Oktatás
DSD vizsga
ÖSD vizsgaközpont
Tanárok
Eredményeink
Érettségi eredményeink
Nyelvvizsgák

Lovassy László Gimnázum Veszprém

 

FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Német munkaközösség

A Német nyelv oktatásának elvei a Lovassy László Gimnáziumban

Szeretnénk biztosítani iskolánk minden diákja számára annak lehetõségét, hogy egyéni képességeinek, elõismereteinek, igényeinek megfelelõ maximális tudást szerezhessen.
 
A német nyelv oktatásában a következõ célokat fogalmaztuk meg:

  • A nyelv megkedveltetése, a nyelvtanulás iránti érdeklõdés felkeltése.

  • Olyan kommunikációs helyzetek teremtése, amelyekben a diák természetes eszközként tudja alkalmazni a nyelvet (életkori sajátosság és érdeklõdési kör figyelembevételével).

  • A rendszeres munkára, toleranciára, logikus gondolkodásra, önfegyelemre és kitartásra nevelés.

  • A tanulást segítõ eszközök célszerû használatának megismertetése.

  • Nem nyelvtanárokat szeretnénk képezni, hanem olyan leendõ értelmiségieket, akik a német nyelvet a mindennapi érintkezésben (munkahelyi vagy magánemberi kapcsolatok viszonylatában) szükségleteiknek megfelelõen tudják alkalmazni.

  • A megszerzett tudás birtokában diákjaink képesek legyenek további ismeretek önálló elsajátítására.

  • Törekszünk arra, hogy diákjaink a lehetõségek szerint ismereteket szerezzenek a német nyelvû országok kultúrájáról, az ott élõ emberek gondolkodásmódjáról, megtanulják elfogadni és tiszteletben tartani a másságot. Ennek a tudatosításával hozzájárulhatunk ahhoz is, hogy az egymás iránti tisztelet a diákok számára egymás között is természetes legyen.

Óraszámok a 2008/09-es tanévben belépõ évfolyamokon felmenõ rendszerben

KÉPZÉSI FORMA

a német nyelv mint

9.

10.

11.

12.

13.

Összes óra

matematika

1. idegen nyelv

7

5

5

5

5

27

2. idegen nyelv

5

3

3

3 (+2)

3 (+2)

17 (+4)

nemzetiségi német

anyanyelv

7

6

6

6

6

31

informatika

1. idegen nyelv

7

5

5

5

5

27

2. idegen nyelv

5

3

3

3 (+2)

3 (+2)

17 (+4)

haladó angol

2. idegen nyelv

5

3

3

3 (+2)

3 (+2)

17 (+4)

Arany János HHT TP

1. idegen nyelv

7

3

3

3 (+2)

3 (+2)

19 (+4)

Az két utolsó évben a németet mint második idegen nyelvként tanuló diákok számára lehetõséget biztosítunk heti 2 óra felvételére, ha emelt szintû érettségi vizsgát szándékoznak tenni. Az emelt szintû vizsgán elért jeles eredmény középfokú nyelvvizsgával egyenértékû.


Tanári munkaközösségek oldal * Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém