FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!


Iskolaegészségügyi ellátás

1., Iskolaorvos: Dr. Lõcsei Ágnes Emese

Rendelési idõ: csütörtök 8- 12 óráig
Az iskolaorvos hatáskörébe tartozik a testnevelés, gyógytestnevelés és a testnevelés alóli teljes felmentés elbírálása szakorvosi leletek alapján, és egyéb panaszainak megfelelõ szakirányú szakorvosi leletek elfogadása.

Iskolaorvosi feladatok:

 • Orvosi vizsgálat: fizikális belgyógyászati szűrés, a védőnő által kiszűrt elváltozások ellenőrzése, szakorvosi vizsgálatra irányítás.

 • Orvos egyéb feladata: krónikus betegek gondozása, testnevelés alóli felmentés és a gyógytestnevelési besorolás. Továbbá szakorvosi leletek elfogadása és elbírálása.

 • A sikeres együttműködés és a gyerekek minél eredményesebb egészségügyi ellátása érdekében kérjük – az iskolaorvos nevében is - a Szülőket, hogy a kiszűrtek további ellátásáról kapott ambuláns lapot, zárójelentést vagy annak fénymásolatát szíveskedjenek visszahozni az iskolaorvosnak és/vagy iskolavédőnőnek!

2., Iskolavédõnõ: Réfi Rita

Fogadóóra: szerda 8-9 óráig

Elérhetõség: refi.rita.vno@gmail.com

Az intézménybe járó gyermekek gondozása folyamatos, a gyermek életkori egyéni szükségleteinek figyelembe vételével történik, a pedagógusok, az iskolát ellátó orvos, a szülõ szükség szerinti bevonásával.

Védõnõi feladatok:

 • Kapcsolattartás a szülőkkel, a gyermek háziorvosával, az oktatási intézményt ellátó orvossal, iskolapszichológussal, pedagógusokkal, ifjúságvédelmi felelőssel és a gyermek szükségleteiből adódó egyéb hivatalos szervekkel.

 • Alapszűrések végzése és dokumentálása a jogszabályban előírt korosztályokban (16 évesek záró állapotfelmérése, 10. és 12. évfolyam szűrése):

 • testi fejlődés mérése (súly, magasság) és értékelése

 • érzékszervek működése (látásélesség, kancsalság, színlátás és hallás)

 • mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások)

 • golyvaszűrés

 • vérnyomásmérés

 • szellemi és szociális fejlődés figyelemmel kísérése.

A védőnői szűrővizsgálatról a tanulók minden esetben írásos tájékoztatót kapnak.

Elsősegély nyújtása.

Szükség esetén védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok végzése.

Krónikus betegek , magatartászavarral küzdők gondozása, életvitelük segítése és személyes megkeresésük szükség esetén

Egészségfejlesztés életkornak megfelelő témában, kiscsoportban, osztályfőnöki órák, egészségnapok keretében: egészséges életmód és táplálkozás, serdülőkor sajátosságai, optimális családtervezés és fogamzásgátlás, társas- és párkapcsolatok kialakítása, stressz-kezelés, szenvedélybetegségek megelőzése, daganatos betegségek megelőzési és szűrési lehetőségei.

Pályaválasztás segítése.

Egészségügyi szempontból fokozott ellenőrzésre szorulók kiemelt gondozása .

Szakrendelésre utalt gyermekek fokozott gondozása

Jogszabályok, rendeletek az iskola-egészségügyi ellátásról:

 • 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrõl

 • 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl

 • Testnevelési kategória elbírálásához: A testnevelési kategóriába sorolás egészségügyi szempontjai - OGYEI 2007.


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém