FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Referencia iskola

A rendszerváltás után fokozatosan kialakuló tankönyvpiac viszonyai között a kezdő lépést a Nemzeti Tankönyvkiadó tette meg. Megyénként egy-két iskolának ajánlást tett, hogy meghívásos pályázaton vehetnek részt a Kiadó referenciaiskolája címért, illetve az ebből adódó kölcsönös előnyökért.

A pályázatot 1996 tavaszán nyertük el, amely természetesen kötelezettségekkel jár, meggyőződésünk azonban, hogy a belőlük származó előnyökért érdemes vállalni a kötelezettségeket.

Először a kötelezettségekről:
A Nemzeti Tankönyvkiadó elvárásának megfelelően vállaltuk, hogy a tankönyvrendelés során legkevesebb négy tantárgyból és évfolyamonként legalább két osztályban a Kiadó tankönyveit vásároljuk meg. A gyakorlatban azonban ennél sokkal több tankönyvkiadós könyvet vásárolunk, illetve használunk.

Vállalnunk kellett továbbá, hogy a tankönyvkönyv-rendelési időszakot megelőzően legalább két alkalommal nyilvános bemutatót tartunk a Nemzeti Tankönyvkiadó új tankönyveiből, amely bemutatók egyike előadás formájában ismerteti az új tankönyvet, a másik pedig bemutató tanítás formájában ad tájékoztatást annak alkalmazási lehetőségeiről. Az elmúlt tanévben tartott ilyen tevékenységünk még nem volt átütő erejű a kezdeti nehézségek, szervezési pontatlanságok miatt.

Vállaltuk ezen túl a lehetőséget mindenkori információcserére, aktuális pedagógiai, oktatáspolitikai, konkrét tankönyv alkalmazási gyakorlati kérdésekben. Szükség szerint alkalmat biztosítunk a Kiadó dolgozóinak óralátogatásra, és vállaltuk konkrét megegyezés nyomán a Kiadó készülő tankönyvei kéziratainak véleményezését az iskola szaktanárai, munkaközösségei által.

Másodszor a referenciaiskola előnyeiről:
A legnagyobb előny az eltelt tanév tapasztalata szerint, hogy a Kiadó mintapéldányként minden új tankönyvéből, valamint a tankönyvhöz kapcsolódó egyéb kiadványból (kézikönyv, tanmenet, kazetta, CD) egy példányt ingyenesen megküld.

Küld továbbá a Kiadó az iskola részére minden katalógusából, tájékoztatójából, szórólapjából külön példányt, rendezvényeire meghívót. Ezáltal és a Kiadó által rendezett tanártréningek révén úgy véljük, maximális mértékben benne vagyunk a tankönyvpiacon zajló információ áramlásban, amelynek előnyeit iskolánk tanárai, végső soron diákjaink érezhetik.

Anyagi előnyei is vannak a referenciaiskola helyzetnek. Szerződésünk szerint a Kiadó évente 80.000,- Ft értékben lehetőséget kínál a Pedagógus Könyvesbolt készletéből, ellenérték nélküli könyvvásárlásra. Két alkalommal pedig kedvezményes könyvvásárlási lehetőségünk van szintén a Pedagógus Könyvesboltban. A kedvezmény mértéke 30 %, alkalmanként nettó 80.000,- Ft vásárlási értékig.


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém