Oktatás
Tanárok
Eredményeink

Lovassy László Gimnázum Veszprém

 

FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Fizika munkaközösség

Fizika oktatás a Lovassy László Gimnáziumban

A fizika oktatása - a természettudományok és tantárgyunk megítélése, köznapi elfogadottságának csökkenése következtében - lényegesen nehezebbé vált, mint az elõzõ évtizedekben. Az új óraszámok bevezetése is lényegesen csökkentette a tanórák számát, az alap fizikaoktatásban középszinten a 12. évfolyamon már nincs fizikatanítás. A 12. évfolyamokon az emelt-szintû csoportokban történik a felkészítés a kétszintû érettségire. Fontosnak tartjuk a szaktanárok irányító munkáját a 9-10. évfolyamon, hogy még többen válasszák az emelt szintû fizikaoktatást.

A tanulók érdeklõdése és pályaválasztása alapján differenciáljuk a tantárgy tanulását:

  • Azokban az osztályokban, amelyekben a tanulók többsége reál érdeklõdésû és mûszaki vagy természettudományi felkészültséget igénylõ pályák felé vonzódik, részletesebben foglalkozunk a fizika fogalmak pontos megalkotásával, a kvantitatív összefüggések bevezetésének módszereivel, a törvények alkalmazásával, a problémamegoldó gondolkodás képességének fejlesztésével.

  • A humán érdeklõdésû tanulócsoportokban a feldolgozás mélységének csökkentésével, egyes tartalmi részek elhagyásával növelhetõ az ismeretek megerõsítésére, a fizika és a társadalmi, gazdasági fejlõdés kapcsolatának bemutatására, a fizika kultúrtörténetének megismertetésére szánt idõkeret.

  • A 2008/2009-es tanévtõl a MOZAIK Kiadó tankönyvcsaládját és Moór Ágnes: Középiskolai fizika példatárát használjuk a 9., 10., 11.és 12. évfolyamon. Így egységessé válik a tankönyvek használata közép- és emelt szinten is.

Óraszámok az öt évfolyamos rendszerben

Óraszám

9. évfolyam

heti 1óra
Természetismeret tantárgy keretében

10. évfolyam

heti 2 óra

11. évfolyam

heti 2 óra

12. évfolyam

középszinten 2 óra
emelt szinten 2+2 óra

13. évfolyam

középszinten 2 óra
emelt szinten 2+2 óra


Tanári munkaközösségek oldal * Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém