Érettségizettek (1896-2011)

Kattintson az évszámra!

1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900
1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910
1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920
1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 1930
1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940
1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950
1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960
1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970
1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980
1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990
1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
2011

-

Fel...


1886 - VIII (Osztályfőnök: Karácsonyi Miklós SchP)

Bohuniczky Endre, Csolnoky Viktor, Hankóczy János, Heizer Imre, Jutasi József, Kenessey Kálmán, Kenessey Zsigmond, Kodolányi Gyula, Kozma Kálmán, Lang Náthán, Morlin Zsigmond, Rothauser Lajos, Véghely Kálmán

Fel...


1887 - VIII (Osztályfőnök: Kőrösi Albin SchP)

Bauer Endre, Bückhel János, Czizmadia Pál, Csontos Jenő, Diener Mór, Friedmann Adolf, Hollósy Ede, Horváth Jenő, Horváth Károly, Illés Gyula, Jádi Ferencz, Kohn Herman, Krizmanics Péter, Loibelszberger Ferencz, Marton Jakab, Molnár Miklós, Moóri Gyula, Müller Károly, Nagy Károly, Német János, Neumark Sándor, Pintér Béla, Policzer Ignácz, Rimanóczy Endre, Rippl Lajos, Schmidt Antal, Spitzer József, Szijj Alajos, Tánczos Lajos

Fel...


1888 - VIII (Osztályfőnök: Hénap Tamás SchP)

Barcza Elemér, Biró István, Bogyay György, Csolnoky Jenő, Csontos József, Eszterhay Jenő, Farkas Dezső, Ferenczy Sándor, Herczeg József, Jutasi Ödön, Kletzár Miksa, Kolin Béla, Neumayer István, Romándy Viktor, Rosos Jenő, Schwartz Lajos, Steiner Dezső, Új Mészáros Károly, Weisz Aladár, Zsoldos Gyula

Fel...


1889 - VIII (Osztályfőnök: Szegess Mihály SchP)

Ányos Ödön, Benkő Károly, Bodor József, Garay Dezső, Gogl Adolf, Handlery Kálmán, Hesz Mátyás, Kéry Elek, Molnár Kálmán, Rosenfeld Izidor, Sándly Ferencz, Schwarcz Viktor, Svastics Pál, Theindl Ferencz, Virtl Lajos, Weiner Miksa

Fel...


1890 - VIII (Osztályfőnök: Szegess Mihály SchP)

Cséby János, Danasi Károly, Fischer Aladár, Fodor József, Hegel Viktor, Horváth János, Horváth Kálmán, Horváth Pál, Kaan Károly, Kanovics László, Kenessey Aladár, Kohárics Ferencz, Kreutzer Dezső, Lobi Gyula, Saáry Pál, Schelnitz Ignácz, Schwarcz Arnold, Süttő Gyula, Svastics EIek, Szabó György, Szemmelveisz Károly, Szente Károly,, Szép László, Zalaváry Andor

Fel...


1891 - VIII (Osztályfőnök: Fekete Ipoly SchP)

Antal Lajos, Bokor János, Galamb Géza, Gold Miksa, Hamvay Antal, Kelemen Ferencz, Kovács Ignácz, Köszörűs Ferencz, Lappay Lajos, Marton Imre, Mayer Károly, Mersich Ferencz, Mild Károly, Mór Emil, Németh Károly, Ruttner Jenő, Sándl József, Schleiminger Imre, Slézinger Móricz, Schrantz Lajos, Schwarcz Kálmán, Stankovits József, Stern Móricz, Strausz Antal, Szántó Ignácz, Varga Jenő

Fel...


1892 - VIII (Osztályfőnök: Hénap Tamás SchP)

Bognár Lajos, Czifrák János, Csillag Márton, Engler Herman, Erdélyi Elemér, Fatér Gyula, Fischer Miklós, Frühstück Alajos, Horváth Viktor, Jankovics Tihamér, Jenőfy Ferencz, Kohn Adolf, Lőwy Ödön, Medvésy Gyula, Nagy Lajos, Nogely Gyula, Pap Ferencz, Pillitz Ignácz, Rák János, Rieger Jenő, Scherer Gyula, Stefanits Jenő, Steiner Oszkár, Stern Samu, Strausz Aladár, Szendrőy Gyula, Ujváry András, Weisz Jenő

Fel...


1893 - VIII (Osztályfőnök: Szegess Mihály SchP)

Bohnenstingel Ferencz, Csolnoky Ferencz, Csesznák Sándor, Csoknyai János, Fatér István, Huszár Gyula, Kiss Ferencz, Könczöl József, Kövess Emil, Lőwi Gyula, Lukcsics József, Márgolit János, Maurer József, Mojzes Antal, Nagy Sándor, Németh Ernő, Németh János, Nusser József, Ott Mihály, Pap István, Rosos Károly, Schlezinger Károly, Steiner Ede, Steiner Kálmán, Turner Antal, Vincze József

Fel...


1894 - VIII (Osztályfőnök: Keller János SchP)

Abeles Lipót, Barabics Jenő, Czigány Pál, Erhard Gyula, Fejes Ödön, Flink László, Gombai Károly, Gyöngyösi Imre, Horváth Ferencz, Horváth Pál, Jánosi József, Kijácz János, Komjáthy László, Mendelényi Béla, Péller Antal, Rieffling Alajos, Schwarcz Izráel, Smodics József, Steidl József, Stengl János, Szeiberling Rezső, Szezemszky Zoltán, Tóth Béla, Varga Gábor, Vikár Árpád, Vízner Jenő

Fel...


1895 - VIII (Osztályfőnök: Simonides István SchP)

Bánvárth Sándor, Bocsor Géza, Csenkey Elemér, Danasy György, Fehér Lajos, Gergő Imre, Hoffmann Lipót, Kapuy Gyula, Keller Lajos, Kellner József, Kijátz Valér, Lendvay János, Mikovinyi Jenő, Molnár István, Petracsek Dezső, Pollák Jenő, Sándorfi Kázmér, Stenger Gyula, Szabó János, Száz Ferenc, Szente Károly, Tóry Gergely, Vitárius Gyula

Fel...


1896 - VIII (Osztályfőnök: Hénap Tamás SchP)

Albert Ágoston, Balogh Dezső, Bándy József, Blumenfeld Sámuel, Briglevics Károly, Csánk Béla, Csenkey Jenő, Friedreich István, Fritse József, Frühstük Ernő, Gácser Ambrus, Hajek László, Halasy Andor, Holczspach Elemér, Hordósy Lajos, Horváth Béla, Jeszenszky Antal, Mayer Rezső, Nagy Lajos, Pálfi Károly, Perl Rudolf, Pernesz Károly, Pirmayer József, Rudda László, Schlemmer Jenő, Schneller Jenő, Takács László, Tóth László, Szorg József

Fel...


1897 - VIII (Osztályfőnök: Szegess Mihály SchP)

Benkő Ferenc, Birkás Géza, Csesznák Dezső, Dombai Sándor, Dömötör Mihály, Englert József, Eőrssy József, Éles András, Fatér József, Friedreích Endre, Grósz Elemér, Keller Dezső, Kisfaludy Géza, Kővári Miklós, Láng Gyula, Lőwenstein László, Modory Elek, Nay Zoltán, Palotay Dénes, Pollák Ignác, Sándorfi Kamill, Schuppán Mihály, Sinkovits Géza, Steindl Emil, Thury Emő, Várady Elek, Veszprémi Dénes, Weisz Armin, Wimmer Károly, Winter Győző

Fel...


1898 - VIII (Osztályfőnök: Novotny Endre SchP)

Czukelter Lajos, Cholnoky László, Fekete Jenő, Hankóczy Jenő, Károlyi József, Keserű György, Kóczán József, Krizsek Alajos, Lengyel Jenő, Pados Gábor, Reischl Gyula, Révész Sándor, Rozner István, Serényi Ákos, Sőtényi Lajos, Stern Ernő, Szabó László, Szemerei•János, Szilvássy Kornél, Udvardy Jenő, Weisz Arthur

Fel...


1899 - VIII (Osztályfőnök: Keller János SchP)

Ányos István, Barkóczy László, Bándy Ferenc, Bárd Béla, Breuer Miklós, Csolán Károly, Gerencsér Lajos, Gosztolya László, Györke Ilona Margit, Hencz Ferenc, Huszár Mihály, Kauzli Gyula, Kemény Béla, Kerbler Károly, Kóczán József, Kolossváry Dezső, Kováts Erazmus, Licz János, Maller Dezső, Molnár Dezső, Nagy István, Nágl György, Petkó Zsigmond, Pusztai Antal, Rainprecht Antal, Schlesinger Elemér, Udvardy Imre, Udvarhelyi Ubul

Fel...


1900 - VIII (Osztályfőnök: Keller János SchP)

Beöthy István, Bocs László, Börzsönyi Andor, Brand Ferenc, Gardos Aladár, Györgyi Géza, Jaszovszki János, Keller Mihály, Kijátz Elek, Kiss Dezső, Nagy János, Pintér Miklós, Pogány Imre, Regényi Sándor, Rupert Rudolf, Sándor Béla, Sümeghy Dezső, Szilágyi Dezső, Szmodics Kázmér, Takács Gyula, Tótth György, Triske József, Vázsony Sándor, Véghely Dezső, Vida Zsigmond József, Zalai László

Fel...


1901 - VIII (Osztályfőnök: Eberhardt Béla SchP)

Apponyi Rezső gróf, Balázsi Ignác, Bezerédj Endre, Bokrossy Jenő, Cholnoky András, Csáky Dezső, Deym Béla, Döbröczönyi Gyula, Esterházy Pál gróf, Gréber Gyula, Hajós (Neumann) Zoltán, Hertelendy László, Kovács (Kohn) Pál, Meuser Béla, Mézner Mátyás, Rasztovics Pál, Schausz József, Soós Ignác, Szabó (Rosenthal) Márton, Szathmáry Ede, Szlabey Dezső, Trojkó Ervin, Várady József, Vogrincsics József

Fel...


1902 - VIII (Osztályfőnök: Zsigmond János SchP)

Bán Ignác, Beöthy Dezső, Blasertigh Sándor, Csonka Endre, Egyed László, Fodor Jenő, Fromm János, Gácser József, Geiger Károly, Haller József, Hesz Pál, Igmándy Aladár, Kreiner Sándor, Kuntzl Ernő, Lacza Vilmos, Molnár Iván, Nagy Sándor, Otocska Jenő, Parragh Béla, Perneszy Dezső, Piatsek Jenő, Rósa Elemér, Somlyai Ambrus, Szabad Ferenc, Szabó Vince, Tamási József, Tóth András, Tótth Lajos, Udvarhelyi Zoltán, Vasvári István, Vincze Gyula, Zancsich Lajos

Fel...


1903 - VIII (Osztályfőnök: Tomozy Endre SchP)

Bósz Jenő, Dreisziger Kálmán, Fertetics István, Gaál Jenő, Gfellner József, Jófejű József, Keresztes József, Kiss János, Kiss Jenő, Kiss Sándor, Koller Gyula, Kreutzer Ferenc, Lukcsics Imre, Mautner Elemér, Mezriczky Károly, Mészáros Dezső, Mézner Imre, Mikoltsó Géza, Neumayer János, Pichner Antal, Pogány Ödön, Rhédey Antal, Ribó Zoltán, Sauer Andor, Schottola Ernő, Schreíner Ferenc, Schweighoffer Tamás, Scitovszky Aladár, Szeberényi Lajos, Szilágyi Sándor, Tomor László, Velty Ferenc

Fel...


1904 - VIII (Osztályfőnök: Csukovits Sándor SchP)

Barta Leo, Cseh Alajos, Duffung Mihály, Endrédy Dénes, Fuith Károly, Günther András, Halász Ferenc, Hammerschmid Jenő, Harsányi Sándor, Hets András, Hets Gyula, Kis Imre, Koronczai István, Kőrössy Ferenc, Marton Imre, Münzer Antal, Nagy Jenő, Nagy Kálmán, Orbán József, Pernicz Lajos, Pozsgay Géza, Rádai Gyula, Rédey Gyula, Sándorfi Dezső, Schreiner Károly, Szabó József, Szabó Sándor, Szakáll Zsigmond, id. Szalay László, ifj. Szalay László, Takács János, Takács Lajos, Teleki Jenő, Tóth Aurél, Tótth László, Trosits Mátyás, Wisnyovszky Ferenc

Fel...


1905 - VIII (Osztályfőnök: Szegess Mihály SchP)

Babics György, Baják Lajos, Bekény Gábor, Esterházy György gróf, Fekete Márton, Galamb Ödön, Gyulányi Oszkár, Harsány! Lajos, Hatzinger Dezső, Havas Mihály, Hennel László, Horváth Dezső, Jávorszky József, Koncz Miklós, Koszlovszki István, Krón Gyula, Perczel Aladár, Porpáczy Ferenc, Pulay László, Rédey Károly, Révész Adolf Arthúr, Rónai Vendel, Sajgó Viktor, Sági Ede, Stefanics József, Steincz (Mór) Andor, Szabó Antal, Szalay Gyula, Széphegyi Ferenc, Szitányi Géza, Takács Mihály, Tóth Károly, Varga Géza, Vincze Pál, Világi Károly

Fel...


1906 - VIII (Osztályfőnök: Zsigmond János SchP)

Bánik Lajos, Bánóczi Dezső, Berlákovich János, Bodoky István, Brand Béla, Chapó Gyula, Cservenka Sándor, Havas János, Hevesi István, Hirschfeld József, Kőszeghy Antal, Köves János, Köves Miklós, Krausz A. Andor, Krisch Emil, Major István, Maurer György, Molnár János, Nagy László, Nickel Jenő, Orbán Ferenc, Pillitz Imre, Porubszky Elemér, Radovics László, Regényi Jenő, Sárközi Lajos, Schöll Károly, Sebők Dénes, Stangl Győző, Szabó (Rosenthal) Pál, Szommer Imre, Tatai Boldizsár, Töttösy Ernő, Wisnyovszky Sándor, Wrba Emil

Fel...


1907 - VIII (Osztályfőnök: Rózsa István SchP)

Ambrus Elek, Békeffy Pál, Csákány Gyula, Csenkey Géza, Csete Antal, Csuka József, Fridrik Géza, Galamb Károly, Gősi István, Gruber Ferenc, Horváth János, Jeszenszky József, Karfner János, Kákosy Endre, Kántor Iván, Keller Lajos, Keresztes Ferenc, László József, Lengyel Kálmán, Lipschitz Konrád, Lőke Laj os, Lőwy Ede, Mayer Dömötör, Máthé Antal, Nagy János, Noe Gyula, Scharff Gyula, Schadl Elemér, Scheibelhoffer János, Schottola Kálmán, Steiner Elemér, Szathmáry László, Szűcs István, Varsányi János, Váradi Ernő, Végh Antal, Viola Imre, Weisz Endre

Fel...


1908 - VIII (Osztályfőnök: Szegess Mihály SchP)

Boross Ferenc, Brand Sándor, Dőri Katinka, Felker Lőrinc, Fodor Imre, Forster György, Gerstner Béla, Grofcsik János, György Mihály, Hajós Flórián, Horváth János, Kántor Rezső, Kis György, Miklós József, Naszádos János, Parragh Sándor, Preya Rezső, Sattler János, Spórer Tivadar, Szanyi István, Tompa Miklós, Tóth Lajos, Udvardy Gyula, Vizl János, Weisz Nándor

Fel...


1909 - VIII (Osztályfőnök: Perényi József SchP)

Babarcsik Gyula, Beivel István, Berky Miklós, Blazovich János, Csizmadia Imre, Dunay Ödön, Fata Ferenc, Fröhlich József, Gál Ferenc, Gulyás János, Hável László, Horváth József, Husvéth József, Imre Lajos, Kóbor István, Koncz József, Kovács Miklós, Mezriczky László, Molnár Ernő, Mózner József, Niemetz Sándor, Orbán Lajos, Oross Lajos, Papp Sándor, Pinke József, Sebők Kálmán, Stirling János, Szabó Pál, Szűcs Ferenc, Szűcs Gyula, Trosits József, Vadászy Ferenc, Wallner Ernő, Warhanek Béla, Wosinski István

Fel...


1910 - VIII (Osztályfőnök: Zsigmond János SchP)

Baranyay Lajos, Berger Albin, Békefy Elek, Breuer Imre, Drinóczi István, Erdélyi Gyula, Fojt Jenő, Gvárdián József, Geschwind Rudolf, Hammerschmidt Ernő, Ipsics István, Jüttner Kálmán, Kiss István, Kopcsák Béla, Kováts Béla, Lengyel Imre, Lipniker Vilmos, Luka József, Magyar János, Magyari János, Maurer György, Moser Károly, Németh Károly, Nickel Géza, Rech Mátyás, Reichstetter József, Rusznyák Ferenc, Sebestyén Gyula, Sebestény László, Steiner Andor, Szalamin Miklós, Veidinger István

Fel...


1911 - VIII (Osztályfőnök: Sümegi Gyula SchP)

Angeli Márton, Baracska Gyula, Birnbauer Jenő, Boronkai Károly, Csendes Gyula, Dusbaba Béla, Farkas Antal, Farsang József, Haidekker László, Haidekker Nándor, Hennel Elek, Hoffelder Kálmán, Horváth Miklós, Ivanich Pál, Kákosy Károly, Kárász István, László János, Lukcsics Pál, Metschnobel Ferenc, Misley Sándor, Nagy József, Németh Ferenc, Parragh Béla, Petheő Miklós, Pogány Vilmos, Quirico Domonkos, Rada István, Radocza András, Radovics Lajos, Róna Andor, Schwarcz Gyula, Simon János, Steiner Ferenc, Steiner István, Szegleth Imre, Szigethy László, Szomor Károly, Szücs György, Vanik Mihály, Vértessy Sándor, Watzel Antal, Wohlmuth Imre, Zsigmond József

Fel...


1912 - VIII (Osztályfőnök: Perényi József SchP)

Antal László, Árvay László, Baumann János, Bácsi Géza, Buday József, Dely József, Fejes István, Fischer Márton, Gróff Elemér, Grund István, Illés György, Jüttner Sándor, Kerényi Andor, Klein Dénes, Kosztolányi Gusztáv, Kőszeghy László, Lamp Géza, László Péter, Mayer Lajos, Misky Károly, Muzslay János, Nagy Imre, Nagy Mihály, Rada Ferenc, Rausch László, Rédey Gábor, Rusznyák Béla, Schönvizner János, Szabady Miklós, Szeitl Sándor, Tóth Vince, Vadász József, Végh László, Villányi Leó, Vinis Gyula

Fel...


1913 - VIII (Osztályfőnök: Sümegi Gyula SchP)

Balassa Kálmán, Bálint István, Berkovics Lajos, Czingraber Lajos, Gútai Géza, Havas Jakab, Heidler László, Helfer Pál, Hirschfeld Jenő, Horváth Imre, Keller P. Pál, Kovács Imre, Kováts Sándor, Körmendy Jenő, Lukszics János, Perczel Nándor, Pécsy Jenő, Rausch Antal, Ravasz István, Sándorfy Béla, Sélley Elek, Suly Endre, Szabó István, Szanyi Gyula, Széphegyi Andor, Sztelek Ferenc, Takács József, Valasek Ernő, Volf Lajos

Fel...


1914 - VIII (Osztályfőnök: Zsigmond János SchP)

Antal László, Bognár Vince, Braun Ferenc, Cséby Gyula, Demjén József, Dusbaba Jenő, Fodor Gusztáv, Frick András, Gál Zoltán, Ivanich Antal, Kalauz Ferenc, Köves József, Kukorelly Pál, Lakner Aladár, Lenner Károly, Mátay Gyula, Moizer Árpád, Nagy Béla, Nagy Károly, Pintér Lajos, Rusznyák István, Scherer János, Schreiner György, Schuster András, Vincze Gyula

Fel...


1915 - VIII (Osztályfőnök: Babos Dezső SchP)

Adler László, Auerharnmer József, Bokrossy Zoltán, Farkas László, Fái Ernő, Fejér Andor, Ferenczi Miklós, Héger Endre, Hollósi Géza, Hübner Béla, Kanczler János, Kiss Ferenc, Krisztinkovich Aladár, Leitner István, Ligeti Lajos, Mátay Imre, Nagy István, Rada Imre, Roland Vilmos, Steiner Jenő, Szalay Béla, Székely Lajos, Vajda Pál, Vágó Ernő, Valinth János, Virág Sándor

Fel...


1916 - VIII (Osztályfőnök: Zsigmond János SchP)

Barkovits Ernő, Grimplini Adolf, Gróff Janka, Haidekker Antal, Hessky Béla, Hollósy László, Jászai Béla, Juraszek Ferenc, Kovács József, Kustos Károly, Lakner Zoltán, Leitner János, Lőwy Alfréd, Nagy Erzsébet, Nánay Ferenc, Páva Jenő, Pilcik Herbert, Politzer Vilmos, Raft Pál, Scháffer Péter, Scheller Béla, Schwarcz Imre, Stamler Ambrus, Tekeres Lajos, Tóth Géza, Vogronics Gyula

Fel...


1917 - VIII (Osztályfőnök: Babos Dezső SchP)

Blaskó Lajos, Cholnoky László, Csomay Kálmán, Kétszery Kálmán, Ludovics Károly, Mautner László, Módos Tibor, Perezel Lajos, Politzer Béla, Rhé Lóránt, Skrivanek Béla, Somogyi István, Vesztergom Viktor, Vollain László

Fel...


1918 - VIII (Osztályfőnök: Babos Dezső SchP)

Boldizsár József, Borsányi Andor, Brunner István, Csendes Ágoston, Csomay Ödön, Enyedy Károly, Fleischer Frigyes, Foghtüy Miklós, Gerezdes Jenő, Gubicza Antal, Haidekker János, Iker István, Keller József, Kopcsán Gyula, Kovács Imre, Kozarits György, Krisztinkovich József, Lőrincz László, Matuschek Richárd, Nagy Sándor, Nánay Sándor, Próder István, Quirico Pál, Richter Márton, Sady József, Szalay József, Szemmelveisz Ferenc, Ughi Endre

Fel...


1919 - VIII (Osztályfőnök: [nincs adat])

Bertalan Rózsa, Boda Károly, Csorba György, Forintos Károly, Günther Károly, Hanusz Albin Gyula, Kertész István, Kitlinger György, Kovács József, Kovács Vilmos, Kulcsár Vladimir (Aladár), Major László Antal, Novák Béla, Schwimmer György, Szabó Kálmán, Székely László, Tamaska Lajos, Várady János

Fel...


1920 - VIII (Osztályfőnök: Nyári István SchP)

Bándy György, Braun Irma, Fáth János, Forintos György, Freund Károly, Han Pál, Horváth Aladár, Huszár Kornél ', Keresztes Ignác, Kerényi György, Kétszery István, Kovács Lőrinc, Laurencz Ede, Linczmajer György, Major Ernő, Mészáros Ferenc, Németh László, Pesovár János, Politzer Emő, Pulay József, Rada Antal, Sady Sándor, Silbersdorff László, Varga József

Fel...


1921 - VIII (Osztályfőnök: Mihálcsik Géza SchP)

Albert József, Ferenczi Sándor, Gludovácz József, Halmi Nándor, Imler József, Keresztes Emil, Kovács István, Kóber Béla, Kőszeghy Irén, Kurali György, Magosföldi Péter, Mustos József, Müller László, Nagy Lajos, Neuperger Imre, Németh János, Scholcz István, Stamler Imre, Szente Andor

Fel...


1922 - VIII (Osztályfőnök: Ferenczi Zoltán SchP)

Bacza Dezső, Balogh Andor, Barthalos György, Becker Ferenc, Belohorszky Ferenc, Benacsek Jenő, Blaucz Görgy, Czövek Jenő, Draxler András, Etl Imre, Fekete Bertalan, Gaál János, Halmi Pál, Hárich János, Kaiser Aladár, Kitlinger József, Kocsuba Elemér, Körmendy Béla, Kutor István, Makay Béla, Metzger Antal, Pulay Ferenc, Répásy Márton, Riederauer Szilárd, Rohály Ferenc, Ruszinkó Barnabás, Schwarz Gyula, Sélley Kálmán, Steixner Antal, Szegfy Szabolcs, Szólás Zoltán, Terkovics Lajos, Vajai József

Fel...


1923 - VIII (Osztályfőnök: Schmidt Mihály SchP)

Bakos Kálmán, Barabás Aurél, Bartalis Béla, Blaucz Jenő, Csajághy Elemér, Cseh József, Farkas Árpád, Ferencz Rudolf, Forintos László, Heizer Lajos, Keszegh László, Kisfaludy Kálmán, Klein Jenő, Kodrik Károly, Köncse Jenő, Kulcsár László, Lakner Géza, Meiczinger Ignác, Mojzer Ignác, Mózner László, Nagy Andor, Neubauer Antal, Oross Jenő, Pillitz Edit, Schmidt Károly, Vizsy Pál, Vénis Anna

Fel...


1924 - VIII (Osztályfőnök: Zsigmond János SchP)

Anti Illés, Bognár Gyula, Burján Rezső, Fehér Márton, Horváth István, Istók Sándor, Kárász Pál, Lacza Emil, Lukács József, Magyar János, Makay György, Mátis Kálmán, Mészáros Béla, Nádasi Sándor, Németh László, Némon János, Pesthy Endre, Pfózer Gyula, Preya József, Raabstein Béla, Schlögl György, Schmidt Jenő, Schwarz Andor, Szabó György, Udvardy Béla, Ujj Károly, Végh György, Végh József, Weisz István

Fel...


1925 - VIII (Osztályfőnök: Barborik István SchP)

Borsche Ferenc, Farkas Sára, Gaál Sándor, Gyökeres László, Horváth József, Huszár Endre, Ineze Tibor, Inkovics László, Kajcsos István, Károlyi Ferenc, Kreucz József, Kucserka Miklós, Leidl Ernő, Leopold János, Lubrincz Lajos, Martón Gergely, Nagy Sándor, Pethe Géza, Pollák Lili, Pótzy Ede, Nemes Rainprecht Antal, Rácz László, Schumacher István, Szabó László, Szekér Kálmán, Tubolyszegi Tuboly József, Vig János, Wallner Emil

Fel...


1926 - VIII (Osztályfőnök: Pintér Ferenc SchP)

Ásvány László, Bak László, Baros Károly, Berger János, Bogdán János, Csató Péter, Deák Ferenc, Dobó Jenő, Egyed Lajos, Farkas Pál, Forst Ferenc, Gerő Tibor, Götz Lajos, Halmos József, Katona Lajos, Kelemen Zoltán, Kemendy József, Laszy Pál, Lázár Szilveszter, Leidl Jenő, Linczmajer János, Meleg Béla, Mezriczky Jenő, Mihályfi György, Nagy Károly, Peidl Béla, Pendli István, Schandl Miklós, Simon Sándor, Slavonits Ferenc, Steindl Emil, Sulyok Jenő, Szabó Tamás, Szász Ferenc, Tomózer Lajos, Tuli László, Vas Károly, Vörös Mihály, Wetzel György

Fel...


1927 - VIII (Osztályfőnök: Mihálcsik Géza SchP)

Briglevics Béla, Briglevics Lajos, Forintos Géza, Förstner Sándor, Gelencsér János, Hungler József, Kardos József, Keller József, Kripinger Pál, Laszka Márton, Mátyás László, Mezriczky Zoltán, Mészáros László, Molnár Ferenc, Nagy János, Novák Gusztáv, Novák Vilmos, Oblatt Erzsébet, Radetzky Károly, Reindl Rafáel, Ritter Lőrinc, Simon Béla, Szabóky Pál, Szüts Ferenc, Tavasz István, Tiszotzki Géza, Vidor György, Zsolnay Dénes

Fel...


1928 - VIII (Osztályfőnök: Nyári István SchP) Tabló

Aschler Károly, Bakos Sándor, Balás Géza, Becker Sándor, Blaski László, Bodlaki Ákos, Bucsy Iván, Feith Mihály, Früstök László, Gerle Albert, Györe Károly, Halmos László, Haraszti Imre, Horváth Ferenc, Horváth István, Horváth József, Jankovich János gróf, Kerekes Pál, Kereszturi Kálmán, Kránitz Imre, Lengei Ferenc, Lung László, Micek István, Muics Egon, Nagy József, Nikodém József, Orbán József, Palánkai Mihály, Pesty Lóránt, Péller Ágoston, Pongrácz Tibor, Posgay Ernő, Prém József, Pulay Kálmán, Rosenberg István, Roszkovetz Ákos, Ruppert Rafáel, Scheller János, Schweitzer József, Soós Konrád, Szóger Lajos, Tibor István, Tóth Béla, Varjas László, Zollner Imre

Fel...


1929 - VIII (Osztályfőnök: Mihálcsik Géza SchP)

Asbóth Béla, Bársony József, Benedek György, Berzsenyi István, Bozi László, Böröndy Sándor, Czuppon László, Farkas Magdolna, Fejes Kamil, Fournier Károly, Horváth Zoltán, Illés Pál, Jávorszky József, Jean Kornél, Klausz Lajos, Kovács Ferenc, Ledo Antal, Molnár Ferenc, Nyék Sándor, Orbán Jenő, Palotay Ferenc, Pfeifer János, Polcz Ferenc, Reiser Court Frigyes, Schatzler Károly, Szabó Imre, Szegi Sándor, Szél István, Szücs Bertalan, Takács Endre, Tanka Sándor, Tóth Imre, Tóth Jenő, Vinglman Lajos, Vizy László

Fel...


1930 - VIII (Osztályfőnök: Richter Pál SchP) Tabló

Angeli Márton, Asbóth Mária, Balogh József, Bierbauer Antal, Birkás Ferenc, Doroszlay István, Doszpot Ferenc, Görgényi Béla, Gutai József, Hajnóczy Magdolna, Jankovits Ferenc, Szentmártoni Jósa Kálmán, Körmendy János, Körmendy József, Máhig János, Mohos István, Mohos Károly, Molnár Gyula, Novák István, Pék János, Pollok Ferenc, Puska Ferenc, Redling János, Rolland Ferenc, Sebestyén Géza, Szekér Jenő, Torma Miklós, Tóth László, Tótth György, Véber Ferenc, Vidor Magdolna, Vinglman Ferenc, Vinkler László, Vizl József, Kézdiszentléleki Voloncs György, Zauner László

Fel...


1931 - VIII (Osztályfőnök: Agárdy Gyula SchP)

Albrecht József, Andalits Lajos, Babics Antal, Baranyai Kálmán, Bauer Ferenc, Biczi Károly, Cséry Zoltán, Drexler Ferenc, Farkas István, Ficzek Ferenc, Frisch Bálint, Fürstein József, Gálicz József, Ginder Mihály, Hardy Laura, Huber Tivadar, Ivanics Pál, Jankovich Antal gróf, Jung Antal, Karvas József, Kelemen Péter, Keller Lajos, Kovalik Elemér, Kövesy Ferenc, Kropf László, Laki József, Marcsa Miklós, Maucha Ferenc, Nagymihály László, Nay Andor, Németh Antal, Németh József, Novák István, Pollák István, Reinfelsz Károly, Rhosóczy Mihály, Singer György, Stamler Ferenc, Stoll Miklós, Szabó László, Szokoly Frigyes, Szóka Imre, Szökendi István, Szöllősi Mihály, Tóth Lajos, Tömösközy Emil, Vas Imre, Zahola Károly, Zalka Jenő

Fel...


1932 - VIII (Osztályfőnök: Pintér Ferenc SchP) Tabló

Albrecht József, Barcza Imre, Békeffy József, Bokrossy Jenő, Czoma Antal, Faludi Dezső, Foumier Nándor, Grimm Emil, Herencsényi Béla, Horváth Imre, Kecskés Tibor, Keller János, Kerper Miklós, Kompolthy Tivadar, Kováts László, Kulcsár László, Kurcz Lajos, Laucsek Sándor, Leiker János, Lengei László, Lukcsics Imre, Majerszky Jenő, Molnár Lajos, Moló István, Németh Kálmán, Ország István, Petrák Mihály, Pfleger Miklós, Prohaska József, Riedl Egon, Schmidt István, Simon János, Stoll Ferenc, Szabó András, Szabó Ferenc, Szabó László, Szelmajer Ferenc, Szenes József, Szóka Ferenc, Szukop Ferenc, Taál János, Tamási Tibor, Timár József, Velledits László, Végh Benedek, Végh István, Világhy András, Villányi István, Vörös László, Walz János

Fel...


1933 - VIII (Osztályfőnök: Csonka Mihály SchP) Tabló

Antalits Gyula, Antal Géza, Ágh József, Bábits János, Bertalan Károly, Brezina József, Bucsy József, Bucsy Károly, Csapó Imre, Cseresnyés György, Ferber Mihály, Gscheid János, Hauzer László, Horváth István, Illés Ernő, Jankovics István, Kaszás György, Katona Lajos, Kiss Jenő, Kovács Gyula, Laurum Lehel, Lábdi Lajos, Magasházi József, Megyesi Pál, Miseta György, Molnár József, Munkácsy Andor, Murger István, Nagy János, Nemes Antal, Németh Béla, Németh László, Osvald József, Prohászka Viktor, Reif Gyula, Rosta Ferenc, Schaffer Lajos, Schweighoffer Ádám, Sipos István, Szakács Ilona, Szokolszky István, Ther József, Tompos Endre, Varga Antal, Wathy István, Wolf Ferenc

Fel...


1934 - VIII (Osztályfőnök: Zányi László SchP)

Agárdi Jenő, Borsody György, Erdősi István, Etzl István, Fábián Gyula, Fehér Gábor, Fekete József, Fekete Pál, Felber Sándor, Fonyódi Vilmos, Földing Elemér, Galambos Imre, Gácser József, Gratzl Miklós, Hansági Imre, Harmath Imre, Hegedűs Béla, Hegedüs János, Horváth Andor, Imreh Zoltán, Kárpáti Sándor, Korompay Viktor, Kovács Jenő, Kovács József, Kratschmer Sándor, Lányi Zoltán, Lukcsics Endre, Mészáros Géza, Molnár Jenő, Petrikowsky Lajos, Rajmon József, Rosenfeld Andor, Schesztág Ernő, Singer Andor, Szalai Károly, Szita Imre, Tauber Antal, Török Lajos, Udvardy István, Vörös Gyula, Wetzel János

Fel...


1935 - VIII (Osztályfőnök: Tasi Pál SchP)

Angyal Vendel, Bognár József, Borbáth Károly, Dely Gyula, Dömötör János, Halász János, Hencsey László, Hinger Sándor, Holczinger József, Horváth Jenő, Horváth József, Horváth Lajos, Jakab Károly, Karvas István, Klesitz János, Kositzky Károly, Kováts Kálmán, Kramli Ferenc, Labovszky János, Lauram Vilmos, Lányi Jenő, Lányi Mihály, Makay Tibor, Mayer István, Mogyoróssy Dezső, Molnár József, Móritz Gyula, Nagy József, Nagymihály Ferenc, Novák Károly, Oberrecht Béla, Pfozer István, Plank József, Póczik Mihály, Sárecz József, Steindl Ernő, Steixner Ferenc, Szakály József, Szalay Gyula, Szitnyai Bódog, Szöllősi Géza, Tantos Árpád, Török Gyula, Törvényi Béla, Varga László, Várgedő Aladár, Wimmer Károly

Fel...


1936 - VIII (Osztályfőnök: Gürsching Emil)

Agárdi István, Albert Ferenc, Bokrossy Viktor, Borbáth András, Cságoly Endre, Cserny László, Czipf József, Dely Kornél, Fenyvesi Károly, Füleky Anna, Gárdosi Béla, Hepper Ödön, Hessky Pál, Hilbert Károly, Jakubovich Kornél, Karsay Elek, Katona Gábor, Keller Ferenc, Kiss György, Kovács Imre, Kovács Sándor, Ujj Mészáros Dezső, Mészáros Lajos, Molnár István, Nagy László, Nyul István, Pázmán Lajos, Pintér Alajos, Pintér István, Pollák Rezső, Sárosy Ödön, Szabó-Bakos Szilárd, Szerdahelyi Vilmos, Szuntheimer Kálmán, Szücs Imre, Valdman Antal, Vértessy Károly, Vinkelman Pál

Fel...


1937 - VIII (Osztályfőnök: Révész László SchP)

Alrnásy György, Bazsó László, Bálint László, Belák Sándor, Bittmann Zsigmond, Bognár Ernő, Bondor László, Borbély Gyula, Bőhm Sándor, Brenner József, Deák János, Erdő Béla, Farkas István, Füzesi Zoltán, Gárdosi József, Hegyi István, Horváth Lajos, Kalmár Andor, Kiss Gábor, Kővári József, Kungl József, Kuntzl Ernő, Lengyel Endre, Lichneckert Gyula, Lugosi Ferenc, Major Endre, Marosvári László, Majer János, Mátics László, Mészáros Tibor, Molnár Ferenc, Molnár-Gfellner László, Molt Gusztáv, Novák Antal, Nyék László, Rimay László, Sági Károly, Schmidt Rezső, Stumpfhauser József, Szabó József, Szabó Lajos, Tóth Jenő, Ungváry Antal, Vathy Jenő, Varga Károly, Vidi József, Zoltai Gyula

Fel...


1938 - VIII (Osztályfőnök: Tassy Pál SchP) Tabló

Bertalan István, Bradics Károly, Czuppon Sándor, Dely Béla, Füleky Béla, Gerlei Timót, Gerő Kázmér, Harsányi Lajos, Hets Pál, Horványi Györgyi, Horváth László, Jung Ferenc, Kárpáthi Miklós, Körmendi Gyula, Lakatos István, László Imre, Lennert Ádám, Major Kálmán, Maróti Péter, Muics Elvína, Müller István, Pekárdy Kálmán, Pilter Pál, Prém István, Regőci István, Réczey Gusztáv, Schmidt György, Simon Károly, Steierlein János, Strenner István, Szalay Mihály, Szloboda Miklós, Szlotta József, Szöllősi László, Tóth József, Wagner László, Wallner Etelka

Fel...


1939 - VIII (Osztályfőnök: Buda János SchP) Tabló

Balogh József, Czárth Endre, Csonka László, Debrődy György, Ebergényi Imre, Ernszt Márta, Fekete Károly, Gelencsér István, Gürsching Edit, Hartman József, Hegyi Lajos, Huber Károly, Illés Lajos, Jánoska Károly, Kalapos László, Keipert Miklós, Keszler Gyula, Kőszegi Iván, László István, Legény Béla, Lőwy József, Magyar Gyula, Maucha Antal, Mérksz István, Mészáros István, Molnár Tibor, Nemes László, Németh Stefánia, Nyitrai Lajos, Pethő Andor, Pozsgai Jenő, Sándorfy Elemér, Sebestyén László, Simon János, Somló Károly, Szabó Ernő, Szabó Rezső, Szatlmayer László, Szentgyörgyi Kálmán, Szentimrey Éva, Szokolszky Oszkár, Tornai Jenő, Tóth Béla, Tóth Jenő, Viniss Gyula, Vörös István, Werner József

Fel...


1940 - VIII (Osztályfőnök: Preszeller Ferenc SchP) Tabló

Antal Artúr, Bárány István, Bertalan Ákos, Boros Károly, Bódi György, Csernoch László, Czobor László, Dombi János, Farkas Dezső, Fleischer Andor, Fodor Kálmán, Földvári Imre, Gilitze János, Gratzl Ödön, Gyarmathy István, Harangozó János, Hefler Antal, Hegyi Sebestyén, Huber Károly, Kertész László, Kiss László, Kősziklásy Károly, Lang Sándor, Lengyel Árpád, Majer Antal, Málly László, Nagy Ernő, Németh Ernő, Óriás Miklós, Papp István, Pesei János, Petrikowsky Károly, Péti Szilveszter, Pintér Mihály, Rózsa Imre, Sándorfy Aladár, Simon László, Steindl Rezső, Strenner Mihály, Szabó János, Szarvas Endre, Szöllősi Ferenc, Szita Lajos, Tamás László, Udvardy Ottó, Udvary Kamilla, Végh László, Vörös József, Vörösmarty Béla, Zanyi Károly

Fel...


1941 - VIII (Osztályfőnök: Gürsching Emil) Tabló

Adorján József, Bodó Tibor, Bálint Elemér, Bognár Zoltán, Berthold Károly, Brazsil József, Bus János, Cserhalmi György, Cuibus János, Darvas Ferenc, Debrődy István, Fábics Mária, Galambos József, Galambos László, Gáspár Tibor, Gyöpös László, Hamann Ilona, Horváth Ernő, Horváth Imre, Kraut Ödön, Kutor Imre, Lengyel György, Ley Éva, Magyar Ernő, Máté Géza, Nacsády István, Nagy Béla, Plapert Sándor, Puskás Antal, Rajnai Frigyes, Schuster Lajos, Segesdi Imre, Somos István, Sólymos László, Spitzer László, Srágli Gyula, Szabó János, Szekeres Imre, Szelényi Sándor, Szöllősi Gábor, Tárkányi László, Tátrai Ferenc, Tóth Gyula, Tóth János, Villányi János

Fel...


1942 - VIII (Osztályfőnök: Kincs Lajos SchP) Tabló

Angeli János, Antalffy Zsiross Albert, Biró Ferenc, Bokrossy Elemér, Brazsil Sándor, Brodarics János, Domonkos László, Ecsenyi Sándor, Fuchs Antal, Hetényi István, Kálmán János, Kiss András, Kopasz József, Lengyel Endre, Markója László, Mohos Ottó, Piedl József, Regenyei Dezső, Rozsos Miklós, Tokody László, Valkó Tibor, Valu József

Fel...


1943 - VIII (Osztályfőnök: Helyes László SchP, Schandl Béla SchP) Tabló

Agárdi László, Bodó Ferenc, Bulissa József, Czeczei Márton, Csermői György, Dienes Géza, Domján Béla, Egerszegi János, Énekes Zoltán, Fazekas István, Forgács Imre, Halena Lajos, Hardi József, Harmati Béla, Herczeg László, Hüvös János, Jáger Sándor, Kálmán István, Kuczogi Endre, Lehner János, Lothringer Elemér, Magyar Aladár, Marót Lajos, Mohos József, Molnár Mihály, Nemes Antal, Pereczes Ferenc, Pethő György, Páncél (Pittmann) Gyula, Sebős (Stichleutner) Iván, Simonkay Ferenc, Strobl Tibor, Szabó László, Szanyi Ernő, Tavaszy Ferenc, Ujváry Tibor, Varsányi Lajos

Fel...


1944 - VIII (Osztályfőnök: Mihályi Károly) Tabló

Bakos Miklós, Benkő Ferenc, Boross József, Breyer Norbert, Burucs László, Csoknyay József, Endresz István, Farkas László, Fábián István, Fekete Károly, Havady László, Holényi Imre, Horváth Gyula, Hosoff Mihály, Jandrics István, Járfás Lajos, Kenyeri László, Kerényi Rezső, Kollár Lajos, Koroknai László, Kovács Antal, Kovács László, Körmendy Ágoston, Laborci Henrik, Lomnicy Gyula, Magasházi Csaba, Moldoványi László, Molnár Géza, Molnár József, Molnár László, Nagy György, Nagy István, Pávics László, Rajczi Pál, Ruckerbauer Feren, Sebős Ernő, Simon István, Steiner László, Szekuli Géza, Szekuli Pál, Wolf Lajos, Zanati György

Fel...


1945 - VIII (Osztályfőnök: Nyers Lajos SchP, Santora Mihály SchP) Tabló

Börzsei József, Czeczey Imre, Cséri János, Dénes Lajos, Fischl Antal, Frick Antal, Galambos László, Gazda György, György István, Györgydeák Jenő, Háber István, Hollósy László, Horácski János, Horváth János, Király Ferenc, Király Zoltán, Kiss György, Kolits Aladár, Kupecz István, Kürthy László, Létray Zoltán, Pálmai János, Patakfalvi László, Pesovár Ernő, Pleva László, Quirico Pál, Rajmonn János, Reichert Henrik, Strobl Ottó, Szántó Dénes, Szántó József, Szilas László, Varga László

Fel...


1946 - VIII (Osztályfőnök: Nyers Lajos SchP) Tabló

Albrecht László, Böröcz József, Buváry Imre, Csertán János, Cziglányi Kálmán, Domonkos Rezső, Egry János, Erdős Géza, Feledy Ferenc, Fodor Gyula, Hernádi Bertalan, Horváth Gábor, Jeney Ferenc, Kamarás László, Kassai Lambert, Kelemen Antal, Keresztes János, Lichtenberger Endre, Moni György, Németh Endre, Németh Nándor, Németh Tibor, Orosz Béla, Osváth Károly, Pekárdy Pál, Rádly Béla, Rupert Ferenc, Simonkay Sándor, Szőllősi Ottó, Ujváry Elemér, Zimmermann István

Fel...


1947 - VIII (Osztályfőnök: Takács Dezső SchP) Tabló

Bártfai László, Breila István, Dely Levente, Dervenkár György, Egerszegi Pál, Hardi Antal, Havady Endre, Hessz Jenő, Jánosi András, Koppány Tibor, Kósa András, Koszorú János, Kovács Bálint, Kovács László, Kövesy Károly, Lakó Sándor, Lampert Károly, Légrádi Ottokár, Ludvigh Károly, Mesterházy Orsolya, Mózes Gyula, Németh Péter, Ormánközi Margit, Ortutay Gábor, Pásztorfi János, Pereczes József, Rada István, Radlowszky Béla, Simon Pál, Szabó Albert, Szabó István, Szentistványi Gyula, Szüts Tamás, Tavaszy Miklós, Vizvári Károly, Zupán Emil

Fel...


1948 - VIII (Osztályfőnök: Helyes László SchP) Tabló

Barabás Károly, Blaska Ilona, Börzsönyi István, Burucs János, Cserteg Imre, Cziegler Albert, Ernei László, Fövenyesi Károly, Gaal Gertrud, Gáspár János, Gyarmati Tibor, Gyüling Zoltán, Hauser Lajos, Hegyes István, Horváth Béla, Imre Gyula, Jablonkay Géza, Jánoska Vilmos, Józsa Ottó, Juhász Ádám, Kocsis Kálmán, Kolits Ferenc, Komáromy István, Kováts Sándor, Lechner László, Makróczy Károly, Molnár Nándor, Molnár Zsigmond, Mustos Antal, Nagy Endre István, Nagy Tibor, Pethő István, Radnai Edit, Rosta Pál János, Sági Ferenc, Somlai Sándor, Szabó Sándor, Szente Elemér, Tardos Géza, Tüttő László, Varga György, Varga János, Végh Imre, Venclik Tamás, Virág Pál, Wilde Rezső, Zakariás Oszkár

Fel...


1949 - VIII (Osztályfőnök: Kincs Lajos, Mihályi Károly) Tabló

Bakonyi Sándor, Borián Árpád, Borosnyay Béla, Bujdosó István, Bükky Andor, Fehérvári Gyula, Földes Ernő, Gaal István, Gacza Lajos, Hatházy József, Holczer István, Ifftsits József, Kollár Ferenc, Leitold István, Leó István, Lőrincz Ágoston, Mádl Antal, Máté Imre, Mihálffy Éva, Molnár Ervin, Mózes Gizella, Mustos István, Nagy Imre, Nemes Erzsébet, Pesovár Ferenc, Pintér Mária, Rimai István, Rupert Endre, Rupert György, Sági Erzsébet, Scher József, Scherer József, Simon Károly, Somlai István, Szabó Mihály, Szathmáry Árpád, Szilágyi Gábor, Tavassy Lajos, Ther Antal, Torma Ferenc, Tuczai Gyula, Varga László, Varga Miklós, Zakariás Antal, Zalai György

Fel...


1950 - VIII (Osztályfőnök: Benkő Andor, Takó B. Tibor) Tabló

Albrecht Sándor, Angeli István, Badacsonyi Tivadar, Bagyinka Géza, Bella Elemér, Barthalos Ágnes, Dani Lea, Demény Antal, Domján Gábor, Fábián Imre, Hegyi László, Izsó Kálmán, Jablonkay László, Kaptay Antal, Kevés István, Kiss Ildikó, Kondor János, Kovácsics László, Krabácz Imre, Kövecses Imre, László Jenő, Mádl Márton, Magyar Gyula, Pazsitzky István, Perei János, Piedl Jenő, Pió József, Polnitzky Lipót, Simon Ilona, Solymosi József, Szabó Elemér, Szalay László, Szegfalvi Edit, Széll Tamás, Szemmelveisz Alajos, Szerencsés Károly, Tavassy Hajnalka, Várkonyi László, Zalai Miklós, Zámbó István

Fel...


1951 - VIII.A (Osztályfőnök: Stéhli Ferenc) Tabló

Albrecht Gábor, Baloghy Balázs, Baráth Károly, Bauer Ferenc, Bauer József, Bene Ferenc, Boros Sándor, Csötönyi József, Fövényesi Ervin, Hergovits Gyula, Horváth Ferenc, Horváth Imre, Horváth István, Jáger József, Labudek Dénes, Mádl Ferenc, Nagy Zoltán, Ozsváth József, Rákóczy István, Steiner Miklós, Strenner Zoltán, Szabó Árpád, Szakács Ferenc, Szalai Tibor, Székelyhidi László, Vass János, Zanathy Imre

Fel...

1951 - VIII.B (Osztályfőnök: Biki Olga) Tabló

Bencsik Éva, Horváth Éva, Ifftsits Klára, Jámbor Márta, Kaptay Veronika, Kassai Katalin, Mózes Éva, Palásti Mária, Péterfi Edit, Próder Györgyi, Sinkai Györgyi, Stroné Márta, Szilvássy Mária, Varsányi Anna, Vucsák Éva, Wesztergom Erzsébet

Fel...


1952 - VIII (Osztályfőnök: Kehrer Gyula) Tabló

Ambrus Ilona, Antalfai Valéria, Balogh András, Borián Tibor, Böröcz István, Enyedy György, Fejér Miklós, Feleki Éva, Gombás Eszter, Görgényi Margit, Halmágyi Györgyike, Hamvai László, Hergovits Margit, Holló Lajos, Istvánffy Mária, Jánoska Tibor, Kampós Klára, Kazal Éva, László Dezső, Leitold Mátyás, Magvas István, Major István, Mészáros István, Molnár Elemér, Müller János, Németh Zoltán, Pálinkás Tivadar, Reisinger Mária, Simon György, Simonits János, Solymosi János, Szabó Imre, Szabó Irén, Szalai István, Szalai Ottó, Szedlmajer László, Takács János, Tolner László, Valaczkai Pál, Vasali Imre, Végbely Ferenc

Fel...


1953 - IV.A (Osztályfőnök: Kajtár Józsefné) Tabló

Autmann István, Bazsika Márta, Berzsenyi Vilma, Csere Kálmán, Cserei Ibolya, Csöglei Lívia, Fejes Magdolna, Hanák Ilona, Karabélyos Péter, Kis Lajos, Körmöndi Ilona, Mádl Teréz, Magvas Béla, Mátyás Lajos, Nagy Mária, Németh Gizella, Novák Ferenc, Nyéky Éva, Onika Olga, Porm Sarolta, Sass Ida, Simon Erzsébet, Sinágel László, Somkuti Tamás, Sterlik Zsuzsanna, Szatmári József, Szélesi Anna, Szőnyeg János, Vallai Pál, Vastagh Mária, Völgyi Ferenc

Fel...

1953 - IV.B (Osztályfőnök: Mihályi Károly) Tabló

Balogh Éva, Békefi Imre, Czafit Sándor, Farkas Tamás, Fejés Mária, Forgács Ferenc, Francsics Imre, Gaál Tibor, Guáth Lajos, Gubica László, Helt Imre, Horgas Lajos, Jancsó Endre, Jelinkó Borbála, Kerényi Mária, Kiss Zoltán László, Koltai Lajos, Lányi Róbert, Linczmajer György, Lőrincz Miklós, Madár Gyula, Pál Vilma, Papp Árpád, Parragi Teréz, Sarman Margit, Szabó Károly, Szász Kálmán, Szathmáry Géza, Szedlák Gyula, Vágó Bálint, Varga Imre, Wastl Hilda

Fel...


1954 - IV.A (Osztályfőnök: Dr. Pásztor Erzsébet) Tabló

Angyal József, Bendek Károly, Bodó Éva, Bors Franciska, Dobry Katalin Erzsébet, Fejes Jolán Eszter, Hajagos Éva, Hegedüs Sándor, Hoffmann József, Horváth Katalin Mária, Horváth Margit, Hungler Magdolna, Kántás Gábor, Kauker Mária, Kis Margit, Klopp Gábor, Kovács László Árpád, Kozma Ilona, Leskó Vilmos Lajos, Pákozdi Lajos, Pethő Huba József Attila, Radovics Mária Veronika, Rózsa István, Scháber Ferenc, Stáhl Ferenc Mihály, Staub Mária, Szarka Gábor, Száz Judit Lenke, Tekeres Miklós, Telekes Mária, Tenk Géza, Tóth Edit, Tóth Jenő

Fel...

1954 - IV.B (Osztályfőnök: Nagy Kálmánné) Tabló

Barabás Éva, Breila Valéria, Domján Ilona, Fazekas Jolán Gizella, Giczi Margit, Halász Zsuzsanna, Hamar Éva, Hargitai Éva, Horváth Mária, Kálmán Klára, Kalmár Magdolna, Kelemen Ilona, Kirchkeszner Anna, Kristó Judit, Nádasi Erzsébet, Nagy Erzsébet, Nagy Piroska, Ott Gabriella, Ozsváth Rózsa, Rakk Zsuzsanna, Scher Klára, Súry Ilona, Szabó Margit, Szabó Zsuzsanna, Tölli Mária, Vasas Mária

Fel...

1954 - IV.C (Osztályfőnök: Harmath István) Tabló

Ádám Zoltán, Balatoni István, Czukelter György, Fehér Miklós, Gáspár György, Horváth József, Jákói Endre, Jánosy Jenő, Keczely Károly, Keltai Géza, Lennert János, Márk Ernő, Nagy Lajos, Németh János, Németh Péter, Palásty Károly, Rádly Sándor, Róka Lőrinc, Siklósi Lajos, Szabó Zoltán, Szigethy Miklós, Szily János, Tankó János, Tavassy Miklós, Tóth Ubul, Turcsányi Dénes, Ujj Miklós, Valkó Miklós

Fel...


1955 - IV.A (Osztályfőnök: Süle Károlyné) Tabló

Ács Zsuzsanna, Biró István, Gunther Tamás, Gyenge Kálmán, Hajda Irén Mária, Haraszti Mária, Kaposvári Júlia, Kauker János, Káldi Gyula, Kernya Adél, Kohári Zoltán, Németh Mária, Oszvald Emil, Pethő Kálmán, Róth Emil, Streit Róbert, Strumpfhauser László Pál, Szabó Attila, Szabó Etel, Szarka Ildikó, Szatmári Elvira Julianna, Takács Árpád, Temesi József, Varga Judit, Veöreös Miklós Antal Pál, Vér József

Fel...

1955 - IV.B (Osztályfőnök: Károly Imréné) Tabló

Anglicsanov Klára, Bakó Teréz, Brenner Erzsébet, Csabai Márta, Csalló Mária, Csóka Emma, Gönye Edit, Heinz Rózsa, Horváth Vilma, Ignácz Klára, Jobbágy Terézia, Lőrincz Márta, Mód Emma, Őri Katalin, Pákozdi Ida, Radovics Erzsébet, Szabó Ágnes, Szabó Amália, Szabó Irén, Varga Mária, Vörös Mária

Fel...

1955 - IV.C (Osztályfőnök: Stéhli Ferenc) Tabló

Benkő József, Fejes Gyula, Fülöp László, Gerebics Vilmos, Hajnóczy Gábor, Jakab Sándor, Jusztin Antal, Király György, Kocsis József, Markovics László, Mohos Gábor, Mohos Zoltán, Molnár Antal, Molnár Ferenc, Pintér András, Plank Mihály, Sági József, Szabó Ferenc, Száz Endre, Szétag Rudolf, Tatay Gyula, Tóth Dezső, Varga Nándor, Vass István

Fel...

1955 - IV.D (Osztályfőnök: Kovács István) Tabló

Albert Vendel, Antal György, Balogh Károly, Bóka Erzsébet, Fuit Gabriella, Gingler Júlia, Horváth Margit, Jüttner Eszter, Kárpáti Éva, Kiss Irma, Kléri Emerencia, Körmendi Anna, Körmendy Tamás, Kuti Imre, Linczmajer Katalin, Maier János, Mikó Anna, Molnár Matild, Nádasi Sarolta, Nesztinger László, Puhl Ferenc, Ságh János, Somlai Hilda, Somogyi Zsigmond, Szurgyi János, Szűcs Emma

Fel...


1956 - IV.A (Osztályfőnök: dr. Brusznyai Árpád) Tabló

Bakonyi Frigyes, Bálint Ágnes Irén, Borbély Mária, Buzási Etel Julianna, Cseh Imre, Erdélyi Ernesztina Anna, Faludi Gizella, Fazekas István, Földy János Géza, Füst Gizella, Gerl Franciska, Gutai Miklós, Györkös Imre, Hargitai Mária, Hoffmann József, Kajári Katalin, Kiss Ilona, Koháry Éva Valéria, Krasznai Erika, Majór Ferenc, Marton László, Pacher Ida, Prieger Mária Valéria, Rohonyi Béla, Salamon Kálmán, Scherer Mária, Szakál János, Szemmelweiss Andrea

Fel...

1956 - IV.B (Osztályfőnök: Leja Etelka) Tabló

Albert Éva, Balogh Zsuzsanna, Csapó Gizella, Csernák Anna, Drexler Erzsébet, Egyed Zsuzsanna, Hegyi Gizella Margit, Horváth Éva Gizella, Kasnyik Anna, Kertész Mária, Kisbéri Erzsébet, Koronczai Vilma, Kovács Márta, Lunk Johanna, Mecsnóber Mária, Meiszter Mária, Metzker Éva, Nagy Zs. Kornélia, Rónai Emília, Salamon Rozália, Sulák Mária Margit, Szabó Judit, Tikovics Mária, Tolnai Edit, Vajda Piroska, Viszt Magdolna

Fel...

1956 - IV.C (Osztályfőnök: Knoll János) Tabló

Balikó László, Demény Zoltán, Farádi Mihály, Farkas István Sándor, Farkas Tibor, Gregosits Ferenc, Hergovics János, Honti József-, Hortoványi Gyula, Kugler László, Kuti József, Ley Ferenc, Molnár Géza, Molnár László, Nagy Lajos, Novák János, Pálfy Endre, Penkert Mihály, Pénzes János, Regenye András, Rózsa István Géza, Röschenthaler János, Szammer József, Szekér Béla, Szili Imre, Szűcs Ambrus Tibor, Török Pál László, Varga József, Várhidi László, Vassányi Miklós

Fel...

1956 - IV.D (Osztályfőnök: Kehrer Gyula) Tabló

Árkovits Elemér, Bobest Éva, Ekker Erzsébet, Fazekas Lajos, Fehérváry János, György Ottó, Holczmann György, Hornung Katalin, Jenővári Tihamér, Kernusz József, Komka Ilona, Kondrik Mihály, Kováts József, Lennert János, Lipót Ferenc, Marczona Teréz, Márki István, Markó László, Miller György, Naményi István Miksa, Németh József, Németh Magdolna, Papp Angyalka, Réfi János, Sipőcz Gyula, Steigervald Nándor, Stroné Pál, Szalai Gábor, Szathmáry László, Szigethy Szilvia, Szigeti Béla, Szilvásy László Béla, Terbócs Richárd István, Vári Nagy István, Vereckei Adorján Győző

Fel...


1957 - IV.A (Osztályfőnök: Károly Imréné) Tabló

Borisz Ede, Cserei Irén, Éllő Viktor, Érckövi Teréz, Fülöp Irma, Gersics József, Jós Mária Blanka, Józsa László Vilmos, Kocsis Ilona, Lencses György, Lozsi Piroska, Molnár Magda, Moór Gyula, Nagy Mária Éva, Németh Béla, Pánczél Irén, Putnoki Zsuzsa, Sárai Koppány Vilmos, Szalay Mária, Szedlák Gyula, Tarsó Klára, Tóth Béla, Tremmel Vendel, Virágh Péter Alajos, Vitáris Mária, Zibár Mária

Fel...

1957 - IV.B (Osztályfőnök: Léja Etelka) Tabló

Adovics Erzsébet, Arnhoffer Júlia, Atányi Mária, Bán Anna, Dabronoki István, Filka Judit, Gerei Gyöngyvér, Glück Anna, Hajda Márta, Hámori Tamás, Haraszti Erika, Havas László, Horváth Zsuzsanna, Hungler Judit, Hungler Júlianna, Jáger Ida, Jelinkó Mária, Karvaly Helga, Kiss Irén, Kocsis Miklós, Lakinger Jenő, Lovasi Erzsébet, Mádl Teréz, Perjési Piroska, Privarics Erzsébet, Szalay Lajos, Szarka Ágnes, Székely Tibor, Székely Zsuzsa, Vermes Klára, Virág Julianna, Völgyvári Katalin

Fel...

1957 - IV.C (Osztályfőnök: Ivanyos Lajosné) Tabló

Bakos Zsófia, Csizmadia Éva, Danisovszky Borbála, Détár Rózsa, Ekker Sarolta, Fehérvári Erzsébet, Germán Anna, Gubicza Gabriella Magdolna, Hivekovics Mária, Hortoványi Ágnes Zsuzsa, Hortoványi Rózsa, Kisvári Gertrúd, Kocsis Mária, Lautner Anna, Lennert Katalin, Libor Margit, Mészáros Erzsébet, Nyilasi Éva, Stumpfhauser Éva, Szabó Magdolna Appollónia, Szilvásy Aranka, Tósoki Edit, Ujtelki Mária, Varga Zsuzsanna Mária

Fel...

1957 - IV.D (Osztályfőnök: Hannauer Aranka) Tabló

Abafalvi József, Árfalvi István, Gubicca Ferenc, Hadnagy Lajos, Honti György, Horváth László, Horváth Róbert, Iker Dezső Erik, Janni József, Jávorszky Attila, Jüttner Péter, Károly Róbert Imre, Kiss József, Knolmayer Ernő, Koltay Nándor, Koroknay András, Kovács István, Kristóf Miklós, Laky István, Leimeiszter László, Mező Nándor, Mihók Imre, Náray Géza Lajos, Németh József, Pere Antal, Pichner József, Radovics Sándor, Schőnig Ferenc, Steierlein László Antal, Sulyok Flórián István, Szalai Elemér, Takács Imre Antal

Fel...


1958 - IV.A (Osztályfőnök: Léja Etelka, Uray Alíz) Tabló

Benki György, Borisz József, Bükky Judit, Csomay Zsófia, Cziráky Klára, Fábián Judit, Fegyveres Ferenc, Földy Miklós, Hajnóczy Marianne, Hanel Éva, Hidasi István, Juszkó Mihály, Kovács Magdolna, Kriszt István, Németh Attila, Rohonyi Katalin, Somlóvári Béla, Szániel Klára, Szép Béla, Tolnai Valéria, Vereczkey Judit

Fel...

1958 - IV.B (Osztályfőnök: Nagy Kálmánné) Tabló

Barabás Mihály, Bobest Mátyás, Brittig Ferenc, Gaschler János, Gerőfi Attila, Gózon Imre, Harró Béla, Horecky Károly, Károly Imre, Károlyi Antal, Karvaly Béla, Kohári Tibor, Kovách István, Kovács Attila, Leitold László, Lukács Tibor, Mózes Géza, Müller István, Szekér Ernő, Szerencse András, Török Zsolt, Uhrin Vilmos, Vajna Levente Csaba, Vécsey Zoltán

Fel...

1958 - IV.C (Osztályfőnök: Kehrer Gyula) Tabló

Balázs József, Bíró János, Bittman Magda, Borenich Péter, Bors József, Czobor Ferenc, Diószeghy Károly, Eisler László, Galambos János, Kámán Mária, Kocsis János, Komka Gyula, Kuczogi Éva, Kunyák Károly, Lechner Ágnes, Magyar Ferenc, Maroskövi Kálmán, Martini Zoltán, Pintér János, Petrovics Tibor, Pollmüller Éva, Purgel Anna, Schulmánn Károly, Vajda Péter, Vörös Lajos

Fel...


1959 - IV.A (Osztályfőnök: Harmath István) Tabló

Bérczi Mária, Berkes Rudolf, Csabafi Anna, Dékány Mária, Danielisz Adrienne, Fekete Gyula, Gaál Tamás, Hajda Anna, Halmai Anna, Herczeg Edit, Horváth István, Horváth Piroska, Horváth Viktória, Huszár Pál, Karlovits Ilona, Kiss Borbála, Knolmayer Johanna, Kóbor István, Kovács Gyula, Kürthy Zsuzsa, Lantos Mária, Maier Ferenc, Náray Mária, Nyirő Emília, Pap István, Pelczer István, Székely Sára, Ujtelki Anna, Vajda Sarolta, Veöreös István

Fel...

1959 - IV.B (Osztályfőnök: Kiss Attila) Tabló

Arnhoffer György, Bartal Imre, Benkő Attila, Csajka Béla, Fajd Ernő, Haraszti József, Hungler György, Illésfalvi István, Kerényi László, Mészáros József, Németh Csaba, Nyikus József, Szalai Béla, Szentes Győző, Tóth Csaba, Tóth Mátyás, Tóth Sándor, Wittmann Vilmos, Zanathy Károly, Zombor Csaba, Zsóka János

Fel...

1959 - IV.C (Osztályfőnök: Lőrincz Lajos) Tabló

Angyal Endre, Bakonyi József, Balai László, Balogh László, Borbély Tamás, Flink Tibor, Gaál Sándor, Geist Jakab, Hasznos Péter, Karafy György, Kiss Dániel, Kiss József, Klemm Ervin, Koronczai Árpád, Kövesdi Imre, Nagy Kálmán, Németh István, Németh László, Pethe Zsolt, Pfeifer Antal, Raffai Sándor, Szemerédi István, Tamási Imre, Tóth Miklós

Fel...


1960 - IV.A (Osztályfőnök: Horváth Géza) Tabló

Arnhoffer Anna, Ekker Sándor, Enyedy Zsuzsanna, Fehér Katalin, Filka Anikó, Fogl Ilona, Gelencsér Mária, Gömöri Irén, Hidai Margit, Hungler Klára, Kalocsai Miklós, Kazár Enikő, Kiss Magdolna, Kovács Elemér, Lázár Erika, Ligetfalusi Ildikó, Lőrincz Judit, Marik Gyula, Mészáros Imre, Mezei Erika, Novák István, Orsolya Judit, Schmidt Károly, Sulmán József, Sulyok Éva, Szalay Teréz, Szegleti Ildikó, Szolnoki János, Tiszttartó Tibor

Fel...

1960 - IV.B (Osztályfőnök: Léja Etelka) Tabló

Beleznai László, Bertalan János, Bertalan Péter, Csöndes György, Erdősi István, Fáber K. Gyula, Gáspár Imre, Gátai János, Gergely Ferenc, Horváth Győző, Horváth József, Kernusz László, Kléri József, Makkai Gyula, Nemes Árpád, Novák József, Novák Miklós, Rajnai Árpád, Sleszkó Árpád, Szabó János, Szabó Lajos, Szegfalvi Zoltán, Székely Miklós, Szemes Csaba, Szényi Béla, Szép Ferenc, Takács András, Vass M. Gábor, Virág Vendel, Völgyi Lajos, Waller István, Zabó László

Fel...

1960 - IV.C (Osztályfőnök: Dr. Vidéki Ernőné Lenháti Etelka) Tabló

Csiszár Ibolya, Galambos Anna, Garzó Ildikó, Hanich Mária, Hermann Ágnes, Horváth Angéla, Leitold Johanna, Marton Erzsébet, Mecséri Erzsébet, Rhosóczy Edit, Róhrer Anna, Saller Irma, Seress Ilona, Tell Teréz, Vértesi Gabriella, Völgyvári Éva, Zsíros Mária

Fel...

1960 - IV.D (Osztályfőnök: Knoll János) Tabló

Alpár András, Amberg Lajos, Bakos Dénes, Beke Ernő, Bognár László, Borbély Árpád, Borisz József, Czibók Tamás, Horváth Imre, Jenei Ferenc, Karhusz Imre, Kertész Árpád, Kirchkeszner Kálmán, Kovács József, Környei János, Kreutzer Dezső, Ládonyi Ferenc, László Péter, Leitold Ferenc, Magyar István, Nagy Lajos, Pásztor Lajos, Payr Miklós, Pénzes József, Persányi László, Rektor Mihály, Somogyi Kálmán, Somogyi Lajos, Szauder Kálmán, Szepezdi József, Tóth Antal

Fel...


1961 - IV.A (Osztályfőnök: Harmath István) Tabló

Bartek Pál, Bognár Zoltán, Borbáth Károly, Borbély Attila, Husvéth Csaba, Inczédy Csaba, Kálmán Gyula, Kazár Attila, Kuti Csaba, Mátyás István, Molnár György, Nagy Zoltán, Németh László, Oroszvári János, Punk László, Surányi Lajos, Székely József, Szüts Huba, Wittmann Endre, Zsoldos Jenő

Fel...

1961 - IV.B (Osztályfőnök: Lukács Zoltán) Tabló

Csepely Imre, Csiszár Miklós, Csóka Dezső, Domián Gábor, Fejes László, Fekete László, Hublik Imre, Jászóly Ferenc, Krisztián László, Lugossy Endre, Próder István, Rajnai Kálmán, Rauschenberger Jenő, Rosos György, Sáray Tibor, Schindler Miklós, Szabó Árpád, Szirbek József, Tóth József, Tölgyes József, Ulrich József, Varga Endre, Velegi László, Vereckei István, Vesszősi István, Zengő Elemér

Fel...

1961 - IV.C (Osztályfőnök: László Józsefné) Tabló

Arnhoffer Teréz, Berkes Erzsébet, Cserhalmi Éva, Danielisz Anikó, Frajkó Magda, Furuglás Klára, Galabits Katalin, Geipl Erika, Gerey Magdolna, Hargitai Ildikó, Kass Ibolya, Kiss Erzsébet, Lánczeth Klára, Lukács Angyal, Marsi Irén, Molnár Zsuzsa, Nagy Ibolya, Perlaki Mária, Pfeifer Katalin, Putnoki Ilona, Rosta Mária, Solymosi Zita, Szauver Mária, Vajna Erzsébet

Fel...

1961 - IV.D (Osztályfőnök: Károly Imréné) Tabló

Ács László, Ács László II., Badinszky Péter, Bagoly Szabolcs, Bokor Gusztáv, Csizmadia Lajos, Dobó János, Egri János, Hárshegyi Kornél, Horváth László, Kálmán György, Konrád István, Krausz István, Lohonyai Miklós, Matyikó János, Mayer Gábor, Mátyás Sándor, Németh Géza, Nyúl László, Pálinkás József, Pittner János, Répási János, Rosos András, Strausz János, Szalai István, Újhelyi József, Újhelyi Sándor, Vándor Ferenc, Vécsey Kázmér, Végh Kálmán

Fel...


1962 - IV.A (Osztályfőnök: dr. Bácskai Gyuláné) Tabló

Bölcs Csaba, Czobor Kornél, Czucor Miklós, Csepely Csaba, Demény Pál, Flórián Gyula, Frankó András, Friedl János, Kádár Zoltán, Kaposi Ferenc, Káposztás János, Kis József, Kiss István, Kovács György, Langmár István, Mécs István, Paltesz Mihály, Petheő Balázs, Simon László, Wolf Emil, Zentai József

Fel...

1962 - IV.B (Osztályfőnök: dr. Kollega Tarsoly Sándor) Tabló

Ambrus Sándor, Angyal István, Babóczky Tamás, Czibók István, Csikesz Ferenc, Csizmazia Ferenc, Csóka Nándor, Faller József, Farkas Béla, Foglszinger György, Gazdag Ferenc, Gyulavári József, Hernádi László, Jüttner András, Kiricses Lajos, Kővári Gyula, Magyar László, Máhl Lőrinc, Markó Béla, Molnár G. Judit, Ódor József, Őri István, Pávics Sándor, Pintér Zoltán, Pulay Tamás, Rektor Tamás, Salamon György, Sigmond István, Szabó Zoltán, Szakál Szabolcs, Székely Géza, Szomjas Balázs, Szőcs Elemér, Tavaszi Antal, Tolnay Lajos, Ughy Endre, Zabó György

Fel...

1962 - IV.C (Osztályfőnök: Hegyi László) Tabló

Angyal Gábor, Bálint László, Börzsönyi Sándor, Csabai Tamás, Erdei Ferenc, Fallmann Gyula, Fenyvesi Endre, Holubecz Béla, Kálovics Lajos, Kiss Ferenc, Kővári János, Kövér Jenő, Mészely Ferenc, Mihályfi László, Mizsei Ferenc, Molnár Sándor, Németh György, Pajor Csaba, Pisztel Miklós, Pongrácz György, Rády-Péntek József, Rajnay György, Sáros Gábor, Solymosi László, Szapári András, Székely Sándor, Tóth Imre, Tóth László, Tóth Levente

Fel...


1963 - IV.A (Osztályfőnök: Mészáros Imre) Tabló

Fodor Zsolt, Gerendai János, Klein Vilmos, Kovács Gyula, Kovács László, Leimeiszter József, Molnár József, Nagy Géza, Nagy Walter, Németi László, Oláh Tóth Zoltán, Óriás Tibor, Pusztai Zoltán, Répás József, Rohonyi Rudolf, Schofhauser Benő, Simon Sándor, Solymosi Dénes, Staub László, Szűcs Imre, Takáts László, Tar Sándor, Tróbert Géza

Fel...

1963 - IV.B (Osztályfőnök: dr. Vidéki Ernőné) Tabló

Alpár Balázs, Benkő Csaba, Csomay Endre, Csordás József, Énekes Ambrus, Farkas Ferenc, Galácz András, Horváth Jenő, Járai Attila István, Joós György, Kishegyi Miklós, Kiss Gyula, Korda László, Kőnig Béla, Mesterházy Levente, Molnár Béla, Molnár Ferenc, Molnár József, Nagy Miklós, Nemere István, Németh Miklós, Pallos Mihály, Petrovics Elek, Prém István, Prevics Ferenc, Solymosi Ferenc, Szabó Béla, Szappanos István, Tárnoki Richárd, Tuza Pál, Varga János, Vincze István, Vissy István

Fel...

1963 - IV.C (Osztályfőnök: Fuják Józsefné) Tabló

Benkő Kálmán, Berecz Mária, Bognár Miklós, Büttel Elza, Fazekas Gyöngyi, Fülöp Kornélia, Horváth Sára, Koronczay Sándor, Kürthy Lajos, Légrádi Elemér, Máhl Zsuzsa, Megyery Lilla, Meretei Erzsébet, Németh Katalin, Rhosóczy Gyöngyi, Rohonyi András, Salamon Tibor, Serfőző Ágnes, Sokhegyi Anna, Surányi Éva, Szász Tamás, Sziva Jenő, Timár Lajos, Török Beáta, Vér Ida, Volf Vilmos

Fel...


1964 - IV.A (Osztályfőnök: Horváth Géza)

Antal Sándor, Bácskai Gyula Károly, Bokrossy Jenő, Fábián Gergely, Ferenczi Attila, Galácz Lajos, Karancsi József, Klein János, Kővári László, Kuka Árpád, Marton István, Nagy Gyula, Nemes István, Novák Géza, Perjés András, Pintér Sándor, Rásky Mihály, Serfőző István, Sigmond András, Soós István, Szabó Zoltán, Szajkó Mihály, Táncsics Aladár, Zakariás Erzsébet Mária

Fel...

1964 - IV.B (Osztályfőnök: Léja Etelka) Tabló

Báder Erika, Benkő Ágnes, Bodor Mária, Cserháti Valéria, Feith Katalin, Fischer Anna, Gesztesi Erika, Glegyák Borbála, Grimayer Erzsébet, Gulyás Teréz, Hári Edit, Horváth Magdolna, Illésfalvi Mária, Kassai Margit, Kassai Mária, Kiss Rozália, Kovács Ilona, Kovács Zsuzsa, Kronstein Erzsébet, Léber Mária, Magvas Éva, Megyeri Ildikó, Mészáros Gyöngyi, Orsolya Katalin, Ősz Katalin, Somogyi Erzsébet, Szabados Molnár Eszter, Szász Marianne, Székely Ilona, Szeles Éva, Tóth Zsuzsa, Vágvölgyi Zsuzsanna, Wittmann Kinga

Fel...

1964 - IV.C (Osztályfőnök: Knoll János) Tabló

Bajai László, Balta István, Botos Csaba, Burgyán Pál, Csomay János, Csörnyei Zoltán, Dúl Gyula, Egyed Lőrinc, Falvassy György, Fodor István, Gőgös Károly, Györffy András, Hargitai István, Harró Imre, Heizer Pál, Horváth Alajos, Horváth Sándor, Kuti Géza, Medgyesi István, Mester József, Oros Gyula, Pacher János, Polgár Tibor, Rácz András, Rédey Zoltán, Swierkievicz Ákos, Szász József, Szelényi Ede, Szigyártó Zoltán, Vándor András, Visy Károly

Fel...

1964 - IV.D (Osztályfőnök: Nagy Kálmánné) Tabló

Baráth Margit, Beöthy Géza, Bérczes István, Boross Attila, Brasli Rozália, Diószegi Gyula, Édl Teréz, Fenyő Erzsébet, Glück Márta, Halasi Etelka, Hontai Zsuzsanna, Kaufmann Mária, Kecskés Etelka, Kertész Marianna, Kiss László, Kovács István, Kügler Anikó, László Erzsébet, Lohody Csaba, Magyar Ferenc, Markolt Katalin, Prisztai János, Rieger János, Sáray Zsuzsanna, Sebe Andor, Stefanich Valéria, Szabó Sándor, Szász Tibor, Székely Mária, Tóth János, Tóth Magdolna, Újházy Lajos, Valdinger Zoltán, Váradi Vilmos, Vörös Lajos

Fel...


1965 - IV.A (Osztályfőnök: Gopcsa Vilmos) Tabló

Almási Andor, Bittmann Antal, Bodnár János, Borbás János, Czárth Endre, Fonyódi Jenő, Földeli Elek, Gergely László, Gyimesi Károly, Hargitai Kálmán, Horváth József, Kalincsák István, Károlyi Ferenc, Katz Ferenc, Király Sándor, Kovács Zsolt, László Zoltán, Miczák András, Némethy Árpád, Novák Pál, Papp János, Pauer György, Rohonyi István, Schmaldienst József, Sipos József, Solymosi Rezső, Szabó Zsolt, Torma János, Tóth István, Tóth Zoltán, Varga Ferenc, Zsandár László

Fel...

1965 - IV.B (Osztályfőnök: László Józsefné) Tabló

Adusz Ágnes, Alpár Erzsébet, Ambrus Éva, Baranyai Anna, Baranyai Judit, Benkő Éva, Büttel Márta, Csaba Zsuzsa, Csuti Éva, Ditrói Klára, Gopcsa Katalin, Györkös Mária, Haklár Anna, Hartmann Magda, Horváth Mária, Huszár Ágnes, Jánosa Éva, Jelinkó Erzsébet, Kalmár Mária, Kálmán Veronika, Kántás Anna, Karfner Mária, Kerényi Ágnes, Kertész Borbála, Kiss Judit, Kovács Éva, Kővári Szilvia, Labudek Eszter, Laczó Zsuzsa, Mészáros Ágnes, Mészáros Ildikó, Molnár Teréz, Molnár Vilma, Németh Eszter, Németh Margit, Pálinkás Vera, Pálmai Magda, Pápai Margit, Rektor Ágnes, Schmid Júlia, Somlai Margit, Spaziante Márta, Török Ilona, Török Mária, Ulrich Mária, Vígvári Katalin

Fel...

1965 - IV.C (Osztályfőnök: Sallay Mária) Tabló

Báder Miklós, Csepregi Sándor, Déri József, Ellmann Ottó, Farkas Ferenc, Feczkó Miklós, Hegedüs Ferenc, Horváth Ákos, Koronczay László, Kovács Sándor, Lakatos Béla, Mészáros László, Németh Gyula, Németh Sándor, Palatinusz Tibor, Pápay Miklós, Peér Gyula, Rédey Barnabás, Ringhoffer István, Solymosi Ferenc, Szabó Péter, Szabó Tibor, Szakál Adorján, Szántó Sándor, Szatmári János, Szeles József, Szokoly Tamás, Tóth János, Tölgyes László, Vágvölgyi László

Fel...

1965 - IV.D (Osztályfőnök: Jung Anna) Tabló

Agócs Éva, Balássy Imre, Budai Gyula, Czirfusz Tibor, Czuppon Zoltán, Fülöp Lajos, Gombás Péter, Grósz Sándor, Gyarmathy Béla, Horváth Ernő, Keczer József, Kishegyi Gábor, Kneisz István, Kovács József, Kovács Judit, Lautner János, Lingl József, Mizsei János, Nádasdy Árpád, Németh Erzsébet, Perei Gábor, Répás József, Schoffhauser Imre, Simon János, Steierlein József, Surányi Pál, Szabó József, Szabó Péter, Szakács János, Szakály József, Szikora Sándor, Szőke Attila, Vámosi András, Veiland Zsolt, Zugor Kálmán, Zsiga László

Fel...


1966 - IV.A (Osztályfőnök: dr. Bácskai Gyuláné) Tabló

Ábrahám István, Arnhoffer Mihály, Balogh István, Bodor András, Bokor István R., Cziráki Sándor, Domián Péter, Falvassy András, Fekete Gábor, Fekete László, Fűrész László, Gárdonyi Rudolf, Godzsa Zoltán, Ivanovics Imre, Kovács Lajos, Lőrinczy Károly, Marton Béla, Medgyesi Sándor, Molnár Győző, Nagy László, Nánási László, Penkov Péter, Pethő Attila, Pintér István, Reiff János, Schultz Ferenc, Sipos Jenő, Szabó Ferenc, Szabó István, Szalai Ferenc, Tóth Antal, Tóth Attila, Weisz György

Fel...

1966 - IV.B (Osztályfőnök: Hegyi Lászlóné) Tabló

Bácskai Mária, Bódi Mária, Csiszár Klára, Dalos Márta, Dolinka Erzsébet, Fekete Zsuzsa, Gányási Margit, Győri Ilona, Keltai Zsuzsanna, Klein Ilona, Knoll Anna, Kutasi Katalin, Megyeri Valéria, Nagy Katalin, Németh Judit, Németh Mária, Ott Sára, Pintér Márta, Rakos Gyöngyi, Rauch Mária, Rózsa Mária, Schall Bernadett, Smutz Edit, Siklósi Margit, Simon Mária, Somorjai Katalin, Török Gertrúd, Vadas Mária, Vaskó Anna, Vér Mária

Fel...

1966 - IV.C (Osztályfőnök: Lukács Zoltánné) Tabló

Bács Péter, Bakos József, Bartek Menyhért, Bérczi Péter, Ellmann Zoltán, Fehér Péter, Freund Vendel, Hohl Mihály, Jármai Péter, Kovács Mihály, Kungl József, Kuti Imre, Lökös Gyula, Meskó Miklós, Molnár Ernő, Morkolt János, Oszvald László, Panyi Lajos, Puskás Károly, Simon István, Szabó Pál, Szalay Károly, Szüts István, Tóth István, Vándorfi Győző, Vermes Alajos

Fel...

1966 - IV.D (Osztályfőnök: Hegyi László) Tabló

Antal Péter, Badáczy Károly, Balogh János, Bauer György, Bolla Pál, Cseh Kálmán, Fiskál Sándor, Hampel Kornél, Hanich János, Happ János, Hujder Zoltán, Kavisztl Pál, Keller Antal, Lakatos Károly, Mátyás Béla, Mádl József, Nász József, Rupert Gábor, Sulák József, Szakál Zsolt, Szukop József, Tolnai Géza, Tóth Károly, Vizi István

Fel...


1967 - IV.A (Osztályfőnök: dr. Vidéki Ernőné) Tabló

Bartha Zsuzsanna, Bognár Miklós, Budai László, Farkas Balázs, Farkas Zoltán, Fejérdi István, Földesi Tibor, Földessy László, Frecskai István, Gyursánszky László, Hajnóczy Miklós, Hámori László, Hári István, Huber Tamás, Járai Csaba, Lajosfalvi József, Lajtafalvi Ferenc, Ligetfalusi Zsolt, Majerik Péter, Megyeri Zsolt, Nagy Károly, Németh András, Pintér Imre, Prohászka László, Rácz András, Révhelyi Attila, Scher László, Strenner József, Willand Károly

Fel...

1967 - IV.B (Osztályfőnök: Kapor Károlyné) Tabló

Acsay József, Antal Sándor, Bak István, Bencsik Éva, Benedek Valéria, Bodor Márta, Eisenreich Zoltán, Falusi Endre, Fülöp László, Gerencsér Mária, Gönczöl László, Kerékgyártó Mihály, Koha József, Kozma László, Marti Mária, Mészáros Éva, Molnár Erzsébet, Móninger Éva, Nagy Géza, Nemere Veronika, Pataki Rozália, Pillók Erzsébet, Pólyik István, Puskás János, Raffai Ilona, Rauschenberger Miklós, Straub Ferenc, Sulák Vince, Szabó Edit, Szabó Géza, Szloboda Judit, Szűts Andrea, Tamás Gábor, Weisz János, Vér Katalin

Fel...

1967 - IV.C (Osztályfőnök: Fuják Józsefné) Tabló

Berki Emília, Czuppon Péter, Érckövi Gyula, Felföldi Miklós, Flink Ferenc, Grósz Zoltán, Hauck József, Jády Szabolcs, Juhász Árpád, Kálózy Klára, Kiss Sándor, Kórusz Gabriella, Kovács Margit, Kurucz Tamás, Lakó József, Rajnai Ilona, Rajnai Tamás, Rozs László, Schall Katalin, Schmid Erzsébet, Schvaiger Mária, Soltész Márta, Spirk Mária, Steierlein Rózsa, Szelényi Ágota, Tantos Péter, Török Árpád, Treuer József, Udvari Márta, Vida Anna, Vörösházi Endre

Fel...

1967 - IV.D (Osztályfőnök: dr. Takács Endréné) Tabló

Andok Tamás, Antalfai Márta, Birkus Attila, Dani Mária, Daróczi Erzsébet, Gróf Ágnes, Herczeg Sarolta, Horváth Klára, Inotai Gyula, Kalocsai László, Kemenes Ágnes, Kiss Anna, Kocsis István, Konrád Anikó, Kovács Zsuzsa, Mail József, Matuszek Béla, Miczák László, Nagy Erzsébet, Németh Ilona, Novák Gyula, Palos Erzsébet, Perger Ferenc, Simon József, Steinbach István, Sütő Valéria, Szekeres László, Tóth Erzsébet, Varga Zsuzsa

Fel...

1967 - IV.E (Osztályfőnök: Molnár Antal) Tabló

Aranyos József, Bagi Sándor, Baki József, Balázs István, Csupor Kálmán, Farkas István, Gábor Tibor, Honzik István, Iványi Csaba, Kazy Ákos, Kaprinay Károly, Keller László, Kiss István, Koronczai György, Kőkuti Győző, Kurucz Gábor, Linczmajer József, Mérey István, Molnár Imre, Nagy A. József, Nagy József, Németh Miklós, Répási Sándor, Rózsa Károly, Weinhardt János

Fel...


1968 - IV.A (Osztályfőnök: Király Etelka) Tabló

Arnhoffer Ilona, Bakos Ferenc, Csákvári Ferenc, Dobos Magdolna, Gerundi István, Gombolai József, Hidvégi János, Jáhni Mária, Massányi Miklós, Neumann József, Nyirő Klára, Ónodi Judit, Osváth András, Solti István, Szalay Magdolna, Szórád Csaba, Tarsó Zsuzsanna

Fel...

1968 - IV.B (Osztályfőnök: Léja Etelka) Tabló

Albert József, Ábrahám Katalin, Bakos Adrienne, Bakó Erzsébet, Balogh József, Bodogán János, Bodor István, Csepely Ilona, Délczeg Ildikó, Egri Rozália, Édl Mihály, Godavszky Beáta, Hegyi László, Imreh Zoltán, Jármai Gábor, Kőkuti Rozália, Leitold Teréz, Lipták László, Lublóy László, Magasi Mária, Nagy Gabriella, Németh József, Pálffy Ernő, Perger Magdolna, Pichner György, Rédl József, Slavonits József, Soltész László, Squor Helga, Sümegi Gábor, Szabó László, Szilágyi Anikó, Szlotta László, Takács Cecília

Fel...

1968 - IV.C (Osztályfőnök: Nagy Kálmánné) Tabló

Cselényi Gabriella, Csomay Miklós, Dobos Ildikó, Fekete Tamás, Görzsönyi Zsuzsanna, Hidegkuti Konstantin, Horeczki László Rudolf, Horváth Ferenc Géza, Illikmann Zita Éva, Juhász Csaba, Kiss Györgyi, Kovács Judit, Kremó Rita, Ladics László, Meggyes Katalin Éva, Ortvein Ferenc, Pálinkás Anikó, Pörs Tamás Ferenc, Prohászka Mária, Rácz Ágnes, Sebők Piroska, Soltész László József, Szabó Lajos László, Tiefenthaler Erzsébet, Ujhelyi Antal József, Végh Edit

Fel...

1968 - IV.D (Osztályfőnök: Horváth Géza) Tabló

Adonyi János, Bácskai Katalin, Benkő István, Blaskó Anna, Etlinger Anna, Fejes Károly, Gosztolai József, Görtöl Lajos, Hatvári József, Homoki József, Huszár Jolán, Katz János, Kalocsai Bálint, Kelemen Ilona, Kemenczés Pál, Kiss Gyula, Kovács Zsuzsa, Kovács Zsuzsa, Lőrincz Gabriella, Márton Ottília, Molnár Ilona, †Pallay Zsuzsa, Pap Tamás, Pető István, Réger Irén, Simon Pál, Soha Ottó, Szokoly István, Varga Attila, Vargyai Erzsébet, Vida András, Veszely Mária

Fel...

1968 - IV.E (Osztályfőnök: Molnár Antal)

Botos Péter, Csöndes István, Dezső Lajos, Gerencsér István, Heinbach Ferenc, Huszár Gyula, Kiss László, Kiss Sándor, Knoll László, Kósa Károly, Kovács Gáspár, Kovács Gyula, Kovács Miklós, Krámli János, Nagy Lóránt, Nagy Róbert, Renner Antal, Sady Sándor, Scheuer József, Szabó Imre, Szalay Gábor, Takács Árpád, Tarsoly Lajos, Vajthó Gábor, Veisz Endre, Vörös Béla, Zsebe Lajos

Fel...


1969 - IV.A (Osztályfőnök: László Józsefné) Tabló

Bencsik Erzsébet, Boda László, Boross Ottília, Botos Zsuzsa, Budai Sándor, Endrédi Lajos, Farkas Imre, Feczkó Gábor, Fodor Erzsébet, Fodor Kálmán, Futó Sándor, Gelencsér Erzsébet, Horváth Emese, Jankó Zita, Kincses László, Kovács Erzsébet, Kovács József, Láng György, Lányi Kornélia, Lichtneckert András, Lohonyai Éva, Mesterházy Edit, Molnár Német Zsuzsanna, Nádasi László, Nagy Magdolna, Németh Tamás, Palkovics István, Pekárdi Kálmán, Pintér Valéria, Posta lstván, Schmid Ferenc, Simon Margit, Simon Mária, Szabó Márta, Szőke Katalin, Török Katalin, Vágfalvi Ottó Miklós, Varga Gyula, Varga Katalin, Vörösházi Mihály, Winkler László, Zsilinszky Szilvia

Fel...

1969 - IV.B (Osztályfőnök: Sallay Mária) Tabló

Ádám Györgyi, Adusz László, Banyó Tamás, Bikki Sándor, Birtalan János, Both Margit, Csíz Péter, Dalmadi Margit, Fodor Csaba, Gyulai Judit, Hárshegyi Ibolya, Hock Ambrus, Huszár András, Jelinek Margit, Jónás József, Kádár Zsuzsanna, Király Magdolna, Kiss Ilona, Kovács Klára, Kovács Márta, Kovács Zsuzsanna, Mendl Mária, Mezei László, Molnár Erika, Prém Mária, Rácz Erzsébet, Rédey Emília, Sárközi Ferenc, Sümegi Gyöngyi, Szabó András, Szász Ferenc, Szucsik István, Takács Magdolna, Takács Sándor, Virág Felicitás Éva

Fel...

1969 - IV.C (Osztályfőnök: Gopcsa Vilmos) Tabló

Bara Péter, Baum Ferenc, Biró Lajos, Botos Katalin, Bozóki István, Buday László, Cziráki Erzsébet, Csontos Miklós, Frisch Mihály, Gáber Kornélia, Györffy Tamás, Horváth Imre, Husvéth László, Iharos Frigyes, Iharos Mária, Kádár István, Kemenes Dénes, Király Ferenc, Kósa Ilona, Kovács Júlianna, Kristóf László, Kulcsár Ildikó, Léber Rozália, Lennert József, Nagy Ilona, Németh Miklós, Óvári Mária, Pallósy László, Pap Erzsébet, Piltmann Mária, Rédling Mária, Szabadka Teréz, Szukop Anna, Thury Péter, Tóth Margit, Tóth Miklós, Vámos Zsuzsanna, Varga István

Fel...

1969 - IV.D (Osztályfőnök: Minyó János) Tabló

Almás Károly, Antal Gyula, Aranyos László, Benesch József, Berta József, Cseresnyés Vilmos, Ebele Ferenc, Góger Róbert, Gyenge Zsigmond, Jung János, Kajtár János, Kauker Ferenc, Keszey József, Kovács Árpád, Kövi Frigyes, Krámli András, Molnár Gyula, Molnár Pál, Nagy Lajos, Németh József, Oszvald József, Péntek István, Répás József, Schell István, Simon Lajos, Sturm Béla, Szabó László, Szencz Elemér, Szentes Béla, Takács István, Valicskó Sándor, Varga Lajos, Zengő Gábor

Fel...


1970 - IV.A (Osztályfőnök: dr. Magyari Miklósné Bajcza Klára) Tabló

Amirás Erzsébet, Bácskai Sándor, Bakó Eszter, Balogh Ágnes, Balogh Imre, Bárdossy Pál, Csomay Mihály, Csordás József, Eckert Éva, Gál István, Gurszky János, Győri Gyula, Győri Miklós, Harmath Ágnes, Henszelmann István, Hidasi Éva, Horváth Eszter, Jakabfi Zoltán, Jelinek István, Kincs Árpád, Kóber Zsuzsa, Lábody László, László Judit, Meskó Katalin, Molnár Zsuzsa, Nádasi Miklós, Papp Márta, Rábai Péter, Reider Anna, Schmaldienst Zsuzsa, Sedlár Ilona, Serfőző Sarolta, Somlai Béla, Tar Zsuzsa, Vándorfi László, Vendely Tamás, Virányi Györgyike

Fel...

1970 - IV.B (Osztályfőnök: Takács József) Tabló

Bati Olga, Bán Erzsébet, Csernay Zsolt, Csömöz Éva, Deli Mária, Doma Pál, Ellmann Mária, Ender Mária, Gelencsér Mária, Hebling Ágnes, Hollósvölgyi Ferenc, Horváth Valéria, Janzsó Ágnes, Karvalits Imre, Kádi Gábor, Kováts Katalin, Likó Péter, Lipták Zoltán, Losonci Rezső, Major Éva, Malasits József, Nagy Árpád, Nagy Ilona, Pandur Márta Éva, Papp József, Papp Pál, Pauer Rózsa, Puskás Ildikó, Rózsás Attila, Schall Zsuzsanna, Sipos László, Skorka Márta, Somogyi Sándor, Thury Andrea, Weinhardt Teréz, Windhoffer László

Fel...

1970 - IV.C (Osztályfőnök: Tölgyes Józsefné dr. Zsilkó Katalin) Tabló

Besnyő János, Békési Ferenc, Both Kálmán, Burucs Zsuzsa, Czuppon József, Dezső Gábor, Fazekas Valéria, Fekete Tamás, Fenyves Valéria, Gács Mária, Gálos Mária, Godzsa Piroska, Haász Mária, Harmath Iván, Hartman Éva, Hegedüs István, Hetyési Gabriella, Horváth Ágnes, Jónás Oszkár, Kovács László, Kurucz István, Massányi Márta, Meggyes Judit, Nagy Judit, Németh Ferenc, Nyerges Mária, Pap Éva, Pálfy Judit, Pócz Mária, Rideg József, Schiszler Ágota, Soltész Ferenc, Tölgyes Katalin, Vajai László, Vájer Etelka

Fel...

1970 - IV.D (Osztályfőnök: Minyó János)

Ágoston Ferenc, Bajcs Miklós, Császár Tibor, Cserna Zoltán, Durst György, Hajda Kálmán, Hideghéthi Csaba, Kapocsi Vince, Kiliti Imre, Medovits Ferenc, Murai Antal, Müller József, Nagy Pál, Németh Béla, Németh Csaba Lajos, Palkovits János, Petruska Zoltán, Rauschenberger László, Schneider József, Simon Lajos, Simon Pál, Szauer Mihály, Szendi Sándor, Takács István, Ullrich István, Venczel Gyula, Visi Zoltán

Fel...


1971 - IV.A (Osztályfőnök: Knoll János) Tabló

Bacskay Zoltán, Csallóközi Imre, Énekes László, Francia Ferenc, Friedler Ferenc, Galambos László, Haeffner Erika, Horváth Ervin, Imreh László, Kamarás Zoltán, Kovács Éva, Kovács Ildikó, Kőrösi Tibor, Lackó Piroska, Lábody Sarolta, László András, Maczkó Emília, Major Zsolt, Martoni Viktor, Mészáros László, Mészöly Gábor, Molnár Katalin, Nochta Júlianna, Raisz Attila, Rózsa Attila, Somlai Ágnes, Sümegi Imre, Tarr Tamás, Tóth Rózsa, Vörös Zsuzsanna

Fel...

1971 - IV.B (Osztályfőnök: Minyó János) Tabló

Adonyi Ferenc, Bakó József, Balassa Éva, Barcánfalvi Ferenc, Bács Judit, Bálint Tibor, Dekovics Gabriella, Endrédi Sándor, Farkas Miklós, Feczkó György, Fekete Ilona, Fügi Katalin, Hegyi Gabriella, Kiss Endre, Kiss Géza, Kóber Valéria, Koczka Csaba, Koczka Károly, Kocsis Gábor, Kovárczi Zita, Lublóy Géza, Magyari Ágnes, Mezős Gábor, Molnár Mária, Nagy Sándor, Németh Klára, Papp Gyöngyi, Rákóczi Ferenc, Rőhrig Henrik, Sebestyén Gitta, Simon Imre, Simon Judit, Solymosi László, Straub Gyula, Szabó László, Szabó Tibor, Szakács Antal, Szalai Gyula, Szarka László, Szárszó Borbála, Szolnoki László, Timár Márta, Varga Györgyi, Vörös Magdolna, Zsíros Éva

Fel...

1971 - IV.C (Osztályfőnök: Hegyi László) Tabló

Ábrahám Mária, Bodor Beáta, Budai Eszter, Csaba Tibor, Csapó Benő, Csurgó Ágnes, Etlinger Edit, Gazsi János, Gopcsa Ágnes, Halász Jenő, Horváth Csaba, Horváth Magdolna, Hoffmann Mária, Jutasi Valéria, Kalocsai Krisztina, Kerekes Imre, Kerényi Kinga, Kiss Dezső, Kiss Tibor, Kovács Katalin, Kovács Péter, Komaniczki Zoltán, Kövesy Károly, Léber Margit, Léber Éva, Lomnicy Edit, Matula Klára, Mudroncsik Éva, Oravetz Dezső, Őri Tibor, Pálfy Gábor, Pap György, Pásztori György, Pelczeder Gábor, Pintér Éva, Reinhardt Anikó, Reményi Györgyi, Rémán Márta, Schall Antal, Schell József, Sipőcz István, Sütő József, Szabó Éva, Szabó Tamás, Takács Éva, Vándor Mária, Zanathy Krisztina

Fel...

1971 - IV.D (Osztályfőnök: Bakos István) Tabló

Békési Miklós, Bibor Zoltán, Boczkay József, Csényi Sándor, Dombi Mihály, Farkas Károly, Gráczki István, Horváth László, Juhász Szilveszter, Keller János, Kiss László, Kohl János, Koszorús Károly, Kovács Hubert László, Lendvai Jenő, Lengyel Béla, Magyar Attila, Márton Árpád, Molnár Zsigmond, Nagy Attila, Nagy József, Rácz János, Rózsás József, Seprényi Zoltán, Somos László, Szabó Kálmán, Takács István, Takács József, Török László, Urbanics Pál, Vincze Gyula, Vizl Péter

Fel...

1971 - IV.E (Osztályfőnök: Bölcs Csaba) Tabló

Amberg János, Berkesi Antal, Fodor Sándor, Frumen Gyula László, Gurdon László, Horváth András, Horváth Zoltán, Horváth Zoltán, Illés Ernő, Imre Béla, Kovács Gyula, Lémon József, Major László, Nyul Attila Jenő, Patkó Dénes, Petruska Péter, Péter Árpád, Pirity Károly, Simon Tibor, Slakker Béla, Sulyok György, Szalai Ferenc, Völgyi Antal, Zatrok Ferenc

Fel...


1972 - IV.A (Osztályfőnök: dr. Kapor Károlyné Vajda Edit) Tabló

Benkő János, Besnyő Zsuzsa, Egerszegi Éva, Englert Vendel, Farkas László, Fenyves Zoltán, Forró Sándor, Füzi Anna, Hebling Vilmos, Herth Gabriella, Horváth Miklós, Jámbor János, Kajári Gábor, Licsár Ágnes, Meskó Eszter, Molnár Miklós, Móricz Gyula, Nagy István, Oroszvári Erzsébet, Pressing Lajos, Rauscher Gábor, Réger Rezső, Selyem Gyula, Somogyi Béla, Szaló Klára, Sziklási András, Tarsó Béla, Ubrankovics Éva, Zalkai Béla

Fel...

1972 - IV.B (Osztályfőnök: Léja Etelka) Tabló

Babos Barnabás, Becze Ida, Dely Péter, Doma Bernadett, Farkas József, Fuják Gyula, Gál Ottó, Györgydeák László, Házi Erzsébet, Henszelmann Imre, Hódi Judit, Holczer Gabriella, Horváth István, Huber Viktória, Huszár Eszter, Jankó Marianna, Jármai Tamás, Kalocsai Gabriella, Kántor Miklós, Kiss Zsolt, Kovács Attila, Kramarics Ágnes, Magyarády Péter, Mohai Béla, Molnár Katalin, Molnár Zsuzsa, Németh László, Orsós Éva, Oszvald István, Ötvös Károly, Patakfalvy Miklós, Pfitzner Zoltán, Rácz Béla, Rétfalvi Lajos, Róka József, Rozgonyi Károly, Seregély Katalin, Szabadka Hajnalka, Szabó Katalin, Szabó Tamás, Szakács Ilona, Szolcsányi Edit, Törteli Gabriella, Vadnay Marianna, Vájer László, Vörösházi Márta

Fel...

1972 - IV.C (Osztályfőnök: Bakos István, Kölcsei Márton) Tabló

Antal Izabella, Bokor Béla, Burucs László, Egerszegi Gabriella, Hajdú Dénes, Horváth Judit, Hudvágner Sándor, Jelinkó Árpád, Katona József, Kállai Rózsa, Kovács Tibor, Ladányi György, Lennert László, Madarász László, Mauer János, Máhl Ildikó, Molnár László, Nyerges Éva, Papp Judit, Póczik András, Rábai György, Rózsavölgyi Irén, Rózsás Gábor, Somlai Mária, Steindl Katalin, Steixner Rozália, Szabó János, Szalay András, Takács Zsuzsanna, Tunner Ilona, Varga Béla, Velegi Sándor

Fel...

1972 - IV.D (Osztályfőnök: dr. Bácskai Gyuláné) Tabló

Becker Hajnalka, Dobszay Csaba, Földvári Mária, Herjavecz Klára, Hortoványi Imre, Jakabfi György, Kapás Mihály, Kaposvári József, Kemenszki József, Kovács Zoltán Pál, Kövecses Anna, Lakatos István, Liszkay Gabriella, Mádl Miklós, Mátyás Kornélia, Pál Béla, Rácz Marietta, Ríz Annamária, Szabó Kornélia, Szakács Pál, Szalóki Péter, Szász László, Szauer József, Szili Károly, Tarsó Géza, Vajna Ágnes, Vesztergom János

Fel...

1972 - IV.E (Osztályfőnök: Gopcsa Vilmos) Tabló

Bors László, Bedő Lajos, Csekő Lajos, Debreczeny Zoltán, Fejes János, Flink László, Gáspár György, Győri József, Gyurcsek József, Halász József, Hauk László, Horváth Joachim, Horváth József, Horváth Zsigmond, Kovács Kálmán, Krebsz Sándor, Lang Tibor, Majoros Pál, Nemere Péter, Németh István, Németh János, Orbán Lajos Béla, Pércsi Lajos, Rózner Károly, Rozsnyói Csaba, Somogyi István, Staub Vilmos, Surányi Zoltán, Szabó Loránd, Tóth Ferenc, Tuczai Gyula, Varga Tibor, Varga Zoltán, Zsebők Zoltán

Fel...


1973 - IV.A (Osztályfőnök: Békefi Zsuzsa) Tabló

Csepeli Szilvia Terézia, Édes János, Fazekas Péter László, Fekets Béla, Fórizs Erzsébet, Gál Zsuzsanna, Grószl Katalin, Jenei Ferenc, Károlyi Zsuzsanna, Koronczai Ágnes, Markovics Ottó, Marosvölgyi Kálmán, Martinidesz Katalin, Meinczinger Erzsébet, Óvári Győző, Preininger Gizella, Scher Ágota, Sinka Ibolya, Soós Márta, Szabó Balázs, Szabó Éva, Trombitás Krisztina, Varga Lilian, Vass Éva, Vörös Zoltán, Zachariás József, Zalavári István, Zámbó Zoltán

Fel...

1973 - IV.B (Osztályfőnök: Fuják Józsefné Bors Erzsébet) Tabló

Andorka Zoltán, Balázs Klára, Balogh Hedvig, Bedics István, Besnyő Mária, Bódi Magdolna, Csikota Mária, Drexler János, Eckert Miklós, Geiszt Attila, Hanák Irén, Harmath Ágnes, Harmati Éva, Henger Péter, Iszlai Csaba, Kemerle Magdolna, Keszthelyi Sándor, Kopeller Zsuzsa, Koszorus László, Kremó Márta, Lendvai Jutka, Nagy Károly, Néma Frigyes, Németh Károly, Németh Klára, Papp Sarolta, Porkoláb Éva, Rácz Zoltán, Rokaly Erzsébet, Selyem Anikó, Somkúti Zsuzsa, Szabadka Ödön, Szabados György, Szabó János, Takó Csaba, Telkes Katalin, Ujhidy Klára, Winkler Valéria

Fel...

1973 - IV.C (Osztályfőnök: Nagy Kálmánné Vadász Kornélia) Tabló

Amberg Éva, Augusztin János, Bakó Gizella, Bárdi Lajos, Barna Aranka, Benes János, Bertalan István, Boda Margit, Bognár Antal, Brezó József, Csomai Attila, Dávid József, Farda László, Fábián Péter, Fejes Zsuzsanna, Guba Lajos, Gulyás Zsuzsanna, Hegyeshalmi Richárd, Homolya Veronika, Király Lajos Tamás, Kiss Zsuzsanna Csilla, Léber József, Maleczky Márta, Marton Károly, Mészáros Zoltán, Molnár Piroska, Nagy András, Praznovszky Tünde, Schell Mária, Schindler Mária, Simon Rozália, Sörös Jenő, Szakács Erzsébet, Szatmári Zsolt, Szolnoki József, Szolnoki Károly, Szucsik Zsuzsanna, Tóth János, Varga Béla, Varga Gyöngyi, Varga Sándor, Vereskuti Miklós

Fel...

1973 - IV.D (Osztályfőnök: Sallay Mária) Tabló

Arató György, Ágoston Sándor, Baán László, Barsi Tamás, Bokor Anikó, Bokor Gábor, Borlay Tamás, Erdősi Erika, Ernhöffer Ferenc, Forgács Márta, Friedler Ágnes, Gerlei Ilona, Gyüre Judit, Hidegkuti Judit, Isó Cilla, Jávorszky Mária, Kállay Tünde, Kavajecz István, Knoll Mária, Kocsis Mihály, Korpáczi Éva, Kórusz Márta, Kovács Emőke, Kovács Lajos, Kovács Tibor, Körmendi Mária, Krajcsics Gyöngyi, Liszkay Zoltán, Mórocza Márta, Mózes Gyöngyi, Nagy Kornélia, Novák Rudolf, Paál Sándor, Pál Sándor, Patakfalvy Károly, Pethő Csaba, Pillér Katalin, Rapp Erzsébet, Reichert Magdolna, Richter Róbert, Sindler Ágnes, Sipőcz András, Somorjai Klára, Soós Anna, Soós Tibor, Sütő László, Szlamek Gyula, Thury Attila, Ulrich Valéria, Zádori Ferenc

Fel...

1973 - IV.E (Osztályfőnök: Németh Csaba) Tabló

Balai József, Bódis András, Erdélyi Péter, Fazekas József, Gazsi István, Gyopáros Lajos, Horváth László, Horváth Tibor, Kerekes Gyula, Kerekes László, Kiss Zoltán, Koronczai József, Kránicz Nándor, Madarasi Papp Gyula, Mezősi Tamás, Németh Ferenc, Oláh László, Orbán Árpád, Pálfi János, Pipó József, Polák József, Puskás Zoltán, Réfi László, Savanyu Ottó, Steigervald Antal, Szabó Árpád, Szabó László, Szivler Zoltán, Takács Béla, Tell Tibor, Tódor Tamás, Tóth Viktor, Tóth Zoltán, Varga Zoltán, Wágner Károly, Wurst János

Fel...


1974 - IV.A (Osztályfőnök: László Józsefné) Tabló

Barcza László, Bede Antal, Birher Ilona, Borsányi Antal, Erdélyi Gyöngyi, Hettmann Ferenc, Horváth Judit, Jobbágy Éva, Kardos Klára, Keller Péter, Kiss Attila, Király László, Koczka Tibor, Mizsei István, Molnár Ida, Muzs Lajos, Nagy Márta, Németh András, Pados István, Papp József, Perjés Rudolf, Poller Imre, Rieger Erzsébet, Simon Erzsébet, Soós László, Szolcsányi György, Wieder Ferenc, Zámbó Ágnes

Fel...

1974 - IV.B (Osztályfőnök: dr. Huller Gyuláné) Tabló

Bacskay Attila, Borsos Imre, Bucsi Katalin, Endrédi Gizella, Fábián Edit, Garda Sándor, Harmath Beáta, Horváth Andrea, Horváth Zsuzsa, Hosszú László, Huber Klári, Juhász Éva, Kaffehr Péter, Kisunyomi Sarolta, Komoróczki István, Kovács Gyula, Kovács János, Kupcsik György, Mészáros András, Müllner József, Nagy Erzsébet, G. Nagy Ibolya, Nagy Melinda, Németh Ilona, Pudleiner Piroska, Regős Attila, Rukk Katalin, Ruzsonyi Péter, Sajádi Dóra, Sebestyén Atala, Szabó Béla, Szabó István, Szőcs Attila, Tengerdy Zsuzsa, Vörös Ildikó

Fel...

1974 - IV.C (Osztályfőnök: Lukács Zoltánné) Tabló

Akóts Klára, Bajor Judit, Balogh Erzsébet, Bálint Gyöngyi, Borbély István, Doszpot Éva, Farády Éva, Hajdu Csaba, Harmathy Hédi, Hazuga Károly, Huszár Ida, Kadnár Lajos, Karli Ferenc, Kerekes Irén, Koronczay Attila, Kovács Csaba, Lengyel János, Lomnicy Judit, Majerik Márta, Micheller Csaba, Mogyorósi Angela, Molnár Erzsébet, Nagy Perge György, Németh Erzsébet, P. Nagy Krisztina, Paár Mária, Pávics Lucia, Pichner Katalin, Pintér Ferenc, Somogyi Ferenc, Tavaszi Tibor, Török Judit, Vati Anikó

Fel...

1974 - IV.D (Osztályfőnök: Szelényi Gézáné) Tabló

Bérci Klára, Bognár József, Bokor László, Brotesser Zoltán, Csapó Balázs, Dobson Csaba, Farkas József, Gergely Éva, Gulyás Ibolya, Halmosi József, Hanthy Rita, Herczeg Katalin, Homolya Péter, Horváth Adrienne, Horváth Géza, Kerényi Dóra, Koncz István, Kozma Éva, Kövecses Mária, Majdik Edit, Mélykúti Ágnes, Molnár Ágnes, Nagy György, Préner Ilona, Regenye Judit, Reichard Katalin, Szalay Erzsébet, Szász Péter, Tenk Mária, Vándor Zsuzsa, Veiland Miklós

Fel...

1974 - IV.E (Osztályfőnök: Farkas István) Tabló

Albert Zoltán, Balogh Béla, Doma János, Draveczky István, Fehér József, Fodroczy Róbert, Gáncs Gábor, Homor Zoltán, Horváth József, Hudi József, Jánosi Gábor, Kalmár Dezső, Kemény Kálmán, Keszei László, Kőhalmi István, Kuka József, Lovasi Gábor, Major Zoltán, Mihályfi István, Molnár Péter, Onderó Béla, Pekárdy Péter, Prazsák Péter, Reizinger József, Sándor József, Sipos Róbert, Solymosi Vilmos, Somogyi László, Somogyi László, Szabó Attila, Torkos Vince, Tóth Zoltán, Vajna István, Végh Lajos, Virág Károly, Wittmann János

Fel...


1975 - IV.A (Osztályfőnök: Hegyi László) Tabló

Agg Zoltán, Baranyi Antal, Bereczky Géza, Bíró Magdolna, Bóday Zsuzsanna, Farkas István, Fodor Imre, Forró Tibor, Fuják József, Horváth Péter, Jakab Ilona, Keszthelyi Tamás, Kosda Béla, Maácz Ágnes, Markó Péter, Mándli Ilona, Molnár Zoltán, Pfening Antal, Sabján Dénes, Süle Gábor, Szabó Klára, Szakács Erika, Szemmelveisz Zoltán, Takács László, Ther Antal, Varga Vince, Veinperl Ilona, Vető Béla, Vörös Katalin

Fel...

1975 - IV.B (Osztályfőnök: Fuják Józsefné Bors Erzsébet) Tabló

Andó Andrea, Bede László, Benkő Éva, Berecz Sándor, Bodogán Zsuzsanna, Csertán Ferenc, Drexler Éva, Ehrenberger Ágota, Farády Tamás, Gillay András, Gimesi Rózsa, Gondos Irén, Halmay György, Hanák István, Hanthy Kinga, Huber Katalin, Kajdel Tibor, Kőrisfalvi Zoltán, Kurali Endre, Kutics Károly, Lendvai Gabriella, Nagy Zsuzsanna, Papp László, Pásztor Károly, Petrőcz Mária, Piros Györgyi, Rózsavölgyi Éva, Simon Gábor, Smodics Katalin, Somogyi István, Szabó Beáta, Szabó Gábor, Tóth Csaba, Tóth Mária, Török Eszter, Vincze Piroska, Zámborszky Éva, Zsédenyi Piroska

Fel...

1975 - IV.C (Osztályfőnök: Tölgyes Józsefné dr. Zsilkó Katalin) Tabló

Arany Andrea, Árvai László, Balassa János, Bartha Margit, Bölöny Lajos, Budavári László, Dani Györgyi, Eigner Judit, Farkas Éva, Farkas Mária, Gelegonya Erika, Gönczi Hedvig, Hardy Zoltán, Horváth Sándor, Juhász Márta, Kádi Ildikó, Kovács Györgyi, Kováts Ágota, Körmedi Márta, Lémon Tamás, Maleczki Miklós, Mészáros Éva, Molnár Celeszta, Nagyőszi Tibor, Németh Judit, Orbán László, Pongrácz Mária, Répásy Klára, Sipos László, Somogyi Attila, Sümegi Ernő, Szabó Rita, Tarró Violetta, Tóth Tünde, Ujhidy Aurél, Vigh Gábor, Vigvári Piroska, Zeitler Gusztáv

Fel...

1975 - IV.D (Osztályfőnök: Horváth Jenőné) Tabló

Arany Valéria, Bagi Ibolya, Baráth Katalin, Bányai Beatrix, Bertalanffy Lívia, Czafit Ottó, Fekete Kornélia, Fráter Magdolna, Fuchs Karolin, Gacsal Márta, Görög László, Gresnyer Ferenc, Hauck Rózsa, Jávorszky Ágnes, Jónás Péter, Kálmán Márta, Kiss Károly, Kovács Ágnes, Kovács István, Kuhár Adél, Molnár Elemér, Nágl Jenő, Nagy Jenő, Németh Ágnes, Németh Éva, Németh Zoltán, Nyirő Mária, Pataki Mária, Pleva Ilona, Sándor Zsolt, Steiner Zsuzsa, Szabó Erzsébet, Tanai Tamás, Tompos László, Ughy Attila, Vágó Péter, Vasi Mária, Völler Mariann, Wolf Zsuzsa

Fel...

1975 - IV.E (Osztályfőnök: Horváth May Imre) Tabló

Albeck Károly, Árki László, Bakos Sándor, Baráth Ferenc, Epinger Kálmán, Farkas Károly, Fülöp Béla, Hajcsik Ottó, Hatos Károly, Heizer Tibor, Holl András, Horváth Árpád, Horváth Károly, Iszlai Lajos, Kanyár Mihály, Károlyi Béla, Király István, Kiss József, Lakatos György, Mészáros Lajos, Molnár László, Nagy István, Németh István, Ortvein János, Papp László, Redling József, Rétfalvi Károly, Sándor József, Soós Lajos, Szendrői Tibor, Szélesi Mihály, Szigeti Károly, Szöllősi József, Takács István, Takács Pál, Tóth Ferenc, Vingelman Mihály

Fel...


1976 - IV.A (Osztályfőnök: Takács József) Tabló

Ábrahám Adrienne, Békési Gábor, Bodó János, Borsi Gyöngyi, Budai Ágnes, Dömötöri Gyula, Dülk Tamás, Fazekas Lajos, Fodor Bálint, Guáth Miklós, Hettmann László, Horváth Ildikó, Kajári Klára, Kovács Lajos, Madarász Gyula, Megyeri László, Molnár Gábor, Molnár Tibor, Németh Edit, Pintér Miklós, Réthy István, Somkúti Éva, Svastics Gábor, Szekér Imre, Tóth Attila, Tóth Károly, Vonderviszt Ferenc

Fel...

1976 - IV.B (Osztályfőnök: László Lilla) Tabló

Bakos Ágnes, Bauernhuber József, Benkő Katalin, Bezzeg János, Biki Éva, Donát Tamás, Énekes Zsuzsanna, Eszenyi Judit, Fehér Csaba, Göndöcs Klára, Gyermeli József, Hauzer József, Hollósvölgyi Klára, Jesztl Mária, Juhász András, Juhász Nagy Béla, Kerekes Emőke, Kiss Klára, Kutor Izabella, Lakatos Ernő, Mohai Mária, Németh Tibor, Piszker Anikó, Piszker Ilona, Póczik Szilveszter, Poór Zoltán, Puskás Beatrix, Rácz Zsuzsanna, Rácz Katalin, Rajos Marianna, Rémai László, Sándor József, Schall Miklós, Schindler Péter, Sebestyén Béla, Stanka Mária, Szabó Sándor, Sziklai Géza, Tóth Ágnes, Tuczai Gertrúd, Ubrankovics Gizella, Velegi István

Fel...

1976 - IV.C (Osztályfőnök: Minyó Jánosné) Tabló

Bodor Zsuzsa, Bors Györgyi, Csehi Ilona, Csóka Péter, Dobszay Szilárd, Eckert Ágnes, Farkas Éva, Fráter Katalin, Házi Andrea, Horváth Márta, Kajtár Péter, Károlyi Jolán, Kovács Zsuzsa, Kővári Gertrúd, Magyari Márton, Makranczy Péter, Molnár Csaba, Molnár Ilona, Nagy Zsuzsa, Novák Mária, Paor István, Pál Mária, Peer János, Piller Anna, Sándor Zoltán, Schnór Klára, Szabó Péter, Szaló Jenő, Szatmáry Árpád, Szentkuti Marianne, Szivós László, Szotyory László, Ványi Gabriella, Velegi István, Vermes András, Verő Györgyike, Wilhelm Márta

Fel...

1976 - IV.D (Osztályfőnök: Farkas István) Tabló

Balogh Klára, Bán Tamás, Bognár Katalin, Borsodi Zsolt, Borszuk Magdolna, Darabos Györgyi, Ézsiás Dezső, Felber Teréz, Gaál Vera, Hergovics Rita, Hornung József, Horváth Éva, Huiber Ildikó, Jenei Ildikó, Kamondy László, Kállai Katalin, Keszey János, Komáromi Gábor, Komáromi Gábor, Kövecses Imre, Markovits Ágnes, Mészöly László, Mihalics Judit, Mohilla Rezső, Nagy Zoltán, Piedl Imre, Réthy Edit, Sági Csaba, Sági Ilona, Sájer Edit, Simon Mária, Sindler György, Szlamek Tibor, Szücs István, Torma Ferenc, Tóth Árpád, Tóth Ildikó, Várszegi János, Vesztergom Mária, Zsédenyi Klára

Fel...

1976 - IV.E (Osztályfőnök: Szelényi Géza) Tabló

Balássa János, Balázs Árpád, Bati István, Bodó István, Czink Győző, Csete Zoltán, Csongrádi Endre, Dervalics Zoltán, Dobos Árpád, Gönczi László, Harsány Ernő, Hirsch Zoltán, Jani István, Jákói Géza, Jámbor László, Jeges László, Kaiser István, Krajcsics Zoltán, Meiszterics László, Molnár Tibor, Nagy Ernő, Orgoványi József, Puskás István, Radóci Tibor, Rajnai Csaba, Schőnig Gábor, Soós Gyula, Szalai János, Szalva Ferenc, Szegő András, Udvardy József, Vavró István, Vida Imre, Vigvári Gyula

Fel...


1977 - IV.A (Osztályfőnök: dr. Kapor Károlyné Vajda Edit) Tabló

Bozai Éva, Gasparics Anna, Gosztom Mariann, Harmat István, Horváth János, Kondor István, Kozma Bognár Erzsébet, Kőkuti Róbert, Máth János, Mikus Gábor, Mózner László, Murgás Lajos, Mustos Imre, Nagy Károly, Nagy Károly Zoltán, Nagy Miklós Tamás, Pálffy Jenő, Pfeifer Gyula, Rácz Margit, Ratkovics Péter, Sári Gábor, Somogyi Irma, Sörös Géza János, Szabad Csaba Ferenc, Szántói György, Szöllősi Máté, Takács János, Tóth Zsuzsanna, Veiland Tibor

Fel...

1977 - IV.B (Osztályfőnök: dr. Bácskai Gyuláné Kákonyi Éva) Tabló

Árkovics Ilona, Auer József, Balogh Attila, Benkő Erzsébet, Benyó Zsuzsa, Boros Sándor, Farkas Ferenc, Fügi Annamária, Giday Judit, Hódi Mariann, Horváth László, Horváth K. Tamás, Horváth Zoltán, Jánosi Ágnes, Kéri András, Kéri Zoltán, Klespitz Erika, Leimeiszter Gabi, Lovasi Márta, Lőkös László, Mester Hilda, Mód Tibor, Molnár Anikó, Molnár Rózsa, Muzs László, Nagy Katalin, Prém József, Ráczkevi Irén, Rauscher Zsuzsa, Stumpf Ferenc, Szabó Géza, Szőnyeg Anna, Vallai Péter, Vörös Miklós

Fel...

1977 - IV.C (Osztályfőnök: Léja Etelka, Hegyi László) Tabló

Arany Rita, Bácskai Rita, Beles József, Borza Ildikó, Bozsó Mária, Császár Gyöngyi, Dani Andrea, Erdélyi Árpád, Fejes István, Forgács Katalin, Freund Tamás, Házi Ágnes, Horváth Éva, Kaliba Mária, Kenesei Györgyi, Keresztes Zsuzsanna, Kertész László, Kiss Árpád, Kovács Erzsébet, Köveskuti Gábor, Kulcsár Ilona, László Judit, Nagy András, Nagy Anikó, Nagy Henriett, Nagy Imre, Nagy László, Nádasi Edit, Németh Mária, Ostoros Györgyi, Pintér Zsuzsanna, Póczik Katalin, Primász Krisztina, Rokaly Béla, Schindler László, Schwarcz Tamás, Szajkó Klára, Szakács Róbert, Szunics Ildikó

Fel...

1977 - IV.D (Osztályfőnök: Nagy Kálmánné Vadász Kornélia) Tabló

Adorján Katalin, Ágfalvi Ferenc, Baum Csaba, Bereczky Zsuzsa, Bors László, Brotschol Ildikó, Budai Katalin, Gombos Katalin, Györgydeák György, György Tibor, Hartmann Ferenc, Holl Szilvia, Horváth Ágnes, Horváth János, Horváth György, Huller Gyula, Juhász Antal, Kelemen Erika, Kiss Ágnes, Kovárczi Attila, Lengyel Erzsébet, Méreg János, Misetics Gábor, Müller Ildikó, Németh László, Petróczi Ildikó, Póhl József, Rapp Béla, Rózsa Ágnes, Szabó Andrea, Szabó Tamás, Szaffnauer Csaba, Szanyi György, Széll Péter, Vári Erzsébet, Vida István

Fel...

1977 - IV.E (Osztályfőnök: Bakos István) Tabló

Adamecz János, Bagó Ferenc, Bebesi József, Budai István, Czafit Attila, Csendes János, Csetényi Gábor, Csorba Péter, Csordás Endre, Erdélyi Tibor, Gál Ernő, Gurdon László, Herczeg Lajos, Hibácska Zsolt, Kaizer László, Kispéter Zoltán, Kiss Ernő, Kloó János, Kövesdi Csaba, Kövesi Sándor, Kutasi József, Lájer Artúr, Nagy László, Németh Zoltán, Orbán Tibor, Piros Ottó, Rózsa Imre, Schoffhauzer Gyula, Sipos Attila, Szendi Horváth József, Takács Tibor, Tamás Gábor, Tamás Sándor, Vágovits Károly, Vass Gyula, Vaszari Béla

Fel...


1978 - IV.A (Osztályfőnök: Békefi Zsuzsa) Tabló

Bakó Tamás, Bíró Csaba, Cseh Zoltán, Fülöp István, Gerlei György, Gömze László, Horváth Brigitta, Horváth Judit, Kaczur István, Kollár Iván, Koronczai Gyöngyi, Kotsis István, Kovács Gábor, Kovács Tünde, Megyei György, Németh András, Novák Gábor, Petrovics Anna, Rozner Kinga, Sótonyi Sándor, Steierlein István, Szabó Katalin, Szalkai István, Székely Ferenc, Szoldatics Judit, Uzsoki András, Vajda Miklós, Veinperl Edit, Wittmann Róbert, Zalavári András

Fel...

1978 - IV.B (Osztályfőnök: Sallay Mária) Tabló

Bakács Tibor, Balázs Tünde, Csertán Károly, Csörnyei Zoltán, Dunai Andrea, Devánszki Levente, Fátrai Gabriella, Halász Katalin, Haramia Eszter, Hardy András, Hegyi Gábor, Heinrich Gabriella, Horváth Katalin, Hupka Gizella, Juhász Péter, Kauker Katalin, Kelemen Lajos, Kéri Zsuzsa, Kirchkeszner Tünde, Kiss István, Kólinger Irén, Kováts Péter, Kurbucz Zsuzsa, Majoros Katalin, Nagy Lajos, Nagy Péter, Oláh Gyöngyi, Orbán Zsuzsa, Papp Lajos, Pataki Márta, Pospis Emőke, Prágay Éva, Schultheisz Zoltán, Sztantics Hedvig, Takács Katalin, Tanai Tibor, Tavaszi István, Tengerdy Judit, Tóth László, Vajna József

Fel...

1978 - IV.C (Osztályfőnök: László Józsefné) Tabló

Bajnóczi Katalin, Bajnóczi Mária, Bajor Katalin, Bakonyvári Mária, Bencze Zsófia, Csehók Andrea, Cseh Tamás, Csikós Alice, Dufek Éva, Freund Éva, Gubicza László, Háli Andrea, Haraszti Annamária, Hauzer Katalin, Hegedüs Zoltán, Hercsel Klára, Horváth Andrea, Horváth Ildikó, Kadlecsik Ibolya, Kiss Éva, Kiss Tamás, Kiss Valéria, Kovács Izabella, Lovas Anikó, Lukács Zoltán, Markovits Andrea, Meggyes Zsuzsa, Mekler Róbert, Nagy Zsuzsa, Ortutay Katalin, Somos Katalin, Stanka Zsuzsa, Stanka Andrea, Svinger Kinga, Szabó Eszter, Szemmelveisz Ildikó, Tóth Katalin, Varga Vali, Verebélyi Zita, Vida Zsuzsa, Zámborszky Katalin

Fel...

1978 - IV.D (Osztályfőnök: Benedikty Lászlóné, Minyó Jánosné, dr. Bácskai Gyuláné) Tabló

Albert György, Bagi Péter, Borbély Magdolna, Budai Gizella, Budai László, Czeher Ildikó, Csornai Csaba, Duba Beatrix, Egyed László, Eszes Valéria, Fehérvári Tamás, Gelencsér Gyula, Halász Csaba, Herth Viktória, Horváth Ildikó, Horváth Imre, Horváth Zoltán, Katsányi Gábor, Kauker Márton, Kovács Olga, Ley Mária, Matolcsi Tünde, Mészáros Ibolya, Némethy Judit, Pekárdy Tamás, Peller Ildikó, Placskó Ilona, Ránkl Miklós, Somhegyi Anikó, Strenner Zoltán, Szeles Ildikó, Szigeti György, Szurmay László, Tarró Károly, Tál Ágota, Tátrai Lajos, Tepper Veronika, Tóth Judit, Veszprémi Dezső, Wolf Attila

Fel...

1978 - IV.E (Osztályfőnök: Németh Csaba) Tabló

Alföldi András, Bacskai István, Barcza Nándor, Bőhm László, Cser István, Cziráki Tibor, Farkas Jenő, Fölföldi Béla, Gál Attila, Kálmán Imre, Keresztes Zoltán, Kovács Gyula, Matkaicsek Attila, Mórocza László, Nagy Károly, Németh János, Nyisztor Imre, Pál Károly, Pillér József, Reichardt Béla, Réfi László, Rozmán István, Schnellbach László, Süle Lajos, Stribl László, Stumpfhauser Miklós, Szabó Ferenc, Szabó Péter Pál, Szappan Csaba, Szántó Lajos, Szita György, Tokovics László, Veisz Béla, Velegi Zoltán

Fel...


1979 - IV.A (Osztályfőnök: dr. Huller Gyuláné) Tabló

Bártfai János, Benedek Anna, Bognár István, Csuka György, Di Giovanni Szilárd, Ender János, Fekete János, Gőgös Gabriella, Hülber Erik, Kenyeres Éva, Keő Ferenc, Kerekes Gyula, Kosda Péter, Kovács László, Kulcsár József, Lengyel Zsuzsa, Mádl Ferenc, Mészáros András, Molnár Tamás, Németh Zoltán, Novák Lajos, Nyirő András, Oláh Csilla, Oláh Károly, Peer László, Reindl Gusztáv, Rigó Sándor, Rosta Imre, Sindler József, Steixner György, Szabó Mihály, Szeiler Péter, Vógel Gyula

Fel...

1979 - IV.B (Osztályfőnök: Lukács Zoltánné) Tabló

Berki Rózsa, Bocskay Zoltán, Borók Beatrix, Csatár László, Fazekas Ágnes, Förhécz László, Gór Tamás, Göndöcs Zoltán, Hegyi Higin, Hubai Marianna, Juhász Ildikó, Kárpáti Zsuzsa, Király Miklós, Kiss Ferenc, Kristóf István, Lakatos Hedvig, Major István, Maurer Attila, Módli Zita, Nagy Edward, Papp Zoltán, Pázmány László, Pőcz Anna, Prágai István, Szarvas Gábor, Szauer István, Valczer János

Fel...

1979 - IV.C (Osztályfőnök: dr. Vassányi Istvánné) Tabló

Albert Hedvig, Balogh Zsuzsa, Bárány Ildikó Katalin, Bozsó András, Duna Gabriella, Fertig Erzsébet, Fébert Antal, Garai János, Grósz Zsuzsa, Hajas Attila, Hetesi Tamás, Horváth Piroska, Huller Ágnes, Kaufmann Gabriella, Kiss Éva, Kiss Zoltán, Kiszeli Ferenc, Kriska Vera, Lendvai László, Lukács Mária, Molnár Péter, Mórocz Éva, Mozsdényi György, Nagy Gertrúd, Országh Beatrix, Pálfi Lívia, Pospis Mónika, Remete József, Scholtz Éva, Sebestyén Éva, Sipos Katalin, Szántó Adrienne, Szertics Ildikó, Tóth Tibor, Wéber Orsolya, Zolnai Edit

Fel...

1979 - IV.D (Osztályfőnök: Arnhoffer Mihály) Tabló

Bíró Ildikó, Boór Ildikó, Borbély Zsuzsanna, Csomay Ildikó, Denkinger Róbert, Farkas István, Farkas Péter, Fehér Csilla, Gáncs Tamás, Gulyás Lajos, Horváth Ildikó, Kovács Györgyi, Kovács Judit, Kucserka Lajos, Lábdy Judit, Lázár Ágnes, Magyar Erika, Müller Balázs, Nagy Judit, Novothny Ottó, Orosz Pál, Rohrer Bernadett, Rózsa Viktória, Szanyi Csaba, Szolnoki Ildikó, Tamás Gyula, Tóth Angéla, Uhrin Csaba, Vati Éva, Vékony István, Vezér Mihály

Fel...

1979 - IV.E (Osztályfőnök: Páli Sándor) Tabló

Baranyai Sándor, Buglák Attila, Csernyik László, Erdős István, Fiskál József, Fódi Vilmos, Gulyás László, Guóth Balázs, Horváth Imre, Kalauz Lajos, Katona Barnabás, Kaufmann Károly, Kauker Zoltán, Kerekes Csaba, Kerekes József, Komár Imre, Krámli Béla, Kungl Ferenc, Makai József, Molnár László, Nagy Sándor, Nagy Vilmos, Nagy Zsolt, Oravecz László, Orbán Sándor, Ortvein György, Páli Csaba, Primmer Péter, Sándor Attila, Sándor László, Schindler Zoltán, Suha Zoltán, Szabó Szilveszter, Szilágyi Sándor, Tóth János, Tóth József, Tóth Péter, Vankó László, Véninger János, Wagner Attila, Zlati István

Fel...


1980 - IV.A (Osztályfőnök: Takács József) Tabló

Árkossy Tamás, Bakó Katalin, Bejczi Ferenc, Beke Ágnes, Bélafi László, Bendicsek József, Farkas Mónika, Farkas Tamás, Hegyi László, Hermanics Mária, Horváth Judit, Illy István, Kántor Csilla, Kelemen Ida, Kishalmi Tibor, Lestyán Gábor, Monory Gyula, Nagy Attila, Orosz Árpád, Pohl Veronika, Répásy László, Réthy András, Tálas Katalin, Tatai József, Unferdorben Tamás, Vonderviszt Lajos, Zapletál József

Fel...

1980 - IV.B (Osztályfőnök: Tölgyes Józsefné dr. Zsilkó Katalin) Tabló

Árkovits Zsolt, Baranyai Zsuzsanna, Csete Katalin, Csordós István, Csordós Róbert, Fazekas Zsuzsanna, Funcs Zoltán, Géczy Miklós, Goldschmidt Éva, Hegyessy Éva, Illés Ildikó, Illy Miklós, Kajdacsy Eszter, Koltai Edit, Lele Béla, Lennert József, Lőrinczy Lívia, Major Marian, Marek László, Maurer Amália, Mészáros Gyula, Mészöly Judit, Németh Helga, Parrag István, Pálmay Csaba, Pintér Aranka, Prokop Miklós, Reinthaller Katalin, Rupert György, Sipos Imre, Smodics György, Szakonyi Márta, Szarka Gusztáv

Fel...

1980 - IV.C (Osztályfőnök: dr. Trócsányi Zénóné) Tabló

Barta Annamária, Bereki Anikó, Csapó Marianna, Cservenka Zita, Csudai Csaba, Dénes Éva, Eckert Gyöngyi, Egyed Orsolya, Englert Szilvia, Hajdu Gabriella, Horváth Ilona, Juhász Éva, Kiss Judit, Koch Gabriella, Kocsis Zita, Kovács Valéria, Laczkó Zsuzsanna, Mogyorósi Sándor, Molnár Edit, Moravcsik Katalin, Mórocz Márta, Nagyhegyesi Gyöngyi, Peer Gabriella, Poór Csaba, Radnai Zsuzsanna, Róna Krisztina, Rozner Andrea, Somodi Imre, Somogyvári Mária, Szalay Katalin, Szautner Erika, Székelyhidi Noémi, Szőrfi István, Taliga Andrea, Tóth Hedvig, Török Kálmán, Vajda Judit, Varga Mária

Fel...

1980 - IV.D (Osztályfőnök: Szelényi Gézáné) Tabló

Bankó Zsuzsa, Bedő Zoltán, Boros Ágnes, Böröczky Benigna, Csoók Zsuzsa, Csornai Csilla, Dóber Valéria, Eich Mária, Faa Ágnes, Friss Erika, Fuchs Teréz, Hercsel Erik, Horváth Andrea, Jesztl János, Juhász Nagy Klára, Kalmár István, Kerezsi György, Kertai Zoltán, Kinka László, Klein Ildikó, Markovits Zsolt, Merics József, Nagy Zoltán, Németh Csaba, Peintler Gábor, Pelyva Gábor, Sebestyén Pál, Sikos Péter, Szabó András, Tamás Aurél, Virág Vendel, Vizi László, Wágner László, Wéber Ágnes, Weninger Tibor, Zalavölgyi Ferenc

Fel...

1980 - IV.E (Osztályfőnök: Németh Csaba) Tabló

Antal László, Aradi Ferenc, Balassa László, Csomai Attila, Englert Sándor, Erdélyi István, Ernszt Róbert, Fenyvesi Gábor, Fetter János, Gócza László, Haramia Jenő, Hegyes Gábor, Horváth László, Jánka András, Jánosa László, Kalauz Imre, Keringer Csaba, Kovárczi László, Kováts Zoltán, Lángi Ferenc, Lángi István, Magyar Béla, Major Tamás, Medve Mihály, Mixtai Péter, Németh László Károly, Novák András, Pál Csaba, Rákos Attila, Schumacher József, Szabó Miklós, Szedmák Ferenc, Szélesi Nándor, Szladek László, Török Ferenc, Vas Tibor, Világos Ferenc, Völgyi István

Fel...


1981 - IV.A (Osztályfőnök: Hegyi László, dr. Huller Gyuláné) Tabló

Árki Ildikó, Bérces István, Böröczky Lilla, Csere Kálmán, Csizmadia Bernadett, Gaál Tibor, Gulyás Erzsébet, Heizer Antal, Jáger Tamás, Kapor Ágnes, Kardos Marianna, Káldi András, Leitold László, Maloveczky Gyula, Mészáros Gábor, Mihálykó Csaba, Nagy Sylvia, Németh Zsuzsanna, Pej Márta, Pintér Sándor, Répási Róbert, Sokoray Barnabás, Somogyi Henrik, Szakál Árpád, Szekér László, Sziklai Ákos, Takó Zsolt, Vámosi Tamás

Fel...

1981 - IV.B (Osztályfőnök: László Lilla) Tabló

Berkes Marianna, Csabankó Gyula, Csipszer Györgyi, Gelencsér László, Havas Thyra, Hegedűs Piroska, Kabay Ágnes, Koltai Andrea, Komáromi Zsuzsanna, Lajosfalvi László, Mátay Lilla, Molnár Adrienn, Molnár Tamás, Molnár Zoltán, Nagy Katalin, Nagy Viktória, Németh Ildikó, Nits Gábor, Pocsai József, Sári Béla, Somogyi Erika, Szajkó Hedvig, Székelyhidi Tamás, Tislér Géza, Tóth Andrea

Fel...

1981 - IV.C (Osztályfőnök: Horváth Jenőné) Tabló

Balassa Zsuzsanna, Biber Erzsébet, Bödecs Tamás, Cseke Olívia, Csery Larisza J., Farkas Csilla, Farkas Mária, Felek Zsolt, Freund Erzsébet, Géczy Beatrix, Horváth Beáta, Illy Gábor, Kimmer Csilla, Korbacsics Ildikó, Kovács István, Kovács Zsolt, Kurdi Imre, Mádl Judit, Márffy Katalin, Nagy Tibor, Németh György, Németh József, Péterfi Mira, Polt Anikó, Somlai Károly, Sörös Marianna, Szalai Emese, Szathmáry László, Takács Ágnes, Tari Gábor, Timár Karola, Vajda Gyöngyi, Varga Erika, Veress Zoltán, Vuk Ágnes

Fel...

1981 - IV.D (Osztályfőnök: Minyó Jánosné) Tabló

Auerbach Mária, Balázs Éva, Bankó Klára, Baracsi Attila, Baranyai Csaba, Bősze László, Bukovinszki Marianna, Czukelter Györgyi, Farkas Róbert, Fekete Marianna, Gyukli Zsuzsa, Halmosi Mária, Hanthy László, Horváth Tamás, Kaszás Ferenc, Kaszás Judit, Komáromi Lajos, Kovács Barna, Kovács Éva, Leitold József, Németh György, Németh Zsuzsanna, Novotny-Mlynárcsik Judit, Pál Erika, Polgár Péter, Répásy Zoltán, Sillinger Rita, Strenner Antal

Fel...

1981 - IV.E (Osztályfőnök: Bakos István) Tabló

Bárka László, Bognár László, Czirják László, Csáfordi Attila, Csillag Róbert, Csordás János, Darók László, Falusi Tibor, Galler Mihály, Gelencsér Csaba, Jáger István, Kárpáti László, Kocsis Miklós, Kovács Tibor, Köcski Ferenc, Kugler György, Lőrincze Gábor, Lukács Antal, Marton Gábor, Meiszter Zsolt, Méreg Lajos, Mohos János, Molnár Tibor, Pajer Miklós, Prépost Károly, Primmer András, Róka Csaba, Sándor Miklós, Sidó Zsolt, Stanka Sándor, Szakál Ernő, Szűcs Imre, Tárai Miklós, Teimayer József, Tóth Lajos, Tóth László, Varga Csaba, Wulcz Tibor

Fel...


1982 - IV.A (Osztályfőnök: Békefi Zsuzsa) Tabló

Bakos Ildikó, Barati Katalin, Bártfai Tamás, Borz Gyöngyi, Darab Attila, Dénes János Attila, Ender Éva, Ernst István, Földes Rita, Hadnagy Lajos, Harsányi László, Hegedűs Melinda, Huszics László, Jenet László, Karli Ildikó, Kiss Tamás, Kolonics Judit, Komáromy Péter, Kovács Attila, Magyar Imre, Máth Csaba, Máthé József, Mohay Tamás, Monory Éva, Nagy Gabriella, Nyirő Róbert, Simon László, Söveg Judit, Szabó Mária Katalin, Szabó Péter, Szekér Edina

Fel...

1982 - IV.B (Osztályfőnök: Demény Anna) Tabló

Albrecht Éva, Bakos Kinga, Bíró Zsuzsanna, Danka Róbert, Devánszki Lilla, Drexler Róbert, Faludi Angéla, Fekete Ildikó, Gáncs Judit, Guath Miklós, Hegyi Márta, Juhász Éva, Kiss Andrea, Kozcab Géza, Mezei János, Mezi Melinda, Mezősi Ágnes, Nagy Zsuzsanna, Németh Erika, Ortutay Gábor, Papakozmász Péter, Perédy Györgyi, Petrás János, Sóskuthy István, Szabó Zsolt, Sztojcsev Dimiter, Telbisz Miklós, Tóth Imre, Varga Zsuzsanna, Vastagh Zsuzsanna, Verebélyi Angelika, Veres Csaba, Vida Mariann, Völler Adél, Zachár Zsolt

Fel...

1982 - IV.C (Osztályfőnök: László Józsefné) Tabló

Ambrus Beatrix, Bajczi Attila, Balogh András, Baranya Erika, Baráth Ágnes, Csütörtöki Attila, Deák Csilla, Eigner Beáta, Fenyvesi Edina, Gimesi Zsuzsanna, Gömze Csilla, Hajmási Mária, Hubai Ágnes, Imre Piroska, Jákli Péter, Koltai Ildikó, Koronczai Lilla, Kovács Helga, Krámli Erzsébet, Major Andrea, Móricz Éva, Nagy Katalin, Orbán György, Palágyi Zoltán, Punka Judit, Rózsa Melinda, Sebestyén István, Takács Irén, Tegyi Enikő, Tóth Erika, Töreki Erika, Varga Tóth Erzsébet, Varga Tamás

Fel...

1982 - IV.D (Osztályfőnök: Imre Frigyesné) Tabló

Baranyai Tünde, Bocskai Zsuzsanna, Bóka István, Borsodi Andrea, Cseh Andrea, Csepely Péter, Felföldy Sándor, Fényi Gábor, Gulyás Olga, Horváth Gábor, Jusztin István, Kelemen Gábor, Kemény Szabolcs, Klung Gizella, Kocsis Andrea, Kólinger Attila, Kormos Gábor, Kovács Gusztáv, Kovárczi Sándor, Kutasi Zita, Maár Károly, Páter Beatrix, Pátkai Zsolt, Röschenthaler Éva, Schnellbach Imre, Simon Judit, Szeles Éva, Szommer Éva, Tisóczki Erzsébet, Tóth-Bencze Tamás, Varga Gábor, Viszt János, Vörös József

Fel...

1982 - IV.E (Osztályfőnök: Németh Árpád) Tabló

Benedek István, Busa Lajos, Czibor Ferenc, Czuczai György, Csepely Miklós, Csizmazia Ákos, Csurgai Miklós, Deli Endre, Dobos Mihály, Erdős Tamás, Farkas József, Földi László, Géczi Zsolt, Hajas Gyula, Horváth József, Horváth Tibor, Kajdi István, Kálmán Péter, Kocsis Gábor, Koller István, Kovács Viktor, Kupcsik Gábor, Lányi Zsolt, Májusi Albert, Óhegyi Győző, Pichler László, Reisinger Győző, Saitz Ferenc, Simon Csaba, Szabados Zsolt, Szalkai László, Szijártó Sándor, Takács Gyula, Török Tibor, Varga László

Fel...


1983 - IV.A (Osztályfőnök: Farkas István) Tabló

Barcza Zsolt, Berki Csaba, Csitári Gábor, Csóka Cosette, Fekete Mária, Hemző Erika, Hock János, Holl Ferenc, Hudi József, Illy András, Kardos Edit, Kuczogi László, Laky Viktória, Márki István, Matusz Péter, Németh Tamás, Neubauer Gyula, Orbán Edit, Pózna András, Pupos Csaba, Saffer Zsolt, Siliga Ervin, Szalay László, Szemanyik Teréz, Szijjártó Róbert, Sztojcsev Gábor, Takács Erzsébet, Tislér András, Varjas Melitta

Fel...

1983 - IV.B (Osztályfőnök: Lukács Zoltánné) Tabló

Arnhoffer Judit, Berzsák Katalin, Czukelter Ildikó, Dömölki Katalin, Gáncs Andrea, Grőber József, Jánoska Anikó, László Helga, Máhig Attila, Mészáros Emőke, Ország Viktória, Polt Éva, Sipos Ágnes, Somogyi Rita, Szakál Ilona, Szöllősi Szilvia, Szöllőskei Éva, Szőnyeg Beáta, Szukits Éva, Vajda Zsuzsanna, Varga Zsuzsanna, Vass Éva, Verrasztó Gyula, Vikman Ágnes

Fel...

1983 - IV.C (Osztályfőnök: Molnár Lajos) Tabló

Bakó Zita, Bíró Zoltán, Budai Ágnes, Czakó Gábor, Cenkvári Györgyi, Duba Andrea, Eszes Györgyi, Fejes Zsuzsa, Galgóczy Éva, Iglewski Marcin, Kerekes Attila, Koncz Péter, Kovács Borbála, Kun Éva, Leincz Tamás, Makranczy Éva, Márkus Zoltán, Mészöly Zsolt, Molnár Edit, Nagy Judit, Óvári Judit, Pelyva Zsolt, Pucsek Zsuzsa, Répás Judit, Stark Zsolt, Suri Gabriella, Szelényi Gábor, Tóth Rita

Fel...

1983 - IV.D (Osztályfőnök: Vajda Ilona) Tabló

Bagics Róbert, Bakay László, Bors Éva, Borsos Mária, Bukovinszki Zoltán, Cziráki Katalin, Cseh Tibor, Eisenreich Péter, Élő Gertrúd, Fehér Tibor, Horog Zsuzsanna, Horváth András, Jáhni István, Kiliti Marianna, Kocsis Ildikó, Kovács Ildikó, Kőmíves Judit, Kövécs Éva, Kurbucz Tamás, Lengyel Beatrix, Németh Aranka, Peintler Edit, Peintler Éva, Petróczi Zsuzsanna, Rakk Zsuzsanna, Ring Éva, Rohstädter Ágnes, Schampek Ágnes, Süveges Éva, Szentgyörgyvári Erzsébet, Vastag Tünde

Fel...


1984 - IV.A (Osztályfőnök: Szelényi Gézáné) Tabló

Alexy Norbert, Balogh Andrea, Badics Tamás, Boros Csilla, Damján Tamás, Dunai Gabriella, Ertli Zsolt, Eisler Rita, Hajda János, Holler László, Horváth Gábor, De Jonge Tamás, Kenyeres Ferenc, Kiss Andrea, Komáromy Péter, Lakner Judit, Laky Gábor, Mádl Veronika, Megyer Csaba, Rózsavölgyi András, Sasvári Anna, Slánicz Ibolya, Steierlein László, Takács Mariann, Tornóczi Emil, Tóth Gábor, Varga János, Vasvári Ede Péter, Várnai Hajnalka, Veres Zsolt, Vizi László

Fel...

1984 - IV.B (Osztályfőnök: dr. Trócsányi Zénóné, dr. Huller Gyuláné) Tabló

Bakonyvári Szabolcs, Berecz Péter, Bölcs Attila, Csikós Dóra, Dancs Csaba, Deák Andrea, Englert Tímea, Fertig Miklós, Fébert Csaba, Halász Zsuzsa, Hordós Csaba, Hortobágyi Tibor, Horváth Ibolya, Horváth Lívia, Justh Szilvia, Kántor Miklós, Károlyi György, Kisvarga Ernő, Kovács Gábor, Laki Judit, Lestyán János, Mohos Márta, Molnár Csilla, Nagy Gábor, Nagy Ildikó, Németh Zsolt, Pesti Mónika, Pichner Bernadett, Pintér László, Schnellbach Tímea, Sinka Andrea, Szabó Gizella, Szakonyi Zsuzsanna, Szaksz Vince, Tóth Judit, Varga Kázmér, Veres János, Virág Ildikó

Fel...

1984 - IV.C (Osztályfőnök: Király László) Tabló

Beraczkai Bernadett, Bogdán Kálmán, Boros Attila, Döbrönte Gábor, Ekker Krisztina, Fekete Sándor, Gáty István, Görbe Ildikó, Hegedűs Csilla, Horel Noémi, Kamondi Tünde, Kanczler Zsolt, Kenyeres Valéria, Korbacsics Edit, Kotsis Kriszta, Köműves József, Lechner Rita, Lovas Sándor, Navracsics Tibor, Perger Orsolya, Róka Tamás, Siffel Erzsébet, Szabó Annamária, Szabó Ildikó, Szakács Márta, Varga Mária, Vas András, Vassányi Miklós, Vései Júlianna, Végh Anita, Zanathy Zsolt

Fel...

1984 - IV.D (Osztályfőnök: Schleicher Imréné) Tabló

Bakó Zoltán, Bánhidi Miklós, Barkász Gabriella, Bauer Péter, Benczik Márta, Bertalanffy Tibor, Bódor Magdolna, Boros Katalin, Bótor Szabolcs, Csere Csaba, Csetényi László, Csőgör Csaba, Debreceni Katalin, Farkas Balázs, Ferletyák Károly, Finta Gábor, Horváth Irén, Horváth Judit, Kamondy Renáta, Kiss Tamás, Kovács László, Molnár Csaba, Nyári Pál, Pintér Éva, Polgár Ágnes, Polgár Zoltán, Prikkel Nóra, Rőth Ágnes, Sudár László, Szőke Katalin, Tatay Tibor, Vajda Aranka, Varga Judit, Vers József

Fel...


1985 - IV.A (Osztályfőnök: Homonnai János) Tabló

Babócky Eörs, Bácsi Tünde, Baki Bea, Barati Krisztina, Bésán Éva, Borbély Árpád, Czaun Ferenc, Csermely Ágnes, Győri Miklós, Habányi Tamás, Ihász Sándor, Janzsó Tibor, Jelinkó Valéria, Katona Attila, Kiss Gyula, Komjáthy Piroska, Leitold Ferenc, Mohacsek Ildikó Molnár Zsolt, Nagy Gábor, Náray Géza, Páli Sándor, Péter Ferenc, Pozsgai Tamás, Pulai Gábor, Puskó Mónika, Siági Sándor, Simon Gyula, Spirk József, Stefán István, Straub Tamás, Tóth Attila

Fel...

1985 - IV.B (Osztályfőnök: Minyó Jánosné) Tabló

Béday Andrea, Bocskay Andrea, Boros Krisztina, Csepely Kornélia, Csizmazia Csaba, Csudai Beáta, Dely Katalin, Gyimesi Andrea, Hamar Imre, Justh Anita, Kovács-Molnár Márta, Köllő Ibolya, Mészáros Zoltán, Mód Katalin, Nagy Ferenc, Nándorfy Nóra, Németh Anita, Németh Ildikó, Nyírő Judit, Rasovszky Miklós, Réfi Anikó, Ruttkay-Miklián Ágota, Simon Andrea, Simon Julianna, Szabó Levente, Szalai Andrea, Szentmiklóssy Éva, Szigethy Attila, Takács Lívia, Tóth Tivadar, Tóth Zsuzsanna, Tungli Péter, Varga Tamás, Vincze Attila, Vitális Sándor, Zahorák Andrea

Fel...

1985 - IV.C (Osztályfőnök: Horváth Jenőné) Tabló

Antal Péter, Baróti Judit, Berki Ildikó, Bíró Katalin, Borbáth Cecília, Biki Mária, Czukelter Márta, Ébner Éva, Felek Tímea, Ferletyák Gertrúd, Gaál Péter, Gersey Zsolt, Győrvári Ágnes, Hartmann Mónika, Hegedüs Veronika, Heilig Béla, Imrei Mária, Iszak Zsolt, Kamarás Zsuzsa, Kondor Lajos Csaba, Kováts Tímea, Lajos Béla, Marton Tamás, Máté Andrea, Molnár Gábor, Molnár László, Mózes Zsuzsanna, Perger Ildikó, Róna Péter, Rupert Rafaella, Salamon Tamás, Schönwald Tamás, Springmann Anikó, Sütő Anikó, Szalczinger János, Szelényi Zsuzsanna, Vajda Péter, Winkler Szilárd

Fel...

1985 - IV.D (Osztályfőnök: dr. Molnár Attiláné) Tabló

Barabás Erika, Bertalan Tamás, Bocskai Tímea, Csóti Gábor, Endrédi Katalin, Endrédi Zsuzsanna, Éri József, Fejes Emőke, Finta András, Hegyi Boglárka, Homonnai Réka, Horváth Edit, Józsa Anita, Kálazi Enikő, Kalocsai László, Kántor Zoltán, Kása Zsuzsanna, Kaszap Nagy Márta, Kellner Mónika, Keszei György, Kiss Zsuzsanna, Ludvai Zsuzsanna, Mándli Andrea, Pák Zoltán, Sándor Zsuzsanna, Steierlein Attila, Terebessy Szilveszter, Tolnai Mária, Tóth Ildikó, Zapletál Márta

Fel...


1986 - IV.A (Osztályfőnök: Békefi Zsuzsa) Tabló

Bérces László, Bihari Balázs, Borisz Teréz, Fodor Tamás, Görög Lilla, Gróf Andrea, Jánosy Zoltán, Kocsis Edit, Kollár Attila, Koppa Pál, Kósa Zoltán, Mecsnóber Péter, Mészégető László, Molnár Csaba, Németh János, Németh László, Németh Rita, Pereczes Zsolt, Pipis Gábor, Pulai Judit, Reisz Csaba, Sebők Tamás, Szabó Éva, Szalai Tamás, Tömördi Katalin, Törzsök Tibor, Wagner Péter

Fel...

1986 - IV.B (Osztályfőnök: Lőrentei Tamás) Tabló

Arnhoffer Éva, Bakonyi István, Bándi Klára, Bánhidi Péter, Bozzay Kinga, Csékei Zsolt, Gál Róbert, Göncz Tamás, Gudor Orsolya, Hamar Csaba, Horváth Zsuzsa, Karl Ákos, Keller Andrea, Kiss Andrea, Kiss Evelin, Kovács István, Koszteczky Zsuzsanna, Kuti Zoltán, Laky Norbert, Lenkefi Éva, Lennert Ágota, Lórántfy Judit, Máhig Péter, Nagy Attila, Nemes Beáta, Novák Tamás, Papp György, Perger Edit, Pucsek Rózsa, Soós Péter, Strenner Beáta, Szabolcs Katalin, Tóth Mónika

Fel...

1986 - IV.C (Osztályfőnök: Imre Frigyesné) Tabló

Balogh Hajnalka, Csertán György, Dobos Adrienne, Dömötör András, Éberhardt Ilona, Felföldy Zsuzsanna, Flink Eleonóra, Gáncs Ágnes, Gelesz Andrea, Gyenes Ágota, Hamar Henriette, Horváth József, Horváth Róbert, Kamarás Katalin, Kárpáti Péter, Kisvarga Magdolna, Kovács Tímea, Kozma Andor, Kuntár Ferenc, Laky Ágnes, Megyer Boglárka, Mórocz Ildikó, Nagy Beáta, Papp Emília, Páter Tünde, Pettendi Emőke, Sipos Gábor, Solymos Mónika, Szombati Zsuzsanna, Tegyi Tímea, Tiszinger Rita, Tóth Anikó, Uhrin Andrea, Weinhoffer Csaba

Fel...

1986 - IV.D (Osztályfőnök: dr. Vassányi Istvánné) Tabló

Ádám Adrienn, Balogh Attila, Csaba István, Dózsa Judit, Fehér Eleonóra, Geiszt Gabriella, Hajdu László, Horváth Rózsa, Huszár Vilma, Keller Farkas, Kiss Andrea, Kövécs Gábor, Lukács Ágota, Lukács Zsófia, Makra Hajnalka, Molnár Judit, Nagy Andrea, Németh Noémi, Prépost Ildikó, Rózsás Andrea, Strenner Györgyike, Szabó Péter, Szabó Zoltán, Szomi Krisztina, Tál Gyöngyi, Tóth Erzsébet, Tóth László, Vágó Viktória, Veres Anikó, Veres Éva

Fel...

1986 - IV.E (Osztályfőnök: Feketéné dr. Horváth Mária) Tabló

Angyal Szilvia, Bajnai Ibolya, Baranyai Andrea, Berta Gertrúd, Bertha Orsolya, Eszes Zsuzsanna, Fekete Nagy Ágnes, Gombos Zsófia, Gregosits Györgyi, Hanusz Orsolya, Hegyi Tamás, Hideg Göblyös György, Hódy Edit, Kamondy László, Kóbor János, Kollát Judit, Koltai Judit, Kovács Gábor, Lovas János, Marokházi Ágnes, Mészáros Zsolt, Nyilas Szilvia, Orosz Péter, Palaczki Hajnal, Pálfi Edina, Rosta László, Rudolf Andrea, Sebestyén Attila, Siska Vera, Strenner Richárd, Takács Róbert, Tóth Attila, Vizli Ágnes

Fel...


1987 - IV.A (Osztályfőnök: Farkas István) Tabló

Antal Zsuzsanna, Barta Emese, Dunay Rezső, Fekete Gábor, Fodor Zsolt, Hajnal György, Horváth Attila, Horváth Endre, Hunyady Gábor, Juhász Orsolya, Kerschner Zsolt, Kiss Anita, Kovács Előd, Kovács Krisztina, Magda Attila, Markovics Péter, Mátrai Katalin, Móritz Zsolt, Péter János, Pintér Zoltán, Pfening András, Simó Attila, Takács Judit, Trombitás Gábor, Uglik László, Ulrich Péter, Vassányi István

Fel...

1987 - IV.B (Osztályfőnök: Horváth Péter) Tabló

Adravecz Péter, Andorkó Zita, Bakos Hedvig, Balássi Imre, Balla Eszter, Cselényi Ágnes, Dobos Erzsébet, Fazekas Beáta, Felber István, Felber Zsolt, Hortobágyi Rita, Horváth Csaba, Horváth Fruzsina, Horváth Gabriella, Horváth Péter, Horváth Tamás, Imre Tamás, Lakatos Katalin, László Veronika, Medgyasszai Balázs, Mészáros Judit, Molnár Ferenc, Mózes Géza, Nagy Lajos, Papakozmász Elektra, Pekli Márton, Perlaki Rita, Rasovszky Tamás, Sefcsik Zsolt, Simon Orsolya, Szabó Noémi, Szigeti Mária, Sziládi Aranka, Takács Andrea, Tanai Erzsébet, Tóth Tímea, Tölgyes András, Tüttő Zita

Fel...

1987 - IV.C (Osztályfőnök: Kiss Zoltán) Tabló

Albert Fruzsina, Bánhegyi Ilona, Bárány László, Bíró Krisztina, Bócz Andrea, Czaun Ildikó, Csizmazia Edit, Elekes Árpád, Farkas Zoltán, Gesztelyi-Nagy Regina, Hankó András, Hetényi Andrea, Kaiser Kornélia, Kerecsényi Zsolt, Kirchkeszner Ágnes, Koncz Ildikó, Liszi János, Ludányi Zsuzsanna, Máté Ildikó, Mogyoróssy Szabolcs, Müller Szabolcs, Németh Györgyi, Nyerges Eszter, Onozó Károly, Ormós Zoltán, Pernyeszi Anita, Pongrácz Bernadett, Prém Dóra, Simon Attila, Szabó Attila, Szabó Tímea, Szarka Norbert, Szélesi Sándor, Szigyártó Melinda, Szücs Judit, Zámbó Ildikó

Fel...

1987 - IV.D (Osztályfőnök: Vajda Ilona) Tabló

Bagota Mónika, Bánlaki Ildikó, Bartkó Csilla, Busa Éva, Dongó Zsolt, Draskovich Edina, Ecker Anikó, Gálffy Gabriella, Grész Anna, Herendi Csilla, Horváth Mariann, Kálmán Krisztina, Kiss Ágnes, Kolep Kornélia, Koltai Zsuzsa, Koronczai Renáta, Kovács Gabriella, Kovács Hajnalka, Lakatos Viktória, Mosonyi Emese, Nagy Ildikó, Nagy Marianna, Nemes Gusztáv Zoltán, Perger Róbert, Perger Valéria, Reiter Éva, Salamon Edit, Sándor Andrea, Sebestyén Rita, Simon Andrea Csilla, Siska Rita, Szelényi Marianna, Tremmel Tünde, Völgyi Zsuzsa, Tálos Gábor, Varga Krisztina, Vérten Anita

Fel...

1987 - IV.E (Osztályfőnök: Havasi Tibor) Tabló

Aszaló Andrea, Buczkó István, Deák Attila, Dukai András, Domián Emese, Engi Imre, Farkas Zoltán, Gajdacsik Krisztina, Gaskó Enikő, Geiszt Miklós, Herner Adrienne, Horváth Zoltán, Jánoska Péter, Kayos Krisztina, Károlyi Attila, Kenyeres Márta, Kutrik Zsuzsanna, Kucserka Viktória, Makai Bernadett, Neményi Marianna, Peltzer Éva, Perjés Bernadett, Preszter Attila, Raffay Gábor, Ratkovszky Judit, Salamon Ágnes, Schönvald Csaba, Szalai Zoltán, Szepezdi Zsuzsanna, Szépvölgyi János, Szolnoki László, Tarsoly Andrea, Varga Szilárd, Veres Ágnes, Vimola Dóra

Fel...

1987 - IV.Z (Osztályfőnök: László Józsefné) Tabló

Balogh Ádám, Bella Beáta, Bódis Beatrix, Buváry Zsuzsa, Csóka Gabriella, Dejcző Andrea, Dóra Attila, Döbrönte Ágnes, Friedler Magdolna, Hartmann Péter, Jani Gabriella, Kebiszek Éva, Papp Mária, Tanai Róbert, Tósaki Kinga, Vadas G. Zsuzsa, Varga Katalin, Vikman Pál

Fel...


1988 - IV.A (Osztályfőnök: Szelényi Gézáné) Tabló

Bihari Attila, Czipp Attila, Décsy Dóra, Egyed András, Farkas Judit, Fülöp Csaba, Hornyák József, Izsa Tamás, Karakai Tamás, Karli Péter, Komenda Edit, Kraxner Helga, Kun-Szabó Péter, Kurdi Marietta, László Nóra, Mecsnóber Tekla, Mozsolits Attila, Nyúl László, Palágyi Gábor, Perédy Csaba, Schultz Tamás, Sebők Zsolt, Somoskői Attila, Szamosfalvi Tímea, Szombati Renáta, Tamás László, Varga Péter, Vida László, Vukman László

Fel...

1988 - IV.B (Osztályfőnök: Asztalos István) Tabló

Babos Beáta, Dobó Krisztina, Dukai Júlia, Ertl Katalin, Györek Zsuzsanna, Heil Péter, Kernusz Tamás, Kiliti Róbert, Kiss Szilvia, Kiss Zsuzsanna, Kocsis Éva, Konrád István, Koronczai Csilla, Kormos Andrea, Lang Anikó, Lévai Veronika, Mihályfi Anikó, Muladi Péter, Nagy Tamás, Naményi Teréz, Németh Éva, Németh Renáta, Pisztel Miklós, Raffai Réka, Renkó Zsuzsanna, Stroh Nicolette, Tamás Zoltán, Varga Krisztina

Fel...

1988 - IV.C (Osztályfőnök: Molnár Lajos) Tabló

Árva Orsolya, Bálint Tamás, Benczik Judit, Benkő Andrea, Bolyky Brigitta, Csütörtöki Krisztina, Delzsényi Miklós, Gerencsér Henriett, Gózon Ákos, Hanusz Borbála, Hites Borbála, Horváth Márta, Jüttner Gábor, Kelemen Péter, Koczor Judit, Kovács Zsuzsanna, Loós Balázs, M. Tóth Géza, Nagy Andrea, Nagy Gabriella, Náray Katalin, Németh Balázs, Németh Edina, Oroszvári Anita, Palicska Enikő, Papp Szilárd, Rauscher Géza, Rusz Réka, Sári Kinga, Soós Gábor, Szabó Edit, Tóth Petra, Vándor András

Fel...

1988 - IV.D (Osztályfőnök: Benedikty Lászlóné) Tabló

Ács Zsuzsanna, Ányos Andrea, Barlai Judit, Bertalan Zsolt, Boleraczki Beáta, Borbély Katalin, Fuit Zsuzsanna, Gáspár Andrea, Gerstmár Mónika, Hock László, Holló Györgyi, Hegedüs Hedvig, Kaliba Tamás, Klein Tamás, Klujber Anita, Kölcsei Zsuzsanna, Lajtai István, Mátrai János, Matula Mariann, Miskolczy István, Nemes Péter, Pintér Károly, Salamon György, Simó Judit, Szabó Gabriella, Széwald Oszkár, Tuka Melinda, Varga Ildikó, Viczena Andrea, Zsámár Gyöngyi

Fel...

1988 - IV.E (Osztályfőnök: Nádasi Edit, Lukács Zoltánné) Tabló

Árva Péter, Bognár Kinga, Borbáth Katalin, Bózsó Veronika, Egyházy Zita, Erdősi Barnabás, Fekete Dóra, Garai Orsolya, Gárdos Ivett, Gyarmati Beáta, Gyimesi Zsolt, Horváth Éva, Horváth Veronika, Janzsó Viktória, Jaraba Valéria, Kiss Csaba, Kórusz Zsuzsanna, Kovács Géza, Kovács Zoltán, Magyar Benigna, Molnár Attila, Muraközy Péter, Petróczi Imre, Reiner Erika, Somkuti Hajnalka, Soós Edina, Szabó Péter, Szedlák Szilvia, Tárnoki Richárd, Tatai Róbert, Virág Éva

Fel...

1988 - IV.F (Osztályfőnök: dr. Kovács Gábor Zoltán) Tabló

Bencze Alida, Botár Lívia, Dely Péter, Dunai János, Gaal Emőke, Grész Enikő, Gulkai Márta, Horváth Csaba, Korinek Judit, Kovács Szilveszter, Kovács Valéria, Kozma Andrea, Nagy Judit, Németh Miklós, Németh Petra, Rakk Tamás, Rásky Miklós, Rozgonyi Erik, Sebestyén Rita, Slánicz Katalin, Starhon Katalin, Szabó Mónika, Szabó Sándor, Szilvási Gabriella, Szöllősi Gábor, Tímár Noémi, Vasvári Lilla, Vági Zsuzsanna, Végh Andrea, Vida Judit

Fel...

1988 - IV.Z (Osztályfőnök: Demény Anna) Tabló

Bányai Rita, Faragó Ildikó, Farkas Zsolt, Fenyvesi Andrea, Géring Klára, Gyalus Erika, Kárpáti Ágnes, Kovács Zsolt, Kurek Zsófia, Riesz Mónika, Schamberger Krisztina, Szabó Judit, Szathmáry Emese, Szombathelyi Mónika, Vass Anikó

Fel...


1989 - IV.A (Osztályfőnök: Varga Vince) Tabló

Bartos Gábor, Biró Béla, Bíró Katalin, Böcskei Ákos, Buzsáki Katalin, Dobos István, Domonkos Sándor, Fajd Ernő, Farkas Zoltán, Fellegi István, Fonyódi Mariann, Gerlei Arnold, Gregosits Szilvia, Győrvári Zsolt, Hamar Zoltán, Hardi Ágnes, Horváth Attila, Horváth László, Horváth Károly, Kárpáti Endre, Keszei Szilvia, Kovács György, Márton Attila, Pálffy Géza, Pálffy Zoltán, Ruttkay M. Eszter, Schweiger Tamás, Szentgyörgyi Szilárd, Tóbiás László, Várbíró Szabolcs

Fel...

1989 - IV.B (Osztályfőnök: dr. Molnár Attiláné) Tabló

Ámann Gábor, Balogh Eszter, Bertha Ágnes, Bodon Györgyi, Csejtey Orsolya, Horváth Réka, Joós Eszter, Kovács Dóra, Ladányi Andrea, Makai Miklós, Makai Tamás, Mihályfi Márta, Nagy Gabriella, Ott Balázs, Óvári Rozália, Ősz Andrea, Reiter Andrea, Répásy István, Schenk Beatrix, Stáhl Gabriella, Strenner Mónika, Stupián Márta, Szabó Balázs, Szigeti Tamás, Szombati Barbara, Szuchy Beatrix, Vörös Ágnes, Veinhardt Lilla

Fel...

1989 - IV.C (Osztályfőnök: Schleicher Imréné) Tabló

Balog Katalin, Berta Andrea, Bíró Enikő, Börötzffy Eszter, Brokés Ferenc, Cservenka Judit, Darvas Zoltán, Dózsai Mónika, Farkas Péter, Fekete Tünde, Gergelyi Ákos, Gyenizse Zsolt, Hegedűs Attila, Kálmán Krisztina, Kálóczy Hajnalka, Kanczler László, Károly Róbert, Kelemen Anna, Makra Éva, Mészáros Levente, Németh Beáta, Pongó Katalin, Rasztovits Zsolt, Sipos Zoltán, Somos Tímea, Springmann Judit, Tóth Sándor, Tóth Zsuzsanna, Zsilinszki Ágnes

Fel...

1989 - IV.D (Osztályfőnök: dr. Kölcsei Márton) Tabló

Bajnok István, Belényesi Gabriella, Czaun Marianna, Csomai Krisztina, Csontos András, Donauer Zsolt, Egerszegi Krisztina, Fülöp Viktória, Gönczöl Szabolcs, Herner Zsolt, Kéthely Gábor, Kocsis Márta, Kontics Mónika, Mecséri Csilla, Minyó János, Nyakas Krisztián, Páhy Zoltán, Regős Zoltán, Rétfalvi Györgyi, Schiszler Renáta, Szajkó Norbert, Szőke Anett, Szűts Balázs, Tomor Cecília, Varga Péter, Zsiga Henrik

Fel...

1989 - IV.E (Osztályfőnök: Minyó Jánosné) Tabló

Badáczy Mária, Ferenczi Mónika, Halász Béla, Heilig Balázs, Insperger Tamás, Józsa Lilla, Kaliczka Csilla, Kápolnási Katalin, Kercsó Zsuzsanna, Kis Rita, Klein Péter, Kovács Renáta, Kozma Henriette, Márton Dezső, Mészáros Ágnes, Mező Krisztina, Novák Mónika, Pénzes Beáta, Raffay Zoltán, Rasovszky Zoltán, Réti Ferenc, Somogyi Gyula, Suda Magdolna, Sulics Zoltán, Szabó Balázs, Tamás Csaba, Tatai Károly, Tóth András, Tóth Judit, Vágyi Erik

Fel...

1989 - IV.F (Osztályfőnök: Porkoláb Éva) Tabló

Áfrány Gábor, Berkes Annamária, Bőthi Judit, Buglák Anita, Dobos Ottilia, Farkas Mónika, Farkasréti Anita, Gáspár Borbála, Gyarmati Margit, Horváth Zoltán, Kovács Tímea, Kukoda Bernadette, Kurucz Mónika, Maurer Anikó, Mészégető Gabriella, Niederkirchner Szabolcs, Oros Attila, Rátz Péter, Sári Gábor, Schofhauser Imre, Szabó Hajnalka, Szabó István, Szkok Ildikó, Vrábely Viktor

Fel...


1990 - IV.A (Osztályfőnök: Békefi Zsuzsa) Tabló

Anlauf Éva, Bakos Tamás, Berzsenyi Miklós, Bésán János, Borbás Beatrix, Borbély Tamás, Csőszi Tibor, Dákai Zsuzsanna, Egyed Zoltán, Földesi Erzsébet, Gaál Botond, Gáspár Ildikó, Hatvani Hajnalka, Huszár Júlia, Keserű Gábor, Kiss Balázs, Kiss Bernadett, Kiss Tamás, Kropf Hajnalka, Lantai Gyula, Maros Árpád, Nagy Mónika, Németh Erzsébet, Pethő József, Szánya Jolán, Székely Szabolcs, Toma Péter, Tóth Szilárd, Török Ágnes, Varga Gergely, Vetési Iván, Vincze Péter

Fel...

1990 - IV.B (Osztályfőnök: dr. Vassányi Istvánné) Tabló

Barcza Julianna, Bierling István, Bikádi László Károly, Csabai Flóra, Dapsy Virág Viktória, Debreceni Klára, Fekete Nikoletta, Gerencsér Krisztina, Halász Ildikó, Hautzinger Dóra, Hegyi Tímea, Heil Bálint Gábor, Holdinger Szilvia, Horváth Miklós, †Karli Zsolt, Kazinczy Bernadett, Kerékgyártó Bernadett, Kirsch Tatjána, Koppa Györgyi Jutka, Kuncsner Dóra, Madár Judit, Piedl Éva, Pucsek Brigitta, Rigó Gyöngyi, Schlakker Mária Zsuzsanna, Szalai Andrea, Szudoczky Dóra, Takács Zita, Tóth Annamária, Tölgyes Orsolya, Várnai György, Vázsonyi László, Végh Ágnes, Zántó Edina, Zimonyi Barbara

Fel...

1990 - IV.C (Osztályfőnök: Feketéné dr. Horváth Mária) Tabló

Bankó Móni, Bálint Piroska, Bödőcs András, Csermely Éva, Csiszér Ágota, Csuhai Szilvia, Dandé Krisztina, Debreczeni Csaba, Demény Orsolya, Faragó Zsolt, Freili Szilvia, Gózon András, Gulyás Andi, Hajagos Péter, Horváth Judit, Karakai Móni, Kárász Beatrix, Kúl Móni, Lázár Adrienn, Máté Gyöngyvér, Máté Marietta, Nagy Anita, Nagy Móni, Pap István, Péti Mária, Reményi Katalin, Samu Péter, Sebestyén Rita, Simon Viki, Szabó Szilvia, Szirbek András, Topár Gabi, Tuczai Péter, Vándor Andrea, Vándor Róbert, Varga Szabolcs, Veres András, Weber Balázs, Werner Piroska

Fel...

1990 - IV.D (Osztályfőnök: Imre Frigyesné) Tabló

Baki Gábor, Bócz Ferenc, Bogdán László, Boldog Zsuzsanna, Czuppon Dóra, Delzsényi Katalin, Dóczy Dezső, Gelencsér Beáta, Görbe Péter, Györgyik Barbara, Gyúró Bence, Hajdu Attila, Jamniczky Rozália, Juhász Árpád, Kalocsai Zsolt, Kaufmann Judit, Király Henriett, Kirchkeszner Éva, Kovács Aranka, Krajnák Bernadett, László Helga, László Zsuzsa, Mártony Zsuzsanna, Mester Eleonóra, Nagy Andrea, Nemes Barbara, Paál Edit, Pataki Piroska, Pfeifer Ágnes, Pintér Dóra, Rásky László, Sőregi Attila, Tánczos Adrienn, Tenk Tamás, Tóth Roberta, Vér Péter, Vörös Gábor

Fel...

1990 - IV.E (Osztályfőnök: Márffy Katalin) Tabló

Ányos Ibolya, Boda Renáta, Bodor Barbara, Boross Judit, Bors Szilvia, Bozsó Ágnes, Brassay Ágnes, Eper Kinga, Fodor Zsolt, Füstös Andrea, Horváth Hedvig, Jung Zsanett, Kalocsai Rita, Kárpáti Zoltán, Kertész Tamás, Kovács Sándor, Perger Andrea, Petróczi Árpád, Pék Lajos, Rakk Ildikó, Rapcsák Tamás, Rácz Zsolt, Rektor Orsolya, Sajtos Ildikó, Santl Márta, Schofhauser Zsuzsanna, Simon Regina, Somlai Péter, Stenger Szilvia, Sulics Rita, Szabó Adrienn, Szathmáry Eszter, Szepezdi Ildikó, Szélesy Esztella, Szombati Anett, Szöllősi Lívia, Teymayer Tamás, Tóth Barna, Wilde Krisztina

Fel...

1990 - IV.F (Osztályfőnök: Soóky Árpád) Tabló

Ács Márta, Bajnok Andrea, Cseh Lívia, Fajd Beatrix, Fejes Erzsébet, Galambos Judit, Gombos Eszter, Kányai Mirella, Kathy Györgyi, Kosztolányi Krisztián, Kozma Judit, Losonci Diána, Lukács Katalin, Magyarósi Erzsébet, Marton Kinga, Marton Zsolt, Medve Krisztina, Molnár Györgyi, Nagy Judit, Nyilas Judit, Próder Szabolcs, Puskás János, Rácz Patrícia, Rétfalvi Eszter, Rózsavölgyi Rita, Somogyi Éva, Tálas László, Varga Csilla, Vecsey-Körmendi Ákos, Vajda Judit

Fel...


1991 - IV.A (Osztályfőnök: Farkas István) Tabló

Balázsi Zsuzsanna, Blaskovics Eszter, Braun Edina, Bujna Péter, Czövek Gábor, Cserháti Szabolcs, Farkas Ildikó, Földvári Zoltán, Frantal Attila, Hetényi Szabolcs, Hornák Zoltán, Hornyák Gabriella, Horváth Emőke, Jakab Adrienn, Kecső Zoltán, Ladányi Tamás, Moór Klára, Péczi Katalin, Punk József, Sidlovits Levente, Szabad Péter, Szabó Attila, Szajp Szabolcs, Takács Károly, Tóth Katalin, Toma Tibor, Tróbert Mónika, Ugron Zoltán, Werner Péter, Zborovszky Ádám

Fel...

1991 - IV.B (Osztályfőnök: Vajda Ilona) Tabló

Bábosik Viktória, Balogh András, Bedy Krisztina, Bocskay Katalin, Bodor Bianka, Bosnyák Attila, Csaba Mónika, Csőgör Imre, Dávoti Zsolt, Fehér Rita, Fodor Edit, Györek Judit, Gyúró Márton, Hapek Judit, Horváth Mónika, Kis Csilla, Kocsis Krisztina, Kovács Mónika, Kránitz Anikó, Magyar Bernadett, Mészáros Gábor, Pintér Csaba, Sebestyén Orsolya, Somogyi Edina, Straub Péter, Süle Szilvia, Szalay Edina, Takács Erzsébet, Tóbiás Gábor, Varga Andrea, Varga Mónika

Fel...

1991 - IV.C (Osztályfőnök: Schindler László) Tabló

Alapi Dóra, Balogh Levente, Bodon Judit, Cseresznyés Virág, Csikós Balázs, Darvas Katalin, Dobos Melinda, Dózsa Ferenc, Gaál Bernadett, Gerendi Gábor, Horváth Réka, Imre Orsolya, Józsa Mónika, Kármán András, Kovács Viktória, Kredics László, Lajtai Judit, Liszi Katalin, Melles Ágnes, Nagy Emese, Ott Cecilia, Suda Jenő, Surányi Éva, Szabó Péter, Szabó Viktória, Szelényi Tamás, Szigeti Veronika, Tenk Ferenc, Veiland Lász1ó, Végh Imre

Fel...

1991 - IV.D (Osztályfőnök: Tolner László) Tabló

Bella Róbert, Bérczi Szilvia, Berkényi Péter, Bödecs Ágnes, Brendel Mátyás, Czoma Krisztina, Döbörhegyi Judit, Durecz Adrienn, Egyházy Tibor, Galambos Zsolt, Gyurkovits Zsuzsanna, Hegedűs Beáta, Horváth Balázs, Horváth Miklós, Jordán Árpád, Kovács László, Lovasi Beatrix, Mongyi Viktória, Mórocz Zsuzsanna, Nyiri Andrea, Osváth Orsolya, Szabó Ádám, Szabó Lídia, Szaksz Balázs, Szathmáry Dénes, Székely Beatrix, Trum Csilla, Vándor Ildikó, Varga Veronika, Vizi Orsolya

Fel...

1991 - IV.E (Osztályfőnök: Kapor Ágnes) Tabló

Ajtai Zsanett, Antal Réka, Árkovits Natália, Balatoni Katalin, Bencze Melinda, Biki Barbara, Bozzay Rita, Bőczén Gábor, Cseh Ferenc, Eveli Péter, Fekete Krisztina, Forrai Zsolt, Gál Balázs, Harangozó Réka, Holányi János, Horváth Mónika, Horváth Tamás, Karli Éva, Keczer Bernadett, Király Réka, Körmendi György, Laznik Gabriella, Marton Rozália, Méray Nóra, Németh István, Pék Mónika, Pfujd Zsanett, Pintér Kornél, Szomi Edina, Torda Róbert

Fel...

1991 - IV.F (Osztályfőnök: Havasi Tibor) Tabló

Barbalics Beáta, Bartalus Roland, Berta Boglárka, Brunner Rita, Czyntula Éva, Cseresnyés Tamás, Fábry Balázs István, Farkas Zsuzsanna, Feczkó Ildikó, Fogl Zoltán, Hideg Göblyös Rita, Juhász Helga, Keserű Tamás, Kiss Viktória, Kun Géza, Kun-Szabó Ágnes, Lendvai Zoltán, Lipták Orsolya, Mann László, Oravecz Sarolta, Ott Károly, Papp Csongor, Pápai Mónika, Pavelka Andrea, Praznovszky Bence, Ruszbach Zsuzsa, Simon Barbara, Székely Anita, Szekér Borbála, Szomjasi Attila, Tüskés Viktória, Varga Diána

Fel...


1992 - IV.A (Osztályfőnök: Schultz Zoltán) Tabló

Albert Csaba, Antal Tímea, Beke Péter, Braun Karolina, Csukás Veronika, Domján Dóra, Farkas László, Galajda Péter, Golden Dániel, Grigor Zsuzsanna, Kalóczy László, Kárpáti Csaba, Kolics Bertold, Komáromi Zoltán, Lassu Gábor, Miklós István, Molnár Mariann, Molnár Péter, Péter László, Péter Viktória, Pordán Ferenc, Pulai András, Simacsek Balázs, Sitkei Edit, Somogyi Balázs, Straub Zsuzsanna, Szánya Veronika, Szekendy Lajos, Székvölgyi Katalin, Szemethy Tivadar, Tóth Antal, Vágó András, Vecsey Körmendi Andrea, Virág Csaba, Wagner Endre

Fel...

1992 - IV.B (Osztályfőnök: Szelényi Gézáné) Tabló

Antal Áron, Áldott Mária, Berecz Gábor, Bődi Judit, Csarmasz Ildikó, Dul Csaba, Farkas Attila, Fejérdi Ildikó, Györgydeák Anita, Hampel Henrietta, Horváth Ildikó, Iványi Zsolt, Juhász András, Jutasi Beáta, Kelemen Attila, Keller Kornélia, Mester Orsolya, Novák Viktória, Pék Gyöngyi, Pintér Hedvig, Recsetár Rella, Reményi Nóra, Sipos Renáta, Soóky Árpád, Szajkó Viktória, Takács Tünde, Tóth Balázs, Tóth Edit, Török János, Vajda Béla, Zakócs Eszter

Fel...

1992 - IV.C (Osztályfőnök: Homonnai János) Tabló

Albrecht Anita, Bakos Balázs, Balla Attila, Bálint Gergely, Bán Gabriella, Beck Roland, Bukvai László, Eisenbart Gábor, Hlavay Petra, Horváth Helka, Ivány Zsuzsanna, Karakai Tünde, Kis Olga, Linczmayer Szilvia, Mesterházy Attila, Mészáros Ivett, Németh Eszter, Novák Barna, Péterfy Éva, Puskás Lajos, Rohonyi Réka, Sulák Szilvia, Szabó Lujza, Szakonyi András, Szendrey Lívia, Tavaszi Rita, Tímár Zsuzsa, Tóth Balázs, Tóth Orsolya, Vörös Eszter, Zöld Balázs

Fel...

1992 - IV.D (Osztályfőnök: Benedikty Lászlóné) Tabló

Bartha László, Bak Károly, Bertalan Gitta, Bodnár Csilla, Buzai Andrea, Csiszár Béla, Csiszár József, Döbörhegyi Ferenc, Fazekas Zoltán, Fülöp Tamás, Gazsi Attila, Happ Olívia, Hegedüs Rita, Juhász-Laczik Lívia, Kadlicskó Krisztián, Kocsis Mariann, Kocsy Tímea, Kovács Orsolya, Lauer József, Linczmayer Veronika, Markó Zsuzsanna, Molnár Adrienn, Nagy Bernadett, Nádasi Gábor, Páhy Tamás, Somlai Szilárd, Takáts László, Tölgyes Tímea, Vasáros Zsolt, Vörösházi Noémi, Vukman Tamás, Wagenhoffer Krisztián

Fel...

1992 - IV.E (Osztályfőnök: Asztalos István) Tabló

Balogh László, Bíbor Máté, Czuppon Zoltán, Csaba Balázs, Dobos Krisztina, Fodor Géza, Franczia Imre, Gabnai Szilárd, Gróf Laura, Horváth Andrea, Horváth Aurélia, Horváth Csaba, Horváth Henriett, Horváth Nikoletta, Hujber László, Hunyadi Gábor, Illés Attila, Kerecsényi Márta, Márkus Bernadett, Mészáros Norbert, Molnár Gyöngyvér, Rácz Attila, Sinkó Katalin, Soós Csaba, Szabó Mónika, Szalai Zsolt, Takács István, Tánczos György, Tóth Zsuzsanna, Vörös Szilvia, Weiland Hajnalka

Fel...

1992 - IV.F (Osztályfőnök: Lőrentei Tamás) Tabló

Csomay Mihály, Csonka Balázs, Dávoti György, Déry Kamilla, Gazsi Péter, Giczi Éva, Hardi Balázs, Hautzinger Zoltán, Havasi Rita, Helyes Eszter, Héninger Erika, Kacsala Zita, Kányai Szilvia, Király Béla, Kocsis Gábor, Krieg Mária, Lenkefi Zoltán, Lukács Katalin, Marosi Attila, Nagy Orsolya, Orbán Zsanett, Rácz Anna, Sashalmi Éva, Szenyai Zsanett, Tamás Erzsébet, Tóth Zsuzsanna, Vándor Katalin, Varga Beáta, Varga Veronika, Vértesi Lázár, Vidra Bernadett

Fel...


1993 - IV.A (Osztályfőnök: Varga Vince) Tabló

Ábrahám Dóra, Baki Katalin, Bolla Sándor, Buzás Róbert, Chikán Gábor, Fekete Viktor, Gőgh Ferenc, Gröpler Attila, Győrffy Werner, Hermann István, Horváth Adrienn, Jüttner Alpár, Keserű Zsolt, Kovács Gergely, Kozári Zoltán, Major Péter, Mikes Anett, Milus János, Nagy Mihály, Nagy Zsolt, Németh Balázs, Pacher Katalin, Pálfy Zsolt, Pintér Gábor, Pozsgai Tamás, Reisz Tivadar Ádám, Rudolf István, Salánki Sándor, Surányi András, Szücs Balázs, Szűts Áron, Varga Zsolt, Vas Györgyi

Fel...

1993 - IV.B (Osztályfőnök: dr. Kölcsei Márton) Tabló

Belényesi Zsuzsanna, Bencze Krisztina, Biki Bulcsú, Boros Tamás, Burgyán Norbert, Czeti Antónia, Czuppon Rita, Csomai Ildikó, Garabics Tibor, Hegedűs István, Hestencz Szilvia, Horváth Ilona, Jánosi Bernadett, Kemecsei Gerda, Kocsis Miklós, Kürtösi András, Ladányi Réka, Leé Tamás, Molnár Katalin, Nagy Beáta, Nagy Norbert, Nagy Tímea, Pusztai Péter, Sebestyén Tamás, Siliga Zsanett, Sinka Titanilla, Szabó Péter, Szirbek Ágnes, Takács Tünde, Teimayer Zsolt, Török Mónika, Vizi András, Vörösházi Villő, Welther György

Fel...

1993 - IV.C (Osztályfőnök: dr. Kovács Gábor Zoltán) Tabló

Balogh Csaba, Czibók Ágnes, Czövek András, Csiszár Ágnes, Csizmadia Péter, Fazekas Péter, Földvári Mihály, Hamerli Péter, Homonnai János, Horváth Andrea, Keller Mária, Keller Mónika, Krepsz Edina, Küronya Zsófia, Lakatos Péter, Marton Sándor, Méray Réka, Molnár Nikoletta, Nagy Krisztina, Nagy Sándor, Németh Balázs, Németh Róbert, Ősz Krisztina, Répásy Zsolt, Ring István, Rohonyi Borbála, Szabó Dániel, Szabó Kinga, Szeiffert Gabriella, Szekér András, Szelényi Ildikó, Szita Ildikó, Szunyogh Judit, Szűcs Emese, Tenk Orsolya, Ujj Mészáros Krisztina, Varga Zsuzsa

Fel...

1993 - IV.D (Osztályfőnök: Horváth Péterné) Tabló

Albrecht Henriette, Baráth Barbara, Barta Balázs, Berta Gábor, Boros Zsombor, Böröcz Péter, Csizmadia Hajnalka, Csizmadia Tibor, Csomai Géza, Fekete Csongor, Grimmeier Tímea, Győri Bernadett, Hegyi Péter, Huszár Aranka, Káldosi Zsuzsanna, Kántor Kornél, Karikó Lajos, Kecskés Róbert, Kirsch Szilvia, Kosztin Erika, Lóderer Zoltán, Nagy Krisztina, Papp Andrea, Perjés Dóra, Pirka Judit, Rehák Roland, Sasvári Tímea, Stribl Ágnes, Takács Krisztina, Tenk Krisztián, Vadász Júlia, Vesztergom Balázs, Weingartner Ákos

Fel...

1993 - IV.E (Osztályfőnök: Porkoláb Éva) Tabló

Aschenbrenner Gábor, Balogh Zsuzsa, Baradits Ákos, Benkő Bernadett, Bonyhádi Szilvia, Borbély Annamária, Derzsényi Anita, Domokos Tamás, Dózsai Rita, Fehér Badics Nikoletta, Galambos István, Gerőfi Roland, Gönczi Zoltán, Horváth Mária, Jáhni László, Juhász Adrienn, Kerékgyártó Krisztina, Kiss Edina, Kocsán Pál, László Viktória, Lévai Tamás, Melisek Éva, Mitev Ariel, Orsos Anikó, Patonai Zoltán, Péti Miklós, Raffay Ágnes, Rózsa Barbara, Sáfár Krisztián, Sasvári Balázs, Schvéder Mihály, Téli Annamária, Vajcs Mariann, Varga Zoltán, Wilde Gábor

Fel...

1993 - IV.F (Osztályfőnök: Kaposvári József) Tabló

Ádám Bernadett, Bagi Veronika, Beéry Tamás, Beke Judit, Bencsik Adrienn, Bocskay Lívia, Boros Julianna, Bráz Szilvia, Domián Zsolt, Farkas Roland, Gerstmár Ferenc, Herendi Adrienn, Horváth Róbert, Hülber Csaba, Kalocsai Györgyi, Marosi Krisztina, Mohácsy Judit, Molnár Lívia, Molnár Viktor, Müller Aliz, Prekopecz József, Révhelyi Krisztina, Sidlovits Diána, Sinkó Judit, Soós Eszter, Szabó Anett, Szombathelyi Szilárd, Takács Ágnes, Thury Attila, Tombor Veronika, Topár Katalin, Vida Szabolcs, Zachar István

Fel...


1994 - IV.A (Osztályfőnök: Békefi Zsuzsa) Tabló

Antal Diána, Balog Márton, Barát Norbert, Csizmadia Éva, Fodor Emőke, Fülöp István, Halasi Tamás, Helter Zoltán, Horváth Krisztián, Hülber Gábor, Józsa Erika, Kajtár Attila, Mátéfi Gergely, Mazalin Imre, Molnár László, Nagy Zsuzsanna, Németh Noémi, Répás Kornélia, Sági Judit, Szánya Gergely, Szolnoki Dóra, Szunyogh Szandra, Turner Zsuzsa, Upor Anikó, Wagenhoffer Szabolcs, Zab Krisztián, Zajacz Vera, Zsarnai Zsuzsa

Fel...

1994 - IV.B (Osztályfőnök: Imre Frigyesné) Tabló

Baki Zsuzsanna, Balikó Eszter, Balogh Krisztina, Braun Erzsébet, Csomai Rita, Erdélyi Ákos, Ertli Tímea, Frölich Krisztián, György Péter, Honti Krisztina, Jánoska Balázs, Kaló Dénes, Kürtösi Zsófia, Lovasi Ilona, Mák Mariann, Mátyás Edina, Milus Bernadett, Nagy Dénes, Németh Andrea, Pap Zsuzsa, Posta Krisztina, Rózsa Emőke, Rózsai Rezső, Szabó Lívia, Szakács Xénia, Szentai Kitti, Szili Szilvia, Töreky Márton, Vajda Karola, Varga Viktória

Fel...

1994 - IV.C (Osztályfőnök: dr. Vassányi Istvánné) Tabló

Arany Zsuzsanna, Bali Anita, Bánki Orsolya, Bankó Katalin Eszter, Czuczor Tamás, Farkas Krisztián, Flórián Evelyn, Frőhlich Adrienn, Gáspár Melanie, Hapek Krisztina, Király Zsuzsanna, Klein Mária Szilvia, Kovács Marietta, Kraxner Szilárd, Molnár Szilvia, Nagy Mariann, Ódry Judit, Pintér Ágnes, Porkoláb Nóra, Rajnai Andrea, Rosos Judit, Szalai Réka, Szelényi Zsuzsanna, Szeles Réka, Szőke Veronika, Takács Krisztina, Temesvári Aranka, Tenk Bernadett, Tuczai Dóra, Vass András, Vida Olívia, Zala Zsuzsanna

Fel...

1994 - IV.D (Osztályfőnök: Katanics Sándorné) Tabló

Bognár Barbara, Bors Attila, Csiker Dezső, Csillag Béni, Egerszegi Zita, Fuchs Róbert, Györgydeák Dezső, Hardi László, Hartmann Krisztina, Hatvágner Attila, Hegyi Annamária, Horgos Adrienn, Horváth Krisztina, Horváth Péter, Horváth Viktória, Kármán Emese, Kovács Nikoletta, Kőműves Judit, M. Tóth Melinda, Mészáros Balázs, Molnár Melinda, Németh András, Németh Krisztina, Ónodi Katalin, Oros Sándor, Pálfi Róbert, Reinitz Adrienn, Soóky Orsolya, Streit Krisztina, Szabó Andrea, Szalay Kata, Szőke Zsanett, Szűcs Enikő, Takács Mariann, Tóth Eszter, Zengő Barnabás

Fel...

1994 - IV.E (Osztályfőnök: dr. Vondervisztné Kapor Ágnes) Tabló

Bakos Olga, Bartha Zsolt, Bors Eszter, Borszéki Eszter, Devecsery Szilvia, Györgyik Boglárka, Hartmann Eleonóra, Horváth János, Horváth Krisztina, Hornák Eszter, Illikmann Andrea, Kecső Andrea, Kerekes Szilvia, Knolmayer Ágnes, Kovács Orsolya, Lancerdorfer Edina, Mikes Gergely, Mohl Judit, Péntek Nóra, Polányi Judit, Sebestyén Dalma, Szabó Kalliopé, Szabó Rita, Szabó Zsolt, Szarvas Róbert, Szilágyi János, Szilárd Katalin, Varga Zoltán, Vései Gabriella, Winkler Szabolcs, Zsámár Katalin

Fel...

1994 - IV.F (Osztályfőnök: Soóky Árpád) Tabló

Auerbach Szilvia, Ádász Zoltán, Bábos Balázs, Eveli Zsuzsa, Farkasdy Károly, Fehér Szabolcs, Gáspár Edit, Gáspár Mónika, Gfellner Péter, Gyimesi Tamás, Horváth Gábor, Horváth Márta, Kalmár Gábor, Kasza Zsuzsanna, Kaszás Krisztián, Keller László, Lamperth Tamás, Lóderer Zsuzsanna, Mészáros Veronika, Németh Ida, Osvay Zsanett, Pfening Viktória, Puskás Róbert, Slemmer Edina, Sörény Edina, Szabóki Petra, Szalóki Róbert, Szentpéteri Anita, Tamás Péter, Zöld Gábor, Zsömbörgi Zita

Fel...


1995 - IV.A (Osztályfőnök: Tóth Mária) Tabló

Barcza Zoltán, Bauer Attila, Bodri Gyula, Dobos Attila, Egyed Szilárd, Erdősi József, Fenyő Renáta, Földesi Csaba, Horváth Anett, Illés Attila, Karli Tamás, Kiss Anna, Kovács Balázs, Kovács Bernadett, Kovács Krisztina, Kun-Szabó Tibor, Kürthy Ildikó, Maczkó Krisztián, Madarasi-Papp Rita, Mázár Ildikó, Nágel Zsuzsanna, Nagy Katalin, Rezeli Melinda, Simon Tamás, Turzó Andrea, Varga Zsuzsanna, Wágner László, Zalavári Balázs

Fel...

1995 - IV.B (Osztályfőnök: Vajda Ilona) Tabló

Ábrahám Csilla, Albert Orsolya, Arnhoffer Anda, Balázs Roland, Borbély Renáta, Czibók Balázs, Dallos Krisztina, Egyed Zoltán, Haas Erik, Halasi Melinda, Hauck Renáta, Hevesi Tóth István, Jancsovics Szilvia, Kántás Krisztina, Kovács Csilla, Kovács Melinda, Kovács Natasa, Lénárt Katalin, Lovas Anita, Lugosi Ramóna, Márton Anikó, Mayer Magdolna, Pápai Ibolya, Rácz Borbála, Szakács Veronika, Szalczer Eszter, Szűcs Balázs, Szücs Kinga, Tóth Edit, Vajda Ágnes, Varga Orsolya, Vecsei Dalma, Veres Gábor, Veres Zoltán

Fel...

1995 - IV.C (Osztályfőnök: Schindler László) Tabló

Benedikty Zsófi, Blazsek Szabolcs, Bödőcs Róbert, Bráz Eszter, Dobson Bálint, Fodor Krisztina, Gaschler Gábor, Hajnal Zsófia, Horváth Erzsébet, Horváth Rita, Insperger Ágnes, Jován Orsolya, Lékai Tamás, Madarász Eszter, Maróti Szabolcs, Maurer Erika, Melles Éva, Melles Katalin, Merényi Adrienn, Nagy Gábor, Óvári Eszter, Pelczéder Katalin, Siklós Viki, Solymosi Ádám, Steinbach Eszter, Szabó Anikó, Szabó Viktória, Szilágyi István, Török Krisztina, Tuli Andrea, Veres Rita, Wesztergom-Szabó Gergely

Fel...

1995 - IV.D (Osztályfőnök: Havasi Tibor) Tabló

Andrássy Piroska, Bakos Bernadett, Baradits Judit, Boros Csenge, Czaltik Mihály, Csácsi Kriszta, Derzsényi Edina, Dobó Dávid, Ghoneim Emeni, Hadházi Henriett, Hargitai Ákos, Harnos László, Hidvégi Anita, Horváth Anett, Hózler Judit, Kosztolányi Örs, Kovács Szilvia, Lengyel Kálmán, Lohonyai Géza, Mátyás András, Mile Tímea, Nagy Ágnes, Németh László, Páli Regő Bálint, Rácz Dóra, Sági Edit, Szabó Gábor, Szili Eszter, Szörtsey Zoltán, Tárnai Ervin, Troják Attila, Vörös Réka, Zsóri Tímea

Fel...

1995 - IV.E (Osztályfőnök: dr. Molnár Attiláné) Tabló

Bagoly Beáta, Csizmadia Heléna, Ernyei Etelka, Farkas Katalin, Fodor Anita, Giesz Balázs, Hárshegyi Máté, Henszelmann Noémi, Juhász Gergely, Kajos Renáta, Király Ágnes, Kiss Renáta, Ladányi Márk, Lajtafalvi Csaba, Markstein Veronika, Nagy Eszter, Nátrán Piroska, Négyesi Anna, Németh Márta, Papp István, Péti Márton, Posta Éva, Schoffhauser Éva, Sebestyén Árpád, Szalai Noémi, Takáts Veronika, Tóth Benedek, Tóth Noémi, Vajda Renáta, Vágyi Petra, Vörösházi András

Fel...

1995 - IV.F (Osztályfőnök: Tolner László) Tabló

Babicsák Bence, Budai Béla, Bukovics Róbert, Földvári Gábor, Fürstner Szabina Zsuzsanna, Gfellner Zsolt, Golden Dávid Alkó, Győri-Varga László, Gyurman István, Hámori Andrea, Ilyés Noémi, Kajdi Károly Béla, Kelemen Gábor, Kincses Klára Éva, Kőváry Péter, Lőrincze Szabolcs, Makkai Balázs, Máté Anita, Máté Márta, Monostory Cecília, Nemes István Róbert, Rehák Marcell, Róth Renáta, Sárik Judit, Somogyi Zoltán, Soós Zsuzsanna, Sperg Ágnes, Szalai István, Szöllőskei Andrea, Ujhelyi Katalin, Vörös Judit, Werner Claudia

Fel...


1996 - IV.A (Osztályfőnök: Schultz Zoltán) Tabló

Adlovits Gabriella, Ángyán Tamás, Békési Tibor, Bocska Balázs, Bóta Gábor, Édes Zoltán, Flink Balázs, Gál Gabriella, Hartmann Szilvia, Horváth Miklós, Keszei Balázs, Leé Dániel, Major Mátyás, Nagy Gáspár, Péter György, Petz Viktória, Pozsgai Ákos, Sárkány Hunor, Sasvári Antal, Simon Krisztián, Stampf Attila, Szabó Gábor, Szűts Zsolt, Takács Viktória, Tamás András, Torma László, Tóth Szabolcs, Tömpe Zoltán, Ugron Balázs, Upor Zoltán, Vas Péter, Véber Miklós

Fel...

1996 - IV.B (Osztályfőnök: Asztalos István) Tabló

Antal Emese, Babos Ildikó, Bakcsi Orsolya, Balogh Edina, Bokrossy Zsuzsanna, Börzsönyi Ágnes, Chikán Katalin, Danyi Eszter, Dukán Szilvia, Hegedüs Eszter, Horváth Dóra, Horváth Kitti, Horváth Péter, Kéri Eszter, Kollányi Zsófia, Koszorus Zsuzsanna, Likó Gabriella, Lőrincz Andrea, Moldoványi András, Molnár Gergő, Ölbey Ildikó, Pethő András, Rohonyi Péter, Rózsa Beáta, Skrabán Judit, Szalay Fruzsina, Szigeti Ágnes, Tamás Endre, Teimejer Szabolcs, Tóth Alexandra, Tóth Krisztián, Tuza Judit

Fel...

1996 - IV.C (Osztályfőnök: Szelényi Gézáné) Tabló

Benkő Zsuzsanna, Békefi Anna, Csarmasz Balázs, Csillag Márton, Csuba Dea, Dely Boglárka, Gaál Katalin, Kiss Eszter, Kiszlinger Henrietta, Kneifel Róbert, Koczkás Izabella, Koltay Gábor, Kósa Edina, Kőváry Ágnes, Lányi Ramóna, Lelkes Petra, Márton Annamária, Mikó Anke, Moldován Melinda, Molnár Zsóka, Mór Judit, Nagy Ildikó, Rauschenberger Andrea, Skauczki Andrea, Szabó Viktória, Szőke Zoltán, Takács Veronika, Török Péter, Turcsányi Ágnes, Varga Viola, Vándorfi Viktória, Vida Szabolcs

Fel...

1996 - IV.D (Osztályfőnök: Tolner László) Tabló

Bognár Eszter, Fehér Bernadett, Földi Erzsébet, Gaál Katalin, Gröpler Anita, Györgyik Zsolt, Gyulay Viktória, Happ Gergely, Illés Bence, Kiss Lilla, Klausz Ágota, Lukács Ágnes, Magyarósi Eszter, Marczona Réka, Molnár Attila, Molnár Erik, Németh Hajnalka, Oravecz Emőke, Pap Péter Tamás, Pintér Andrea, Poór Gábor, Ritoók Emese, Schmidt Balázs, Szentmarjay Tibor, Szijjártó Gergely, Tóth Judit, Varga László, Varga Viktória, Varga Zsuzsanna, Vass Violetta

Fel...

1996 - IV.E (Osztályfőnök: Kiss Zoltán) Tabló

Biber Éva, Bolvári Ádám, Brassay Réka, Falus Áron, Földi Kornél, Gáspár Gyöngyi, Gersey Katalin, Gulyás Regő, Havasi Zoltán, Hogyor András, Horváth Krisztián, Horváth Miklós, Keller Petra, Juhász Tibor, Lamos Péter, Linkai Virág, Maros Gábor, Mohos Gábor, Nagy Kornél, Nemes Gergely, Pálmai János, Partos Adrienn, Patona Bálint, Schmid Borbála, Sebrek Szabolcs, Szabó Róbert, Szabó Zoltán, Szajp Zsuzsanna, Szekeres Viktória, Takács Gábor, Tomor László, Tóth Ábel, Vass Judit, Zsömbörgi Péter

Fel...

1996 - IV.F (Osztályfőnök: dr. Öveges Ferenc, Horváth Péter, Horváth Péterné) Tabló

Adonyi Róbert, Auer Attila, Bácsi Krisztina, Dobos Andrea, Fehér Krisztina, Fekete Anita, Gergelyi Mariann, Holcsek Balázs, Kész Ágnes, Kész Orsolya, Kovács Gábor, Kovács Viktória, Kromesch Sándor, Licsár Attila, Markó Róbert, Mekler Mariann, Moser Károly, Nagy Hedvig, Németh Orsolya, Rózsai Máté, Schumacher Anita, Sinka Ágnes, Szatmári Violetta, Szilágyi Sándor, Tóth Lajos, Turcsányi András, Vecsey Körmendi Szilvia, Vörös Zoltán, Zsély Balázs

Fel...

1996 - IV.G (Osztályfőnök: Stark Péterné Zöldvári Ildikó) Tabló

Ambrus Anett, Balta Bernadett, Bognár Brigitta, Borbély Judit, Bucz Júlia, Budai Kata, Csaba Szilvia, Falus Adél, Fehér Boglárka, Fülöp Tünde, Gál Zsuzsanna, Gerván Patrícia, Hangodi Kornélia, Harangos Ariadna, Hauser Tímea, Hevesi Tóth Beatrix, Kajári Gabriella, Kocsis Orsolya, Kovács Renáta, Kukoda Eszter, Linczmayer Katalin, Madár Adrienn, Osváth Zsuzsanna, Őri Viktória, Pataki Márta, Piros Réka, Rozs Mária, Siba Andrea, Staub Médea, Szász Annamária, Tóth Judit

Fel...


1997 - IV.A (Osztályfőnök: Varga Vince) Tabló

Bartha Sándor, Blaskovics Adrienn, Blázsovics Henriett, Császár Gergely, Gál István, Gregorich Gábor, Hatvári Zsuzsanna, Horváth László, Juhász Zsófia, Keszei Zoltán, Kozma Krisztina, Kövecses Bálint, Lada Nikolett, Marton Henrietta, Nagy Barnabás, Nagy Melinda, Nagy Szabolcs, Németh Miklós, Nusal András, Ötvös Gergely, Papp András, Réfi Veronika, Sosna Sebastian, Szabó Norbert, Tóthmihály András, Török András, Vánik Edit, Virág Balázs Erik, Zigó István, Zugschwert Szabolcs Robert

Fel...

1997 - IV.B (Osztályfőnök: Simon Ágnes) Tabló

Antal Erika, Balogh Nikoletta, Benes Krisztina, Bors Ildikó, Brazsil Adrienn, Dorner Helga, Fekete Zsófia, Gelencsér Gergely, Hegyi Csilla, Jáger Anikó, Jakab Kata, Jolsvai Kinga, Jován Dániel, Kántor Lilla, Király Gabriella, Komáromi Zoltán, Kovács Adrienn, Kovács Eszter, Kovács István, Kovács Katalin, Kőszegi Zoltán, Laczkó Nóra, Linczmayer Judit, Lükő Szilvia, Purger Krisztina, Schubert Viktor, Somogyi Szilvia, Szabó Barbara, Szilágyi Georgina, Szilágyi Tamás, Tóth Anita, Ujvári Orsolya, Vértes Zsuzsanna, Virág Rita, Vörös Veronika, Winkler Veronika

Fel...

1997 - IV.C (Osztályfőnök: Kaposvári József) Tabló

Balogh Zsuzsanna, Benedikty Kata, Csende Éva, Dekovics Zsófia Márta, Dencs Ágnes, Domonkos Ágnes Eszter, Emmer Viktória, Farkas Rita, Gerecs Péter, Hadnagy Szabolcs, Horváth Júlia, Kovács Réka, Lamperth Zsuzsanna, Magyar Katalin, Meszler Andrea, Nagy Barbara, Nagy Pálma, Petrika Dóra Beáta, Péchli Anikó, Pfeifer Péter, Pozsgai Csilla, Sisak Balázs, Steinhof Katalin, Szelényi Gábor, Szirbek Anita, Szombathelyi Vera Kata, Szőts Benedek, Szücs Aliz, Tenk Zoltán, Török Adél, Varga Gabriella, Varga Viktória, Vértesi Réka

Fel...

1997 - IV.D (Osztályfőnök: Boross István) Tabló

Abonyi Réka, Auerbach Rita, Baki Magdolna, Csala András, Csizmadia Ilona, Drexler János, Feczkó Viktória, Gáspár Gabriella, Gyarmathy Andrea, Jakabfi Zoltán, Jónás Imre, Joó Melinda, Keszthelyi Kálmán, Korpáczi Eszter, László Botond, Molnár Sára, Nagy Zsuzsanna, Peresztegi Géza, Pető Ferenc, Pilvein Balázs, Rakk Katalin, Rákos András, Seregélyes Edina, Simon Katalin, Süller Nárcisz, Szűts Katalin, Tollas Örs, Tóth Csaba, Turóczi Balázs, Várkuti Botond, Vörös Tamás

Fel...

1997 - IV.E (Osztályfőnök: Eich Mária) Tabló

Csényi Melinda, Dallos Kata, Francia Krisztina, Freili Péter, Görföl Zoltán, György Adrienn, Hutvágner Andrea, Imre Katalin, Inasi András, Kardos Péter, Kádár Diána, Kálmán Györgyi, Kohlrusz Adrienn, Köller Mónika, Kuti Zsolt, Lautner Judit, Magyar Veronika, Nagy András Dávid, Nagy Zsuzsanna, Németh Viktória, Oszvald Balázs, Papp Norbert, Petkovits Tamás, Rácz Krisztina, Schell Krisztina, Sofhauser Szilvia, Stáhl Ágota, Szabó Zsuzsanna, Széphegyi Ildikó, Ujhelyi Györgyi

Fel...

1997 - IV.F (Osztályfőnök: dr. Kölcsei Márton) Tabló

Angyal András, Balta Brigitta, Beke Zsuzsanna, Bödök Zoltán, Buzás István, Czibik Gábor, Csanádi Zsófia, Cserna Gábor, Csizmadia László, Fodor Attila, Horváth Dóra, Jelinkó Patrik, Kovács László, Mics Jenő, Molnár Adrián, Németh Eszter, Pauer József, Pálfy Tamás, Répási Eszter, Romsits Anita, Schvéder Péter, Somogyi Adrienn, Soós Anita, Szalay Attila, Szekér Szilvia, Szente István, Szoboszlai András, Szőcs Péter, Szöllősi Csaba, Szuromi Gábor, Tímár Orsolya, Torda Erika, Tóth János, Varga Veronika, Vörösházi Szabolcs

Fel...


1998 - IV.A (Osztályfőnök: Békefi Zsuzsa) Tabló

Albrecht András, Bocskay Hajnalka, Farkas Zoltán, Földi Szabolcs, Gergely Róbert, Gombár Zsolt, Hegedüs Katalin, Hivekovics Zoltán, Horváth László, Keresszegi Attila, Kristóffy Hajnalka, Lőrinczy Gábor, Major Tibor, Makra Krisztián, Pikó Andrea, Piros Petra, Poór Judit, Pusztai Zoltán, Selyem Zoltán, Soós Gabriella, Szabó Nikoletta, Szlivka János, Tilinger Ádám, Tóth László (A), Tóth László (B), Tóth Zoltán, Ungváry Gergely, Vadászi Adrienn, Véber Richárd, Vincze László

Fel...

1998 - IV.B (Osztályfőnök: Isztl János) Tabló

Bakos Laura, Bicsérdi Melinda, Blazsek Virág, Bókony Veronika, Borbély Marianna, Burgyán Eszter, Gál Alexandra, Gillich Tamás, Hajdu Valéria, Hajós Tamás, Hartmann Lilla, Horváth Ádám, Horváth Tamás, Janó Tibor, Kavalecz Gábor, Kiss Júlia, Kovács Krisztina, Kustos Petra, Lóderer Éva, Musits Adrienn, Nagy Katalin, Nándori Beáta, Németh Ágnes, Osvát Anita Zsanett, Pálinkás Bernadett, Pukáncsik Mária, Puskádi Katalin, Strenner Edina, Sümegi Gábor, Szabó Renáta, Sziebert Dániel, Tuczai Alexandra, Vida Marianna, Virág Katalin

Fel...

1998 - IV.C (Osztályfőnök: dr. Szalainé Tóth Tünde) Tabló

Babicsák Botond, Balogh Viktória, Benyó György, Bognár Endre, Danyi András, Domokos Mariann, Flink Dániel, Gesztelyi Nagy Ádám, Győri Gabriella, Hartinger Anita, Kaposvári Zsuzsanna, Károlyi Andrea, Karvalits Kinga, Keller Ágnes, Király Ibolya, Kiss Eszter, Kiss Roland, Kovács András, Kovács Gertrúd, Köllő Anita, Lakatos Gábor, Nagy Krisztián, Ódry Márta, Öveges Borbála, Radovits Tamás, Sipos Zoltán, Szabados Éva, Szabó Eszter, Tendli Krisztina, Tóth Eszter, Vajda Krisztina, Váradi-Szabó Johanna, Vrabély Anikó, Zalavári Eszter

Fel...

1998 - IV.D (Osztályfőnök: Soóky Árpád) Tabló

Balogh Beatrix, Dobovics Eszter, Fegyveres Károly, Gazsó Éva, Gelencsér András, Horváth Tamás, Jakab Andrea, Juhász Péter, Kelemen Gábor, Kertész Lívia, Klepeisz Anita, Kneifel Mónika, Kovács Janka, Krebsz Zsuzsanna, Lábady Ákos, Laki Orsolya Emese, Légrádi Anita, Magyar Márta, Mátyás Anita, Nagy Péter, Osváth Örs, Pataki Zoltán, Pókai Imelda, Silingi Zsófia, Snieder Gábor, Sopronyi Adél, Szabó István, Tóth Eszter, Tóth Nóra, Vajcs Tímea, Vajda Petra, Varga Zoltán, Zbiskó Gergely

Fel...

1998 - IV.E (Osztályfőnök: Lendvai László) Tabló

Albert Johanna Madléna, Bihari Dániel, Dér Gergely, Fehér Máté, Forsthoffer Ágnes, Gál Timea, Horváth Diána Klaudia, Horváth Dóra, Horváth Emese, Liptay Veronika, Mohos András, Nagy Barbara, Németh Dóra, Nyikos Zoltán, Páli András, Pista Hajnalka Kinga, Simon Emese, Sipőcz Annamária, Szabó Claudia, Szabó Klára, Vági Lilla, Vass Gabriella, Vörös Adél, Zongor Katalin

Fel...

1998 - IV.F (Osztályfőnök: Pálffy Zoltán) Tabló

Arnhoffer Károly, Bácskai László, Beke Tamás, Börzsönyi Gábor, Cserményi Borsika, Csizi Orsolya, Csohány Magdolna, Csuti Anikó Henrietta, Dolhai Krisztián, Ebele Eszter, Glück Balázs, Haszbeck Vivien, Herman Ágnes, Herrfurth Dóra, Kiss Oszkár, Kottek Petra, Kovács Csilla, Kovács Gábor, Kugler Nándor, Losonczi Veronika, Nátrán Roland, Németh László, Ottó Borbála, Pók Levente, Sebestyén Tímea, Sitkei Zoltán, Szabó László, Szentes Balázs, Szilvási Bertalan, Szlávik Róbert, Szoboszlai Gergely, Szurop Andrea, Török Edit, Vörös Gábor

Fel...


1999 - 12.A (Osztályfőnök: Farkas István) Tabló

Angyal Erika, Badics Zsombor, Bán Gergely, Farkas András, Győri Mária, Hebling Péter, Horváth Ádám, Horváth Tibor, Jakab Máté Zénó, Kajtár Zsolt, Keszey Tamás, Király Tamás, Kocsárdi Sándor, Korándi Lídia, Linczer Andrea, Linczmajer Péter, Major Otília, Mészáros András, Mészáros Ágnes, Neheli Ágnes, Németh Gábor, Péntek Márton, Pető Katalin, Pikó László, Rakonczai Pál, Strenner Richárd, Szabadka Zoltán, Szöllősi Nóra, Tóth Péter, Varga Gábor, Vassányi Béla

Fel...

1999 - 12.B (Osztályfőnök: Kovács Előd) Tabló

Bauernhuber Enikő, Béres Gergely, Héjja Ildikó, Herendi Orsolya, Horváth Ildikó, Ihász Ágnes, Illés Máté, Jakab Éva, Kiss Éva, Kovács András, Kovács Gabriella, Kovács Gergely, Lövitusz Katalin, Mádl Tamás, Marton Szilvia, Márton Zsuzsanna, Máthé Dénes, Maurer Anita, Nagy Gabriella, Németh Magdolna, Pápai Zsuzsanna, Petrov Gyöngyi, Szántay Bernadett, Szőcze Beáta, Tóth Henrietta, Tóth Katalin, Tóth Péter, Udvardy Péter, Vajai Balázs, Vincze Veronika, Vörös Attila, Zachariás Réka

Fel...

1999 - 12.C (Osztályfőnök: Csizmazia Imre) Tabló

Balogh András, Burián Gábor, Csohány Tibor, Eretnek Krisztián, Fazekas Tamás, Gőgh Előd, Gubicza Fruzsina, Hegedűs Tímea, Jelinkó Linda, Kecskeméti Éva, Kovács Attila, Láris Barnabás, László Katalin, László Lilla, Lékai Péter, Lennert Márton, Lipóczi Gergely, Mészöly Péter, Molnár Adél, Molnár Péter, Oltárczy Ádám, Rácz Nóra, Róka Tamás, Rózsa András, Sevinger Zsuzsa, Sikos László, Somogyi István, Spanics Judit, Sudár Gábor, Szabó Angelika, Szabó Károly, Takács Zita, Tóth Alexandra, Tóthfalussy Balázs, Ujszászi Petra, Zöld Zsófia

Fel...

1999 - 12.D (Osztályfőnök: Schindler László) Tabló

Arnhoffer Kitti, Bakos Attila, Bati Zsuzsanna, Békefi Antal Márk, Csenár Róbert, Csordás Hedvig Ágnes, Demény Zsófia, Gersey Eszter, Gyenge Szabolcs József, Hartmann András, Jámbor Ágnes, Kálmán Katalin, Katona Dániel, Koltay Márta, Komlósi Rita, Kovács Blanka, Kovács Péter, Kulik Elvira, Manner Ildikó, Nagy Balázs, Pacher Zoltán János, Pálosi Dániel, Pilcz Péter, Pintér Anikó, Schmiedt Ilona, Sepsi József, Simon Szilvia, Soltész Péter, Szász Viola Dóra, Széplaki Borbála, Tavaszi Virág, Tóth András, Winkler László

Fel...


2000 - 12.A (Osztályfőnök: Szelényi Gézáné) Tabló

Bálint András, Baróczi Patrícia, Czibik Péter, Czimondor Adrián, Dobovics Dóra, Faluközy Tamás, Gál Anna, Hadházi Zsolt, Horváth András, Hutter Ilona, Jakab Roland Ákos, Kocsis Tamás, Kovács Balázs, Kozma Bernadett, Likó Attila, Mezőfi Márk, Nagy Gábor, Pásztory Ákos, Perei Zsuzsanna, Sigér Katalin, Sipőcz Piroska, Soltész Gábor, Suszter Ildikó, Szabó Petra, Szautner Szivia, Szili Zsófia, Tilinger Balázs, Tobak Zoltán, Török Péter, Veiland Tamás, Vizeli András

Fel...

2000 - 12.B (Osztályfőnök: dr. Molnár Attiláné) Tabló

Bakos Andrea, Bánhegyi Petra, Csizmadia Ádám, Dézsi Botond, Domokos Andrea, Domonkos Ágnes, Farkas Péter, Fekete Ildikó, Friedl Dóra, Hauzer Anett, Horváth Beáta, Hosszú Judit, Karvalits Kata, Kassai Petra, Kelemen Katalin, Kovács Anikó, Kovács Eszter, Kovács Éva Beáta, Léber Tímea, Mészáros Eszter, Mucsy Réka, Németh Gabriella, Patányi Illés, Patányi Orsolya, Paulics Petra, Salamon Andrea, Sámpár Péter, Sánta Boglárka, Sörös Veronika, Stéber Edina, Szokodi Éva, Torma Gábor, Tóth Barbara, Tóth Barbara, Varju Viktor

Fel...

2000 - 12.C (Osztályfőnök: Áment Annamária) Tabló

Alvári Gábor, Amberg Tamás, Bali Miklós, Bognár Melinda, Czigány András, Csergőffy Dóra, Döbröntei Péter, Fábián Zoltán, Halász Péter, Hebling Katalin, Juhász Bernadett, Kása Marianna, Kerekes Zoltán, Kiss Péter, Kőnig Gergely, Kugler Csilla, Leé Diána, Mayer Péter, Mazák Gergely, Nagy Richárd, Paksa Rudolf, Schindler Gábor, Skobrák Balázs, Soós Viktória, Strenner Tamás, Szabad Péter, Szántay Adrienn, Szilvási Attila, Tavaszi Ibolya, Torkos Dóra, Tóth Gábor, Tuza Kata, Valler Imre, Varga Bence, Varga Róbert, Várnagy Zsófia

Fel...

2000 - 12.D (Osztályfőnök: Bankó Mónika) Tabló

Bajnóczi Ádám, Barták Júlia, Blazsek Róbert, Bognár Gábor, Braun Anna, Csizmazia Kata, Csizmazia Zsuzsanna, Csurgó Gergely, Endrődi Helga, Filipovits Adrienn, Freund Éva, Gubicza Zsanett, Harnos Kornélia, Hollósi Sándor Dominik, Jakab Márton, Jenet Csaba, Kardos Ákos, Kovács Kinga, Losonczi Katalin, Lukács Péter, Pichler Anita, Sándor Csilla, Somogyvári Márió, Sörös Zsuzsanna, Szabó Barnabás, Szőke Noémi, Virág Péter

Fel...


2001 - 12.A (Osztályfőnök: Varga Vince) Tabló

Bartha Erika, Benedek Éva, Bernáth Andrea, Budai Péter, Csarankó István, Csurgó Krisztina, Gyurcsek András, Hargitai Máté, Hülber Árpád, Jakab Orsolya, Jankó Ildikó Erika, Kántor Attila, Kurucz Réka, Linczmajer Éva, Lugossy Zoltán, Manóczki Csilla, Nagy Balázs, Nagy Gergely, Neheli Katalin, Polgár Orsolya, Rábel Henrietta, Somogyi György, Szabó Réka, Szöllősi Dávid, Tobak Tamás, Vas Gergely

Fel...

2001 - 12.B (Osztályfőnök: Korbacsics Ildikó) Tabló

Bagó Szilvia, Bartók Júlia, Berzevici Rita, Dobos Szilvia, Fülöp Péter, Gálos Éva, Gerecs Annamária, Gyürüsi Brigitta, Horváth Márk, Kaufmann Csilla, Kováts Judit, Mádl Edina, Mixtai Melinda, Németh Valéria, Németh Vanda Valentina, Nyemcsok Zita, Poór Szabolcs, Rétfalvi Bernadett, Schumacher Edit, Sisak Beáta, Stankovics Lilla, Szabadka Borbála, Takács Zsófia, Tenk István, Tóth Péter József, Tóth Zsuzsa, Váradi Ágnes Anikó, Varga Csilla, Varga Péter, Varga Rita, Veiland Márk, Vincze Viktória

Fel...

2001 - 12.C (Osztályfőnök: dr. Kölcsei Márton) Tabló

Antal Gábor, Bozsó Beáta, Czibor Adrienn, Faludi Gábor, Gulyás János, Halmos Balázs, Horváth Csaba András, Inhof Judit Mária, Jánka Miklós, Király András János, Németh Balázs, Németh Mónika, Ortvein Zsuzsanna, Papp Emőke, Pardy István, Pauer Orsolya, Radnai Gergő, Rauschenberger László, Remete Gábor, Somogyi Tibor, Strenner Éva, Szabad Gábor, Szántai Orsolya, Szénási Áron, Tamás Ádám Gyula, Turcsi Balázs, Vadász Tamás Dániel, Vágovits Balázs, Varga István, Varga Róbert

Fel...

2001 - 12.D (Osztályfőnök: Eich Mária) Tabló

Bán Cecília, Bán Teodóra, Benczik Tímea, Csanádi Beáta, Cseh Alexandra, Garai Lóránt, Góger Szabina, Hornyák Krisztina, Horváth Alíz, Horváth Ildikó, Isó Imola, Kálmán Cintia, Keller Katalin, Kiss Ágnes, Krepsz Adrienn, Kristóf Anita, Ladányi Nóra, Lipóczi Balázs, Molnár Zsolt, Nágl Tamás, Németh Zsófia, Olma Gabriella, Pardi Melinda, Paulics Eszter, Polgárdi Ákos, Schoffhauser Ildikó, Somogyi Anna, Steinhof Péter Márton, Tuza Gábor István, Varga Szilvia, Váradi Zsuzsa, Volf Péter

Fel...

2001 - 12.E (Osztályfőnök: Imre Frigyesné) Tabló

Czuczay Donát, Dobosi Gergely, Egyed Marianna, Fenyvesvölgyi Adrienn, Fényes Sándor, Forgács Nóra Kinga, Gáber Diána, Gál Tímea, Hauber Judit, Hegyi Melinda Viola, Heizler Gábor, Horváth András, Kocsis Miklós, Kovács Eszter, Körmendi Ádám, Körmendi András, Laboda Klára, László Zsolt, Léman Gábor Imre, Mátéfi János, Mészáros Judit, Nagy Gyula István, Nándori Tamás, Pásztory Veronika, Snieder Kata, Somlai Zsuzsanna, Szemes Balázs, Tanai Judit, Tömböl Zsófia, Varga Gergely

Fel...

2001 - 12.F (Osztályfőnök: Fürj Katalin) Tabló

Antóni Krisztina, Baróczi Levente, Bella Katalin, Bertalan Gergő László, Budai Gábor, Burián Gergő, Csuka Veronika, Dóczi Péter, Filipovits Dóra, Gál Krisztina, Gálffy Anna, Hettmann Andrea, Hüllber Attila, Liska Tamás, Lovizer Lilla, Maleczki Márton, Manner Róbert, Mazurek Marianna, Mészáros Veronika, Miklosik Annabella, Molnár Rita, Mór Zoltán, Nagyőszi Péter, Petkovics Tamás Ferenc, Pusztai Lilla, Reményi Adrienn, Schwarz Kornél András

Fel...


2002 - 12.A (Osztályfőnök: Békefi Zsuzsa) Tabló

Baki Péter, Béla Szilvia, Bóta Gergő, Csalló Zoltán, Csapó Gergely, Dohanek Ákos, Erdélyi Tamás, Farkas Dóra, Fehérvári Gábor, Ficzere Péter, Fodor Tamás, Gosztola László, Hadházi Péter, Herczeg Balázs, Józsa Judit, Károlyi Gábor, Kis Balázs István, Kovács Tamás, Lovas Gábor, Mántó Róbert, Novák Ádám, Novák Éva, Pinizsi Katalin, Pintér Lajos, Rémesi Barbara, Sándor Dávid, Schnelbach Edina, Springmann Eszter, Struba Edina, Süle Zoltán, Szabó Tamás, Szász Bálint, Vajcs Nikoletta

Fel...

2002 - 12.B (Osztályfőnök: Buglák Anita és Lendvai László) Tabló

Arnold Éva, Béres Éva Imola, Csipszer Melinda, Erdei Csaba, Foki Barbara, Gömbi Edina, Haász Nóra, Háromszéki Eszter, Kajári Linda, Németh Zsuzsanna, Pad Adrienn, Pesthy Szabolcs, Pichner Kinga, Pulsfort Diána, Rack Zsanett, Sándor Gábor, Schalbert Ágnes, Schindler Mónika, Sümegi Krisztina, Szabó Miklós, Szánti-Pintér Judit, Szipőcs Nikolett, Szőke Márta, Tavaszi Anita, Tóth Annamária, Trum Nikolett, Üregi Katalin, Üveges Viktória, Váradi Csilla

Fel...

2002 - 12.C (Osztályfőnök: Pálffy Zoltán) Tabló

Bedők Dávid, Benbrika Lilla, Bognár Attila, Bors Balázs, Csanádi Anikó, Csizmadia Péter, Dekovics Dóra, Farkas Gábor, Gyapay Péter, Grélinger Réka, Jakab Orsolya, Jandala András, Kis Virág, Kiss István, Kiss Norbert, Komáromi Boldizsár, Kovács Dóra, Kovács Tamás, Kuka Zsolt, Látó Balázs, Mátételki Dénes, Németh Béla, Nyírő Zsolt, Rába Viktória, Reiser Viktória, Schnellbach Ádám, Sebestyén Judit, Somlai Zsuzsanna, Szalay Szilárd, Takács Viktória, Tandari Ferenc, Tóth Györgyi, Tőrös Ágnes, Varga Gábor, Vida Norbert, Weisz Zoltán, Zalányi Balázs, Zámbó Noémi, Zsargó Eszter

Fel...

2002 - 12.E (Osztályfőnök: Kiss Zoltán) Tabló

Adorján Adrienn, Bagi Andrea, Bodri Zsófia, Bozsár Erzsébet, Czaltik Zsuzsanna, Daróczy Attila, Figeczki Zsolt, Fodor Gabriella, Gáber Diána, Györgydeák Luca, Horváth András, Horváth Katalin, Hülber Judit Zita, Ilia József, Kalotai Kornél, Kiss Dóra, Kovács Kristóf, Kovács Nóra, Lovasi Gábor, Malkovics Roland, Müllner Zoltán, Orbán Melinda, Sági Melinda, Snieder Katalin, Sólyom Márk, Somfai Katalin, Soós Katalin, Szabó Gábor Attila, Szalai Bence, Tál Balázs, Toldy Tamás, Turányik András, Zakar István

Fel...

2002 - 12.F (Osztályfőnök: Németh Gabriella) Tabló

Bokor Bence, Budai Gábor, Fenyvesi Áron, Gál Judit, Gémes Brigitta, Győrffy Zoltán, Hajdú Viktória, Hardy Zsófia, Hódi Virág, Horváth Anita, Horváth Anita, Jelinkó Dániel, Kiss András, Klepeisz Zsuzsanna, Koczor Katalin, Kovács Sára, Körmendi Gyöngyi, Kucserka Tamás, Major Ádám, Molnár Máté János, Mucsy Petra, Neu Bálint, Palasics Ágota, Pap-Kovács Linda, Pethő Máté, Péti Krisztina Julianna, Réti Edit, Ruzsits Zoltán, Selyem Orsolya Réka, Szalóki Aliz, Szemes Gábor, Vida Kata, Wittmann Szilvia

Fel...


2003 - 12.A (Osztályfőnök: Arnhoffer Mihály) Tabló

Árik Bernadett, Belső Ádám, Boros Bence, Cordier Bálint, Czuczay Diána, Csapó Zoltán, Drexler Anita, Futó Beatrix, Hegedűs Csaba, Henger Mátyás, Károlyi Anita, Kovács Máté, Molnár Gyula, Molnár Kata, Nagy Dávid, Németh Balázs, Németh Melinda, Németh Petra, Onódi Péter, Réfi Péter, Répás Gergő, Sarkadi Tamás, Stenszky Dávid, Szabó Richárd, Szenczy Dániel, Szilvási Sándor, Takács Gergely, Tobak András, Vajda Orsolya, Varga Eszter, Varga Krisztián, Vati Gergő, Wágner Dávid

Fel...

2003 - 12.B (Osztályfőnök: Schindler László) Tabló

Bakonyi Ágnes, Berecz Nóra, Bierbaum Adrienn, Csonka Noémi, Ehrhardt Tanja, Eőry Roland Zoltán, Farkas Barbara, Gáti Gerda, Halmosi Gábor, Hauck János Róbert, Hegyi Andrea, Herczeg Zsolt, Horváth Orsolya, Jakab Krisztina, Katona Fruzsina, Kovács István, Kugler Eszter, Mater Anikó Kitti, Nagy Éva, Nemes Oresztész Péter, Németh Zsuzsanna, Pauer Petra, Pej Ágnes, Rimai Krisztina, Schindler Judit, Schneider Éva, Stadler Tamás, Szemere Péter, Szurgyi Nikolett, Tepper Diána, Vermes Dóra, Vingelman Mihály, Wittmann Judit

Fel...

2003 - 12.C (Osztályfőnök: Csizmazia Imre) Tabló

Bakó Csaba, Bálint Ádám, Balogh Gábor, Forsthoffer Ferenc, Fürst Imre, Gansperger Csaba, Horváth Attila, Horváth Zsolt, Illés Andrea, Jánszky Gábor, Kajári Árpád, Kanizsai Dávid, Kovács Béla István, Kulcsár Julianna, Kurucz Balázs, Molnár Ildikó, Nagy Dávid, Pál Dávid, Palotai Robin Dezső, Sáhó Barnabás, Schumacher József, Schwarczinger Csaba, Sevinger Csaba, Sipos Bálint, Somogyi Tamás, Somogyi Vince, Szabó András, Szabó Anita, Szalay Máté, Szautner Attila, Szegény Hajnalka, Szrága Milán, Veréb Viola

Fel...

2003 - 12.E (Osztályfőnök: Bereginé Simon Ágnes) Tabló

Bérczy Renáta Csilla, Bognár Zsófia, Borbás Levente, Csomai Zsuzsanna, Danka Virág, Dely Zsófia, Gelencsér Zsófia, Gyulai Orsolya, Horog Csaba, Horváth Ildikó, Horváth Tamás, Hubai Gergely, Kaposvári Péter József, Kiss Gabriella, Koltay Anita, Kristóf Katalin, Láng Tamás, László Andrea, Lőrincz Nóra, Mayer Lívia Zsófia, Németh Richárd, Neu Gergely, Nyemcsok Dávid, Ónodi Zsolt, Páll Zsombor, Papp Gergely, Perlaky Tamás István, Petrovics János, Steixner Kinga, Szappanos Szabolcs, Töll Kata, Várszegi Eszter, Vékony Gábor, Wieder Gergő

Fel...

2003 - 12.F (Osztályfőnök: Kaposvári József) Tabló

Bognár Fruzsina, Bóta Dániel, Dülk Tímea, Enisz Gabriella, Erdélyi András, Fülöp Dániel, Futó Zsófia, Gőz Máté, Hasprai Róbert, Hartmann Bálint, Havasi Máté, Hergovits Tamás, Hetey Antónia, Jakab Gergely, Jakab Örs, Jánka Ildikó, Kovács Eszter, Kupcsik András, Laboda Judit, Laki Zsófia Ildikó, Mészáros Zsolt, Pálffy Laura, Piltman Ákos, Serhal Dóra, Seres Réka, Szakály Balázs, Somogyi Júlia, Tamás Diána, Tömböl Judit, Veingartner Gábor, Zalkai Zsófia

Fel...


2004 - 12.A (Osztályfőnök: Schultz Zoltán) Tabló

Bíró Ádám, Burucs Ferenc, Csere Barbara, Farkas Gitta, Fodor Éva, Galambos Anikó, Gáspár Gábor, Gyuricza Erzsébet, Jeges Kata, Jeges Rita, Kenyeres Tímea, Kuti Gáspár, Molnár Melinda, Nagy György, Németh Kornél, Perlaky Vivien, Preininger Andrea, Rácz Gergely, Sikos Barnabás, Sörös Péter, Sümegi Edina, Szabó Kinga, Szalay Gábor, Tóth Dávid, Tusa Viktor, Varga Erika, Versánszki László, Vida Virág

Fel...

2004 - 12.B (Osztályfőnök: Márkus Csaba) Tabló

Budai Henrietta, Csuka Dorottya, Doma Viktória, Fehér Edina, Feith Ágnes, Gindl Zsuzsanna, Halmos Judit, Herczegh Ildikó, Istenes Dóra, Istenes Gábor, Kardos József, Kövesdi Katalin, Kriszt Veronika, Makrai Gabriella, Marosvölgyi Orsolya, Németh Zsanett, Nyőgér Ágnes, Pad Zsuzsanna, Plechinger Diána, Rieth Vanda, Szabó Beáta, Szabó Katalin, Szabó Orsolya, Szlovik Georgina, Tuza Dávid

Fel...

2004 - 12.C (Osztályfőnök: Szelényi Gézáné) Tabló

Bácskai Sándor, Béres Máté, Borisz Tímea, Cserpes Tünde, Csizsek Péter, Dobos Péter, Dobos Tímea, Edvi Bettina, Ekési Richárd, Ender Ágnes, Firszov Anton, Grélinger Ágnes, Keil András, Király Csaba, Koncz Márton, Lajos Lilla, Laposa László, Nagy Anikó, Neducsin Bence, Pauer Viktor, Pergel Júlia Zsuzsanna, Pintér Pál, Puhala Zoltán, Reiter Zalán, Rohrer Hajnalka, Rózsa Viktor, Simon Gábor, Somogyi András, Szarvas Réka, Szögedi Balázs, Tima Gergely, Varga Gábor, Verb Gábor

Fel...

2004 - 12.D (Osztályfőnök: dr. Szalainé Tóth Tünde) Tabló

Bakcsi Renáta, Barti Dániel, Bencze Klaudia, Cseke Eszter, Csipes Viktor, Eretnek János, Fülöp Dávid, Fülöp Kata, Gál Dávid, Hódi Csilla, Ifju Norbert, Jáger Attila, Kelemen Máté, Kerper Balázs, Kiss Katalin, Lőczi Tímea, Mészáros Benedek, Mihályfi Katalin, Németh Balázs, Ortvein Csaba, Rózsa Erzsébet, Sándor Judit, Simacsek Márta, Szász Melinda, Szijártó Bence, Szivler Eszter, Szlávik Dina, Szlivka Sándor, Tolnai Bálint, Tóth Péter, Tóthfalussy Tamás

Fel...

2004 - 12.E (Osztályfőnök: Katanics Sándorné) Tabló

Adorjáni András, Albrecht Anita, Barna Gábor, Bókony Brigitta, Cseh Melinda, Farkas Lívia, Győrffy Máté, Hauzer Péter, Holl Zsófia, Jánszky László, Kauker Zoltán, Katz József, Konkoly Gabriella, Kosaras Brigitta, Kovács Luca, Magasi Gyöngyvér, Maleczki Alfréd, Mesterházy Győző, Mészáros Georgina, Miklosik István, Molnár Miklós, Nagy Zuzsanna, Pávits Vera, Ragán Viktor, Sándor Máté, Siliga Sándor, Söptei Balázs, Schofhauser Viktória, Szabó Attila, Szabó Géza, Szántó Dóra

Fel...


2005 - 12.A (Osztályfőnök: Varga Vince) Tabló

Bagi Tamás, Bártfai Péter, Bendes Gergely, Bors Eszter, Felföldi Attila, Gyenis András, Horváth Bálint, Horváth Brigitta, Horváth Tamás, Imreh György, Kalán Dávid, Kirchkeszner Adrienn, Leposa Katalin, Mayer Orsolya, Miklós Márton, Nagy Gergely, Németh Norbert, Néveri Gábor, Novoszel Csilla, Pénzes Angelika, Pergel András, Radnai Gábor, Rédey Krisztina, Rétfalvi Károly, Sabján Éva, Somogyi Szilvia, Sörös Gábor, Szabó Hajnalka, Tóth Mihály, Vajcs Eszter, Varga Katalin, Varga Szilvia, Veisz Szilárd

Fel...

2005 - 12.B (Osztályfőnök: Eich Mária) Tabló

Asztalos István, Bauernhuber Andor, Bélafi Dávid, Bosnyák Edit Ilona, Fazekas Barna, Gaál Csongor Gábor, Gazsó Eszter, Görög Balázs, Gungl Szandra, Hauck Attila, Hámori Ákos, Horváth Péter, Kalló Andrea, Krózser Anett, Laki Zsófia, Müllner Ágnes, Nagy Katalin, Németh Gábor, Péchli Eszter, Pichler Mónika, Scheer Judit, Schell Boglárka, Slemmer Csaba, Sólyom Előd, Steinmacher Ádám, Szabó Adrienn, Szigeti Bálint, Sziklai Kinga, Takács Flóra, Tóth Krisztina, Turányik Eszter, Wossala Zsófia

Fel...

2005 - 12.C (Osztályfőnök: dr. Kölcsei Márton) Tabló

Agura Eszter, Bejczi Zsolt, Berkesi Judit, Bittmann Szilárd, Bognár Bettina Katalin, Bókony Mátyás, Buday Csaba, Csicsics Tamás, Domboróczky Attila, Ernst Kitti, Fridli Tamás, Gál Andrea Izabella, Gubicza Diána, Hergovics Gergő, Horváth Péter, Kajtár Annamária, Kiss Zoltán, Kokas Márton, Kovács Krisztián, Kraxner József, Makaró Gábor, Moravcsik Kristóf, Nagy Orsolya, Palásti Gábor, Pálfy Tamás, Pap Zsolt, Papp Péter, Pőcz Viktória, Schnellbach Máté, Soós István Roland, Szabó Dávid, Ughy Gergely, Zrinszki Nikolett

Fel...

2005 - 12.D (Osztályfőnök: Bertha Ágnes) Tabló

Bakos Judit, Bánhidi Barbara, Budai Péter, Cseh Zsófia, Dolezsai Anna, Felinger Balázs, Ferencz Gábor, Förköli Gábor, G. Kocsis Dóra, Hajnal Erik, Hartung István, Horváth Tímea, Kardos Adrienn, Katanics Janka, Koncz Eszter, Kövesdi Zsófia, Kránicz Virág, Mészáros Kinga, Nagy Attila, Nemes Dániel, Pataricza György, Polai Dóra, Puskás Eszter, Sári Judit, Sepsi Tibor, Somodi Péter, Szabó Teodóra, Szikszai Réka, Szűcs Ivett, Tene Katalin, Tóth Péter, Varga Tamás, Varga-Háli Máté, Zlati Dávid, Zselyi Levente

Fel...

2005 - 12.E (Osztályfőnök: Sipőcz Zoltán) Tabló

Balogh Enikő Krisztina, Barta Tamás, Berkecz Valéria, Boros Anita, Csiszár Péter, Eitner Bea, Engel-Angyal Réka, Erdélyi Borbála, Fenyvesi Noémi, Frik Zsuzsanna, Fülöp Balázs, Gábriel Zsófia, Gyutai Szilvia, Horváth Gábor, Iváncza Boglárka, Jakabfi György, Kincses Ágnes, Kiss Attila, Kovács Viktor, Körmendi Anikó, Lukács Viola, Mátyus Tamás, Oláh Tamás, Patonai Balázs, Pósa Péter, Schindler Péter, Szabados Judit, Szabó Zoltán, Szakács Balázs, Szigeti Borbála, Tompos László, Tóth Kata, Török Lívia, Wittmann Zsófia, Zajacz Irma

Fel...

2005 - 12.F (Osztályfőnök: dr. Molnár Attiláné) Tabló

Albert Balázs, Balázs Attila, Csizmadia Andrea, Deák Bianka, Dukai Péter, Héjja Piroska, Horváth Erzsébet, Kaphegyi András, Kecskés Violetta, Kiscsatári Szonja, Kovács Bernadett, Kovács Dóra, Kőszegi Katalin, Mayer Gábor, Méreg Martin, Molnár István, Nyiredi Orsolya, Pető Zoltán, Reicz Klaudia, Siba Péter, Stadinger Zsuzsanna, Szabó János, Torák Tímea, Tóth Bernadett, Tőrös-Végh Kinga, Uszkai Bettina, Vadász Tímea, Varga Zsanett, Willerding Béla

Fel...


2006 - 12.A (Osztályfőnök: Németh Gabriella) Tabló

Allaga Péter Márk, Balla Péter, Baranyai Dávid Árpád, Békési Anikó Zsuzsanna, Békési István, Bihari Dávid, Borbély Dorisz, Cseh Tímea, Csörnyei Ádám, Egyed Mónika, Faluközy András, Fiskál Szandra Seherezádé, Jurkiewicz Ferenc Mátyás, Keresztesi Máté Gábor, Kiss Barbara, Kovács Richárd Miklós, Mangra Enikő Orsolya, Marton Gábor, Mester Gábor, Mike Ádám, Montag Dóra Petra, Nagy Gábor, Ördög Eszter, Récsei Renáta, Sárkány Balázs, Sipőcz Zoltán, Stark Barbara, Steierlein Dávid, Szauer Dóra, Tukacs Gábor, Üregi Bettina

Fel...

2006 - 12.B (Osztályfőnök: Kiss Andrea) Tabló

Ábrahám András, Földi Anett Lilla, Fuchs Bettina, Gazdig Andrea, Gombás Ágnes, György Adél Virág, Gyuricza Gergely, Jakab Erzsébet, Lajos Tímea, Látos Eszter, Lázár András, Lencse László, Madarász Eszter, Magyar Péter, Makai Márton, Molnár Krisztina, Müller Mónika, Novák Viktor, Schalbert Éva, Schindler Péter, Slemmer Dóra, Sörös Ágnes, Számfira Gergő, Szegedy Szilvia, Szöllősi Nikolett, Tari Judit, Tavaszi Virág Rita, Varga Zsófia, Vida Gábor, Vörös Kinga

Fel...

2006 - 12.C (Osztályfőnök: Korbacsics Ildikó) Tabló

Arany László, Balázs János, Csajági Sándor, Fekete Kálmán, Gera Margaréta, Görög Barnabás, Hajgató Gergely, Judik Dávid, Juhász Sándor, Kenyeres Ákos, Kolláth Attila, Kovács Tamás, Kovacsics Petra, Kőrös Judit, Kranabet Marcell, Lucsik Balázs, Maár Balázs András, Németh Andor, Oláh Dóra, Paor Dávid, Pozsár Dávid, Rátkai Tamás, Smidla József, Somogyi Péter, Stumpf Péter, Szabó Gergely, Szalontai János, Tamás Károly, Tanai Edit, Tarsoly Gergely, Yamamoto Mari, Veres Tamás

Fel...

2006 - 12.D (Osztályfőnök: Wenczel Zsuzsanna) Tabló

Bakó Julianna, Bakonyi Eszter, Bélafi Zsófia, Biró Zsóka, Budai Zsuzsanna, Csizmadia Edina, Csizmadia Katalin, Csomasz Gergő, Demkó-Szekeres Imola, Farkas Judit, Farkas Petra, Fekete Tamás, Gansperger Gábor, Gór Zsófia, Hauszbeck Csilla, Hettmann Ákos, Horváth Janka, Kiss Péter, Kloó Dániel, Kovács Balázs, Kovács Eszter, Kovács Kitti, Méreg Ádám, Paróczai Péter, Patkós Máté, Pető Katalin, Ruzsits Ágnes, Seres Krisztina, Soós Melinda, Strommer Adél, Tasner Géza, Uszkiewicz Erik, Vidák Zsófia, Zakar Margaréta

Fel...

2006 - 12.E (Osztályfőnök: dr. Vondervisztné Kapor Ágnes) Tabló

Ács Dániel, Baranyai László, Bovai Kinga, Császár Boglárka, Erdélyi Katalin, Eretnek Dániel, Frik János, Göndöcs Barbara, Havasi Lívia, Kardos Renáta, Kepes Lilla, Kertész Evelin, Kovács András Tamás, †Krár Veronika, Kuka Bálint, Ladányi Enikő, Lencz Alexandra, Nagy Ádám, Nasri Sonia, Novák Gábor, Novothny Nóra, Nyikovics Krisztina, Palásthy Kinga, Palkovits Ágnes, Papp Zsuzsanna, Perjés Petra Blanka, Suha Bálint, Tamás Anita, Tarnavölgyi Csilla, Veisz Adrienn, Vigváry Gergely, Wittmann Ágnes

Fel...

2006 - 12.F (Osztályfőnök: Bagi Péter) Tabló

André Marianna, Farkas Eszter, Gőgös Ferenc, Gunkl Gábor, Horváth Csilla Barbara, Horváth Gábor, Horváth Gábor, Kárász Miklós, Kelemen István, Klucsik Barbara, Kuti Máté, Lasky Benigna, Makkai Brigitta, Mészáros Eszter, Molnár András, Nagy Zsuzsanna, Ress Éva, Rideg Roland, Savanyú Tímea, Scher Mónika, Somosi Katalin, Szabó Szilvia, Szőnyi Tímea, Szűcs Szabina, Tóth Enikő, Vig András

Fel...

2006 - 12.G (Osztályfőnök: dr. Réti Balázs) Tabló

Agg Attila, Agg Róbert, Balogh Viktória, Bóta Fruzsina, Czinderi Kristóf, Duba Gergő, Futó Renáta, Himmer Zsolt, Horváth Veronika, Kalamász Piroska, Kondor Eszter, Kozma Tünde, Kutor András, Lakner Ágnes, Liebhauser Dávid, Mucsy Ágnes, Nagy Kristóf, Oravecz Rita, Pardi Bálint, Rádli Martina, Rideg Éva, Sarkadi Réka, Schofhauzer Anita, Sinka Krisztián, Szabó Brigitta, Szabó Vanda, Szalai Laura, Szita Mónika, Takács Mónika, Tamás Róbert, Vajna Zsófia, Volák Adrienn, Zömbik Eszter

Fel...


2007 - 12.A (Osztályfőnök: Csizmazia Imre) Tabló

Albert Szabolcs, Ambrus Edina, Borbély Boglárka, Borbély Gábor, Borbély Márton, Csikós Attila, Cziráki Szabolcs, Dohanek Dávid, Duka Zsófia, Forgács Márton, Földvári Tamás, Friedl Gergely, Horváth András, Hosszu Éva, Kapás Eszter, Kardics Dávid, Kitzberger Ádám, Kurbucz Máté, Leipold Gergő, Lépold Dániel, Molnár Dávid, Németh Tibor, Németi Zsolt, Pethő Ádám, Samu Ferenc, Schmaldienst Dóra, Schultz Benedek, Siliga Valéria, Soós Hajnalka, Szabó Róbert, Széll Bence, Szollár Dávid, Várszegi János

Fel...

2007 - 12.B (Osztályfőnök: Schindler László) Tabló

Bauernhuber Ákos, Filó Adrienn, Hámori Marcell János, Kádár András, Kápli Balázs István, Kiss Dávid, Kolonics Ferenc Zoltán, Kovács Edit, Kovács Melinda, Lach Kerstin Astrid, Maász Róbert, Mihályfi Angéla, Molnár Dóra, Niederhoffer Viola, Nusal Gergő, Nyeste Gábor, Pauer Anikó, Putz Ádám, Rankl Andrea, Reikort Dávid Róbert, Rózsa Ramóna, Sipos Nikolett, Somogyi Barbara, Szabó Bence, Szabó Patrik, Szauer Orsolya, Sztoján Hanna Nóra, Tóth Réka, Valc Virág

Fel...

2007 - 12.C (Osztályfőnök: Tolnerné Csörgő Veronika) Tabló

Albrecht Alma, Benkő Ágnes, Csere Annamária, Csurgó Tamás, Déri András, Dülk Tamara, Gazdag András, Holpert Ádám, Jacsó Patrícia, Károly Richárd, Kertész Ábel, Kokas Gergely, Korcsog Bendegúz, Kovács Emil, Kovács Milán, Kölcsei Adrienn, Kövesházi Dániel, Lipóczi Enikő, Mikes Péter, Molnár Gergő, Molnár Péter, Obermayer Anita, Piedl András, Podt Noémi, Sasvári Gergely, Sóskuthy Zalán, Stranigg Zsuzsanna, Strbka Eszter, Stumpf Anna, Sydó Nóra, Szabó Balázs, Szabó Dániel, Szabó Eszter, Szabó Szilvia, Szatmári Péter, Tokos Gábor, Váry Kovács Gergő

Fel...

2007 - 12.D (Osztályfőnök: Fürj Katalin) Tabló

Balogh Tamás, Budai Ágnes, El-Rashid Rámi, Ender Zsófia, Ferencz Áron, Fodor Roland, Gécs Péter, Gőz Gábor, Győri Dávid, Hartmann Zsófia, Holl Annamária, Jankó Orsolya, Katanics Kinga, Klesitz András, Kovács Dániel, Kovács Lili, Lőrincz Adorján, Margitics Borbála, Markovics Tamás, Nagy Ádám, Navratyil Gergő, Papp Gábor, Rapp Tamás, Rompos Bernadett, Soós Judit, Tapolczai Gábor, Tiber Dávid, Tóth Anikó, Virág Laura, Vojts Máté, Zalkai Dániel

Fel...


2008 - 12.B (Osztályfőnök: Márkus Csaba) Tabló

Balogh András Ádám, Csiszár Nóra, Csizmadia Nikolett, Dobos Rita, Fenyvesi Bálint, Fodor Ágnes, Fodor Flóra, Földesi Diána, Fuchs Norbert, Fuchs Virág, Galambos Dóra, Gárdonyi Viktória, Gergely Judit, Hanzmann Zsófia, Horváth Zsófia, Jung Renáta, Kajári Szilvia, Kauker Beáta, Kóczián Enikő, Kovács Gábor, Müller Judit, Nagy Zsófia, Olgyay Eszter Mercédesz, Ortvein János Péter, Pataki Dóra, Pethő Adrienn, Porkoláb Anna, Ráczkó Dóra, Schell Andrea, Staub Nóra, Süvöltős Péter, Tilesch Réka, Tobak Teodóra, Vajai Mátyás, Veres Dorottya, Vujovich Klaudia, Zágor Bernadett

Fel...

2008 - 12.C (Osztályfőnök: Szelényi Gézáné) Tabló

Boda Krisztián, Brancsek Ariel, Búcsú Dávid, Diczig Brigitte Mária, Dóczi Gergő, Egyed László, Görög Gábor Bence, Halász Máté Gergely, Igmándy Zoltán Áron, Komáromi Zsófia, Korim Balázs, Kozma Márton Balázs, Kőszegi Norbert, Kutor Norbert, Loksa Rudolf, Lucsik Bertalan, Maár Csaba Bence, Maros Zsófia, Nagy Katalin, Nagy Szabolcs, Németh Attila, Ollram Zsombor Dávid, Pál Bence, Papp Dávid, Somodi Kinga, Szabó Bence, Szalai Ádám, Szalay Dóra, Szalkai Balázs, Szi Csaba, Szilágyi Lilla Ráchel, Zalavári Borbála

Fel...

2008 - 12.D (Osztályfőnök: Kiss Zoltán) Tabló

Balczár Ida Anna, Bélafi László, Bors Gábor, Császár Andrea Réka, Csongrádi Zsófia Kata, Csordás Eszter, Ernei Gergely, Faggyas Máté, Gaál Tibor, Hári András Imre, Hettmann Dóra, Kolláth Dóra, Koncz Hunor Attila, Kondor Kata, Kovács Eszter, Körmendy Zsuzsanna, Kubik Zsófia, Leitold László, Melhárt Dávid, Mészáros Adelinda Kata, Mihályi Réka, Mihálykó Ágnes, Oláh Gabriella, Séra Zoltán, Somogyi Áron, Sydarovszky Andrea, Szántó Áron, Szokolai Attila Krisztián, Vajai Flóra, Varga Noémi Klára, Viczina Dalma, Villangó Veronika

Fel...

2008 - 13.E (Osztályfőnök: Kaposvári József) Tabló

Budai Brigitta, Csonka Zsolt, György Gabriella, Hauszbeck Dóra, Horváth Petra, Juhász Zoltán, Kocsis Gergely, Kukoda Adrienn, Martínez Írisz Nelli, Molnár Krisztina, Nagy Péter István, Nemes Dávid, Pass Donát, Pongrácz Tamás, Reichard Fanni, Somody Éva, Tompos Szabina, Torda Melitta, Tóth Beatrix, Tóth István, Valler Péter, Vincze Ildikó, Vincze Viktória

Fel...


2009 - 12.C (Osztályfőnök: dr. Szalainé Tóth Tünde) Tabló

Balog Regina, Bede Réka, Beraczkai Dávid, Csizmadia Aliz, Czuppon András, Erős Kornél Tibor, Fehér Dávid, Fehér Tamás Gábor, Fekete-Kertész Andrea, Gálfi Dorina, Hajba Réka, Huller Zsófia, Kuntár Bence Ferenc, Lang Andrea, Magyar Boglárka, Mustos Anita, Németh Blanka, Nyőgér Róbert, Óriás Imre Viktor, Pálmay Zsuzsanna, Pandur Bianka, Poller Gyöngyvér, Puskás Barbara, Rajmon Zsófia, Sebők Péter, Szabó Enikő, Szalai Laura, Tamás Berta Alexandra, Tanay Ramóna, Tanay Zsanett, Tar Adelina Ramóna, Varga-Háli Dániel, Wimmer Ádám, Wimmer Balázs

Fel...

2009 - 12.D (Osztályfőnök: dr. Füléné Pió Gabriella) Tabló

Babati Péter, Balogh Bence, Balogh Rozália, Birtalan Dorottya, Bognár Borbála, Börcsök Zsolt, Brenner Marcell, Csillag Eszter, Győrei Tamás, Horváth Attila Richárd, Horváth László, Kubik Rozália, Margitics Botond, Mészáros Balázs, Nagy Bálint, Németh András, Pimper Dóra, Polgár Dávid, Sebők Petra, Semsei Orsolya Dóra, Simon Fruzsina, Skobrics Fanni, Szabó Bence, Szabó Csaba, Szegő Dóra, Szirmai Dóra, Takács Péter, Tóth Ádám, Vajai Dóra, Varga Ádám, Varga Marcell, Wagner Szilvia

Fel...

2009 - 12.E (Osztályfőnök: Sipőcz Zoltán) Tabló

Apostol Gergely, Bagi Gergely Róbert, Barcza László, Egyed Krisztián, Ferenczy Máté Bence, Hornung Krisztina, Horváth Péter, Kardos Gábor, Kaufman Ádám, Koscsó Ádám, Kovács Róbert Tamás, Kovács Veronika, Kurucz Eszter, Lászka Adrián Péter, Miklós Péter, Mód Gábor, Molnár Gergely, Nagy Barbara, Nagy Viktória, Obermayer Norbert, Pintér Ádám, Rétfalvi Nóra, Sas Csaba, Schnellbach Dávid, Sörös Balázs, Szalai Bence Péter, Szőllős Zsolt, Tompos Ádám, Török István, Vargha Katalin

Fel...

2009 - 13.A (Osztályfőnök: Katanics Sándorné) Tabló

Andó Bálint, Bakonyi Péter, Bakos Helga, Egyed Veronika, Fiskál Rafael Virgil, Fódi Dóra, Hegyi Zsuzsanna, Hoffman Márk, Horváth Daniella Dominika, Jáger Melinda Éva, Keszler Brigitta, Kiss Ádám, Lakatos Attila, Leitold László, Lipcsei Máté, Lovizer Dániel, Mágedli Tamás, Maleczki Anna, Mics Richárd, Mohos Balázs, Molnár Dávid, Molnár Melitta, Néveri Ádám, Rácz László Zsolt, Reider Balázs, Scheller György András, Tihanyi Gergő, Tolner Ágnes, Tóth Szabina, Vonderviszt Ádám Keiichi, Zima Marianna

Fel...

2009 - 13.E (Osztályfőnök: Tóth Mária) Tabló

Bíró Zsolt, Csekő Mária, Duffner Attila, Gallai Kamilla, Gárdonyi Alexandra, Havasi Boglárka, Hegyi Krisztián, Horváth Bianka, Hurda László Zsolt, Kepes András, Kovács Dávid, Kulcsár Henrik, Lukács Dániel István, Meszes Ferenc, Nagy Miklós, Nagy Tibor, Némedi Tamara, Némedi Virág, Sári Dóra, Szalai Ádám, Szili Angéla, Szili Gabriella, Tóth Dániel, Varga Alexandra, Walentin Richárd

Fel...


2010 - 12.C (Osztályfőnök: dr. Réti Balázs) Tabló

Bódis Márton, Boros Ildikó, Csomai Dániel Iván, Domján György Bendegúz, Éberfi Zsuzsanna, Ender Zsuzsanna, Fakász Eszter, Gerőfi Máté Attila, Hinger Nikolett, Hordós Boldizsár, Horváth Bence, Horváth Tamás Ferenc, Illy Gergő, Kiliti Krisztián Ádám, Kóczián Katalin Mária, Komlóssy Dóra, Koós Ágnes, Kovács Péter, Kovacsics Sára, Környei Barbara, Králik Brigitta, Kránicz Hajnalka, Lakatos Réka, Lipcsei Flóra, Nagy Imola, Németh László, Pfitzner Áron, Piedl Anna, Pulai Mónika Eszter, Rajnai Benjámin, Schneider Barnabás, Somogyi Péter, Strommer Diána, Szalay Balázs

Fel...

2010 - 12.D (Osztályfőnök: Márffy Katalin) Tabló

Balczár Eszter Katalin, Berkes Bálint, Biermann Áron, Biró Ágnes, Boda Fruzsina Emma, Bogár Dániel, Csáfordi Lilla, Diószegi Kata Eszter, Drágán Dávid, Janosov Milán, Károly Kolos, Kemény Gergő, Kiss Olivér, Maár Boglárka, Maróti Béla, Mesterházi Ádám, Mohos Péter, Molnár Juli, Pintér Balázs, Pónácz Mária Rozália, Riz Nikolett, Sári Kinga, Schlakker Dóra Beáta, Slemmer Bence Manó, Somogyi Dóra, Szabó András László, Szabó Anna, Szabó Máté Tamás, Takács Dóra, Takács Renátó, Tolner Zsófia, Venczel Dorottya

Fel...

2010 - 12.G (Osztályfőnök: dr. Molnár Attiláné) Tabló

Bognár Imre Áron, Csaba Gréta, Eitner Róbert, Fellenbeck Ádám, Fuchs Kitti, Horák Krisztina, Oly Márton András, Schmidt Brigitta, Szabó Orsolya Mária, Szalai Ádám, Tiszai Orsolya

Fel...

2010 - 13.A (Osztályfőnök: Varga Vince) Tabló

Bélafi Károly, Benyó Krisztián, Böröcz Bence, Csurgó Marcell, Egyed Roland, Gubicza Krisztina, Gyulai Gábor, Heilig Zoltán, Horváth Balázs Marcell, Jakab Zsófia, Koczka Benjámin, Kohut Anita, Korcsog András Balázs, Korpics Gábor, Kövesdi Annamária, Kungl Ákos Ferenc, Lengyel Anna, Magyar Nóra, Mihalik Anna Mónika, Molnár Nóra, Nagy Dávid Gergő, Nagy Kristóf, Nagy Rebeka, Őri Barnabás, Pauer Gábor, Penk Nikolett, Pigler Csaba, Rupert Szabolcs, Somogyi Dóra, Székely Ákos, Szigeti Péter, Töreky Judit

Fel...

2010 - 13.B (Osztályfőnök: Eich Mária) Tabló

Baum Krisztina, Berecz Veronika Éva, Bonyai Gábor, Csányi Réka, Csapó Zsófia, Csillag Gergely Gyula, Doma Zsófia, Fódi Norbert, Fódi Petra, Gór Andrea, Holczinger Szandra, Horváth Dorina, Kolocz Ivett, Kovács Ádám, Kovács Emese, Kugler Enikő, Lauer András, Lohn Péter, Molnár Mariann, Óhegyi Alexandra, Ősi Eszter, Puskás Szabolcs, Radács Gergely Attila, Sándor Diána, Schindler Mariann, Sebestyén Noémi, Sipos Zsuzsanna, Solymosi Áron, Steinmacher Viktor Roland, Szegedy András Gábor, Szücs Blanka, Tenk Milán

Fel...

2010 - 13.F (Osztályfőnök: dr. Molnár Attiláné) Tabló

Bödő Brigitta, Bödő Gyula Tibor, Budai Lilla Orsolya, Farkas Márk András, Kálmán Dániel, Kaska Krisztianna, Kiss Zsolt, Laposa Sándor, Onofer Dóra Loretta, Papp Barbara, Ráczkevi Lajos, Répási Dávid Sándor, Somogyi Péter, Szujó Zsolt, Tollár Ivett, Tomori Brigitta, Torma Mária, Vörös Krisztián János

Fel...


2011 - 13.A (Osztályfőnök: Németh Gabriella) Tabló

Angyal Boglárka, Bathó Éva, Berki Roland, Gécs Eszter Ágnes, Gecző Dóra, Halász Csenge Zsuzsa, Horváth Anna, Horváth Péter Soma, Huszti Dániel, Jacsó Ádám Zoltán, Koncz László, Lelkes Dóra, Lengyel Lilla, Lipták Marcell, Molnár Krisztina, Nagy Balázs, Nagy Bendegúz István, Nagy Máté, Niederhoffer Lilla, Orbán András, Pázmány József Gábor, Regenye Patrik, Rozman Gábor, Ruha Roland, Stogica Máté Árpád, Szabó Bence, Szabó Noémi, Szücs Mátyás Egon, Varga Vince, Veingartner Roland

Fel...

2011 - 13.B (Osztályfőnök: Lendvai László) Tabló

Bakonyi Tamás, Bakos Ádám, Bihari Mercédesz, Bodnár Sarolta, Csepely Bettina Julianna, Dudás Laura, Felczán Szandra, Fogl Nikolett, Földesi Noémi, Fülöp Dániel, Herold Anna, Hietzker Miriam Sophie Berta, Huber Anna, Jáger Szilveszter, Kóczián Írisz, Kristóf Emese, Lohn Veronika, Lőrincz Nikolett, Marosvölgyi Éva, Mészáros Míra Lilla, Molnár Anikó, Néninger Melinda, Pavelcze Kata, Schei Luca, Sihell Nikolett, Somosi Klaudia, Svéd Kata, Szabó Dorottya, Szathmáry Fanny, Székely Balázs, Szolcsányi Dóra, Szolga Brigitta, Szöllősi Enikő, Törkenczi Boglárka, Uszkai Veronika

Fel...

2011 - 13.E (Osztályfőnök: Király Viktor) Tabló

Agócs Tamás Atilla, Balázs Dávid Ágoston, Bendicsek Anna, Botka Dániel, Csaba Gábor, Csunyi Ádám Csaba, Damjanovics Bence Dániel, Farkas Flórián, Ferenczy Gergő, Godár Máté, Görgics Tamás, Hilbert Ádám, Horváth Bence Szilárd, Hosszu Balázs, Hriczu Ádám, Kovács András, Kovács-Osváth Zoltán, Kubik Anna, Linczmajer Gábor, Molnár Gergő, Müller Dávid, Nagy Bálint, Ónodi Áron, Papp Gergely, Rohrer Csaba, Smidla Ádám, Szabó Dóra, Szappanos Bence László, Tárkányi András Bence, Tóth Máté Gábor, Varga Ádám

Fel...

2011 - 13.F (Osztályfőnök: Bagi Péter) Tabló

Bogdán Szilárd, Gál Vivien Anita, Horváth Kitti Anikó, Kovács Ferenc, Kovács Laura, Krüpl Mária, Magyar Tamás, Molnár Gyöngyi Margit, Pap Gergely, Papp Csilla Fanni, Pleiveisz Anikó, Rábai Dalma, Ress Mátyás, Riba Balázs, Ruska Mónika, Sebők Renáta, Siba Szilvia, Szabó Timea, Szkok Helga, Szöllősi Roland, Talián Tímea, Tóth Gábor, Tóth János

Fel...


2012 - 13.A (Osztályfőnök: Csizmazia Imre) Tabló

Akopjan Alex, Albrecht Dorisz, Árkossy Bálint, Baráth Veronika, Csicsics Anna, Dömötör Mónika, Fabacsovics Lili, Fertig Dávid, Gógán Dávid, Heilig Dávid, Horváth Anna, Horváth Sára, Horváth Zsófia, Illés András, Jakab Márton Ábris, Józsa Tamás, Kóczián Márton Richárd, Kusicza Richárd, Lang Nikolett, László Dóra, Magyar Norbert, Menyhárt Vivien, Mészáros Evelin, Molnár András, Pálmay Andrea, Pásztor Petronella Ildikó, Rasovszky Tamás, Simon Kristóf, Stumpf Csaba, Szabó Bence, Szalkai Zsófia, Ugrósdy Mercédesz Flóra

Fel...

2012 - 13.B (Osztályfőnök: Schindler László) Tabló

Áment Csenge, Balczár Erzsébet Éva, Bedő Csaba Zoltán, Betleni Fanni, Bogár Anna Eszter, Csécsi Miklós, Csontó Dorottya, Csótai Éva, Feith Katalin, Hegedüs Gabriella, Horváth Dóra, Ilies-Maior Petra, Iván Borbála Teréz, Katona Renáta Katalin, Kovács Martin, Lohn Andrea, Lohn Viktória, Márkus Eszter, Molnár Georgina Zsuzsanna, Móninger Kristóf Péter, Óhegyi Csongor Győző, Pleszinger Nikolett, Radács Kata Hermina, Ránkl Gergő, Répási Gréta, Rózsahegyi Dóra, Slajchó Bence, Szabó Dániel, Szabó Mátyás, Szokoli Teodóra, Tósoki Dániel, Tóth Fanny, Turányik Júlia Katalin, Valler Bernadett, Veszprémi Ádám, Vincze Roberta, Vujovich Rita

Fel...

2012 - 13.C (Osztályfőnök: Korbacsics Ildikó) Tabló

Antal Gábor, Baranyi Bence, Boros Ádám, Chován Gábor, Csomai Dániel, Czefernek Andrea, Dudás Áron, Fehér Ernő Viktor, Gyuk Péter, Hettmann Alex, Horváth Bálint, Illés Roland, Kerekes Ádám, Kulcsár Gergely Levente, Kurucz Bence, Lakner Gergő Bence, Lendvai Dániel, Mihálykó András, Oláh Dániel, Pauer Gergely, Pintér Barbara, Rátosi Márk, Schmalzl Márton, Síkvölgyi Martin, Szabó Andrea, Szalai Gergely Kristóf, Szalai Gergő, Tóth Ágota, Tölgyesi Ákos Péter

Fel...

2012 - 13.D (Osztályfőnök: Bertha Ágnes és Bertha Orsolya) Tabló

Baksa Szabolcs, Borbás Katalin, Éberling Attila, Fazekas Daniella, Gárdonyi Máté, Hombolygó Ákos, Horváth Anna, Horváth Krisztina, Hőgye Norbert, Kovács Alexandra, Kovács Dóra Jozefina, Kovács Kristóf Boldizsár, Krémer Gábor, Krémer Zoltán, Kuti Benjamin Kálmán, Kuti Sebestyén, Mórocz Kitti, Papp Gyula, Páter Dávid, Poller Lilla, Ráczkevi Mátyás, Sándor Szilárd, Scheller András István, Szakonyi Alexandra, Szalai Eszter, Szücs Dániel, Tatai Barbara, Tóth Judit, Varga Kinga, Wimmer Anna

Fel...


2013 - 13.A (Osztályfőnök: Tolnerné Csörgő Veronika) Tabló

Arany Bence, Bankó Balázs, Czobor Rebeka, Gema Barnabás, Gönye András László, Hárs Dániel, Horváth Eszter, Horváth Franciska, Kreisz István, Németh Barnabás, Novák Szilvia, Orbán Gergely, Perger Dávid, Pesti Dorottya Luca, Pósfai István, Reiner Éva, Renkó József Bálint, Sagmeister Ádám, Sári András Lajos, Schultz Domokos, Simon Andrea, Szabó Bence, Szabó Réka, Szigeti Bertalan György, Szigeti Tamás, Szikszai Fanni Bettina, Tamás Soma Baján, Vonderviszt Fülöp Balázs, Vörös Zsófia

Fel...

2013 - 13.B (Osztályfőnök: Wenczel Zsuzsanna) Tabló

Bagosi Vivien, Baranyai Brigitta, Bélafi Dóra, Csótai Kitti, Dubi Bence, Freund Anna, Hack Anna Júlia, Herwig Hanka Johanna, Kemény Balázs, Kolonits Dominik, Komjáthy Fanni, Kovács Eszter, Kristóf Dóra, Kulcsár Luca, Lauer János, Lovasi Kristóf, Nepusz Adrienn, Pap Péter László, Pátkai Gyöngyvér, Schindler Petra, Selmeczy Fruzsina, Skoda Réka, Szabó Dániel, Szalai Dénes, Szalai Krisztina, Szerencsi Marietta, Szirmai Márta, Tekker Szimonetta, Varga Gréta, Varga Marianna, Varsányi Kinga

Fel...

2013 - 13.C (Osztályfőnök: Szabó László) Tabló

Blum Márton, Branstädter Zoltán, Császár Kristóf, Csiszár Áron, Engi Erik Gergely, Hegyi Gellért István, Heilig Benedek, Ihász Patrik, Jack Jakab Tamás, Katona Balázs, Kovács Máté, Lohonyai Bálint, Mihályi Balázs, Nagy Judit, Plutzer Ferenc, Róka Brigitta, Stadler Ábel Gábor, Stranigg Tamás, Szabó Tibor, Szita Attila, Tarsoly Dániel, Tollner Dávid, Turcsányi Máté, Vadas István, Varga Ádám, Varga Ádám, Varga Ádám Zoltán, Varga Áron, Wlassits György Hunor, Zalavári Anna, Zsupek Dávid

Fel...

2013 - 13.D (Osztályfőnök: Holubné Szita Zsuzsanna és Kaposvári József) Tabló

Bernátzki Máté, Csonka Dániel, Cz. Nagy Zsófia, Cziráki Delila, Dömök Réka, Erdős Kata, Gunkl Viktor, Hajkó Eszter, Istvándi Tamás, Isztl Boglárka Bíborka, Kovács Zsuzsanna, Kövesdi Júlia, László Tünde, Lipcsei Fanny, Molnár Dorottya, Nagy Katalin, Nyéki Csaba Hunor, Papp Flóra Szabina, Polgár Ottó, Rafael Izabella Tamara, Ress Ágnes Evelin, Scheller Péter János, Sipos Luca, Sipos Nikolett, Somogyi Gábor, Stadinger Gergely, Szabadi Richárd, Szalai Krisztián, Szén Lilla, Szép Krisztián, Szilágyi Zsófia, Tokai-Kiss Dóra Viktória, Tóth Lilla, Váradi Petra, Wolszt Bence

Fel...


2014 - 13.A (Osztályfőnök: Katanics Sándorné) Tabló

Abafalvi Gábor, Bathó Péter, Czank Ádám, Déri Tamás, Erdős Szilvia, Gyuricsek Anita, Haász Gergely Zsombor, Horák Tamara, Huszár Dániel Róbert, Károlyi Bálint, Kelemen Dániel, Kocsi Petra, Lakner Tímea, Makai Zsolt, Molnár Tamás, Müller Petra, Nagy Róbert, Pávits Sára, Péntek Mátyás, Pintér András Soma, Pulai Zsófia Kata, Simon Orsolya Anna, Sokoray Tamás, Speulta Zsanett, Szabó Tamás, Székely Mátyás, Szénási András Szilárd, Tóth Dávid Márk, Tóth Zsuzsa Veronika, Varga Veronika, Vig Marianna, Zsilák Borbála Anna

Fel...

2014 - 13.B (Osztályfőnök: dr. Füléné Pió Gabriella) Tabló

Ács Fruzsina, Albert Lili Fruzsina, Antal Nikolett, Bodó Barna, Csáfordi Krisztina, Csényi Bence, Farkas Bettina, Filó Alexandra, Fodor Kristóf, Hegyi Zsófia, Krén Heléna, Lovas Réka Orsolya, Molnár Bálint, Nárai Balázs, Németh Júlia Eszter, Páli Viktória, Peidl Diána, Petróczi Zita, Pichler Dóra, Ringhoffer Kinga, Schmidmajer Ádám, Schőberl Krisztián, Steinbach Petra, Szemán Renáta, Szmulai Alexandra, Tatay Anna, Toman Szonja Natasa, Tóth Adél Csilla, Vass Csilla Vivien, Venczel Mária Kinga, Vörös Viktória

Fel...

2014 - 13.C (Osztályfőnök: dr. Vondervisztné Kapor Ágnes) Tabló

Álich Gergő, Bagi Valentin Belián, Bakay Dávid László, Besenyei Szebasztián, Bodor Katinka Csilla, Csicsics Márk, Cz. Nagy Eszter, Czuczu Barbara, Dudás Tamás, Érdi Júlia, Huszti Dorottya, Juhász Kristóf, Kápli Dorottya, Kerekes Dóra, Kiss Réka, Kovács Tibor, Lizák Richárd, Nagy Attila, Nagy Nikolett, Pap-Kovács Anna, Pipó Szabolcs, Sebestyén Béla Gábor, Szabó Máté, Szakál Zsombor, Tál Dominik, Varga Bence

Fel...

2014 - 13.D (Osztályfőnök: Bana Márta és Tóth Mária) Tabló

Ármás Julianna, Balogh Tímea, Berki Adrienn, Bogdán Kálmán, Borsos Eszter, Csókás Dominik, Dávid Imre, Farkas Klára Zsuzsanna, Gelencsér Orsolya, Kalocsai Dániel, Kocsis Barbara, Korim Anna, Kovács Fanni, Kovács Nóra Vivien, László Dániel, Leiker Flóra, Marton Edina Anna, Nagy Márk, Navratyil Gréta, Nyéki Csenge Luca, Orosz Emma, Pass Natália Leonóra, Pem Dominik, Scheller Judit Katalin, Somodari Richárd László, Strenner Kinga, Sulyok Dóra, Tábori Katalin, Vági Lili

Fel...


2015 - 13.A (Osztályfőnök: Varga Vince) Tabló

Ádám Blanka, Bara István, Battyányi Előd, Bertus Róbert István, Csaba Dóra, Dima Péter, Farsang Mónika, Füle András László, Gősi Gabriella, Gulyás Kinga Virág, Horváth András, Horváth Rudolf, Juhász Zoltán, Kálló Márton, Kerekes Gergő, Kovács Adrienn Teodóra, Markovics Tamás, Meinczinger Márk, Muraközy Valéria, Müller Enikő, Papp Zsófia, Petrovai Noémi, Rédey Eszter Júlia, Renkó Tamara Anikó, Rostás-Farkas Bertalan, Sára-Lukács István, Strommer Noémi, Széplaki Máté, Tokai-Kiss Robin Pál, Tompa Júlia, Tóth Katalin, Varga Zsolt, Vathy Nóra Noémi

Fel...

2015 - 13.B (Osztályfőnök: Eich Mária) Tabló

Albert Hanna, Bara Bernadett, Boross Tünde, Böhm Petra, Csepely Réka Alexandra, Dombay Nikoletta, Farkas Gábor, Gál Boglárka, Gál Fruzsina, Jung Ramóna, Kamondy Katalin, Király Anna, Kovács Attila Richárd, Kupcsik Júlia, Magasházi Szimonetta, Melich Dóra, Németh Éva Mária, Néninger Henrik István, Neumann Róbert, Orosz Réka, Rafai Anita, Schönwald Laura, Szabadics Ádám, Szente Fanni Luca, Tankó Viktória, Tilesch Bálint Iván, Tomkó Judit, Vincze Botond

Fel...

2015 - 13.C (Osztályfőnök: Márffy Katalin) Tabló

Balogh Bálint, Balogh Marcell, Bónácz János, Cziráki Miklós Csongor, Dobai Botond, Dobos Eszter, Dömötör Szilárd, Fenes Áron, Foki Diána, Földvári András, Füstös Bertold János, Gazdig Vendel Özséb, Hegyi Levente, Horváth Tamás, Kovács Kornél, Kövér Márton, Kövesi Gáspár, Muraközy Berta, Nagy Ábel Imre, Nagy Anna, Nagy Eszter, Pálóczi Gábor, Petrovics Kornél, Pigler Péter, Straub Enikő, Székely Ádám, Telek István, Tóth György László, Vajda Bertalan Kálmán

Fel...

2015 - 13.D (Osztályfőnök: Csizmaziáné Fazekas Beáta és Isztl János) Tabló

Babos Máté, Ballouk Nedin, Both Anna Mária, Csörnök Dániel, Erdei János, Halmai Fanny Adriána, Harmati Hajnalka, Horváth Dorottya Kata, Horváth Jenifer, Kila Eszter, Kiss Imre, Kocsor Milán, Korcsog Andor, Kun Boglárka, László Bálint, Lendvai Ákos, Masszi Richárd Bence, Nagy Gréta, Orsós Péter, Somogyi Fanni, Stadinger Szilárd, Szabó László, Szalkai Éva, Szilágyi Alex, Tajti Virág, Tollár Patrik, Tóth Dóra, Vargha Andrea

Fel...


2016 - 13.A (Osztályfőnök: dr. Réti Balázs) Tabló

Béry-Horváth Álmos, Drienyovszki Tímea, Haász Alida Blanka, Jakab Rebeka Dóra, Józsa Dalma, Juhász Anna Csilla, Kadem Amira, Kocsis-Deák Titanilla, Kósa Bendegúz, Kovács Dávid, Kutas Nikolett, Lakner Diána, Leitold Márton Ferenc, Lendvai Balázs, Muraközy Virág, Nagy Luca Sára, Orbán Gábor, Papp Marcell, Pintér Péter, Samu Róbert Károly, Selmeczy Ilka, Szalay Szabolcs, Szénási Dóra, Szigeti Gréta Anna, Szijártó Ádám, Szőke Zoltán Hiláriusz, Tatár Blanka, Ványolos Ádám Zsolt, Vassányi Gergely Botond

Fel...

2016 - 13.B (Osztályfőnök: Lendvai László) Tabló

Antal Vivien, Aszódi Anita, Barkász Dominika Anna, Bedő Marcell Mátyás, Bocskay Zita, Gerner Dorottya, Heizer Fanni, Huber Máté, Kaiser Adrienn, Kapai Ádám, Koós-Hutás Édua Piroska, Kulcsár Kinga, Lauer Barnabás, Nagy Eszter, Neumann Péter, Novák Gabriella, Pásti-Hriczu Armand, Patányi Anikó Lilla, Perlaki Dávid Róbert, Pintér László Ferenc, Pintér Máté András, Répási Dominika, Róka Bálint, Schöffer Fruzsina Zsuzsanna, Schöffer Rebeka Krisztina, Seiler Sarah Chiara, Seregély Cintia, Stadler Helga, Szabó Dorina, Szabó Gréta Krisztina, Tamás Bálint, Tatay Blanka, Tóth Kata Otília, Tóth Rebeka Bernadett, Varga József Viktor, Zombó Balázs

Fel...

2016 - 13.C (Osztályfőnök: Király Viktor) Tabló

Boros Ákos, Érdi Anna, Fabacsovics Márk, Farkas Bálint, Farkas Levente, Fazekas Lajos Máté, Horváth Zsófia, Hunyady Csaba, Juhász Tamás, Kelemen Ákos, Klucsik Dávid, Koppa Péter Kornél, Kropf Miklós, Lontai Bendegúz, Lőrincz Balázs Péter, Németh Gergő Tibor, Németh Péter, Németh Péter, Oláh Bálint, Papp Bence, Pázmány Miklós, Pék Bertold, Piedl Benjámin, Slajchó Levente, Sutyinszki János, Tölgyesi Aurél Máté, Varga Fanni, Varga Fanni, Vers Bence Bendegúz

Fel...

2016 - 13.D (Osztályfőnök: dr. Szalainé Tóth Tünde és Bagi Péter) Tabló

Bán Benjamin, Csarmasz Eszter Mónika, Csongrády Barbara, Dublecz Anett Zsuzsanna, Gönye Borbála Csenge, Holub Eszter, Horváth Eszter, Horváth Robertina, Hrubi Júlia, Huszár Réka Anna, Jenei Viktória, Kandó Kata Életke, Kis Tímea, Komora Berill Fanni, Korinek Janka, Kovács Benjamin, Kovács Petra, Major Miklós János, Marton Noémi, Nagy Dorina, Nagy Tímea, Németh Stella, Pekli Márton Soma, Piedl Angéla, Salamon István, Sándor Kristóf, Soós Sarolta, Soós-Nagy Bendegúz Bálint, Takács Tamara Beáta, Takács Zsuzsanna, Váradi Viktória, Vas Annamária, Vörös Viktória

Fel...


2017 - 12.A (Osztályfőnök: Csizmazia Imre) Tabló

Áldozó Bendegúz Mihály, Bendicsek Márton Bendegúz, Bodor Tamás Levente, Bognár Judit, Csabai Mirjam Katalin, Csókás Csongor, Gosztola Anett, Heilig András, Hidegkuti Konstantin, Hornisch Bálint Péter, Horváth András, Jakab Viktor, Kálló Nándor, Kékesi Attila, Kókai Lilla Viktória, Markovics Dávid, Mihálykó Péter, Papp Boróka, Pituk Sára, Rádli Álmos, Rajmon Martin, Stark Patrícia, Szabó Bence Domonkos, Szabó Csaba, Széles Aliz, Szijártó Dániel, Szőke Tibor Ádám, Tigyi Fanni, Tóth Bálint János, Trón Réka, Vass Nóra Lili, Vincze Győző

Fel...

2017 - 12.B (Osztályfőnök: Schndler László) Tabló

Bányai Klaudia, Császár Tünde, Csató Eszter, Czepek Júlia, Eperjesi Krisztina Lilla, Erdősi Xavér Ferenc, Horváth Bálint, Horváth Regina, Iszak Zsombor, Kaizer Anett, Kántor Katalin, Kárpáti Orsolya, Klausz Adrienn, Kolonics Mária Veronika, Kovács Tímea, Lengyel Márton, Magyar Nikolett Ágnes, Mészáros Marcell, Molnár András Ferenc, Nagy Anita, Nagy Tamás László, Pátkai Máté, Semsei Anna, Szabó Dániel, Szente Barnabás, Trapp Luca Zsófia, Valler Eszter, Vattai Sára, Véber Brigitta, Volf Adrienn, Vörös László

Fel...

2017 - 12.C (Osztályfőnök: Korbacsics Ildikó) Tabló

Balogh Ákos, Csarmasz Balázs, Csizmazia Márton, Edelényi-Szabó Viktor, Egyed Gabriella Katalin, Erdős Bálint, Forsthoffer Anett, Gácser Tamás, Gulyás Donát, Gyarmati László, Kardos Boldizsár, Kazal Soma Kolos, Kiss Annamária, Koch Viktor, Mayer László Máté, Mészáros Rebeka, Nagy Levente, Németh Bálint, Penk Richárd Bálint, Pogány Domonkos, Rasovszky Kristóf, Rédei Mátyás, Sándor Dániel László, Schweigert Martin, Sréter Attila István, Sulyok István, Szvath Réka, Torkos Csongor, Várszegi Júlia, Vinkler Gergő

Fel...

2017 - 12.D (Osztályfőnök: Bertha Ágnes és Bertha Orsolya) Tabló

Ádám Rozália, Bácskay Flóra, Bódy Blanka Rebeka, Budai Zsófi, Cseh Anna, Domján Réka, Dubi Anna, Fülöp Barnabás Béla, Gijsbers Zsófia Julianna, Göncz Anna, Holdinger Zoltán Máté, Király Luca Dóra, Komáromy Boglárka, Kovács Ágnes, László János, László Luca Patrícia, Liker Anna Luca, Lukács Regina Katalin, Mester Bianka Nikolett, Nagy Rebeka, Oszter Anna, Őry Fanni, Puha Petra, Ruzsiczky Lili, Sipos Sára, Szöllősi Judit, Szpisják Bence, Szujó András Alex, Wolf Róbert Krisztián

Fel...


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2018. Lovassy László Gimnázium, Veszprém