Énekkari kezdőlap
Kórustörténet
Énekkari tagok
50 éves jubileum
Hangzó-archívum
Video-archivum
Oratóriumkórus
Bel Canto
Virtus
Repertoárok

Lovassy László Gimnázum Veszprém

 

FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Szemelvények a Lovassy László Gimnázium énekkarainak történetébõl

"Megmondom én titkát kedvesem a dalnak:
önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.
"

Babits Mihály

Egy karnagy visszaemlékezései

Babits Mihály fent idézett sorai középiskolás éveim idején vésõdtek emlékezetembe. Zámbó István tanár úr, Liszt-díjas karnagy, a Lovassy László Gimnázium énekkarának alapító karnagya minden koncertünk meghívójára ezt a mottót választotta.
Nagy tisztességnek számított 1971 õszén szorongó kis elsõsként bekerülni a nagyhírû Kórusba. Tanár Úr szigorú felvételi vizsgán válogatta az újoncokat, a szép énekhang mellett követelmény volt a biztos zenei hallás és a kottaolvasás is, hiszen komoly hagyományokat kellett továbbvinnünk. A helikoni sikerek, rádiófelvételek, fesztiválok, minõsítõ koncertek eredményei a 70-es évekre országos hírûvé tették a Lovassy Gimnázium énekkarát.
A szereplések sikerein túl volt még egy másik szempont is, ami vonzóvá tette számunkra a kórustagságot: a társaság. Megismerhettük, "közvetlen közelrõl figyelhettük" a NAGY harmadikosokat, negyedikeseket. Szóba álltak velünk a folyosón is, kedvesek és közvetlenek voltak, ismertek bennünket, mi pedig elégedetten bezsebeltük a többi elsõs irigykedõ pillantását a szünetben.
Másodikos koromban még nagyobb megtiszteltetés ért: szólamvezetõ és vezetõségi tag lettem. (A hagyomány szerint harmadikosnál fiatalabb szólamvezetõje ezideig nem volt a kórusnak, most meg egyszerre hárman - Petrõcz Maja a szopránban, Gillay András a basszusban, jómagam pedig az altban - lettünk másodikosként felelõs betanítók.)
Elsõ betanítói munkám - Kodály: Mátrai képek címû népdalszvitje - alt szólamát a mai napig fejbõl tudom!
Az emlékezetes szereplések sorából is kiemelkedik a kórus elsõ nemzetközi bemutatkozása. Életemben elõször voltam külföldön és elõször utaztam repülõgéppel, amikor 1975 tavaszán (az írásbeli és a szóbeli érettségi közötti idõszakban!) a kórus Helsinkiben vendégszerepelt. Egy finn egyetemi énekkar, a Hämäläis-Osakunnan Laulajat vendégeként csodálatos egy hetet töltöttünk Finnországban.
A Lovassy-kórusban eltöltött négy év alapvetõen meghatározta a pályaválasztásomat is, bár akkor még álmomban sem gondoltam arra, ami néhány év múlva bekövetkezett: 1982-tõl én vehettem át a stafétabotot Zámbó Istvántól a Lovassy-kórus élén.

Tóth Mária
a Lovassy László Gimnázium énekkarainak karnagya


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém