FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!


BEREGINÉ SIMON ÁGNES

ifjúságvédelmi felelõs

1., Az ifjúságvédelmi felelõs feladatai

  • Közremûködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelõzésében és megszüntetésében, együttmûködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.

  • A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történõ nyújtása érdekében.

  • Az iskola nevelési programjában, az egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásában segít, végrehajtását figyelemmel kíséri; szükség esetén intézkedés megtételét kezdeményezi az iskola igazgatójánál, tájékoztatást nyújt a tanulók, a szülõk és a pedagógusok részére.

2., Kedves lovassys diák! Amivel hozzám fordulhatsz:

A/ Tanulási hatékonyság növelése:

  • Különféle tanulási módszerek megismerése, elsajátítása, egyéni stratégiák kialakítása.

  • Tanulásból és a mindennapokból adódó stressz, lámpaláz felismerése és megszüntetése.

  • Hosszú/rövidtávú memória fejlesztése.

  • Hiperaktivitás, halogatás, figyelemzavar csökkentése.

B/ Veszélyeztetettség, bántalmazás esete:

  • Bántalmazás, sérelem ért.

  • Anyagi problémák, vagy más okból keletkezõ veszélyeztetettséggel kapcsolatos esetekben.

  • üggõségek észlelése környezetedben.

Ha úgy gondolod, hogy ezekhez hasonló vagy más gondjaidat szívesen megosztanád velem, fordulj hozzám bizalommal. A személyes tanácsadás mindig négyszemközt zajlik, titoktartás mellett.

3. Kedves Szülõ!

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen beszélgetne velem gyermeke kapcsán, úgy kérem, forduljon hozzám bizalommal!

Személyes tanácsadás diákoknak: (előzetes idõpont egyeztetés szükséges)
Kedd 3. és szerda 5. óra, valamint előzetes egyeztetés szerinti más időpontban.

Telefon: 06-88/566-360

4. Bemutatkozás

Történelem- földrajz- társadalom- és állampolgári ismeretek szakos középiskolai tanár vagyok.
Pedagógusi és gyermekvédelmi munkaköröm ellátásához kapcsolódóan több végzettséggel is rendelkezem: (a legfontosabbak) tanulásmódszertan, "Mozgásterápia a tanulási, tanítási nehézségek oldására", "Technikák a tanulással, tanítással kapcsolatos pszichés gátlások oldására" , „A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása” tanfolyamok, valamint kineziológia (One Brain).
Főképp a tanulási motiváció, a hatékonyság növelése, tanulásból származó stresszhelyzetek oldása érdekel.
Ifjúságvédelmi tevékenységem másik fontos céljának tartom, hogy a hátrányos helyzetû fiatalok iskolai és társadalmi beilleszkedését segítsem, kapcsolatot tartsak az iskola és a segítõ hálózat tagjai között.


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém