FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

Közzétételi lista

Jelen különös közzétételi listának publikálására a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 24. § (1) bekezdése kötelezi intézményünket.

Közzétevõ:  

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.

Közzététel idõpontja:  

2018. október 1.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Iskolai végzettség

Szakképzettség

doktori fokozat Phd

német nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár

doktori fokozat Phd

történelem szakos tanár, földrajz szakos tanár

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos tanár, drámapedagógus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos tanár, katolikus hittanár

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles informatika szakos tanár

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár

egyetem

angol szakos nyelvtanár

egyetem

biológia szakos tanár, háztartásökonómia-életvitel szakos tanár, kémia szakos tanár

egyetem

biológia szakos tanár, kémia szakos tanár

egyetem

biológia szakos tanár, kémia szakos tanár, természetvédelmi szakmérnök,

egyetem

ének-zenetanár, karvezető, okleveles ének-zene tanár, okleveles magyartanár

egyetem

földrajz szakos tanár, földrajz szakos tanár, testnevelés szakos tanár

egyetem

kémia szakos tanár, család- és gyermekvédelem pedagógiája szakirányú szakos pedagógus, fizika szakos tanár

egyetem

könyvtáros, okleveles etika, ember- és társadalomismeret szakos tanár, történelem szakos tanár

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles ember és társadalom muveltségterületi tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, spanyol nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

matematika szakos tanár, fizika szakos tanár

egyetem

matematika szakos tanár, fizika szakos tanár

egyetem

matematika szakos tanár, fizika szakos tanár

egyetem

matematika szakos tanár, fizika szakos tanár

egyetem

matematika szakos tanár, fizika szakos tanár

egyetem

matematika szakos tanár, fizika szakos tanár

egyetem

matematika szakos tanár, okleveles ábrázológeometria szakos tanár, fizika szakos tanár

egyetem

matematika szakos tanár, okleveles ábrázológeometria szakos tanár, számítástechnika szakos tanár

egyetem

matematika szakos tanár, programozó matematikus, okleveles informatika szakos tanár

egyetem

matematika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár

egyetem

matematika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, fizika szakos tanár

egyetem

matematika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, kémia szakos tanár

egyetem

mozgókép- és médiakultúra pedagógus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles művészettörténész,

egyetem

művészeti rajz szakos középiskolai tanár, művészettörténet szakos középiskolai tanár, szerkesztő és ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár

egyetem

német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár, ének-zenetanár, karvezető

egyetem

német nyelv és irodalom szakos tanár, drámapedagógus, okleveles informatika szakos tanár

egyetem

német nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

német nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles angoltanár

egyetem

német nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles franciatanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

német nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles pszichológus,

egyetem

német nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

német nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

okleveles angoltanár, kémia szakos tanár

egyetem

okleveles angoltanár, kémia szakos tanár

egyetem

okleveles angoltanár, kémia szakos tanár

egyetem

okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles esztétika szakos bölcsész,

egyetem

okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár, történelem szakos középiskolai tanár

egyetem

okleveles informatika szakos tanár, fizika szakos tanár, matematika szakos tanár

egyetem

okleveles matematika szakos tanár, okleveles ábrázológeometria szakos tanár, okleveles fizika szakos tanár

egyetem

tantervfejlesztő tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

technika szakos tanár, matematika szakos tanár, fizika szakos tanár

egyetem

testnevelés szakos tanár

egyetem

testnevelés szakos tanár

egyetem

testnevelés szakos tanár

egyetem

testnevelés szakos tanár

egyetem

történelem szakos középiskolai tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

történelem szakos középiskolai tanár, okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár, orosz szakos tanár

egyetem

történelem szakos középiskolai tanár, társadalom- és állampolgári ismeret szakirányú szakos tanár, földrajz szakos tanár

egyetem

történelem szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos tanár, francia nyelv és irodalom szakos tanár

főiskola

német szakos nyelvtanár

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Iskolai végzettség

Szakképzettség

Feladatkör

egyetem

környezetmérnök, okleveles ökotoxikológus

laboráns

gimnázium

gimnáziumi érettségi

laboráns

gimnázium

számítástechnikai szoftverüzemeltető

rendszergazda

gimnázium

gimnáziumi érettségi

iskolatitkár

főiskola

általános szociális munkás, pénzügyi-számviteli ügyintéző, társadalombiztosítási és munkaügyi szakreferens

iskolatitkár

3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye:

Év

A mérés típusa

Eredménye

2017.

Kompetenciamérés -
10. osztály

Az eredmény megtekintése

2017.

Kompetenciamérés -
Telephelyi jelentés

Az eredmény megtekintése

2016.

Kompetenciamérés -
10. osztály

Az eredmény megtekintése

2016.

Kompetenciamérés -
Telephelyi jelentés

Az eredmény megtekintése

2015.

Kompetenciamérés -
10. osztály

Az eredmény megtekintése

2015.

Kompetenciamérés -
Telephelyi jelentés

Az eredmény megtekintése

2014.

Kompetenciamérés -
10. osztály

Az eredmény megtekintése

2014.

Kompetenciamérés -
Telephelyi jelentés

Az eredmény megtekintése

2013.

Kompetenciamérés -
10. osztály

Az eredmény megtekintése

2013.

Kompetenciamérés -
Telephelyi jelentés

Az eredmény megtekintése

2012.

Kompetenciamérés -
10. osztály

Az eredmény megtekintése

2012.

Kompetenciamérés -
Telephelyi jelentés

Az eredmény megtekintése

2011.

Kompetenciamérés -
10. osztály

Az eredmény megtekintése

2011.

Kompetenciamérés -
Telephelyi jelentés

Az eredmény megtekintése

2010.

Kompetenciamérés -
10. osztály

Az eredmény megtekintése

2010.

Kompetenciamérés -
Telephelyi jelentés

Az eredmény megtekintése

2010.

Kompetenciamérés -
Intézményi jelentés

Az eredmény megtekintése

2009.

Kompetenciamérés -
10. osztály

Az eredmény megtekintése

2009.

Kompetenciamérés -
Telephelyi jelentés

Az eredmény megtekintése

2009.

Kompetenciamérés -
Intézményi jelentés

Az eredmény megtekintése

2008.

Kompetenciamérés -
10. osztály

Az eredmény megtekintése

2007.

Kompetenciamérés -
10. osztály - szövegértés

Az eredmény megtekintése

2007.

Kompetenciamérés -
10. osztály - matematika

Az eredmény megtekintése

2006.

Kompetenciamérés -
10. osztály - szövegértés

Az eredmény megtekintése

2006.

Kompetenciamérés -
10. osztály - matematika

Az eredmény megtekintése

2006.

Kompetenciamérés -
8. osztály - szövegértés

Az eredmény megtekintése

2006.

Kompetenciamérés -
8. osztály - matematika

Az eredmény megtekintése

4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Év

Évismétlõ tanulók száma

2018.

2 fõ

2017.

2 fõ

2016.

1 fõ

2015.

1 fõ

2014.

1 fõ

2013.

2 fõ

2012.

5 fõ

2011.

6 fõ

2010.

2 fõ

2009.

0 fõ

2008.

1 fõ

2007.

2 fõ

5. Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve:

Év

Iskolai érettségi átlag

Bõvebb információ

2018.

4,81

Ugrás az eredményre

2017.

4,86

Ugrás az eredményre

2016.

4,76

Ugrás az eredményre

2015.

4,70

Ugrás az eredményre

2014.

4,76

Ugrás az eredményre

2013.

4,78

Ugrás az eredményre

2012.

4,73

Ugrás az eredményre

2011.

4,64

Ugrás az eredményre

2010.

4,69

Ugrás az eredményre

2009.

4,64

Ugrás az eredményre

2008.

4,59

Ugrás az eredményre

2007.

4,66

Ugrás az eredményre

2006.

4,53

-

6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A tanórán kívüli kínálatunkról a Pedagógiai Program 3.3 pontja nyilatkozik, mely ide kattintva olvasható el.

A tanórán kívüli kínálatunk szervezésének módját pedig a Házirend 14-es pontja határorazza meg, mely itt olvasható.

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai:

Az iskolai dolgozatok iratásának, kijavításának rendjét az iskolai Házirend 8. Az iskola mûködési rendje pontja szabályozza, mely itt olvasható.

Iskolánk külön nem szabályozza a hétvégi házi feladatokat.

8. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az osztályozóvizsgák tantárgyi, évfolyamonkénti követelményeit az iskola Tantárgyi programjai tartalmazzák, melyek ide kattintva érhetők el, míg a lebonyolítás rendjét és az értékelés szabályait a Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése dokumentum (a Pedagógiai Program melléklete) tartalmazza, mely itt olvasható.

9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Az iskolai osztályok számáról, típusáról és az egyes osztályokban tanulókról információ megtalálható a Polgár menü Osztályok almenüjében, avagy ide kattintva.

10. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az iskola által meghirdetett képzési formákról a Felvételi menü Képzéseink almenüjében, avagy ide kattintva olvashat információkat.

11. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Az iskolánkba csak felvételi vizsgával lehet bekerülni, melynek részleteit a Felvételi menü Felvételi vizsga almenüjében, avagy ide kattintva olvashatja el. Beiratkozás a felvétel nyert diákoknak 2019. június 21-én (pénteken) lesz 8.00-11.00 és 13.00-16.00 között az iskolában.

12. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények:

A díjak meghatározásákor a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet III. fejezetében rögzítettek szerint és a fenntartó utasításai szerint járunk el.

13. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és azok ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azoknak ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

Nincs tudomásunk ilyen nyilvános megállapításokról.

14. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának a rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, mely itt olvasható.

Az iskola aktuális rendezvénynaptára megtalálható az Iskola menü Rendezvénynaptár almenüjében, avagy ide kattintva.

15. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:

Nincs tudomásunk ilyen nyilvános megállapításokról.

16. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program:

Az iskola aktuális Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és Pedagógiai Programja megtalálható az Egyéb menü E-dokumentumok almenüjében, melyek innen is megnyithatók.


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém