FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Az iskola története

Iskolánk közel három évszázados történelme mellett is ott fut az a széles út, amelyen e XXI. századba megérkezünk, a magyar történelem.

Az 1700-as évek

Az iskolaalapítást megelőző évszázad szomorú öröksége volt az ország pusztulása, a szellem sorvadása. A helyzetet súlyosbította, hogy a török elleni felszabadító háborúk és a Rákóczi-szabadságharc okozta hatalmas veszteség mellett az ország lakosságának vallási torzsalkodásai sem szűntek meg. A felekezeti villongások során nagy hírű protestáns iskolákat szüntettek meg, pedig a tanult ifjakra nagyobb szükség volt, mint bármikor korábban.

A művelt ifjak hiányából származó következményeket mérte fel helyesen Volkra Ottó János veszprémi püspök, amikor 1711-ben meghívta Veszprémbe a Felvidéken már sikeresen müködő piarista atyákat, rájuk bízva az ifjúság nevelését.

A veszprémi gimnázium az első évtizedekben ún. kisgimnázium volt, négy grammatikai osztállyal (classis minor, classis maior, classis media, classis suprema). 1753-tól a veszprémi iskola hatosztályos nagygimnáziummá vált. A grammatikai osztályok mellett poétikai és retorikai osztályok is működtek. Az oktatás nyelve a latin volt, de a latinon kívül már a korai időszakban is tanították a magyar nyelvet és a magyar történelmet, tehát szellemében is fokozatosan nemzetivé vált az iskola. Az első évtizedekben a gimnáziumnak nem volt állandó épülete, csak 1773-ban kezdték meg a Várban a későbbi iskola építését.

A vár korabeli látképe
A vár korabeli látképe

Hazánkban a XVIII. század végéig az állam nem szólt bele az iskolák belső életébe, különösen nem foglalkozott behatóan az oktatás kérdéseivel. Az 1777-ben kiadott Ratio Educationis volt az első olyan intézkedés az országban, amely az egész közoktatásügyet egységesen rendezte. A Ratio értelmében a középiskolák tanítási anyagában a természettudományos ismeretek nagyobb jelentőséget kaptak. Az új tartalmú tananyag és a gyakorlatiasabb oktatási módszerek bevezetése megfelelt a veszprémi iskola, szellemének a német nyelvi oktatás előtérbe helyezése azonban sértette a legszebb piarista hagyományokat.

Tovább...


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém