Oktatás
Tanárok
Eredményeink

Lovassy László Gimnázum Veszprém

 

FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Testnevelés munkaközösség

Testnevelés a Lovassy László Gimnáziumban

Iskolánkba elsõsorban olyan tanulók jelentkeznek, akik azért választják gimnáziumunkat, hogy folyamatos magas szintû képzésben vehessenek részt, ezzel megalapozva a felsõfokú intézményekbe való bekerülésüket és ottani eredményes tanulmányaikat. Diákjaink kis százaléka folyatat aktív sporttevékenységet, ezért a testnevelési munkaközösségre hárul az a feladat, hogy a szellemi terhelés egyoldalúvá válását segítse megakadályozni. Az a célunk, hogy a tanulással töltött sok órányi mozgásszegény idõszak hatásait megpróbáljuk kiegyensúlyozni. Nagy hangsúlyt helyezünk az erõ és állóképesség fejlesztésére, mely a fenti célt jól szolgálja. Reméljük, hogy a megtanult mozgásanyagot és az átélt sikerélmények emlékét tanítványaink magukkal viszik felnõtt korukba is és kialakul a rendszeres testmozgás iránti igényük. A testnevelési- és labdajátékok gyakorlása kiváló aktív pihenést jelent és eredményesen segítheti a pszichés terhelés, stressz, szellemi fáradtság hatásainak oldását.
Munkánkat a következõ tárgyi feltételek mellett végezzük:

  • 11 x 22 m-es parkettázott tornaterem

  • 16 x 30 m-es parkettázott tornaterem
  • 15 x 6 m-es mûanyag borítású erõsítõ szoba

  • bitumenes borítású kézilabdapálya

  • 150 m-es salakos futópálya

A labdajátékok közül teremben a röplabdát és a kosárlabdát oktatjuk, szabadtéren pedig a labdarúgás a legkedveltebb sport.
Lehetõségünk van a városi uszoda használatára. A 10. évfolyamosok fél éven keresztül heti egy óra úszásoktatásban részesülnek.
Folyamatos iskolaorvosi szûrésen ellenõrzik a diákok testi fejlõdésének alakulását, deformitások észlelésekor szakvizsgálatra utalják a tanulókat. Amennyiben gyógyulásuk megkívánja, szakképzett gyógytestnevelõ irányításával dolgoznak.
Több évtizedes hagyománya van iskolánkban a téli sítábor szervezésének.
A városi középiskolás versenyrendszerben mindig részt veszünk, évek óta kiemelkedõ eredménnyel. A megye "Jó tanuló, jó sportoló"-ja címet már sokszor vehette át Lovassys diák.
2005-tõl testnevelés tantárgyból is lehet érettségi vizsgát tenni, emelt- és középszinten is. A diákok érdeklõdési körét és az iskola tárgyi feltételeit figyelembe véve, munkaközösségünk csak a középszintre való felkészítést vállalja fel. (Még ehhez is külsõ személyi és tárgyi segítségre van szükségünk.)

Testnevelés óraszámok:

Óraszám

9. évfolyam

heti 2,5 óra

10. évfolyam

heti 2,5 óra

11. évfolyam

heti 2,5 óra

12. évfolyam

heti 2,5 óra

13. évfolyam

heti 2,5 óraTanári munkaközösségek oldal * Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém