Oktatás
Tanárok
Eredményeink

Lovassy László Gimnázum Veszprém

 

FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Idegen nyelvek munkaközösség

Az angol, a francia és a spanyol nyelv oktatása a Lovassy László Gimnáziumban

Az Idegen nyelvi munkaközösséghez 12 angol, 3 francia és egy spanyol szakos nyelvtanár tartozik. A 2007/2008-as tanévben a nyelvi órákat 15-en látjuk el, egy angol szakos kollégánk gyermekeit neveli.

Az idegen nyelvoktatás jelenleg átalakulóban van iskolánkban. Az idegen nyelvek, és különösen az angol nyelv társadalmi és gazdasági fontossága miatt mi is éltünk az Oktatási Minisztérium által nyújtott lehetõséggel, és a 2004/2005-ös tanévtõl bevezettük a nyelvi elõkészítõ évfolyamot. Évenként egy újabb osztály kapcsolódott be a rendszerbe, az idei tanévre általánossá vált az ötéves képzés.

A nyelvi elõkészítõ évben két csoportra osztva, két idegen nyelvet tanulnak nálunk a diákok az eddiginél magasabb óraszámban: elsõ nyelvként angolt illetve németet heti 7 órában; második nyelvként angolt, franciát, németet vagy spanyolt heti 5 órában. (Az általános iskolában már tanult nyelvet folytatják a tanulók nagyobb óraszámban.) Az intenzívebb nyelvoktatás lehetõséget biztosít arra, hogy a tanulók számára a nyelvtanulást mindennapossá tegyük, az órák és a tananyagok változatosabbak legyenek, autentikus tananyagokkal és a modern technikai eszközök gyakoribb használatával. A célnyelvi országok kultúrájával is megismerkednek. Részt vehetnek országos és nemzetközi projektekben, mint ahogy ebben a tanévben egy csoport a British Council által szervezett olvasókör programban vesz részt, számos nyelvi versenyben mérhetik össze tudásukat a megye és az ország hasonló képzésben részt vevõ tanulóival. Iskolánk nemzetközi kapcsolatai révén csereprogramokban vehetnek részt német és francia tanulókkal, valamint angliai utazásokat szervezünk a tavaszi szünet alatt.

Célunk, hogy ezen intenzív nyelvtanulási keretek között tanulóink olyan használható nyelvtudáshoz jussanak, amelynek birtokában tanulmányaik végén sikerrel tegyenek emelt szintû érettségi vizsgát, illetve felsõ fokú állami nyelvvizsgát vagy nemzetközi nyelvvizsgát.

Iskolánkban a speciális angol nyelvû képzésnek nagy hagyományai vannak. Ebben olyan tanulók vehetnek részt, akik sikeres felvételi vizsgát tesznek. Képzésük végsõ célja a magas szintû, sokrétû nyelvtudás megszerzése, amely az élet bármely területén felhasználható. Ezáltal szeretnénk növelni tanulóink tovább tanulási, munkavállalási lehetõségeit. Az ezen a tagozaton végzõ tanulókat - igény szerint - felkészítjük az egy- vagy kétnyelvû felsõ fokú állami, illetve egynyelvû nemzetközi nyelvvizsgákra is.

Az Arany János pedagógiai programban részt vevõ hátrányos helyzetû, de tehetséges tanulók kiemelt segítését tûztük ki célul. A 2006/2007-es tanévtõl az elõkészítõ évben német nyelvet tanulnak heti 7 órában. Ezzel lehetõvé akarjuk tenni, hogy legalább egy nyelvbõl iskolai kereteken belül felkészülhessenek az állami közép- vagy felsõ fokú nyelv-vizsgára.

A 2007/2008-as tanévtõl így alakul felmenõ rendszerben az angol oktatás óraszáma :

Évfolyam

 Matematika
specializáció

 Német
nemzetiségi
tagozat

Informatika
specializáció 

Kiemelt angol
nyelvi képzés

Arany János
tehetséggondozó
osztály

1. idegen
nyelv

2. idegen
nyelv

1. idegen
nyelv

2. idegen
nyelv

1. idegen
nyelv

2. idegen
nyelv

angol
nyelv

2. idegen
nyelv

német
nyelv

angol
nyelv

9.

7

5

5

5

7

5

7

5

7

-

10.

5

3

3

3

5

3

5

3

3

5

11.

5

3

3

3

5

3

5

3

3

5

12.

5

3

3

3

5

3

5

3

3

5

13.

5

3

3

3

5

3

5

3

3

5

A tanulók nyelvtanulásának motiválását elõsegítik a külföldi tanulmányi utak. Jó példa erre iskolánkban a már hagyományos évenkénti franciaországi csereutazás, illetve a legújabb, szervezés alatt álló angliai tanulmányút 2006 áprilisában.

Itt nézheti meg a 2005-ös francia út fényképeit...


Tanári munkaközösségek oldal * Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém