Kezdőlap
Fontos információk
Szolgáltatások
Online katalógus
Alapdokumentumok
Pályázatok
Hasznos linkek
Mi tilos és mi nem?

 

A Lovassy László Gimnázium iskolai könyvtára - pályázatok

1. TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-003 - Részvétel a Pannon Egyetem pályázatában együttmûködõ partnerként

A projekt közvetlen célja, hogy kidolgozza egy olyan országos dokumentumküldõ rendszer koncepcióját, amely fontos láncszeme a "Tudásdepó-Expressz" országos célkitûzésének, a dokumentum és információszolgáltatás országos rendszer fejlesztésének és összehangolásának .
A Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár a könyvtári szolgáltatásainak fejlesztésére és az országos dokumentumküldõ rendszer koncepciójának kidolgozására, a szerzõi jog által védett tartalmak elektronikus formában történõ szolgáltatására 100%-os támogatottságú 102 040 966 Ft támogatást nyert. A feladat elvégzésére 18 hónap állt rendelkezésre ( 2009. november 1. - 2011. április 30.)
Az országos program koordinálását, az országos közös katalógizálás (MOKKA) rendszerének fejlesztését az Országos Széchenyi Könyvtár végezte. Az országos dokumentum-ellátási rendszer fejlesztését a Debreceni Egyetem Könyvtára nyerte el. Az országos könyvtári adatbázisok közös keresõrendszerének kialakításában a Miskolci Egyetemi Könyvtára mûködött közre.
A projekt során számos helyi jellegû informatikai hálózati fejlesztés is megvalósult: így többek között a web2 alkalmazások, a hálózaton elérhetõ egyetemtörténeti gyûjtemény, az egyetem tudományos életét bemutató publikációs gyûjtemény kialakítása.
Veszprém városának két gimnáziumával (Lovassy László Gimnázium és Vetési Albert Gimnázium) kötött partneri együttmûködés keretében az egyetemi könyvtár Aleph integrált könyvtári rendszeréhez csatlakoztak a gimnáziumok és könyvtári állományaik az egyetemi Aleph rendszerben, a könyvtári szerveren kerültek feldolgozásra.

2. OTP Fáy András Alapítvány könyvtárfejlesztési akciója

Az OTP Fáy András Alapítvány 2006-ban indította útjára Könyvhullám elnevezésû programját, melynek célja a középiskolák könyvtárának fejlesztése, lehetõségeinek bõvítése. Az alapítvány "Esélyt a Jövõ generációjának!" mottója szellemében ezzel is segíti azokat az iskolákat (és ezzel annak diákjait), amelyeknek nincs anyagi lehetõségük új könyvek és egyéb tudáshordozók beszerzésére.

Iskolánk ezen a pályázaton közel 200.000 Ft értékben nyert könyveket és digitális anyagokat 2012-ben.

3. Lõrincze Lajos Könyvtárhasználati pályázat

A TINTA Könyvkiadó pályázatának elsõdleges célja a magyarországi oktatási intézmények könyvtárainak ellátása a magyar nyelv új, korszerû szótáraival.
Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai iskolai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerûtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvû szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelõsségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetõek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

Iskolánk ezen a pályázaton 65.000 Ft értékben vett támogatott szótárakat.


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém