FIGYELEM!

Az iskola ezen honlapja 2019. szeptember 1-je után már nem frissül.
 
Az új honlap a http://web.lovassy.hu érhető el!

A 2006/2007-es tanév hírei

Érettségi-felvételi statisztikák

2007. augusztus 31.

Az iskolakezdés elõtt a Lovassy László Gimnázium tantestülete elkészítette a május-júniusi érettségi és a felsõoktatási felvételi eredményeit kiértékelõ statisztikáit, melyeket elérhetõvé tettünk az iskola honlapján webes és PowerPoint formátumban is.
A statisztikák megtekinthetõk az Oktatás menü Statisztikák menüpontja alatt avagy ide kattintva ...

Ugrás a lap tetejére

Végleges felvételi eredmények - 2007

2007. augusztus 30.

A július 25-i ponthatárhúzás óta minden végzõs diákunk felvételi eredményét megtudtuk, melynek listája ide kattintva megtekinthetõ...

A 96,9%-os felvételi arányhoz mindenkinek gratulálunk!Ugrás a lap tetejére

Képek a visszapakolásról

2007. augusztus 22.

Augusztus 21-ével elkezdõdött az iskola visszapakolása, ami elõre sohasem gondolt sebeséggel halad.
Minden, a pakolásban részt vevõ diáknak, szülõnek és kollégának nagyon köszönjük a segítséget!
 
A visszapakolásról képeket itt tekinthet meg:
 
   2007. augusztus 22... (Katanics Sándor tanár úr képei)
   2007. augusztus 21... (Demény Anna tanárnõ képei)


Ugrás a lap tetejére

Rendezvénynaptár-tervezet

2007. augusztus 21.

A 2007/2008-as tanév rendezvénynaptárának tervezetét PDF formátumban innen töltheti le...
A rendezvénynaptárral kapcsolatos észrevételeket minden iskolapolgár írásban adhatja le 2007. augusztus 29-én 12 óráig a gimnázium igazgatói irodájában.
A véglegesített rendezvénynaptár elfogadására várhatóan a tantestület nyitóértekezletén, 2007. augusztus 31-én kerül sor.


Ugrás a lap tetejére

Az iskola visszapakolása

2007. augusztus 21.

1., A diákok számára
A visszapakolás augusztus 21-én (kedden) kezdõdik el, melynek pontos beosztását és a teendõket itt mindenki elolvashatja.

2., A tanárok számára
A tantestület tagjai az alakuló értekezletüket augusztus 22-én (szerdán) tartják reggel 11 órakor (VÁLTOZÁS!!!) a Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth termében. Az évindító feladatok megbeszélésén kívül itt kerül sor a visszapakolással kapcsolatos tanári teendõk ismertetésére is.
A beosztás innen tölthetõ le...


Ugrás a lap tetejére

Bottropi cserekapcsolat

2007. augusztus 21.

Figyelem!
 
Még mindig lehet jelentkezni a bottropi cserekapcsolatra!
Ha szeptemberben szeretnél német diákot fogadni, és 2008 május/júniusában 10 napot Bottropban eltölteni, küldd el a jelentkezési lapot augusztus 30-ig az iskola címére!
 
Bõvebb információ és jelentkezési lap innen letölthetõ...


Ugrás a lap tetejére

Felvételi eredmények - 2007

2007. augusztus 20.

A július 25-i ponthatárhúzás óta 101 diák felvételi eredményét tudtuk meg, melynek listája ide kattintva megtekinthetõ...

A szép eredményekhez gratulálunk!


Egyúttal kérünk mindenkit, aki még az eredményét nem küldte meg nekünk, küldje el azt (intézmény, kar, szak, képzési és finanszírozási forma, sorszám, hozzájárulás) egy elektronikus levében, a felveteli2007@mail.lovassy.hu címre. Köszönjük!


Ugrás a lap tetejére

"Terem-számháború"

2007. augusztus 20.

Az iskola felújítása nemcsak termek megszûnésével és újak kialakításával járt együtt, hanem a termek újraszámozásával is. Mielõtt elkezdõdik az új tanév az "öreg" diákoknak és a tanároknak is érdemes memorizálni a régi alaprajzon elkészített új beosztást.
1., A tanári szinten minden terem új számot kapott, ami itt tekinthetõ meg...
2., Az elsõ emeleten minden maradt a régiben, ami itt tekinthetõ meg...
3., A földszinten minden terem új számot kapott, ami itt tekinthetõ meg...
4., Az alagsor déli (könyvtár felöli) részén minden terem új nevet kapott, ami itt tekinthetõ meg...
5., Az alagsor északi (ének terem felöli) részén is minden terem új nevet kapott, ami itt tekinthetõ meg...


Ugrás a lap tetejére

Igazgatóváltás

2007. augusztus 16.

A Veszprém Megyei Jogú Város Közgyûlésének döntése értelmében 2007. augusztus 16-tól a Lovassy László Gimnázium igazgatója Schultz Zoltán.

Munkájához sok sikert, erõt és kitartást kívánunk!Ugrás a lap tetejére

Nyári információk - 2007

2007. augusztus 15.

Az iskola nyári nyitvatartásával, a javító és osztályozóvizsgákkal kapcsolatos legfontosabb információkat, a tankönyvosztás és a tanévnyitó ünnepély pontos idõpontját valamint az elõrehozott érettségi vizsgára jelentkezés menetrendjét itt olvashatja el...

Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2007. augusztus 15.

Ígéretünknek megfelelõen 2007. nyarán is részletes fényképes beszámolókkal szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukciótól.

A fényképes beszámolók itt tekinthetõk meg...


Ugrás a lap tetejére

Igazgatói elköszönés

2007. augusztus 15.

Katanics Sándor igazgató úr megbízása 2007. augusztus 15-én, a mai napon járt le.

10 éves igazgatói tevékenysége zárásaként a következõ gondolatokat szeretné mindenkivel megosztani.


Ugrás a lap tetejére

ÖSD nyelvvizsga

2007. augusztus 3.

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
német nyelvû, államilag is elismert nemzetközi nyelvvizsgát szervez az ÖSD nyelvvizsgaközpont 2007. október 12-13-án a Lovassy László Gimnáziumban.
Jelentkezési határidõ:2007. szeptember 24.
A jelentkezési lap innen letölthetõ.
A vizsgáról és a jelentkezés feltételeirõl bõvebben itt olvashat...
A vizsga szóróanyaga itt olvasható...


Ugrás a lap tetejére

2007-ben felvételizõk figyelmébe

2007. július 25.

Kedves végzett diákunk!

Az iskola igazgatójaként reménykedem, hogy a sikeres felvételi eredményeképpen szeptembertõl a felsõoktatási intézmények valamelyikében tudod folytatni a tanulmányaidat. Ahhoz, hogy a Lovassy László Gimnázium a végzett diákjainak felvételi eredményérõl minél megbízhatóbb képet kaphasson, arra kérlek, hogy a felvételi eredményed ismeretében legyél szíves egy elektronikus levelet küldeni a felveteli2007@mail.lovassy.hu címre, melyben a neveden és osztályodon kívül megírod azt az intézményt, szakot, képzési és finanszírozási formát, amelyre felvettek. Azt is írd meg kérlek, hogy ez a végsõ sorrendedben hányadik jelentkezési hely volt, s azt is hogy hozzájárulsz-e az iskola honlapján történõ eredménypublikáláshoz.
 
Segítségedet elõre is megköszönöm:
 
Katanics Sándor
igazgató


Ugrás a lap tetejére

Gólyanévsorok

2007. július 25.

A beiratkozás lezárultával publikussá tettük a 2007/2008-as tanévben induló képzéseinkre felvettek névsorát és megadtuk az osztályfõnökök nevét is.

Az osztálynévsorokat ide kattintva érheti el...


Ugrás a lap tetejére

Nyudíjba vonuló pedagógusaink

2007. július 1.

2007. szeptember 1-tõl hat, több évtizede a Lovassy László Gimnáziumban oktató és nevelõ kollégánk véglegesen nyugdíjba vonul.
 
Következõ írásunkkal tõlük szeretnénk búcsúzni.Ugrás a lap tetejére

Erdély

2007. június 27.

Az Arany János Tehetséggondozó Program osztályai a kollégium szervezésében 2007. június 3-8 között erdélyi tanulmányi kiránduláson vettek részt. A tartalmas és gazdag program képes illusztrációjának megtekintéséhez kattintson ide ...
A kirándulásról a helyi sajtóanyag itt nézhetõ meg...


Ugrás a lap tetejére

Érettségi eredmények - 2007

2007. június 23.

A 2007. május-júniusi vizsgaidõszakban a Lovassy László Gimnázium 130 végzõs diákja sikeres érettségi vizsgát tett a kétszintû érettségi vizsgarendszerben.
A vizsgaeredményeket az Oktatás menü Statisztikák menüpontja alatt vagy ide kattintva tekintheti meg...
Az érettségirõl életképeket itt tekinthet meg...


A sikeres vizsgákhoz mindenkinek gratulálunk!


Ugrás a lap tetejére

Mûvészeti tábor - 2007

2007. június 23.

2007. június közepén Merencsics tanár úr megszervezte a szokásos Mûvészeti tábort Kádártán az érdeklõdõ lovassys diákok számára. Az itt látható fényképekbõl is kiderül, hogy egy igen gazdag és tartalmas hetet tölthettek együtt a mûvészetet szeretõ diákok.
 
A táborban készült fényképek itt tekinthetõk meg...


Ugrás a lap tetejére

Tanévzáró - 2007

2007. június 13.

A 2006/2007-es tanév tanévzáró ünnepélyére, rendhagyó módon, a Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán került sor június 9-én, szombaton este.


A tanévzáró ünnepélyen készült fényképek itt tekinthetõk meg...


Ugrás a lap tetejére

dr. Kölcsei Márton Ranolder díjas

2007. június 10.

A Lovassy László Gimnázium nyugdíjas biológia-kémia szakos tanárát,
 
              DR. KÖLCSEI MÁRTON
-t
 
több évtizedes oktató és nevelõ munkájának elismeréseként Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a városi pedagógusnap ünnepségén Ranolder díjban részesítette.
 
Az elismeréshez volt diákjai és kollégái nevében is gratulálunk!

A díjazott laudációja itt elolvasható...


Ugrás a lap tetejére

Kiköltöztünk a Lovassy épületébõl...

2007. június 4.

1968, az iskola jelenlegi épületének átadása óta, nem volt ilyen üres a Lovassy épülete...
Június elsejére kiürült a több, mint 40 helyiség, a tornaterembe átköltöztettük a több tízezres könyvtárat, a több száz széket, padot és szekrényt...
Köszönjük minden lovassys tanárnak, diáknak és szüleiknek a sok-sok segítséget!
A kipakolásról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2007. május 27.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Május negyedik hetére befejezõdött a tornaterem ablakainak és álmenyezetének beemelése és elkezdõdött az iskola alagsorának újraszigetelése.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...


Ugrás a lap tetejére

Bottropi tanulmányút

2007. május 27.

"Május 8-án, kedden indultunk Németországba. A repülõút zökkenõmentes volt, mikor megérkeztünk, a fogadócsaládjaink már vártak minket Dortmundban, majd hazamentünk Kirchellenbe. Útközben eleredt az esõ. Elsõ este megismerkedtünk a családokkal, majd este bementünk Bottropba szórakozni egy kicsit."
Teljes beszámolót itt olvashatja el...
 
A kirándulás fényképei itt tekinthetõk meg...


Ugrás a lap tetejére

Érettségizõ diákjaink figyelmébe

2007. május 23.

Lassan célegyenesébe jut a 2007-es érettségi vizsgaidõszak, ezért csokorba gyûjtöttük mindazokat az információkat és idõpontokat, amelyekrõl végzõs diákjainknak mindenképpen tudniuk kell.

Az információkat itt olvashatja el...


Ugrás a lap tetejére

Énekkari búcsúztató

2007. május 15.

Iskolánk énekkara a hagyományoknak megfelelõen ebben az évben is elbúcsúztatta végzõs tagjait. Mûsorral, kedves ajándákokkal lepték meg õket, amit a végzõsök is viszonoztak.

A búcsúztatón készült fényképeket itt nézheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2007. május 11.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Május második hetére elkezdõdött a tornaterem ablakainak és álmennyezetének beemelése és az énektermi rész 1. szintjének falazása.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...


Ugrás a lap tetejére

Az adó 1%-a

2007. május 10.

Nemsokára minden adózónak nyilatkoznia kell az adó 1%-ának felajánlásáról.
Iskolánk ebben az évben is örömmel várja ezen 1 %-ok a felajánlását!
Segítségüket ezúton is köszönjük!
Az iskola alapítványáról itt olvashat bõvebben...
A szülõknek írt levelet innen letöltheti...

Ugrás a lap tetejére

Ballagás - 2007

2007. május 5.

2007. május 5-én az idõjárás is kegyeibe fogadta a végzõs diákjainkat, így a szokásos ceremónia keretén belül ballaghatott el iskolánk 131 végzõs diákja.
Az utolsó közös iskolai ballagás után diákjaink hétfõn, a magyar nyelv és irodalom érettségivel kezdik el életük eddigi legnagyobb megmérettetését.

Hagyományos képnézegetõvel
     Merencsics tanár úr képei...
     Kaposvári tanár úr képei...
     Demény Anna tanárnõ képei...
     Molnár Vera tanárnõ képei...

Nagy felbontásban letölthetõ módon
    Merencsics tanár úr képei...
    Kaposvári tanár úr képei...
    Demény Anna tanárnõ képei...
    Molnár Vera tanárnõ képei...
 
A ballagáson Molnár Veronika tanárnõ által készített digitális filmet innen töltheti le...
(Célszerû megoldás: jobb egérgomb/Cél mentése másként...)


Ugrás a lap tetejére

Kenguru versenyeredmények

2007. május 3.

2007. április 28-án került sor a márciusban megrendezett országos Kenguru Matematika Verseny eredményhirdetésére Budapesten. Diákjanink szép eredményeket értek el.
A 9.A osztályból Jacsó Ádám 3., Molnár Krisztina 7. , Regenye Patrik 9. , Pázmány József 10., Stogica Máté 12. helyezett lett. Felkészítõ tanáruk: Németh Gabriella.
A 10.A osztályból Benyõ Krisztián 15. helyezést ért el. Felkészítõ tanárai: Varga Vince és Tolnerné Csörgõ Veronika.
A 11.C osztályból Szalkai Balázs 1. helyezett lett. Felkészítõ tanára: Csizmazia Imre.

Az eredményekhez nekik és felkészítõ tanáraiknak is gratulálunk!


Ugrás a lap tetejére

Ballagási meghívó

2007. május 1.

 
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
iskolánk ballagási ünnepélyére,
amelyet

2007. május 5-én 9 órakor


tartunk az iskolában.
 

A ballagási meghívó itt megtekinthetõ...


Ugrás a lap tetejére

Meghalt dr. Bácskai Gyuláné

2007. május 1.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a Lovassy László Gimnázium volt tanára
dr. Bácskai Gyuláné
2007. április 19-én elhunyt.

Temetése 2007. május 3-án (csütörtökön) 11 órakor
lesz a veszprémi vámosi úti temetõben.

Éva néni életérõl egy rövid összefoglalót itt olvashat, míg lovassys osztályfõnöki életpályája itt megtekinthetõ...


Ugrás a lap tetejére

Pannon Alma Mater

2007. április 26.

 
Meghívott veszprémi egyetemisták és középiskolás fiatalok kulturális gálájára, a
 
   PANNON ALMA MATER
-re
 
kerül sor 2007. május 2-án, szerdán 19 órától a Pannon Egyetem aulájában.
Iskolánkat
Kövesdi Annamária, Maleczki Anna - zongora négykezes
Szabó Dorottya - vers
Bélafi Károly, Õri Barnabás, Heilig Zoltán - zenei produkció
Viczina Dalma - ének és
Veres Dorottya, Szabó Dorottya - népdal kategóriában képviseli.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A gála plakátja itt nézhetõ meg...


Ugrás a lap tetejére

Bonyhádi sportmegmérettetés

2007. április 26.

Április 20-21-22-én került lebonyolításra az Arany János Tehetséggondozó Program elõkészítõ osztályai számára az országos sportvetélkedõ, hagyományosan Bonyhádon.

A versenyrõl bõvebben itt olvashat...


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2007. április 26.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Április harmadik hetére befejezõdött az énektermi rész földszinti falainak felhúzása és a tornaterem fûtésének valamint szellõztetõrendszerének a kialakítása.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...


Ugrás a lap tetejére

Országos OKTV eredmények

2007. április 26.

 
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntõiben diákjaink további kiemelkedõ eredményeket értek el:

Szalkai Balázs
11.C osztályos tanuló a fizika OKTV II. kategóriájában 2. hely.
Felkészítõ tanára: Farkas István.
Mihálykó Ágnes 11.D osztályos tanuló a történelem OKTV-n 8. hely.
Felkészítõ tanára: dr. Réti Balázs.
Obermayer Anita 12.C osztályos tanuló a történelem OKTV-n 22. hely.
Felkészítõ tanára: dr. Réti Balázs.

A diákoknak és a felkészítõ tanároknak is gratulálunk!

Az összes eredmény itt olvasható el...


Ugrás a lap tetejére

A Tudok 2007 Konferencia képei

2007. április 10.

A Tudományos Diákkörök VII. Országos Konferenciáján Merencsics Tibor tanár úr által készített közel 1000 darab fénykép közül válogattunk össze egy csokorra valót megmutatván a rendezvény hangulatát, résztvevõit és díjazottait.
A kiválogatott fényképeket itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Kellemes Húsvétot!

2007. április 6.


Kellemes Húsvéti ünnepeket

kívánunk

a honlap minden látogatójának!Ugrás a lap tetejére

Tudok-2007 konferencia

2007. április 2.

2007. március 31-én és április 1-én iskolánk rendezte meg a Tudományos Diákkörök VII. Országos Konferenciáját. A rendezvény mind tartalmában, mind pedig szervezésében kiemelkedõ volt. A tartalmi nívóért a versengõ diákokat, míg a szervezésért iskolánk tanárait illeti a dicséret.
Külön köszönjük a fáradtságos munkát dr. Öveges Ferenc vezetõ rendezõnek és közvetlen munkatársainak: Bertha Ágnesnek, Fürj Katalinnak, Kerékgyártó Jánosnénak, Dr. Szalainé Tóth Tündének és Merencsics Tibornak.
 
A rendezvényrõl megjelent elektronikus sajtóanyag itt olvasható el...


Ugrás a lap tetejére

Alma Mater

2007. április 2.

2007. március 30-án, pénteken délután fél öttõl - a Városi Mûvelõdési Központ színháztermében megrendezett mûvészeti seregszemlénk, az Alma Mater ünnepség igen színvonalas mûsorának képeit itt tekintheti meg...
Köszönjük a színvonalas mûsort a fellépõ diákoknak és a több hónapi koordinálást Tóth Mária tanárnõnek!
Az Alma Mater részletes mûsora itt olvasható el...


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2007. március 30.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Március negyedik hetére befejezõdött az énektermi új rész alapozása, a tornaterem falainak felhúzása és folytatódott a tornaterem tetõszigetelése.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...


Ugrás a lap tetejére

Országos OKTV eredmények

2007. március 30.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntõiben diákjaink kiemelkedõ eredményeket értek el:
Szalkai Balázs 11.C osztályos tanuló az informatikai OKTV II. kategóriájában 1. hely. Felkészítõ tanára: dr.Öveges Ferenc.
A német nemzetiségi nyelv és irodalom OKTV országos döntõjében:
Szabó Patrik 12.B osztályos tanuló 7. hely,
Fodor Ágnes
11.B osztályos tanuló 8. hely,
Molnár Dóra
12.B osztályos tanuló 10. hely,
Kápli Balázs
12.B osztályos tanuló 11. hely,
Fenyvesi Bálint 11.B osztályos tanuló 15. hely,
Somogyi Barbara 12.B osztályos tanuló 19. hely,
Kovács Edit 12.B osztályos tanuló 20. hely.
Felkészítõ tanárok: Corina Glout, Eich Mária, Márkus Csaba és Schindler László.

A diákoknak és a felkészítõ tanároknak is gratulálunk!


Ugrás a lap tetejére

Unesco díj a Lovassy-projektnek

2007. március 30.

A Kölnben 2007. február 28-án megrendezett "Didacta" Kulturális és Oktatási kiállítás UNESCO díjazottja lett "A környezet hidakat épít" projekt, amelyben már 2. éve dolgozik a Lovassy Gimnázium Eich Mária és Kiss Andrea vezetésével. Így jogosult az iskola a projekt kapcsán a díj logojának használatára.
A tavalyi csoport tagjai: Kauker Beáta, Fuchs Virág, Veress Dorottya, Fodor Flóra, Pataki Dóra, Kovács Gábor, Süvöltõs Péter, Kolonics Ferenc, Putz Ádám, Vajai Mátyás, Fenyvesi Bálint, Fuchs Norbert.
Az idei csoportban a következõ diákok dolgoznak: Fódi Petra, Csapó Zsófia, Kovács Emese, Baum Krisztina, Lohn Vera, Dobos Rita, Molnár Mariann, Holczinger Szandra, Lohn Péter, Radács Gergely, Bónyai Gábor, Fódi Norbert, Solymosi Áron, Puskás Szabolcs.
A Népszabadságban megjelent cikket itt olvashatja el...


Ugrás a lap tetejére

Bad Tölz-i kapcsolat

2007. március 28.

Iskolánk lassan 10 éve kapcsolatatot tart fenn a Dél-Bajorországban, Salzburg közelében fekvõ Bad Tölz városának helyi gimnáziumával. Ennek keretében idén is négy család jelezte, hogy szívesen fogad lovassys diákokat 2-3 hétre, akik délelõtt iskolába járnak, délutánjaikat pedig a családdal, illetve helyi iskolatársakkal töltik.
A vendéglátó családokról itt, míg a jelentkezés feltételeirõl a kávéautomatánál lévõ faliújságnál valamint itt szerezhettek információkat.
Jelentkezni némettanáraitoknál lehet április 15-ig, illetve az egyik család esetében április 5-ig.


Ugrás a lap tetejére

Alma Mater meghívó

2007. március 24.

2007. március 30-án, pénteken délután fél öttõl - hagyományainknak megfelelõen -, a Városi Mûvelõdési Központ színháztermében rendezzük meg iskolánk mûvészeti seregszemléjét az Alma Mater ünnepséget.
Minden jelenlegi és volt Lovassy diákot és minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A részletes mûsor itt olvasható el...

Ugrás a lap tetejére

TUDOK-2007

2007. március 21.

A Kutató Diákok Országos Szövetsége 1999-ben azzal a céllal alakult meg, hogy a tehetséges középiskolás diákoknak lehetõséget adjon a tudományos kutatás módszereivel való megismerkedésre.
Intézményünket az a megtiszteltetés érte, hogy a 2007. évi TUDOK megrendezésére a Szövetség iskolánkat kérte fel.
A 2007. március 31-én és április 1-én megrendezésre kerülõ rendezvényrõl bõvebben a tudok.lovassy.hu webcímen vagy ide kattintva olvashat...


Ugrás a lap tetejére

OKTV (rész)eredményeink IV.

2007. március 20.

Befejezõdtek a 2006/2007-es tanév Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyének iskolai fordulói. Ezeken a versenyeken (is) a lovassy diákok közül sokan igen eredményesen szerepeltek, s továbbjutottak a regionális fordulókba.
A továbbjutottak listáját itt olvashatja el...

A diákoknak és a felkészítõ tanároknak is gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk!


Ugrás a lap tetejére

Március 15-i megemlékezés

2007. március 14.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról iskolánk ebben az évben is méltóképpen emlékezett meg.
A 11.B osztály a szabadságharc veszprémi vonatkozásait feldolgozó emlékfaliújságot készített Márkus Csaba osztályfõnök vezetésével. A faliújság képeit itt tekintheti meg...
Szintén a 11.B osztály elõadásában - Király Viktor tanár úr rendezésében - az 1848/49-es veszprémi események elevendhettek meg elõttünk.
Az elõadásról Merencsics Tibor tanár úr által készített fényképeket itt tekintheti meg...
Márkus Csaba tanár úr képeit pedig itt nézheti meg...
Az elõadás szereposztása is elolvasható itt a honlapon...
A Veszprém Megyei Levéltár gyûjteményében fellelhetõ korabeli iratok másolatait a piros szekrényeken mindenki elolvashatta, melyeket itt is megtekinthet...


Ugrás a lap tetejére

Felvételi hírek

2007. március 13.

Még egyszer szeretnénk ezúton is felhívni a figyelmüket arra, hogy a tervezett osztálylétszámokat akár jelentõsen meghaladó rangsorszámok esetén is van esély arra, hogy a felvételizõ diák az általa megjelölt képzési formára bekerüljön!
Változatlanul azt javasoljuk, hogy március 19-én és 20-án csak rendkívül indokolt esetben módosítsák a tanulói adatlapot!

Az információkat bõvebben itt olvashatja el...


Ugrás a lap tetejére

Kistablókat keresünk!!!

2007. március 13.

Iskolánk honlapján már elérhetõ az 1945 óta végzett osztályok névsora. Szeretnénk teljessé tenni ezt az adatbázist és beszerezni a még hiányzó kistablókat. Minden volt lovassys diákot és tanárt, akinek birtokában van még hiányzó kistabló, kérjük segítsen nekünk.
A hiánylistát és az eljuttatás módjait ide kattintva olvasgatja el...


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2007. március 10.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Március második hetében befejezõdött a kémény bontása és folytatódott tornaterem építése.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...


Ugrás a lap tetejére

Nõnapi köszöntõ

2007. március 8.

  
 
Nõnap alkalmából

honlapunk minden
 
hölgy olvasójának

sok boldogságot kívánunk!
Ugrás a lap tetejére

Búcsú a Lovassy-kéménytõl

2007. március 7.

1968-ben született Veszprémben.
17 évet dolgozott hidegben, koromban.
22 évig pihente a sok munkás tél fáradalmát.
Fél évig tartott,
míg lebontották.
Aki ismerte,
emlékezni fog rá.

A bontás elõtti fényképeket itt tekintheti meg...
A bontás során készült fényképeket is megnézheti...
A bontás egyik videóját itt nézheti meg...
A másikat pedig itt tekintheti meg...
A videókat érdemes lementeni megtekintés elõtt!!!


Ugrás a lap tetejére

Kompetenciamérés eredménye

2007. március 7.

A 2006-os Országos Kompetenciamérés eredményeit megkapta iskolánk, amit publikálunk honlapunkon az Oktatás menü Statisztikák menüpontja alatt avagy ide kattintva...

Érdemes elolvasni minden hozzánk készülõ diáknak, szüleinek és azoknak is, akik kiváncsiak a Lovassy László Gimnáziumban végzett munka eredményességére!


Ugrás a lap tetejére

OKTV (rész)eredményeink III.

2007. március 7.

Befejezõdtek a 2006/2007-es tanév Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyének iskolai fordulói. Ezeken a versenyeken (is) a lovassy diákok közül sokan igen eredményesen szerepeltek, s továbbjutottak a regionális fordulókba.
A továbbjutottak listáját itt olvashatja el...

A diákoknak és a felkészítõ tanároknak is gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk!


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2007. március 4.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Március elsõ hetében befejezõdött a nézõtér betonozása és folytatódott a kémény bontása.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Szülõi értekezlet

2007. február 28.

2007. február 28-án (szerdán) 17 órától a tizedikes diákoknak és szüleiknek rendhagyó szülõi értekezletet tartottunk az emelt- és középszintû képzéseinkrõl.
 
A szülõi értekezletre készült bemutatót innen töltheti le...


Ugrás a lap tetejére

Felvételi eredmények

2007. február 27.

MINDEN képzésünkre összesítettük a jelentkezõk hozott és szerzett pontjait és elkészítettük a felvételi rangsorokat.

1., Amennyiben a megjelölt képzési forma valamelyikén szerzett összpontszámát és a kapott rangsort szeretné lekérdezni, akkor kattintson ide...

2., Amennyiben egyszerre szeretné az összes megjelölt képzésre csak a rangsort lekérdezni, akkor pedig ide kattintson...

Mindkét lekérdezéshez az oktatási azonosító szükséges!


Ugrás a lap tetejére

OKTV (rész)eredményeink II.

2007. február 26.

Befejezõdtek a 2006/2007-es tanév Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyének iskolai fordulói. Ezeken a versenyeken (is) a lovassy diákok közül sokan igen eredményesen szerepeltek, s továbbjutottak a regionális fordulókba.
A továbbjutottak listáját itt olvashatja el...

A diákoknak és a felkészítõ tanároknak is gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk!


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2007. február 25.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Február negyedik hetében folytatódott a tornaterem tetõszerkezetének szigetelése és elkészült a tornaterem elsõ szintje födémszerkezetének betonozása.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Szülői értekezlet

2007. február 24.

Február 28-án (szerdán) 17 órától rendhagyó szülői értekezletet tartunk iskolánkban. A 10.C, 10.D, 10.E valamint a 11.E osztályokba járó diákokat és szüleiket várjuk az alagsori zsibongóban tartandó szülõi értekezletre, melynek témája az emelt szintû képzés választása lesz.

Örülnénk, ha elfoglaltságaik ellenére meg tudnák tisztelni az értekezletet jelenlétükkel!


Ugrás a lap tetejére

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól

2007. február 23.

Iskolánk ebben a tanévben is megemlékezett a kommunista diktatúra közel 100 millió áldozatáról.
A megemlékezésre a 10.A osztály, dr. Vondervisztné Kapor Ágnes tanárnõ és Varga Vince tanár úr vezetésével rádiómûsort és faliújságot készített el. Munkájukat köszönjük!
A faliújságról készült fényképeket itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Bál képek az intraneten II.

2007. február 23.

A Lovassy bálon a fotószobában Merencsics tanár úr által készített fényképek - eredeti felbontásban - már elérhetõk és lementhetõk a Lovassy Intraneten, az intra.lovassy.hu. címen.
Ez a webcím CSAK a gimnázium belsõ hálózatáról érhetõ el, tehát az érdeklõdök csak az iskolában tudják azokat elmenteni, külsõ géprõl nem.
Jó nézelõdést a képekhez!


Ugrás a lap tetejére

Nemzetiségis pályázati siker

2007. február 22.

2006-ban a Neue Zeitung-ban megjelent "Sitten und Bräuche der Deutschen" (német népszokások) néprajzi pályázati kiírásra beküldött lovassys pályamunka a legjobbnak kijáró elsõ helyezést kapta. A benyújtott pályamunka témája a Fasching, azaz a Farsang volt.
A pályamunkát Fódi Petra, Holczinger Szandra, Lohn Veronika, Lohn Péter és Molnár Mariann 10.B osztályos tanulók készítették.
A diákok jutalmul 2 hetes németországi tartózkodást kaptak.
 
Eredményükhöz gratulálunk!

 
A nyertes pályamunkát innen töltheti le...  


Ugrás a lap tetejére

Érettségi leírás - 2007

2007. február 22.

Iskolánk elkészítette a közép- és emelt szintû érettségi vizsgát érintõ tartalmi és eljárásbeli tudnivalóik 2007-es évre frissített változatát, melynek tanulmányozását a végzõs diákokon kívül a külsõs érittségizõinknek is ajánljuk.
A dokumentumot innen töltheti le...

Ugrás a lap tetejére

Marton Gábor elhunyt

2007. február 21.

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy iskolánk 2006-ban,
a 12.A osztályban végzett tanulója,


MARTON GÁBOR


2007. február 16-án
tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Búcsúztatása 2007. február 24-én délután három órakor lesz a balatonfüzfõi temetõben.

Emlékedet örökre megõrizzük!Ugrás a lap tetejére

Felvételi eredmények

2007. február 20.

A felvételi jelentkezési lapok beérkezése után a matematika specializációra összesítettük a jelentkezõk hozott és szerzett pontjait és elkészítettük ennek a specializációnak felvételi rangsorát, melyeket itt olvashat el...

A többi képzésünk esetében rangsorokat 2007. február 27-én 17 órakor hirdetünk!


Ugrás a lap tetejére

Szóbeli felvételi beosztás

2007. február 20.

2007. február 20-án, kedden folytatódott a nyolcadikosok felvételi eljárása iskolánkban: az informatika és a nyelvi feladatlapokat írták meg a hozzánk jelentkezõk.
2007. február 22-én a nyelvi szóbeli vizsgákkal fejezõdik be az ezévi felvételi vizsga:
 
A német szóbeli idõpontjait itt olvashatja el...
Az angol szóbeli idõpontjait itt olvashatja el...


Ugrás a lap tetejére

Pontszámkontroll - felvételi - 2007

2007. február 20.

A beérkezett felvételi jelentkezési lapokon feltüntetett osztályzatok illetve a melléjük csatolt értékelõlapok alapján - a felvételi tájékoztatóban leírtaknak megfelelõen - kiszámítottuk a felvételizõk un. hozott pontját és rögzítettük a központi írásbelin elért anyanyelvi és matematika eredményeket.
Ezeknek a pontszámoknak az ellenõrzésére nyíilik lehetõségük ide kattintva...


Ugrás a lap tetejére

Bál képek az intraneten

2007. február 19.

A Lovassy bálon a fotószobában készült fényképek egy része - eredeti felbontásban - már elérhetõ és lementhetõ a Lovassy Intraneten, az intra.lovassy.hu. címen.
Ez a webcím CSAK a gimnázium belsõ hálózatáról érhetõ el, tehát az érdeklõdök csak az iskolában tudják azokat elmenteni, külsõ géprõl nem.
Jó nézelõdést a képekhez!


Ugrás a lap tetejére

Felvételi információk

2007. február 18.

A 2007/2008-as tanév beiskolázásra kerülõ diákjainak utolsó megmérettetése lesz iskolánkban a február 19-i héten.
 
Február 20-án az informatika specializációra, a német nemzetiségi tagozatra és a kiemelt angol nyelvi képzésre jelenkezõk írásbeli dolgozatot írnak.
 
A nyelvi osztályokba jelentkezõknek február 22-én szóbeli vizsgájuk is lesz.
 
A matematika specializációra és a HHT AJTP programjára jelentkezõknek már semmilyen felvételin nem kell részt venniük.
 
A részleteket, határidõket itt olvashatják el...  


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2007. február 18.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Február harmadik hetében megtörtént a nézõtér vasalása és elkezdõdött a tornaterem tetõszerkezetének szigetelése.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Farsangi posta

2007. február 16.

A 2006-os Lovassy-bálon nagy sikert aratott Farsangi postát az ezévi bálon is megszervezik a posta kitalálói: Katanics Sándorné, Pozsgainé Becze Boglárka és Bertha Ágnes.
A Farsangi postán keresztül bárki üzenhet barátjának, ismerõsének, tanárának sõt a szive választottjának is...
Most végre kimutathatja mindenki a valódi érzéseit. :-)
A Farsangi posta játékszabályai itt megtalálhatók...

A 2007-es Lovassy bál újdonsága, hogy lehet szavazni a bál nyitótácospárjára. A részletek itt olvashatók el...


Ugrás a lap tetejére

Lovassy-bál

2007. február 16.

A Lovassy László Gimnázium a hagyományos bálját, a Lovassy-bált, 2007. február 17-én 19 és 24 óra között rendezi meg a gimnázium épületében. Minden jelenlegi és volt lovassyst szeretettel várjuk!
A volt lovassysok a bejáratnál 1500 Ft-os egységáron vásárolhatnak belépõjegyet.

Ugrás a lap tetejére

Valentin napi posta

2007. február 14.

A 2006. évi Lovassy-bálon debütált farsangi posta sikerén felbuzdúlva Katanics Sándorné, Pozsgainé Becze Boglárka és Bertha Ágnes tanárnõ az iskola lelkesebb diákjaival megszervezte a Valentin napi postát.
Barátok, jelenlegi és leendõ :-) szerelmes párok üzenhettek egymásnak a Valentin napi posta segítségével.

Az elkészült fényképeket itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

A Lovassy-sítábor képei

2007. február 13.

2007. januárjában felejthetetlen hetet töltöttek el az ausztriai Semmering lesíklópályáin a 2007-es Lovassy-sítábor résztvevõi. A sítábort az iskola testnevelõ tanárai közül Molnárné Bácskai Rita és Bagi Péter szervezte.
Munkájukat köszönjük!

A sítáboron Kaposvári József tanár úr által készített fényképeket itt nézheti meg...
Érdemes! :-)
 
A diákok élménybeszámolóját itt olvashatja el...  


Ugrás a lap tetejére

Neumann Jánosra emlékezünk

2007. február 11.

Rövid összeállítással tisztelgünk az 50 évvel ezelõtt, 1957. február 8-án elhunyt világhírû magyar tudós, Neumann János emléke elõtt iskolánk honlapján. Neumann János életével és munkásságával kapcsolatos legfontosabb információkat gyûjtöttük csokorba, amelyeket itt olvashat el...

Régi álmunk, hogy az egyik informatika termünket Neumann János teremnek nevezhessük...
Talán meg is valósul a megújúló iskolaépületben...


Ugrás a lap tetejére

OKTV (rész)eredményeink I.

2007. február 10.

Befejezõdtek a 2006/2007-es tanév Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyének iskolai fordulói. Ezeken a versenyeken (is) a lovassy diákok közül sokan igen eredményesen szerepeltek, s továbbjutottak a regionális fordulókba.
A továbbjutottak listáját itt olvashatja el...

A diákoknak és a felkészítõ tanároknak is gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk!


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2007. február 9.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Február második hetében megtörtént a földszinti födémszerkezet betonozása és elkezdõdött a földszint falainak felhúzása.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Lovassy-bál

2007. február 8.

A Lovassy László Gimnázium a hagyományos bálját, a Lovassy-bált, 2007. február 17-én 19 és 24 óra között rendezi meg a gimnázium épületében. Minden jelenlegi és volt lovassyst szeretettel várjuk!
A volt lovassysok a bejáratnál 1500 Ft-os egységáron vásárolhatnak belépõjegyet.

Ugrás a lap tetejére

Az adó 1%-a

2007. február 5.

Nemsokára minden adózónak nyilatkoznia kell az adó 1%-ának felajánlásáról.
Iskolánk ebben az évben is örömmel várja ezen 1 %-ok a felajánlását!
Segítségüket ezúton is köszönjük!
Az iskola alapítványáról itt olvashat bõvebben...
A szülõknek írt levelet innen letöltheti...

Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2007. február 2.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Február elsõ hetében befejezõdött a tornaterem falainak szigetelése és a falak melletti árkok betemetése valamint a földszinti födémszerkezet zsaluzása.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Szalagavató - 2007

2007. február 2.

Végzõs osztályaink színvonalas produkciókkal örvendeztették meg a jelenlévõket a Pannon Egyetem Aulájában, február 2-án megtartott Szalagavatón.
A 12.A-sok videóval és táncokkal, a 12.B-sek táncokkal és énekkel, a 12.C-sek videóval, tánccal és egy különleges dobmûsorral, míg a 12.D-sek videóval, tánccal és énekkel készültek erre a különleges alkalomra.
Köszönjük a feledhetetlen estét minden résztvevõnek!
Kívánjuk, hogy életük vidám, élményekben, szerencsében és boldogságban gazdag legyen!

Az elkészült fényképeket itt nézheti meg...
A diákok búcsúverse itt olvasható el...


Ugrás a lap tetejére

Felvételi tájékoztató kiegészítése

2007. február 1.

Az Országos Felsõoktatási Információs Központ kiadta a Felsõfokú Felvételi Tájékoztató 2007. címû könyv hivatalos kiegészítését, mely a 2006. december 15-én megjelent könyv esetleges hibáit és az azóta akkreditált képzések listáját tartalmazza. A kettõ kiadvány együtt a hivatalos Felsõoktatási Felvételi Tájékoztató.
A kiegészítés pdf formátumban innen tölthetõ le...

Ugrás a lap tetejére

61 év érett diákjai

2007. január 31.

8529 érettségizett diák...
269 érettségizett osztály...
129 vegzõs osztályfõnök...
61 évfolyam...

1945 óta...

Elkészítettük a Lovassy László Gimnáziumban és jogelõdjében 1945 óta végzett összes osztály névsorát, amit a Polgár menü Érett diákjaink menüpontjában érhet el, avagy ide kattintva...
 
A korábban elkészített érettdiák keresõnk és az osztályfõnök-életpálya is a kibõvített adatok között keres, amit a Polgár menü Keresõ almenûjében, vagy a jobboldali Érettdiák-keresõ link mögött érhet el, avagy ide kattintva...


Ugrás a lap tetejére

Tankönyvlista-2007

2007. január 31.

Az iskola szakmai munkaközösségei megadták a 2007/2008-as tanév tankönyvlistáját, melyet Pap-Kovácsné Horváth Rózsa,az iskola tankönyvfelelõse összesített. Egy rövid tájékoztatóval most a honlapunkon is elérhetõvé tettük minden érdeklõdõ számára.
A tájékoztató itt olvasható el...


Ugrás a lap tetejére

dr. Péterfalvi Attila iskolánkban

2007. január 30.

Az adatvédelem európai napja alkalmából
dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos
beszélgetett végzõs diákjainkkal egy rendhagyó órán 2007. január 29-én.
A beszélgetés során sok, az életünket és az iskola mindennapját is érintõ, az adatkezeléssel kapcsolatos problémát sikerült megbeszélni a résztvevõknek.
 
A látogatásról a Naplóban megjelent cikket itt olvashatja el...


Ugrás a lap tetejére

Meghívó a szalagavatóra

2007. január 29.

Szeretettel és tisztelettel meghívjuk
a szülõket, a nagyszülõket,
az ismerõsöket és a barátokat,
a végzõs osztályaink
SZALAGAVATÓ ünnepségére.

Az ünnepséget 2007. február 2-án, este tarjuk a Pannon Egyetem Aulájában. A tervezett program a következõ:

   17:30: NAPLÓ-s fényképezkedés az Aulában;
   18:00: Szalagtûzés;
   18:20: Az osztályok szalagavató mûsorai;
   19:45: Pezsgõs koccintás diákoknak-tanároknak.


Ugrás a lap tetejére

Szülõi értekezlet és fogadóóra

2007. január 28.

Január 31-én (szerdán) 17 órától szülői értekezlet, míg 18 órától fogadó óra lesz iskolánkban. Az iskola bejáratánál kifüggesztett terembeosztás szerinti helyiségekben várjuk a tisztelt szülőket, hozzátartozókat.
Ezen az értekezleten a szülõk a félévi eredményekrõl kapnak értékelést, fontos információkhoz juthatnak a Lovassy-bálról valamint az iskola teljeskörû átalakításáról és azzal kapcsolatos kéréseinkrõl.
A szülõi értekezlet után a szaktanárokkal is találkozhatnak a szülõk a fogadó óra keretein belül.
Örülnénk, ha elfoglaltságaik ellenére meg tudnák tisztelni az értekezletet jelenlétükkel!


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2007. január 28.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Január negyedik hetében folytatódott a tornaterem falainak szigetelése és elkezdõdött a falak melletti árkok betemetése.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Írásbeli felvételi vizsga - 2007

2007. január 27.

A mai napon írták meg a központi felvételi anyanyelvi és matematika felmérõt mindazok, akik 2006. december 8-ig hozzánk nyújtották be az országosan egységes dolgozatra a jelentkezési lapjukat. Természetesen nemcsak azok jelentkezési lapjait várjuk az általános iskolák közvetítésével 2007. február 16-ig, akik a Lovassyban írtak. Fontos, hogy a jelentkezési laphoz az általános iskolák csatolják azokat az értékelési lapokat, amelyet abban a középiskolában állítottak ki, ahol az anyanyelvi és matematika feladatsort megírták a diákok. Az egyes képzési formáink esetében a rangsorolások nemcsak az egységes írásbelin nyújtott teljesítménytõl, hanem a hozott pontoktól és a február 20-án és 22-én esedékes további írásbeli és szóbeli teljesítményektõl is függenek. Részletes információt a Felvételi menüpont alatt olvashat. Ugyanitt olvashat részleteket a mentességekrõl is.

A mai napra a felvételizõknek a jelenlegi 9.B osztály, Sofhauser Szilvia osztályfõnök irányításával faliújságot készített. Munkájukat köszönjük!
A faliújságról és a felvételin készült fényképeket itt tekintheti meg...

A felvételi eljárás további részleteit, határidõit
itt olvashatják el...

A feladatlapok és a javítási kulcsok innen letölthetõk...


Ugrás a lap tetejére

M. Tóth Géza Oscar-díj közelben

2007. január 26.

Iskolánk volt növendékének, M. Tóth Gézának Maestro címû animációs filmjét Oscar-díjra jelölték a legjobb rövid rajzfilm kategóriában.
M. Tóth Géza 1988-ban végzett a Lovassy László Gimnáziumban. Az akkor készült osztálytabló itt, míg a mûvész tablóképe itt tekinthetõ meg.
Az Oscar díjra jelölésrõl érdemes elolvasni a helyi média tudósításait is: a Napló cikket, az Veszprémi 7 Nap cikkét vagy a Veszprém honlapján megjelent híradást.


Ugrás a lap tetejére

Írásbeli felvételi - 2007.

2007. január 22.

Azokat a nyolcadikos diákokat, akik a Lovassy László Gimnáziumba adták be a központi felvételire a jelentkezési lapjukat 2007. január 27-én (szombaton) 1/2 10-tõl várjuk iskolánkban. A magyar írásbeli 10 órakor, míg a matematika felmérõ 11 órakor kezdõdik.
A diákigazolványon kívül mindenki olyan felszerelést hozzon magával
(kék toll, ceruza, körzõ, vonalzó stb.), amelyet egy matematika és a magyar órán használni szokott!
A felvételi eljárás további részleteit, határidõit olvashatják el itt...
A terembeosztást itt tekinthetik meg...

Ugrás a lap tetejére

ÖSD nyelvvizsga

2007. január 20.

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
német nyelvû, államilag is elismert nemzetközi nyelvvizsgát szervez az ÖSD nyelvvizsgaközpont 2007. március 23-24-én a Lovassy László Gimnáziumban.
Jelentkezési határidõ:2007. február 28.
A jelentkezési lap innen letölthetõ.
A vizsgáról és a jelentkezés feltételeirõl bõvebben itt olvashat...
A vizsga szóróanyaga itt olvasható...


Ugrás a lap tetejére

Informatikai fejlesztés

2007. január 19.

Az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága által kiírt pályázaton - még 2005. végén - 1,5 milliós támogatást nyertünk az iskola vezeték nélküli hálózatának teljes kiépítésére. A pályázati eszközökhöz a Lovassy Alapítvány a Jövõért további 300 ezer forintért vásárolt kiegészítõket, így a pályázati nyeremény és az alapítvány segítségével iskolánk területén kiépült vezetéknélküli hálózatot bármely tanítási órán és iskolai rendezvényen használhatjuk.
Reméljük mindenki megelégedésére. :-)


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2007. január 19.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Január harmadik hetében befejezõdött az énektermi blokk bontása és a tornaterem aljzatának és falainak betonozása.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

A Nemzeti Tankönyvkiadó módszertani napja

2007. január 16.

Az Nemzeti Tankönyvkiadó 2007. január 17-én 14 órától - a hagyományoknak megfelelõen - rendezi meg iskolánkban a módszertani napját. Az iskola tanárai közül Dr. Szalainé Tóth Tünde biológiából, és Isztl János történelembõl bemutató órát, míg Békefi Zsuzsa matematikából módszertani elõadást tart. Külsõ elõadók közül pedig Jilly Viktor angol nyelvbõl, míg Lázár Györgyné és Katrin Kunze német nyelvbõl tart tankönyvekrõl szóló elõadást. A rendezvény alatt az M7 Könyvház árusít tankönyveket.
A módszertani nap plakátja innen letölthető...


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2007. január 12.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Január második hetében folytatódott az énektermi blokk bontása és a tornaterem aljzatának és falainak betonozása.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Jelentkezési lapok kitöltési útmutatója

2007. január 10.

Az Országos Felsõoktatási Információs Központ elkészítette a felsõoktatási felvételi jelentkezési lap kitöltését segítõ internetes anyagot, amit most elérhetõvé teszünk.
 
A tájékoztató (4 Mbyte!) innen letölthető...
A kitöltés szöveges leírása PDF formátumban innen letölthető...


Ugrás a lap tetejére

Szotyory László festõmûvész kiállítása

2007. január 10.

Iskolánk volt növendéke, Szotyory László 50. születésnapja alkalmából jubileumi kiállítás nyilt Budán, a Várfok Galériában január 8-án. A megnyitón a képzõmûvészeti közélet sok kiválósága jelent meg.
A mûvész pár évvel ezelõtt iskolánkban megrendezett kiállítására szívesen emlékszik és az õsztõl újjávarázsolt épületben a közeljövõben ismét kiállítást tervez.
A megnyitó hangulatát fokozta a mûvész barátjának, Laár Andrásnak fellépése is, aki üvegfuvolán játszott, de gitáron kisért vidám dalokkal is köszöntötte a mûvészt.
A megnyitón Békefi Zsuzsa tanárnõ által készített fényképeket itt tekintheti meg...
További információk a Várfok Galéria honlapján olvashatók.


Ugrás a lap tetejére

Az AJTP felvételi menetrendje

2007. január 8.

Az Arany János Tehetséggondozó program 2007. szeptemberében induló osztályába történõ beválogatásra 2007. január 12-én (pénteken) és január 13-án (szombaton) kerül sor.

 

A beválogatás menetrendje a következõ:
1., Péntek 14.30: találkozó és ismerkedés az iskola épületével.
2., Péntek 15.30: elsõ napi feladatsor megírása.
3., Péntek 17.30: ismerkedés a kollégiummal.
4., Szombat 9.00: elbeszélgetés a felvételizõkkel.
5., Szombat 13.00: hazautazás.


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2007. január 5.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Január elsõ hetében elkezdõdött ez énektermi blokk bontása és folytatódott a tornaterem betonozása.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

A karácsonyi mûsor képei

2007. január 3.

A feledhetetlen emlékû 2006-os karácsonyi mûsor, a Pán Péter mesetörténet elõadásán Merencsics Tibor tanár úr által készített fényképeket publikáljuk most a honlapunkon.
A fényképeket itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Felvételi pontszámítás 2008-tól

2007. január 1.

A 2007/2008-as tanévtõl a felsõoktatási intézményekbe felvételizõk felvételi pontszámítási rendszere teljesen átalakul: a mostani 144 pontos rendszert egy 480 pontos rendszer váltja fel.
A jövõre és azután érettségizõ diákjainknak és azokat tanító tanároknak érdemes áttanulmányozni az itt olvasható összefoglalót, hiszen az érettségire történõ felkészülési, felkészítési stratégiákat alapvetõen befolyásolhatja ez az új rendszer.


Ugrás a lap tetejére

BUÉK - 2007

2007. január 1.

Kedves Látogató! 

Békés, Boldog,
Új Esztendõt
kívánunk Önnek
és családjának!Ugrás a lap tetejére

Új Mikulás fotók

2006. december 28.

A Mikulás december 6-i látogatásáról Merencsics Tibor tanár úr által készített fotókat webes felbontásban elérhetõvé tettük honlapunkon.
Ezeket a fényképeket itt tekintheti meg...
(A fotók eredeti méretben az iskola belsõ hálózatán a T:\Telapo2006 mappaban érhetõk el.)


Ugrás a lap tetejére

Békés Ünnepeket!

2006. december 23.

A házakban mindenhol kalács illatozzon,
Fenyõfák alatt gyertyaláng ragyogjon.
Szívekbe költözzék nyugalom, s szeretet,
Hozzon a Karácsony békét és örömet!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk a honlap minden látogatójának!

 


Ugrás a lap tetejére

Karácsonyi ünneplés

2006. december 22.

Feledhetetlen emlékekkel kezdhetjük meg a Karácsonyi Ünnepeket, hiszen iskolánk 11.D és 11.E osztálya, Wenczel Zsuzsa tanárnõ rendezésével a mesék világába kalauzoltak el minket. Pán Péter története teremtette meg iskolánkban az igazi karácsonyi hangulatot.
Köszönjük a rendezõ tanárnõnek és Tóth Mária valamint Kiss Zoltán osztályfõnököknek a sok-sok munkát és fáradozást.
A Karácsonyi hangulatot már a hét elején iskolánkba csalta a 10.C osztály a nagykarácsonyfa feldiszítésével és a karácsonyi faliújság elkészítésével. Köszönjük az osztály és az osztályfõnök, dr. Szalainé Tóth Tünde munkáját is.
 
A Karácsonyi elõkészületek képeit itt nézheti meg...
A Karácsonyi mûsor fényképeit, amit Tóth Mária készített itt tekinthet meg...
Az elõadás plakátját innen töltheti le...


Ugrás a lap tetejére

Karácsonyi Koncert - 2006

2006. december 22.

 

  Éneklés, zene, tánc...
  
Együttlét, öröm, mosoly...
 
Szeretet, békesség, nyugalom...
 

Köszönjük minden fellépõ Lovassy-s diáknak, tanárnak ezt a feledhetetlen estét.
Köszönjük Tóth Mária tanárnõnek, hogy egy estére elvarázsolta a koncerten résztevõket...
 
Az elkészült fényképeket itt nézheti meg...
Merencsics tanár úr fényképeit pedig itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2006. december 22.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
December negyedik hetében tetõ került az új tornaterem tetejére és elkezdõdött a tornaterem falainak betonozása.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...


Ugrás a lap tetejére

Figyelemfelhívás - honlapon publikált fotók

2006. december 21.

Az elmúlt két tanítási évben minden igyekezetünkkel azon voltunk, hogy az iskolai rendezvényekrõl minden iskolapolgár és honlaplátogató teljes képet kapjon a Fotóalbumunkon keresztül.
Ezek ellenére kaptunk olyan visszajelzéseket, miszerint többen kifogásolták, hogy olyan fénykép kerül fel a honlapra, melynek publikálásához nem járult hozzá.
Kérem azokat, akik ezt így érzik, keressenek meg engem személyesen vagy elektronikus úton
(palffyzoltan@mail.lovassy.hu) és záros határidõn belül eltávolítom a kért fényképet az iskola hivatalos webfelületérõl.

Pálffy ZoltánUgrás a lap tetejére

Brusznyai Emlékkoncert próbarendje - 2007

2006. december 20.

A 2007. január 13-án, szombaton 18 órai kezdettel rendezik meg a hagyományos Brusznyai-Díj átadó ünnepséget. A rendezvényen, a Középiskolai Oratóriumkórus és a Mendelssohn Kamarazenekar Mozart: Missa Solemnis címû mûvét adja elõ Záborszky Kálmán vezényletével.

A Középiskolai Oratóriumkórus januári próbarendje itt olvasható ...


Ugrás a lap tetejére

E-felvételi - Végzõsöknek ajánljuk!

2005. december 19.

A www.felvi.hu weblapon elérhetõ már az E-Felvételi. Azoknak a végzõs diákoknak, akik a felsõoktatási felvételinek ezt a XXI. századi módját szeretnék választani érdemes elolvasni a rendszerrõl és használatáról írt rövid tájékozatónkat...


Ugrás a lap tetejére

Lovassy "Mikulás"

2006. december 16.

Ebben az évben is ellátogatott iskolánkba december 6-án a Mikulás és megajándékozta iskolánk jelenlegi és volt dolgozóinak gyerekeit illetve unokáit. Volt akit nagyon megdicsért és sok ajándékot adott neki azonban volt, aki virgácsot kapott... :-)

A látogatásról a fényképeket itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Érettségi témakörök, tájékoztatók

2006. december 15.

A 2007. május-júniusi kétszintû érettségi vizsga publikálható dokumentumait gyûjtöttük csokorba a végzõs diákoknak. A letölthetõ dokumentumok a közép- és emelt szintû vizsgák menetérõl és témaköreirõl adnak bõvebb felvilágosítást. A dokumentumok az Egyéb menü Érettségi témakörök - 2007 menüpontában érhetõk el vagy ide kattintva ...

Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2006. december 15.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
December harmadik hetében folytatódott a tornaterem betonozása és szigetelése valamint elkezdõdött a tornaterem falainak vasalása.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...


Ugrás a lap tetejére

Öregdiák Baráti Kör

2006. december 13.

Elkészült a Veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Körét bemutató honlap, amit a Közösségek menü Öregdiák Baráti Kör almenûjében érhet el, vagy ide kattintva ...

A bemutatkozó lapon a Baráti Kör történetén, alapszabályán, az iskola végzett diákjainak listáján kívül információkat olvashat a kapcsolatfelvétel lehetõségeirõl is.


Ugrás a lap tetejére

Meghívó a Karácsonyi Koncertre

2006. december 11.

A hagyományos Karácsonyi Koncertünket 2006. december 21-én este 5 órakor tartjuk az iskola tornatermében, ahol lovassys diákok és tanárok lépnek fel.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár az iskola vezetése, tanári kara és a rendezvény szervezõje Tóth Mária tanárnõ is.
 
A Karácsonyi Koncert programja itt megtekinthető...


Ugrás a lap tetejére

Felvételi regisztráció az írásbeli vizsgára

2006. december 11.

A felvételi tájékozatón elhangzott ígéretünknek megfelelõen publikáljuk, hogy iskolánkba a központi felvételi vizsgára a jelzett idõpontig kiknek érkezett be a jelentkezési lapjuk. A jelentkezõk itt ellenõrizhetik egy keresõprogrammal vagy a teljes lista letöltésével, hogy a jelentkezési lapjuk beérkezett-e intézményünkbe.
 
Az ellenõrzõ oldal itt megtekinthetõ..

Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2006. december 8.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
December második hetében elkezdõdött a tornaterem betonozása és szigetelése valamint folytatódott a galéria új falainak felfalazása.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...


Ugrás a lap tetejére

Német nemzetiségis találkozó Pécsett

2006. december 6.

Az iskola német nemzetiségis diákokból álló csapata, Kiss Andrea tanárnõ vezetésével részt vett a pécsi Valeria Koch Magyar-Német Nyelvû Iskolaközpont német nemzetiségis találkozóján december elsõ hetében.

 
A fényképes élménybeszámolót itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

1956-os kiállítás iskolánkban

2006. december 4.

A Brusznyai Alapítvány az 1956-os események ötvenedik évfordulójának tiszteletére vándorkiállítást szervezett a veszprémi középiskolákba.
A mai napon utolsó helyszínére, iskolánkba érkezett - az Imre Frigyesné tanárnõ által összeállított - kiállítás, melyet a karácsonyi szünet kezdetéig lehet a megtekinteni.
A kiállítás fényképeit itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Kiemelkedõ versenyeredmény

2006. december 4.

Diczig Brigitte, iskolánk 11.C osztályos tanulója, a Hlavay József Országos Környezettudományi Diákkonferencia Természetvédelem szekciójában II. helyezést ért el.

Eredményéhez neki és felkészítõtanárának, dr. Szalainé Tóth Tündének is szívbõl gratulálunk!

Az eredményrõl kiállított oklevél itt tekinthetõ meg...


Ugrás a lap tetejére

A Szabadság, szerelem címû film vetítése

2006. december 1.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Szabadság, szerelem címû film forgalmazója, az InterCom ZRt. segítségével Veszprémben egy ingyenes diákvetítést szervez. A vetítésre jelentkezni csak elektronikus levélben lehet, 2006. december 4-ig.
 
A részletekrõl bõvebben itt olvashat...


Ugrás a lap tetejére

Az Aids Világnapja - 2006

2006. december 1.

Az Aids Világnapján, az iskola 10.C osztálya osztályfõnökük, dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnõ vezetésével rövid, de megrendítõ rádiómûsort készített a betegség kialakulásáról, terjedésérõl és lehetséges következményerõl.
A rádiómûsorhoz faliújság is készült, melynek fényképeit itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2006. december 1.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
December elsõ hetében beemelésre kerültek a tornaterem vízszintes szerkezeti elemei és elkezdõdött a galéria új falainak felfalazása.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...


Ugrás a lap tetejére

DSD vizsgidõpontok

2006. november 27.

A 2003-tól iskolánkban mûködõ DSD vizsgaközpont által szervezett ez évi utolsó vizsga írásbeli idõpontjai a következõk:

2006. december 4. 9 óra

terem: 02;
gyülekezés
: a vizsga elõtt fél órával 8.30-kor

2006. december 5. 9 óra

terem: 02;
gyülekezés
: a vizsga elõtt fél órával 8.30-kor

Sok sikert!Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2006. november 24.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
November negyedik hetében látványos részéhez érkezett a tornaterem építése: beemelésre kerültek a tornaterem függõleges szerkezeti elemei.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...


Ugrás a lap tetejére

Tanári fogadóórák - 2006/2007

2006. november 24.

A 2006/2007-es tanévben is minden iskolánkban tanító pedagógus kijelölt egy napközbeni idõpontot, amikor fogadó órát tart. Ezeknek az idõpontját publikáljuk honlapunkon minden tanár személyes lapján (Polgár menü Tanáraink menüpontja alatt), illetve összesítve a Polgár menü Tanári fogadóórák almenüjében, ami ide kattintva elérhetõ.

Felhívjuk azonban minden szülõ figyelmét, hogy a fogadóóra elõtti napon telefonon mindenképpen egyeztessenek az érintett tanárral!


Ugrás a lap tetejére

Dohányzás ellenes világnap

2006. november 23.

2006. november 17-ére, a Dohányzás ellenes világnapra Szelényi Gézáné tanárnõ vezetésével a 9.B osztály a cigarettázás káros hatásairait bemutató faliújságot készített, melynek fényképeit itt tekintheti meg...
Köszönjük a tanárnõ és az osztály munkáját!


Ugrás a lap tetejére

Képek a Batyus Svábbálról

2006. november 22.

2006. november 17-én (pénteken) a gimnázium tornatermében Batyus Svábbál-t rendezett a német nemzetiségi tagozat. A rendezvényen a tagozatos diákokon kívül, a szülők, az iskola tanárai és régi diákok is nagy számban részt vettek, s igen jól érezték magukat.

Köszönjük a bál megszervezését a német nemzetiségi tagoztanak!

A rendezvényen készült fényképeket itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Felvételi tájékoztató iskolánkban

2006. november 20.

2006. november 21-én 17 órától várjuk az iskolánk iránt érdeklődő nyolcadikos diákokat, szüleiket, hozzátartozóikat illetve a pályaválasztási felelősöket a felvételi tájékoztatónkra.
Az iskola tornatermében Katanics Sándor igazgató úr ismerteti a jövő tanévben induló osztályainkat és a felvételi eljárás rendjét.
Addig is érdemes tájékozódni a Felvételi menüpont alatt.

Ugrás a lap tetejére

Diáknap képekben

2006. november 19.

A 2006. október 28-án megtartott diáknapon az iskola mûvésztanára, Merencsics Tibor által készített több száz fotó webes anyagát készítettük el, melyet most két részletben publikálunk. Amennyiben valakinek az eredeti felbontású és minõségû digitális képre szüksége lenne, keresse a tanár urat a 14-es, mûvészkuckóban. :-)
A fényképek elsõ része itt tekinthetõ meg...
A fényképek második része itt tekinthetõ meg...


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2006. november 17.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
November harmadik hetében végleg befejezõdött a tornaterem tartóelemeit hordozó gödrök betonozása.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...


Ugrás a lap tetejére

Brusznyai Emlékkoncert

2006. november 16.

2007. január 13-án a Pannon Egyetem aulájában ismét megrendezésre kerül a hagyományos Brusznyai emlékhangverseny, melyen a Középiskolai Oratóriumkórus és a Mendelssohn Kamarazenekar Mozart: Missa Solemnis címû miséjét énekli Záborszky Kálmán vezényletével.
Minden régi kórustagot is szeretettel várunk 2006. december 3-án, vasárnap a Zeneiskola nagytermébe az elsõ tanulópróbára. A tanuláshoz a zenei anyag letölthetõ itt:
Kyrie...
Gloria...
Credo...
Sanctus...
Benedictus...
Agnus Dei...


Ugrás a lap tetejére

100.000. látogató

2006. november 15.

Még nincs egy éve, mikor elkezdtük számolni iskolánk honlapjának látógatószámát és a mai napon 11 óra 49 perckor átbillent ez a szám ötjegyûbõl hatjegyûbe.
 
Köszöntjük a honlap 100.000. látogatóját!


Ugrás a lap tetejére

Meghívó a Batyus Svábbálra

2006. november 13.

A német nemzetiségi tagozat - már hagyományosan - Batyus Svábbált szervez 2006. november 17-ére (péntekre) 19 órára a Lovassy László Gimnázium épületébe.
Zenél: Johann's Kapelle.
A belépés ingyenes, de adományokkal segíthetik a tagozat működését.
A rendezvényre a meghívót itt töltheti le...


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2006. november 11.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
November második hetében végleg elkeszültek a tornaterem tartóelemeit hordozó gödrök és elkezdõdött azok betonozása is.
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...


Ugrás a lap tetejére

Versenyeredmények jutalmazása

2006. november 8.

A 2005/2006-os tanév kiemelkedõ tanulmányi versenyeredményeiért a mai napon 8 lovassy diákot és 13 lovassys tanárt jutalmazott a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ünnepélyes körülmények között a Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Aulájában.
A jutalmazottak névsora a versenyeredményekkel együtt itt olvasható el...
Az eredményekhez a diákoknak és a tanároknak is egyaránt gratulálunk!

A jutalmazás apropóján frissítettük a honlapon szereplõ versenyeredményeket, melyet az Oktatás menü Versenyeredményeink menüpontja alatt érhet el avagy ide kattintva...


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2006. november 4.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
November elsõ hetében végleg elkeszült a "tornaterem-gödör" és a kivitelezõk megpróbálkoztak a kémény lebontásával. Egyelõre kis sikerrel...
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...


Ugrás a lap tetejére

Felvételi információk nyolcadikosoknak

2006. október 31.

A 2007/2008-as tanévben intézményünkben indítandó specializációkról, valamint a felvételi és pontszámítási rendszünrõl friss információkat olvashat minden nyolcadikos diák és családja a Felvételi menüpont alatt avagy a következő linkekre kattintva:
 
Aktuális információk...
Tagozatkódok...
Képzési formáink...
Pontszámításunk...
Mentességek...
Feladatsorok...


Ugrás a lap tetejére

Büszkék vagyunk rájuk!

2006. október 30.

A Lovassy László Gimnáziumban alakult 2003 õszén a Virtus Együttes, mely az utóbbi idõben országos sikereket ért el a népzenében:
Szeptemberben a KÓTA országos minõsítõ versenyén "Arany Páva Nagydíjat" nyertek, októberben pedig a Vass Lajos Népzenei Szövetség által rendezett "Hagyományos régiók, régiók hagyománya" VI. Vass Lajos Népzenei Verseny, Kárpát-medencei Döntõjében szintén nagydíjat hoztak el.

Aki élõben is szeretné õket hallani, jöjjön december 9-én 18 órára a Városháza aulájába.
A koncertmeghívót itt olvashatja el...


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2006. október 28.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Október negyedik hetében végleg eltünt a Lovassy-domb és elkezdõdött a kémény elbontásának elõkészítése...
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...
 

Ugyanitt soha nem látott képeket tekinthet meg a még álló Lovassy-kéményrõl!Ugrás a lap tetejére

Diáknap

2006. október 28.

Október utolsó tanítási hetében - a tradícióknak megfelelõen - a lovassys diákok felfordították az iskolát. Készültek a diákigazgató választásra és a diáknapra: plakátoltak, agitáltak, megvesztegettek...
A végsõ szavazásnál a FISZ párt győzőtt és átvette a hatalmat Katanics igazgató úrtól.
Köszönjük a színvonalas programokat a pártoknak és a sok munkát Pozsgainé Becze Boglárkának, Kiss Andreának és Gallai Kamillának is!
Az elkészült fényképeket itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Elsõsavató Csipetke a Lovassyban

2006. október 27.

Feledhetelen és fergetes vetélkedőműsor keretében váltak igazi lovassys polgárokká a "gólyáink". A színvonalas vetélkedőt a 9.A osztály nyerte meg.
Köszönjük a szervezést a 10.B osztálynak és Eich Mária tanárnőnek.
Az elkészült fényképeket itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Horváth Géza emléktábla avatás

2006. október 27.

2006. október 27-én, a Lovassy László Gimnázium volt tanárára emlékezve, lelepleztük Horváth Géza tanárúr emléktábláját, aki ezen a napon lett volna 85 éves.
Az ünnepi mûsort Nagy Bendegúz 10.A osztályos diákunk csellójátéka nyitotta, majd Katanics Sándor emlékezõ beszédét hallgathatuk meg. Ezek után a tanár úr fia, Horváth Géza mondott pár szót az egybegyûltnek, s végül Veres Dorottya 11.B osztályos tanuló énekelt el egy népdalt. A mûsor végén az emléktábla leleplezése után az emlékezés koszorúit és virágjait helyeztük el a tábla elõtt.
A megemlékezés képeit itt tekintheti meg...
Merencsics tanár úr fényképeit itt nézheti meg...
A Veszprémi Naplóban megjelent cikk az emléktábla avatásáról olvasható a Veszprémi Napló honlapján....


Ugrás a lap tetejére

Középfokú ÖSD nyelvvizsga

2006. október 25.

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
német nyelvû, államilag is elismert nemzetközi nyelvvizsgát szervez az ÖSD nyelvvizsgaközpont 2006. december 2-án a Lovassy László Gimnáziumban.
Jelentkezési határidõ:2006. november 7.
A jelentkezési lap innen letölthetõ.
A vizsgáról és a jelentkezés feltételeirõl bõvebben itt olvashat...


Ugrás a lap tetejére

37 év érettségizett diákjai

2006. október 23.

Iskolánk jelenlegi épületében 1970 óta érettségiznek a végzõs Lovassysok.
Ebben a 37 évben érettségizett 197 osztály névsora már honlapunkon olvasható osztályonkénti bontásban.
A sikeres érettségi vizsgát tett 6392 diák között pedig név szerint is kereshetünk. Közülük jelenleg 21 tanárként is itt dolgozik. :-) Érdemes õket megkeresni...
Az eddigi keresõnket kiegészítettük egy ún.osztályfõnök-életpályával, ami kilistázza az osztályfõnök összes osztályának névsorát.

Az érettségizett osztályok névsorához kattintson ide...
Az érettdiák keresõt és az osztályfõnök-életpályát itt érheti el...


Ugrás a lap tetejére

Október 23-i megemlékezés

2006. október 20.

Iskolánk diákjai az 1956-os forradalom 50 éves évfordulóját rendezvénysorozattal ünnepelték:
 
1., Az évfordulóra készült Mansfeld címû filmet tekintették meg a Cinema Cityben.
2., A 10.D osztály emlékfaliújságot készített dr. Füléné Pió Gabriella megbízott osztályfõnök vezetésével. A faliújság képeit itt tekintheti meg...
3., A 11.A osztály október 23-i emlékezõmûsort készített - Fürj Katalin tanárnõ és Katanics Sándorné osztályfõnök vezetésével - Jöjj el Szabadság! címmel. Az elõadás képeit itt tekintheti meg... Az elõadásra készült plakátot itt nézheti meg...
4., Megkoszorúztuk iskolánk Brusznyai-emléktábláját, majd gyertyáinkat meggyújtva a várban lévõ Brusznyai-emléktáblához vonultunk, ahol a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola diákjaival együtt róttuk le kegyeletünket iskolánk híres tanára elõtt. Ünnepi beszédet mondott Imre Frigyesné tanárnõ. A gyertyás felvonulás képeit itt tekintheti meg...


Ugrás a lap tetejére

Iskolafelújítás képekben

2006. október 19.

Ígéretünknek megfelelõen újabb részletekkel szolgálunk az átfogó Lovassy-rekonstrukció részleteirõl.
Október harmadik hetében a Lovassy-dombot a Lovassy-gödör váltotta fel...
A munkálatokról fényképes beszámolót itt tekinthet meg...


Ugrás a lap tetejére

Passauiak látogatása - 2006. õsze

2006. október 18.

A passaui Leopoldinum Gimnázium és iskolánk között fennálló kapcsolat keretében második alkalommal láthattunk vendégül német diákokat, akik veszprémi és környékbeli családoknál lakva csaknem egy hetet töltöttek Magyarországon szeptember 28-tól október 4-ig. Diákjaink 2007 júliusában viszonozzák a látogatást Passauban.
A látogatásról bõvebben itt olvashat...

Az elõzõ cserekapcsolat keretében tett utazásról a 2006.szeptember 14-i bejegyzés alatt olvashatók rövid beszámolók és ugyanitt megtekinthetõk az útról készült fényképek.
Egyúttal ezt a fórumot is szeretnénk felhasználni arra, hogy köszönetet mondjunk a szívélyes vendéglátást biztosító családoknak a készséges együttmûködésért!


Ugrás a lap tetejére

Meghívó emléktáblaavatásra

2006. október 17.

A Lovassy László Gimnázium közössége és az Öregdiák Baráti Kör tagjai nevében nagy tisztelettel meghívjuk Horváth Géza tanár úr volt kollégáit, tanítványait és barátait 2006. október 27-én (pénteken) 10.30 órára a Lovassy László Gimnázium emeleti zsibongójában sorra kerülõ emléktábla avatásra.
 
A tanár úr ezen a napon lenne 85 éves. Iskolánk volt és neves történelemtanárának kívánunk így örök emléket állítani.


Ugrás a lap tetejére

Informatika-verseny általános iskolásoknak

2006. október 17.


Iskolánk informatika munkaközössége ebben az évben is meghírdeti az általános iskolásoknak szóló Informatikai feladatmegoldó versenyét.
 
A verseny kííráshoz kattintson ide...
Az I. forduló feladataihoz kattintson ide...
A GYIK az informatika tagozatról...
Avagy látogasson el munkaközösség versenyek oldalára...


Ugrás a lap tetejére

Elkezdõdött az iskolafelújítás

2006. október 13.

2006. október elejével elkezdõdött iskolánk rekonstrukciója és az új tormatermének építése. Megjelentek a munka- és erõgépek és nekiálltak az elõkészületeknek...
Az elsõ hetek munkálatait és a végleges látványképeket itt tekintheti meg...

Az építkezés és a felújítás fõbb mozzanatairól honlapunkon a késõbbiekben is információval szolgálunk.


Ugrás a lap tetejére

Emlékezés Dr. Brusznyai Árpádra

2006. október 12.

A rendezvénynaptárunkban rögzítetteknek megfelelően, 2006. október 20-án (pénteken) 18.15-kor tervezzük megkoszorúzni iskolánkban Dr. Brusznyai Árpád emléktábláját.
Ezt követően, várhatóan 18.30-kor indulunk gyertyáinkat meggyújtva a Lovassy László Gimnázium bejárata elől a Várban található Brusznyai Árpád emléktáblához.
Ott rövid műsorban (18.45-19.00) emlékezünk meg a mártírhalált halt egykor volt Lovassys tanárra. Az emlékműsor után elhelyezzük a megemlékezés virágait és gyertyagyújtást is tervezünk.
Minden volt és jelenlegi Lovassys diákot, tanárt és a szülőket is örömmel várjuk rendezvényünkön.

Ugrás a lap tetejére

Szülői értekezlet

2006. október 12.

Október 25-én (szerdán) 17 órától szülői értekezlet lesz az iskolánkban. Az iskola bejáratánál kifüggesztett terembeosztás szerinti helyiségekben várjuk a tisztelt szülőket, hozzátartozókat.
Ezen a szülői értekezleten választják meg az osztályokba járó diákjaink szülei a szülői munkaközösség vezetőségét és döntik el a szülők a kirándulási költségek összeghatárát.
Örülnénk, ha elfoglaltságaik ellenére meg tudnák tisztelni az értekezletet jelenlétükkel!

Ugrás a lap tetejére

DSD vizsga a Lovassyban

2006. október 11.

Intézményünk 2003-tól mûködik a megye egyetlen DSD vizsgaközpontjaként. Még ebben az évben lehetõség nyilik ennek a nyelvvizsga bizonyítványnak a megszerzésére. Az írásbeli vizsgára 2006. december 4-5-én, míg a szóbelire 2007. január 3-5-én kerül sor.
A vizsgáról bõvebben itt olvashat...

Ugrás a lap tetejére

Osztályfényképek - 2006

2005. október 11.

A tanév elején elkészített osztályfényképeket névsorokkal kiegészítve elérhetővé tettük A Polgár menü Osztályfényképek almenűjében. Érdemes körülnézni, hátha ismerős arcok mosolyognak vissza a fényképekről. :-)
Ugrás a fényképekhez...
Az osztálynévsorokat is kiegészítettük, így onnan is az osztály fényképe egy kattintással elérhető...

Ugrás a lap tetejére

Freund Tamás iskolánkban

2006. október 6.

Dr. Freund Tamás, iskolánk volt diákja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, "Az önzés és az elmagányosodott ember" címmel a mai napon nagysikerû elõadást tartott az iskola diákjainak és tanárainak.
 
 
Az elõadáson készült fényképeket itt tekintheti meg...
Freund Tamás életrajza itt elolvasható...
 
Az elõadás anyaga megjelent a Magyar Szemle 2005. áprilisi számában. Aki nem tudta meghallgatni az elõadást érdemes elolvasnia a cikket ide kattintva...

Ugrás a lap tetejére

Aradi vértanúk emlékére

2006. október 6.

2006. október 6-án a 11.C osztály - dr. Vondervisztné Kapor Ágnes tanárnő és Szelényi Gézáné osztályfõnök vezetésével - iskolai rádióműsor keretében emlékezett meg az aradi vértanúkról.
A megemlékezésre az osztály faliújságot is készített, melynek fényképeit itt megtekinthető...

Ugrás a lap tetejére

Bottropi testvériskolai látogatás

2006. október 5.

Szeptember 8-a és 15-e között a bottropi testvériskolánk diákjai töltöttek el egy felejthetetlen hetet városunkban, lovassys diákok vendégszeretetét élvezve.
 
A látogatásról bõvebben itt olvashat...


Ugrás a lap tetejére

Bottropiak látogatása iskolánkban

2006. október 4.

Szeptember utolsó napjaiban a bottropi Josef Albers Gymnasium 47 tanulója látogatott Veszprémbe. Közülük 20 lelkes diák úgy döntött, hogy a Lovassyval egy kicsit közelebbrõl is szeretne megismerkedni...
A látogatásról bõvebben itt olvashat...

Ugrás a lap tetejére

Francia tanulmányút

2006. szeptember 30.

Iskolánk 42 diákja és 3 tanára Havasi Tibor tanár úr szervezésében egy felejthetetlen hetet töltött el a Franciaországban. Meglátogatták testvériskolánkat Les Ponts de Cé-ben, jártak a tengerparton és Párizsban is.
A tanulmányútról készült beszámolót itt olvashatja el...

Ugrás a lap tetejére

Érett diákjaink - 2006

2006. szeptember 28.

2006. június végén 215 diákunk kapta meg az érettségi bizonyítványát és léphetett át a nagybetûs életbe. Ezekkel a diákokkal kibõvítettük a Polgár menü Érett diákjaink listáját, melyet ide kattintva megtekinthet.
Ezen felül a Keresõben már az érettségizett diákok között is kereshet a tisztelt látogató. A Polgár menü Keresõ almenüjében az elmúlt 15 év összes diákja megtalálható! A kereséshez kattintson ide!

Ugrás a lap tetejére

Nyári élménybeszámoló - Szlovákia

2006. szeptember 19.

Kaposvári József tanár úr szervezésében közel 40 lovassys diák ismerkedhetett meg júliusban a Magas Tátra és a Szlovák Paradicsom nevezetességeivel.
A programról élménybeszámoló itt olvasható...

Ugrás a lap tetejére

Szakkör általános iskolásoknak

2006. szeptember 18.

Szakkört indítunk általános iskolai tanulók számára:
7. osztályosoknak matematika és informatika tárgyakból, 8. osztályosoknak matematika és magyar nyelvtan, illetve szintén 8. osztályosoknak matematika és informatika tárgyakból.
A foglalkozásokat 12 alkalommal péntek délutánonként 15 órától tartjuk, összesen 28 órában.
Részvételi díj 9000 forint, melyet a beiratkozáskor kell kifizetni.
Beiratkozás: szeptember 28-án 15-17 óra között vagy (amennyiben még lesz hely) október 3-án 15-16 óra között a gimnáziumban.
(Felvehetõ maximális létszám: 20 fõ hetedikes, illetve 80 fõ nyolcadikos.)

Ugrás a lap tetejére

Frissített diáknévsorok

2006. szeptember 15.

A 2006/2007-es tanév lovassys diákjainak névsora a Polgár menüben az Osztályaink illetve az Osztálynévsorok almenüben érhetõ el, avagy itt egy kattintással:
Osztályaink...
Osztálynévsorok ...
 


Ugrás a lap tetejére

Nyári élménybeszámoló - Passau

2006. szeptember 14.

A 2005/2006-os tanév 9.b és 9.d osztályából tizenkét tanuló júliusban egy szép hetet tölthetett a Lovassy László Gimnázium passaui partneriskolájában, a Leopoldinumban.
A programról élménybeszámoló itt olvasható...

Ugrás a lap tetejére

Tanári oldalak - friss tartalommal

2006. szeptember 12.

Iskolánk tanári karának bemutakozó oldalán az információkat megújítottuk. Reméljük, hogy az iskola jelenlegi és leendõ diákjai, valamint a honlap látogatói az iskolánkban tanító tanárokról még teljesebb képet kaphatnak.
Az új információkat elérheti az Polgár menü Tanáraink almenüjében, vagy ide kattintva...
Ugyancsak ezzel a kibõvült információtartalommal találkozhat a Közösségek menü Tanári munkaközösségek almenüjében a munkaközösség kiválasztása után a Tanárok részmenüben is.

Ugrás a lap tetejére

Gólyaköszöntõ - 2006

2006. szeptember 1.

Elkezdõdött a 2006/2007-es tanév. :-)
A 9.D-s diákok jóvoltából - Márffy Katalin osztályfõnök vezetésével - egy igazán vidám és fiatalos "Gólyaköszöntõ" faliújság készült az új, lovassys diákok köszöntésére.
Köszönjük szépen az osztály munkáját!

A faliújságról készült fényképeket itt tekintheti meg...

Ugrás a lap tetejére

Rendezvénynaptár - 2006

2006. augusztus 31.

Az iskola a jövõ évi teljes rekonstrukció miatt igen különleges tanév elé néz.
A tantestület, a fenntartó, a Iskolaszék és a Diákönkormányzat által elfogadott rendkívüli rendezvénynaptárt elolvashatja az Iskola menü Rendezvénynaptár almenüjében, vagy ide kattintva...


Ugrás a lap tetejére

Érettségi-felvételi statisztikák

2006. augusztus 30.

Az iskolakezdés elõtt a Lovassy László Gimnázium tantestülete elkészítette a május-júniusi érettségi és a felsõoktatási felvételi eredményeit kiértékelõ statisztikáit, melyeket elérhetõvé tettünk az iskola honlapján webes és PowerPoint formátumban is.
A statisztikák megtekinthetõk az Oktatás menü Statisztikák menüpontja alatt avagy ide kattintva ...

Ugrás a lap tetejére

Felvételi eredmények

2006. augusztus 30.

A július 26-i ponthatárhúzás óta mind a 216 diák felvételi eredményét megtudtuk, melynek listája ide kattintva megtekinthetõ...
A szép eredményekhez gratulálunk!

Ugrás a lap tetejére

Nyári információk - 2006

2006. augusztus 20.

Az iskola nyári nyitvatartásával, a javító és osztályozóvizsgákkal kapcsolatos legfontosabb információkat, a tankönyvosztás és a tanévnyitó ünnepély pontos idõpontját valamint az elõrehozott érettségi vizsgára jelentkezés menetrendjét itt olvashatja el...

Ugrás a lap tetejére

   

Frissítések - 2006/07

Végzős statisztikák...
Felvételi eredmények...
Visszapkolás-képek...
Rendezvénynaptár-tervezet...
Iskola-visszapakolás...
Bottropi cserekapcsolat...
Felvételi eredmények...
Új teremszámozás...
Igazgatóváltás...
Nyári infók...
Iskolafelújítás-26...
Igazgatói búcsú...
ÖSD vizsga - október...
Felvételi eredménykérés...
Gólyanévsorok...
Nyugdíjas búcsúztató...
Erdély...
Érettségi eredmények...
Művészeti tábor...
Tanévzáró ünnepély...
Ranolder díj...
Kiürült a suliépület...
Iskolafelújítás-25...
Bottropi tanulmányút...
Érettségi időpontok...
Énekkarosok búcsúja...
Iskolafelújítás-24...
Az adó 1%-a...
Ballagási képek...
Kenguru eredmények...
Ballagási meghívó...
Bácskai Gyuláné ...
Pannon Alma Mater...
AJTP-s siker...
Iskolafelújítás-23...
OKTV eredmények...
TUDOK képek...
Húsvét...
TUDOK-2007 hír...
Alma Mater képek...
Iskolafelújítás-22...
OKTV eredmények...
UNESCO díj...
Bad Tölz-i kapcsolat...
Alma Mater...
TUDOK - 2007...
OKTV részeredmények...
Március 15-i megemlékezés...
Felvételi rangsorolásról...
Kistablókat keresünk...
Iskolafelújítás-21...
Nőnapi köszöntő...
Lovassy kémény...
Kompetenciamérés...
OKTV részeredmények...
Iskolafelújítás-20...
Szülői értekezlet...
Fevételi eredmények...
OKTV részeredmények...
Iskolafelújítás-19...
Szülői értekezlet...
Megemlékezés...
Bálképek az intrán II....
Nemzetiségis siker...
Érettségi leírás...
Marton Gábor elhunyt...
Fevételi eredmények I....
Szóbeli felvételi...
Pontszám-kontroll...
Bálképek az intrán...
Felvételi információk...
Iskolafelújítás-18...
Farsangi posta...
Lovassy-bál 2007...
Valentin napi posta...
Sítábor - 2007...
Neumann János ...
OKTV részeredmények...
Iskolafelújítás-17...
Lovassy-bál 2007...
Az adó 1%-a...
Iskolafelújítás-16...
Szalagavatós képek...
Felvételi hír...
61 év érett diákjai...
Tankönyvlista...
dr. Péterfalvi Attila...
Szalagavató...
Szülői értekezlet...
Iskolafelújítás-15...
Írásbeli felvételi...
M. Tóth Géza...
Írásbeli felvételi...
ÖSD vizsga - 2007...
WLAN hálózat...
Iskolafelújítás-14...
NTK módszertani nap...
Iskolafelújítás-13...
Jelentkezési-lap segéd...
Szotyory László...
AJTP felvételi...
Iskolafelújítás-12...
Kerácsonyi műsor képei...
Felvételi 2008...
BUÉK-2007...
Mikulás fotók II....
Békés Ünnepeket!...
Karácsonyi ünneplés...
Karácsonyi koncert...
Iskolafelújítás-11...
Honlap fényképek...
Brusznyai próbarend...
E-felvételi...
Mikulás a Lovassyban...
Érettségi témakörök...
Iskolafelújítás-10...
Öregdiák Baráti Kör...
Karácsonyi koncert...
Felvételi regisztráció...
Iskolafelújítás-9...
Nemzetiségis találkozó...
1956-os kiállítás...
Versenyeredmény...
Szabadság, szerelem...
Az Aids Világnapja...
Iskolafelújítás-8...
DSD vizsgaidőpontok...
Iskolafelújítás-7...
Tanári fogadóórák...
Dohányzás ellenes nap...
Svábbál képek...
Nyíltnap...
Diáknapi képek...
Iskolafelújítás-6...
Brusznyai emlékkoncert...
100.000. látogató...
Svábbál meghívó...
Iskolafelújítás-5...
Versenyeredmények...
Iskolafelújítás-4...
Felvételi információk...
Vírtus-sikerek...
Iskolafelújítás-3...
Diáknap-2006...
Csipetke-2006...
Horváth Géza emlékére...
ÖSD vizsga - 2006...
37 év érett diákjai...
Október 23...
Iskolafelújítás-2...
Passauiak látogatása...
Emléktábla-avatás...
Informatika-verseny...
Iskolafelújítás...
Brusznyai emlékezés...
Szülői értekezlet...
DSD vizsga...
Osztályfényképek-2006...
Freund-előadás...
Megemlékezés a vértanúkra...
Bottropi testvériskola...
Bottropiak látogatása...
Francia út - 2006....
Érett diákjaink - 2006...
Szlovákiai túra...
Általános iskolai szakkör...
Diáknévsorok...
Nyári passaui út...
Megújult tanári oldal...
Gólyaköszöntő...
Rendezvénynaptár...
Felvételi statisztikák...
Felvételi eredmények...
Nyári infók...


Vissza a kezdőlapra * Ugrás a lap tetejére

© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém