettségi tárgyak közül a jelentkezõ számára leginkább kedvezõ két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményébõl számítják az érettségi pontot. Az érettségi pontok száma egyenlõ (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel.
Amennyiben a felvételin több elõírt tárgyból választhat, és ezekbõl van érettségi eredménye, a feltüntetett tárgyak eredményei közül automatikusan a legjobbakat számítják!
A 2005 elõtt érettségizoknél (vagyis akik még a kétszintu érettségi rendszer bevezetése elott érettségiztek) is a százalékos számítás érvényesül. Mivel nekik az érettségi eredményük csak érdemjegyekben és nem százalékos eredményekben szerepelnek az érettségi bizonyítványban, ezért egy külön - 2007-ben is alkalmazott - átszámító táblázat alapján meghatározzák százalékos eredményüket.

Többletpontok (maximum 80 többletpont):

Összesen 80 többletpont szerezhetõ különbözo módokon, amiket a tanulmányi és érettségi pontokból megállapított alappontokhoz adnak hozzá. A jelentkezõ abban az esetben is csak 80 pontra jogosult, ha a különbözõ jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Emelt szintû érettségi vizsgáért járó többletpontok (maximum 80 pont):
Amennyiben a jelentkezõ érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkezõ az emelt szinten teljesített legalább 30 százalékos eredményû érettségi vizsgáért 40 többletpontot kap. Tárgyanként 40-40 többletpontra jogosult.

Nyelvvizsgáért járó többletpontok (maximum 50 pont):
Középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga után 35 többletpont vagy felsofokú C típusú nyelvvizsga után 50 többletpont jár. Nyelvvizsga alapján legfeljebb 50 többletpontot lehet figyelembe venni, még akkor is, ha a nyelvvizsgák alapján elérhetõ többletpontok összege ezt meghaladná. Egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen (vagy az emelt szintû érettségiért, vagy a nyelvvizsgáért) adható többletpont.

Tanulmányi versenyekért képzési területek szerint adható többletpontok:
Legfeljebb egy, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Muvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért 20 pont jár. Tárgyanként legfeljebb egy, az alábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha a jelentkezõ a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikébõl érte el, amelyeket a felsooktatási intézmények az érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak:
a. Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elokészíto Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80, 11-20. helyezésért 50, 21-30. helyezésért 25 többletpont jár.
b. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 30, az elso díjasoknak 15 többletpont jár. Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 többletpont jár.

Szakirányú végzettségért képzési területek szerint adható többletpontok:
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplo emelt szintu vagy felsofokú szakképesítésért, amennyiben szakiránynak megfelelo továbbtanulásnak minõsül, illetve szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 többletpont jár.

Sportteljesítményért képzési területek szerint adható többletpont:
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 többletpont jár.

Elõnyben részesítés (maximum 50 pont):

Ezekre a kedvezményekre az jogosult, aki a felvételi eljárásban meghirdetett dokumentumpótlás határidejéig megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek, és azt megfelelõképpen igazolja. A hátrányos helyzetu jelentkezõ minden jelentkezési helyén 25 többletpontra jogosult.
További 25 pontra jogosult az a hátrányos helyzetû jelentkezõ, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülõje, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek. A fogyatékossággal élõ jelentkezõ minden jelentkezési helyén 50 többletpontra jogosult.

Az a jelentkezõ, aki a jelentkezési határidõ és a felvételi döntés közötti idoszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévõ, terhességi-gyermekágyi segélyben (tgyás), gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermeknevelési támogatásban (gyet) vagy gyermekgondozási díjban (gyed) részesül, 50 többletpontra jogosult. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tol kezdodoen a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-3. helyezést elért jelentkezok felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben, tagozaton, szakon 480 pont.

Minimum:

Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkezo vehetõ fel, akinek az emelt szintu érettségi vizsgáért adott többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 160 pontot.

Forrás: www.felvi.hu


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém