Oktatás
DSD vizsga
ÖSD vizsgaközpont
Tanárok
Eredményeink
Érettségi eredményeink
Nyelvvizsgák

Lovassy László Gimnázum Veszprém

 

FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Német munkaközösség

Nyelvvizsgák német nyelvből

A német mint idegen nyelv oktatásának egyik sajátossága volt 2006-ig, hogy diákjaink legfeljebb a nyelvvizsga megszerzéséig tekintették fontosnak a nyelvtanulást. Szinte kivétel nélkül mindenki kérvényezte a nyelvórák leadását a nyelvvizsga-bizonyítvány kézhezvétele után. Felszabaduló energiáikat jobb esetben a felvételi tantárgyak intenzívebb tanulására fordították. Ennek logikus következménye volt, hogy az OKTV-n induló tanulók száma a tizet sem szokta elérni, 2005 õszén például már senki nem jelentkezett országos versenyre német nyelvbõl. OKTV-eredményeket tehát a nemzetiségi tagozaton regisztrálhattunk.
A kétszintû érettségi 2005-ben történt bevezetésével a feljebb leírt állapot megváltozott: a nyelvvizsga már nem váltja ki a az érettségit.
A diákok tanulmányainak egyik, semmiképpen nem kizárólagos eredményességi mutatója a nyelvvizsgák számával mérhetõ.
Új elem a nyelvvizsgák mûfajában a DSD-vizsga (Deutsches Sprachdiplom), amelynek a sikeres letétele azt jelenti, hogy az oklevél birtokosa németországi felsõoktatási intézményben való továbbtanulási szándék esetén mentesül az idegen nyelvi tudást igazoló vizsga letétele alól. A német nemzetiségi tagozaton tanuló diákok 1997 óta vágnak neki (szinte majdnem minden esetben sikeresen) ennek a vizsgának. A Lovassy László Gimnázium 2003-ban DSD-vizsgaközpont lett, a magyar kollégák két németajkú kolléga bevonásával folytathatják az elõkészületeket a vizsgákra. Így elsõ alkalommal 2005 tavaszán 14, nem nemzetiségi tagozaton tanuló diákunk is jelentkezett vizsgára, közülük tizenketten szereztek oklevelet. Ezen osztályokból azóta is folyamatosan vannak jelentkezõink és többnyire sikeres vizsgázóink.
Bövebb információk a DSD vizsgáról itt olvashatók.

1., Nyelvvizsgák száma az érettségizõ évfolyamokon 2008 után:

 

Német mint elsõ nyelv

Év

Matematika, informatika, AJTP, hatosztályos csoportok

Nemzetiségi osztály

Nyelvvizsgát szerzett tanulók száma

tanulók létszáma

Nyelvvizsgát szerzett tanulók aránya

20081.

Kf2 2
Ff3 5

Kf 0
Ff 37

44
(95,4% ff)4

44

100 %

20095.

Kf 12
Ff 13

Kf 0
Ff 0

25
(52 % ff)

25

100 %

20106.

Kf 4
Ff 20

Kf 3
Ff 29

56
(87,5% ff)

58

96,5 %

2011.

Kf 14
Ff 10

Kf 2
Ff 33

59
(72,8% ff)

64

92,1 %

2012.

Kf 22
Ff 2

Kf 0
Ff 37

61
(63,9% ff)

67

91 %

2013.

Kf 20
Ff 4

Kf 0
Ff 31

55
(63,6% ff)

62

88,7 %

2014.

Kf 13
Ff 6

Kf 0
Ff 31

50
(74 % ff)

55

91 %

2015.

Kf 8
Ff 20

Kf 1
Ff 27

56
(83,9 % ff)

65

86,1 %

2016.

Kf 10
Ff 6

Kf 0
Ff 36

52
(80,7 % ff)

65

80 %

2017.

Kf 12
Ff 5

Kf 0
Ff 31

48
(75 % ff)

59

81,3 %

2018.

Kf 10
Ff 19

Kf 0
Ff 28

47
(72,5 % ff)

51

92,1 %

2019.

Kf 4
Ff 6

Kf 0
Ff 30

40
(90 % ff)

43

93 %

 

 

Német mint második nyelv

Év

Matematika, informatika, angol, AJTP tagozatos csoportok

Nyelvvizsgát szerzett tanulók száma

tanulók létszáma

Nyelvvizsgát szerzett tanulók aránya

2008.

Kf 19
Ff 3

22

54

40 %

2009.

Kf 34
Ff 1

35

89

28 %

2010.

Kf 34
Ff 3

37

76

48.6 %

2011.

Kf 16
Ff 1

17

42

40,4 %

2012.

Kf 5
Ff 3

8

21

38 %

2013.

Kf 10
Ff 9

19

34

55,8 %

2014.

Kf 6
Ff 2

8

32

25 %

2015.

Kf 9
Ff 0

9

33

27,2 %

2016.

Kf 8
Ff 2

10

32

31,3 %

2017.

Kf 12
Ff 10

22

35

62,8 %

2018.

Kf 18
Ff 4

22

43

51 %

2019.

Kf 19
Ff 10

29

54

53,7 %

 

 

Összesítve

Év

Nyelvvizsgát szerzett tanulók száma

Németet tanuló diákok száma

Nyelvvizsgát szerzett tanulók aránya

2008.

66

98

67,3 %

2009.

60

114

52 %

2010.

93

134

69,4 %

2011.

76

106

71,6 %

2012.

69

88

78,4 %

2013.

74

96

77,1 %

2014.

58

87

66,6 %

2015.

65

98

66,3 %

2016.

62

97

63,9 %

2017.

70

94

74,5 %

2018.

69

94

73,4 %

2019.

69

97

71,1 %

1: 2008-ban az elsõ nyelves ágon csak nemzetiségi és hatosztályos tagozat mûködött
2: Kf = középfokú (B2) nyelvvizsga
3: Ff = felsõfokú (C1) nyelvvizsga
4: A felsõfokú nyelvvizsgák aránya a szerzett nyelvvizsgákra vonatkozik
5: 2009-ben az ötosztályos rendszerre való áttérés miatt nem érettségizett nemzetiségi osztály, valamint az AJTP-bõl és informatika tagozatról csak a második nyelves ágon végeztek diákjaink
6: 2010-ben érettségizett az utolsó, hatosztályos képzésben résztvevõ osztály

2., Nyelvvizsgák száma az érettségizõ évfolyamokon 2008 elõtt:

Év

Nyelvvizsgák (német mint idegen nyelv)

DSD-vizsgák száma

Ebből sikeres

Nemzetiségi érettségin felsőfokú nyelvvizsga

Nemzetiségi érettségin középfokú nyelvvizsga

Nemzetiségi OKTV-döntős

2001.

86

31

30

29

2

3

2002.

33

29

28

28

1

2

2003.

39

32

29

32

0

2

2004.

36

24

23

25

0

6

2005.

82

44
(nemzetiségi tagozaton: 30;
nem nemzetiségi tagozaton: 14)

42
(nemzetiségi tagozaton: 30;
nem nemzetiségi tagozaton: 12)

24

8

2

Megjegyzések a táblázat adataihoz:

1. Látványos a visszaesés 2002-ben a 2001-es adatokhoz képest. Hogy lehetséges ez, hiszen a tanári gárda szinte ugyanaz volt a két évfolyamon?
A változás két dologgal magyarázható:

a) Megszûnt az angol-német tagozatos osztály, amelyben nemcsak a németet elsõ idegen nyelvként tanuló diákok tették le jó eséllyel a nyelvvizsgát, hanem az angolosok közül is jó néhány sikeres nyelvvizsga született.

b) 2002-tõl a felvételizõ diákok pontjaiba a felsõoktatási intézmények csak egyetlen nyelvvizsga eredményét számítják be plusz pontként. Ennek már 2002-ben az lett a következménye, hogy a sikeres vizsgára esélyes diákok sem voltak érdekeltek a vizsgázásban. Még azok sem próbálkoztak, akiknek zsebében már ott lapult vagy az A, vagy a B típusú nyelvvizsga. Az utolsó idõszakban már nem a nyelvre koncentráltak, hanem arra, hogy mindenbõl a lehetõ legtöbb pontot szerezzék meg.

2. A 2005-ös adatokban (82) már nemcsak az Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (Rigó utca) által szervezett nyelvvizsgák eredményei jelennek meg. Ezenkívül a 2006-ban érettségizõ diákjaink közül sokan már egy évvel korábban, 2005-ben megszerezték a nyelvvizsgát, hogy azzal kiválthassák a német nyelvi érettségit jeles eredménnyel.

2006 januárjában iskolánkat ÖSD-vizsgaközpontként is regisztrálták. Íly módon sikeresen vizsgázó diákjaink nemzetközileg elismert közép-, illetve felsõfokú nyelvvizsga-bizonyítványhoz juthatnak.Bövebb információk az ÖSD vizsgáról itt olvashatók.

Év

Nyelvvizsgák (német mint idegen nyelv)

DSD-vizsgák száma

Ebből sikeres

ÖSD vizsgák száma

Nemzetiségi érettségin felsőfokú nyelvvizsga

Nemzetiségi érettségin középfokú nyelvvizsga

Nemzetiségi OKTV-döntős

2006.

88
(ebbõl kettõ felsõfokú)

40
(nemzetiségi tagozaton: 30;
nem nemzetiségi tagozaton: 10)

40
(nemzetiségi tagozaton: 30;
nem nemzetiségi tagozaton: 10)

6

23

7

2

2007.

39
(ebbõl négyfelsõfokú -
ez a németet tanuló diákjainknak 54,9 %-a)

29
(valamennyien nemzetiségi tagozaton)

29
(valamennyien nemzetiségi tagozaton)

21

27

2

7

Megjegyzések a táblázat adataihoz:

1. 2006-ban hét osztály érettségizett, ennek megfelelõen a sikeres nyelvvizsgázók létszáma is nagyobb a korábbi évekhez viszonyítva.
2. 2007-ben négy kimenõ osztályunk volt.


Tanári munkaközösségek oldal * Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém