Énekkari kezdőlap
Kórustörténet
Énekkari tagok
50 éves jubileum
Hangzó-archívum
Video-archivum
Oratóriumkórus
Bel Canto
Virtus
Repertoárok

Lovassy László Gimnázum Veszprém

 

FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Középiskolai Oratóriumkórus - Veszprém

A kezdet

A középiskolai énekkarok mûsorválasztási lehetõségei többnyire az a capella kórusirodalom bemutatására korlátozódnak. Ritkán adódik alkalom arra, hogy gimnáziumi kórus nagyszabású oratórikus mûvet énekeljen.
1995 õszén Tóth Zsuzsanna, a Vetési Albert Gimnázium kórusának karnagya felhívással fordult Veszprém középiskolás kórusaihoz: egyesítsük a város valamennyi énekelni szeretõ középiskolását egy koncertre, tanuljuk meg és adjuk elõ a nagy barokk mester, Antonio Vivaldi: Gloria címû 12 tételes mûvét! A kezdeményezést a Brusznyai Árpád Alapítvány karolta fel.
Az 1996. évi bemutató aktualitását a Brusznyai-díjak átadása adta. Brusznyai Árpád a veszprémi Lovassy László Gimnázium kiemelkedõ tanáregyénisége volt, '56-os mártír. Emlékére minden év januárjában egy arra érdemes veszprémi tanár és egy diák kapja meg az elismerõ kitüntetést. A kitüntetések átadása után a díszhangversenyen 300 tagú egyesített diákkórus, a Dohnányi Ernõ Zenemûvészeti Szakközépiskola zenekara kiegészülve a méltán elismert Mendelssohn Kamarazenekar tagjaival és neves veszprémi szólisták elõadásában felcsendült Vivaldi népszerû mûve Zámbó István Liszt-díjas karnagy vezényletével.

A hagyomány folytatódik

Az alkalminak indult próbálkozás hatalmas sikert aratott mind a közönség, mind az elõadó diákok körében. A következõ években a felhívást kiterjesztettük azokra a középiskolákra, szakiskolákra is, ahol sohasem mûködött kórus, vagy (különbözõ okok miatt) sajnos megszûnt az énekkar, de énekelni szeretõ tanulók szerencsére maradtak. Így legalább évente egyszer azok a középiskolások is maradandó zenei élményhez juthatnak, akiknek a szervezett kóruséneklés öröme egyébként kimaradna az életébõl.
Az elõadandó darabot a középiskolai kórusok karnagyai közös megegyezéssel választják ki, igazodva az együttes speciális adottságaihoz, de ragaszkodva az élményt adó minõséghez. A karmester személyét is igyekszünk úgy kiválasztani, hogy a próbák hangulata, a közös munka maradandó élményt nyújtson a diákok számára.
A mûvek tanulmányozása már szeptember végén megkezdõdik, elõször "kórus-kereteken belül". Ilyenkor a mûködõ énekkarok próbái nyitottak más (kórus nélküli) iskolákból érkezõ diákok számára is. Hagyományosan november végén van az elsõ közös próba. Ezen az egész napos szombati próbán egy-egy kórusvezetõ irányításával külön szólamonként ismerkednek a gyerekek a darabbal. Decemberben újabb egész napos szólampróba és kórus összpróba következik korrepetitorral, január elsõ hetében pedig intenzív kórustábor készíti elõ az általában január második szombatjára esõ bemutatót. (Brusznyai Árpád 1958. január 9-én halt hõsi halált) A kórustábor rendkívüli erõfeszítést igényel minden résztvevõtõl, hiszen a délelõtti iskolai elfoglaltság után minden délután 4-5 órás zenekaros összpróbák következnek.

Az eddig bemutatott mûvek

1997. 

Mozart: Ave verum corpus
Mozart: Latin Litánia
vezényel: Párkai István Liszt-díjas karnagy

 

 

1998. 

Antonio Vivaldi: Beatus vir
vezényel: Gillay András

 

 

1999. 

Charpentier: Te Deum
vezényel: Keselyák Gergely

 

 

2000. 

Franz Schubert: G-dúr mise
vezényel: Andorka Róbert

 

 

2001. 

Henry Purcell: Come ye Sons of Art
Mozart: Regina caeli
vezényel: Roy Wales

 

 

2002. 

Mozart: C-dúr Koronázási mise
vezényel: Roy Wales

 

 

2003. 

Vivaldi: Magnificat
vezényel: Zámbó István

 

 

2004. 

Beethoven: C-dúr mise
vezényel: Gary Schneider

 

 

2005. 

Pergolesi: Laudate pueri (112. zsoltár)
vezényel: Szabó Sipos Máté

 

 

2006. 

Mozart: C-dúr Credo-mise
vezényel: Antal Mátyás

 

 

2007. 

Mozart: Missa solemnis (C-dúr)
vezényel: Záborszky Kálmán

 

 

2008. 

Vivaldi: Gloria
vezényel: Kováts Péter

 

 

2009. 

Dvorak: Te Deum
vezényel: Kováts Péter

 

 

2010. 

Haydn: Missa Sancti Nicolai
vezényel: Kováts Péter

 

 

2011. 

Antonio Vivaldi: Dixit Dominus (RV 595)
vezényel: Kováts Péter

 

 

2012. 

Bizet: Te Deum
vezényel: Kováts Péter

 

 

2013. 

Mendelssohn: Lauda Sion
vezényel: Kováts Péter

 

 

2014. 

Antonio Vivaldi: Dixit Dominus (RV 594)
vezényel: Kováts Péter

 

 

2015. 

Mozart: Missa Brevis (KV 194)
vezényel: Kováts Péter

 

 

2016. 

John Rutter: Gloria
vezényel: Kováts Péter

 

 

2017. 

.S. Bach: Jesus bleibet meine Freude (korál)
G.F. Händel: The King shall rejoice (koronázási anthem)
vezényel: Kováts Péter

 

 

2018. 

Schubert: B-dúr mise
vezényel: Kováts Péter

 

 

2019. 

Felix Mendelssohn-Bartoldy: 42. zsoltár
vezényel: Kováts Péter

 

 

A Középiskolai Oratóriumkórus létrehozásának célja

Veszprém városa méltán híres kóruskultúrájáról. Két kiemelkedõ, nemzetközi szinten is elismert kórusának - Veszprém Város Vegyeskarának és a Liszt Ferenc Kórustársaságnak - a mai ifjúsági kórusok nevelik az utánpótlást. Sajnálatos módon az utóbbi 10-15 évben mind az általános iskolákban, mind a középiskolákban jelentõsen csökkent a mûködõ énekkarok száma. Az énekórák számának drasztikus csökkentése, és az iskolák ellehetetlenítõ anyagi korlátai miatt már csak néhány megszállott kolléga lelkesedése és lelkesítése tartja a lelket a 20 éve még virágzó kóruskultúrában.
Ezért tartottuk és tartjuk különösen fontosnak, hogy (ha nem is a szokásos iskolai kórus-keretek között) minél több, az igényes klasszikus zene iránt még fogékony fiatalt vonjunk be egy nagyszabású, lelkesítõ, ösztönzõ zenei élménybe.
Célunk szélesíteni a kóruséneklés, énekkari koncertek, az amatõr kórusmozgalom táborát, erõsíteni társadalmi presztízsét. A próbák és az elõadás zenei és kulturális ismeretterjesztõ funkciója révén mind az elõadó fiatalok, mind a hallgatóság ízlését formálja, fejleszti, oly módon, hogy a teljesen laikus számára is érthetõ, élvezhetõ üzeneteket közvetít.
A megismerés - elfogadás - megszeretés hármasságával ez az együttes és maga a koncert a kulturális tolerancia terepe.

A Középiskolai Oratóriumkórus tagjai

A kórus gerincét a négy mûködõ középiskolai kórus tagsága alkotja. (Dohnányi Ernõ Zenemûvészeti Szakközépiskola énekkara, Lovassy László Gimnázium énekkara, Vetési Albert Gimnázium énekkara és a Csermák Antal Zeneiskola ifjúsági kórusa) Hozzájuk csatlakoznak azoknak a középiskoláknak a diákjai, ahol énekórák és lelkes kollégák ugyan vannak, de önálló énekkarral nem rendelkeznek. (Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Táncsics Szakközépiskola és Szakiskola, Közgazdasági Szakközépiskola) Kezdettõl fogva lelkes "Brusznyaisok" a Simonyi Zsigmond Általános Iskola ének-zene tagozatának kórusából azok a hetedikes és nyolcadikos énekesek, akiket karnagyuk, Mike Veronika méltónak tart arra, hogy a "nagyok" között énekeljenek. Õk a leglelkesebbek, sokan középiskolás korukban is visszatérnek.
A kórushangzás stabilitásához jelentõsen hozzájárulnak azok a lelkes felnõttek, akik évek óta csatlakoznak a felhíváshoz. Õk egyrészt a részvevõ iskolák énekelni szeretõ tanárai (nekik is szól a meghívás), másrészt a felnõtt kórusok egykori "Brusznyaisai". Így a kórus létszáma általában 250-300 fõ.

A zenekar tagjai

A zenekar vázát két együttes alkotja: A Dohnányi Ernõ Zenemûvészeti Szakközépiskola hangszereseibõl alakult Auer Szimfonikusok és a Mendelssohn Kamarazenekar. Ha az elõadandó darab megkívánja, kisegítõ hangszereseket (általában fúvósokat) is hívunk.

Fényképtár

A 2004. évi Brusznyai emlékkoncert fõprobájának a képei...
A 2005. évi Brusznyai emlékkoncert fõprobájának a képei...
A 2006. évi Brusznyai emlékkoncert fõprobájának és koncertjének a képei...
A 2008. évi Brusznyai emlékkoncert fõprobájának a képei...
A 2009. évi Brusznyai emlékkoncert fõprobájánaka képei...
A 2010. évi Brusznyai emlékkoncert fõprobájának és koncertjének a képei...
A 2012. évi Brusznyai emlékkoncert koncertjének a képei...
A 2013. évi Brusznyai emlékkoncert képei...
A 2015. évi Brusznyai emlékkoncert képei...
A 2016. évi Brusznyai emlékkoncert képei...
A 2018. évi Brusznyai emlékkoncert képei...
A 2019. évi Brusznyai emlékkoncert képei...


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém